skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Schaijkx
beacon
15.826 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
217 Peter Hubertus Smits, smid te Schaijk herroept eerdere testamenten en benoemt tot universele erfgenamen zijn broer Matheus Hubertus Smits te Maashees, zijn broer Johannes Hubertus Smits te Velden, zijn zuster Antonia Huberta Smits te Venray en zijn aanstaande vrouw Helena Josephina van der Linden te Schaijk.
Persoon in schepenakte:
Helena Josephina van der Linden
Peter Hubertus Smits
Matheus Hubertus Smits
Johannes Hubertus Smits
Antonia Huberta Smits
Datering:
17-10-1902
Soort akte:
Testament
Plaats:
Schaijk
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7130
Inventarisnummer:
85
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
97 Naer gedane pandinghe, verleende ende gepubliceerde vercoopdagh preseteeren Jan Jan Thonis ende Lambert Jan Thonis, schatbeurders op Schaijck vant jaer 1682 publiquelick voor alle man te vercoopen alsulcke pant als sij gepandt hebben bij Hermen Hendric, om daar aen te verhaelen eene somma van 38 gl 12 st vanweeghens de Gaalsche Hooff hercomende van resterende onraetsch vant jaer 1682. Excutanten legghen hier in hare pretensie met de costen van recht, ende is de kars daerop aengestocken ende is naer uitbrannender kersse verbleeven alsoo dattet vonnis wijsde. , in cas vant deese vercoopinge niet wordt verpleght, dat alsdan naar costuijmen locaal sall vortgevaeren worden. Aldus gedaen op Schaijk op 11 aprilis anno 1684 in presentie van heere scholtis ende schepenen hieronder geschreven: Theodoris van der Gheest scholtis; Hermen Jan Hermens schepen, Rijck Janss den Alden schepen; Th: Baum landschrijver
Persoon in schepenakte:
Rijck Janss den Alden
Jan Jan Thonis
Lambert Jan Thonis
Hermen Jan Hermens
Theodoris van der Gheest
Hermen Hendric
Datering:
11-04-1684
Pagina:
353-356
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Schaijk
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
81 Gerichtelicke geintenteerde vercoopinge voor gemeijnte van Schaijk contra de erfgenamen Dries Willems. 18 julij anno 1680
Naer gedane pandinge ende daerop bij heere scholtis verleende vercoopdagh mede naer gedane kercke veijlinge ende publicatie, presenteert Jan Willem Claesen, in qualiteit als onraet beurder, ende gequalificeert vande gemeente, publiqelick ende voor alle man gerichtelick te vercoopen, het pandt uitgerickt ende uijtgepaelt van *** Jan Lamberts, als bouwman van de erfgenamen van Dries Wilbers saliger, omme daeraen te verhaelen eenen halven stuijver in ijder schattinge, aen tselve sterfhuijs te cort comende, vervallende int jaer 1677 ende 1678 , berekent ende uijtgetelt ad 45 schellingen, mette costen van regt. Ex adverto doen hiertegens oppositie; Ex adverto seght dat nergens in dit lant van ravenstein oppositie tegens onraets penningen als voorts aengecoomen , ende dat bij cortcomen vall burgemeester ongeluckigh souden sijn, bij de minste contradictie proces te voeren; ende onmogelick haere uijtgesette penning bijeen te connen brengen, terwijlen na de resterende onraet penningen comen uijt de boedel van Dries Willemsen, ende noch onbetaelt staet verseckt men dat met de vercooping mag worden vortgevaeren;geweerd dat partijen willen vortbrengen, met een schriftelick extract, dat ijmant anders in den onraets penningen verschult is, als de erfgenamen van Dries Willems of waar deselven ijmant vermijnt te hebben, behoiren deselven aentehouden tot betaling. Ex adverto seggen ende begeren dat de gemeente van Scaijck sullen gaen opden grond, ende bij aldijen sij aldaer te cort comen, alsdan te connen aengesproken worden. Executanten Ex adverto seght dat van den gehelen onraet resteert eenen halven stuijver, niet precijs van de streep, maer van de andere goederen, versoeckende daerom, dat met de vercooping mag worden vortgevaeren, bij onverhoopten vall, protesteerten datmen onmogelick de uitgesette penning kan uijt vinden,
Vervolg:
ende vorts de deregata justitia. Decretum: Omme singeliere redenen, wordt dese saeck gerenvoijeert totte volle banck den Maeslandt tot Herpen. Actum Scaijck desen 18 julij . Getekent: Theod: van Gheest, scholtis; Cornelis Heijmerickx die Smit schepen; Claes Hermens schepen; Theod: Baum landschrijver
Persoon in schepenakte:
Cornelis die Smit
Jan Willem Claesen
Dries Willems
Jan Lamberts
Dries Wilbers
Dries Willemsen
Claes Hermens
Datering:
18-07-1680
Pagina:
297-300
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Schaijk
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
80 Gerichterlike vercooping schatbuerder op Scaijck op de Streep van Dries Willems Herpen in jdico 19 9bris 1680 Exstrack wt het schettijnbock op Schaijck in hetselven schettijnbock befvonden dat Willem Drijessen voor desen van Willemken Jan de Snijeder heeft gecoght een streep lants ende ende heeft daervan geven offte moeten betaelen, in ieder schettijnboeck eenen halven stuijver gelijck wij ondergeschrijeven in het schettijnboeck befijnden dat Willem Drijssen eenen halven stuiver van die voorschrijeven streep tebock gestellt is. Schaijck den 6 dach julij 1680. (w.g.) Theuwen Wolters rijchterboeden, Cornelis Heijmerickx de smit Claes Hermens
Persoon in schepenakte:
Willemken Jan de Snijeder
Dries Willems Herpen
Willem Drijessen
Willem Drijssen
Theuwen Wolters
Cornelis Heijmerickx
Claes Hermens
Datering:
80 -10-1680
Pagina:
296-297
Plaats:
Herpen / Schaijk
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende