skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Christian van der Ven
Christian van der Ven Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
10 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
52 Compareert voor Antoni Bolsius, notaris te ’s-Hertogenbosch Adrianus Albertus Spierings, vleeshouwer wonend te ’s-Hertogenbosch die verklaart te machtigen Dirk van Lith, wonende te Nistelrode om in zijn naam te verkopen aan diens zusters Geertruij Spierings, Catharina Spierings en Maria Anna Spierings weduwe van Jan van Tiel onverdeeld vijfde part in hooiland te Maren; onverdeeld vijfde deel van een achtste van een hoeve en landerijen onder Vugt en Cromvoirt; een onverdeeld vijfde part in hooiland genaamd den Nieuwe Waart onder Driel; onverdeeld vijfde part in hooiland genaamd het Molenkampken en de Lange Beemden onder Alem en hooiland onder Maren.
Persoon in schepenakte:
Adrianus Albertus Spierings
Maria Anna Spierings
Dirk van Lith
Jan van Tiel
Antoni Bolsius
Geertruij Spierings
Catharina Spierings
Datering:
23-3-1804
Pagina:
163-165
Soort akte:
Machtiging
Plaats:
's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
7313
Inventarisnummer:
23
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
171 In den naem ons heeren Amen.
Testament van Heer Henrick Verbeecq priester overdenkende de broosheid van de menselijke natuur met de gebruikelijke inleidende woorden, waarin o.a. vernoemd worden een octrooi van de koning als Hertog van Brabant dd. 20 april 1591 en een consent van de Eerwaarde Heren de deken en kanunniken van het kapittel van de collegiale Sint Pieterskerk te Oirschot; hij wederroept alle voorgaande testamenten, verkiest om zijn grafzerk [sepulture] te plaatsen voor het Heilig Kruisaltaar in de Sint Pieterskerk; verder een notitie over een schuld van 4 st. aan de Sint Janskathedraal te ’s-Hertogenbosch; idem 4 st. aan de vier biddende orden; 400 gl. aan de Sint Pieterskerk te Oirschot om voor het altaar een degelijke tafel te laten maken; idem een serie renten voor de naaste vrienden o.a. 20 gl. aan aan Robrecht of Albrecht (?) Hoppenbrouwers, 20 gl. aan Laureijs Gorissen Anthoniss.; 3 gl. van de weduwe van Peeter Janssen van der Laeck; 7 gl.op het Heilig Kruisaltaar, een rente heffende op erfenissen Jans Peeters de Cort van 6 gl.; een rente heffende op Peeter Hendricx de Cort van 6 gl. en 5 st.; 6 gl. die hem schuldig is Adriaen Claessen van der Vleuten; het celebreren van missen op de feestdag van Maria Presentatie [21 nov]; ook het celebreren van een mis op de zondag na Driekoningendag of een andere dag naar keuze die de eerwaarde heren maken; idem 80 gl. voor onderhoud avn oude mensen van zijnen bloede waarbij hij noemt Heijlken zijn maagd die bij hem woont in de kamer naast de kerk en ze zal mogen hebben de hof met de kastanjeboom met een huiske in den hof en ze mag de zolder en het bleekveld gebruiken en de bakkamer [lees: bakhuis] als ze daar wil bakken of te wassen en mocht zij de huwelijkse staat aanvaarden dan mag ze er blijven wonen tot de feestdag van Sint Jan toe; van die 80 gl. is de helft voor Anthonis Janssen en Pauleijn zijn zuster; idem vermaakt hij aan zijn nicht te Antwerpen 100 gl.;
Vervolg:
voorts noemt hij de personen van zijnen bloede die hun brood niet kunnen verdienen; op de dag van zijn uitvaart zal men de deken en kanunniken, de pastor, de kapelaans en vicarissen en alle andere suppoosten die bij de vigilie zijn betrokken ieder 4 st. en in de hoogmis te weten de Requiem ieder 6 st. en die van het kapittel een ton bier en de gildebroeders van de handboog ook een ton bier en ook een aan de geburen; als alle prelegaten schulden en wederschulden zijn betaald kan het resterend gedeelte gebruikt worden voor nog een miss op het Heilig Kruisaltaar en mocht er nog meer overschieten dan kan men dit gebruiken voor 12 gl. rente tot onderhoud van nog een oude mens; [615] als executeurs werden gekozen Jan van Wintelrody en Anthonis Verrijts die elk 10 gl. ontvangen en eventueel nemen de heren van het kapittel met de oudste kerkmeester het initiatief om 2 personen te ordineren zodat een behoorlike executie of uitvoering van dit testament zal geschieden – ita est Henricus Verbeecq presbiter; daarna volgt nog een 2e deel waarin genoemd worden: Jan Herberts getrouwd met Maijken mijn gerechte neven dochter te weten van Daniel [dubieus] de Metser dochtere en een jongen van 11 à 12 jaar die kan gaan studeren, de deken en de oudste kerkmeester en H.Geestmeester, Anthonis Janssen en Pauwlijnen zullen hun woning hebben in de keuken daar ik stook in Oirschot – ita est Henricus Verbeecq presbiter; daarna noemt hij Heijlken zijn maagd zijnde Willems dochter voor haar getrouwe dienst dan het katoenengoed [pellen] ie de slaapkoets krijgt, het oorkussen, twee oorfluwijnen (?), 2 paar slaaplakens en ze zal 2 tafellakens mogen kiezen en een half dozijn servetten, een ‘roijsaegie’, een huijck, een wagenschot, de ‘botterije’ onder de trappen staande, een scherm dat in de keuken staat, een ketel, een spinnewiel met het gehekeld vlas, het nodige tin, een kleermand,
Vervolg 2:
een Bosch mauwer rogge en een zak om de rogge in te doen, het hout en de turf, een kleine en grote ketel, een koperen doorslag, en een botertobbe – ita est Henricus Verbeecq presbiter; op 2 maart 1622 verschijnt hij weer voor de notaris en getuigen als kapelaan in de collegiale Sint Pieterskerk te Oirschot en hoopt dat het testament, codicille, contract, donatie etc. effect zal sorteren – ‘actum tot Oirschott ten huijse des comparants in presentie van Heer Anthonis Verrijth ende Cornelis Verrijth respective vicaris ende custer der voors. kercken als getuigen – terseijden stont quod attestor Lambertus van Boxtell notarius apostolicus en per curiam Brabantiae admissus in confirmatie ende was onderteeckent L.Boxtell notarius – met een naschrift dd. 1 october 1624 in presentie van Goijaert Peeterss, Verhoeven ende Dirck Goortss. van Loon en onderteeckent L.Boxtel; lager stond dat Lambert van Boxtell aangeeft dat alles overeenkomt met het origineel en noemt zich openbaar notaris bij de Raad geordineerd in Brabant en geadmitteerd te Oirschot residerende dd. 5 december 1624 en helemaal onderaan staat Guil: W.Camphen notarius publicus 1652.
Persoon in schepenakte:
Peeter Janssen van der Laeck
Jans Peeters de Cort
Peeter Hendricx de Cort
Adriaen Claessen van der Vleuten
Dirck Goortss. van Loon
Henrick Verbeecq
Anthonis Verrijth
Jan van Wintelrody
Lambertus van Boxtell
Lambert van Boxtell
Maria Presentatie
Anthonis Janssen
Anthonis Verrijts
Henricus Verbeecq
Jan Herberts
Cornelis Verrijth
Datering:
15.12.1621
Pagina:
612-616
Soort akte:
Testament
Plaats:
Oirschot / ‘s-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
122 Korte mededeling: Theodorus Staijacker schijnt oock eenighe fundatie gefundeert te hebben volgens de protocolle van ‘sHertogenbossche van date den 17 dec. 1624 lib. Hees aengaende seeckere 20 gl. ‘sjaers van 400 gl. cap. uit den Olymolen in de Drie Starren opten Vuchterendijck.
Persoon in schepenakte:
Theodorus Staijacker
Datering:
17.12.1624
Pagina:
461
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
109 De magistraat van de stad Leuven legt een verkalring af [certificatie] dat voor hen is verschenen Ardt Symons van den Eynde uit Lierop i.v.m. de fundatie gesticht door de Eerwaarde Heer Peeter van den Eynde doctor in de theologie en persident van het college van Viglus over welke fundatie hij de authentieke kopie heeft laten zien aan de Eerwaarde Heer Joannes Buycx licenciaat in de theologie priester en pastoor van de parochiekerk van St.Quintatis te Leuven en dat hij daartoe was gedwongen vanwege de Hoogmogenden Staten der Verenigde Provincien m.b.t. vier studenten in de school van de Jesuïeten in ’s-Hertogenbosch – ondertekend door N. van Berckel.
Persoon in schepenakte:
Ardt Symons van den Eynde
Peeter van den Eynde
Joannes Buycx
N. van Berckel
Datering:
1.9.1650
Pagina:
426-427
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Leuven / Lierop / ‘s-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1