skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Zeelandx
beacon
3.806 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
2 Antonius Josephus Giebels en Johannes Arnoldus Giebels, wonende te Zeeland bekennen schuldig te zijn aan de gebroeders Matheus en Frans Carl Rath, fabrikanten te Veghel de som van 800 gulden. Waarborg: een perceel heide te Zeeland sectie E. 255; een huis en land aldaar sectie B.1213, 101, 109, 467 t/m 470, 474, 475 en 1419.
Persoon in schepenakte:
Antonius Josephus Giebels
Johannes Arnoldus Giebels
Frans Carl Rath
Datering:
02-01-1873
Soort akte:
Schuldbekentenis
Plaats:
Zeeland
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7701
Inventarisnummer:
99A
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
101 Pandt vercoopinge voor borgemeesteren van Zeelant contra Heijlke Jan Gerit Arts ; Zeelant 1697.
Naer gedane pandinghe en slijtijnghe, mede naer verleenden ende gepubliceerden vercoopdagh presenteren Willem Huijbers ende Willem de Smiet in qualiteit als borghemeesters des dorps Zelandt publiequelick te vercoopen het pandt gerichtelicjck gehaelt ten huijse van Heijke Jan Gerrid Arts, wonende op Zeelandt voorschreven; omme daer aen te verhaelen alle costen welke allereijdte aengewendt sijn ende noch mochten aengewendt worden ter oirsaecke van een seker hecken, gelijck deselve vooors Heijke Jan Gerrid Arts ende haere vaeder saliger en voorvaater altijt onderhouden hebben, t welck door de schouw is worden bevonden niet gemaeckt ofte ondergehouden geweest te sijn , alles cum expensis. Lamert Rommen in naeme van Heijken voorschreven seijdt tegens dese voorhebbende vercoopinghe oppositie te doen, protesterende ende wel expresselijck van costen, ende ongelijk.
Decretum: Schepenen verstaen dat mit dese voorhebbende vercopinghe sall voortgevaeren worden.
Executanten leggen hierin haere ptretensie, waarop de kersse is worden ontsteken ende uijtgebrandt, en tselve is verbleven aende executanten. Alsoo dattet schepenen vonnis wijsde, bij aldijen ’t voorschreven pandt niet wordt verpleeght binnen den behoirlicken tijt, dat men alsdan sall vortvaeren naer costuijme locaal. Actum Zeelandt den 5 decembris 1697 coram heere scholtis en schepenen ondertekent. Theodorus van Gheest scholtis; Matheus Lamberts schepen; Cornelis Peter Jans schepen; et me presente Th: Baum landschrijver.
Persoon in schepenakte:
Heijlke Jan Gerit Arts
Cornelis Peter Jans
Willem de Smiet
Theodorus van Gheest
Willem Huijbers
Gerrid Arts
Lamert Rommen
Matheus Lamberts
Datering:
05-12-1697
Pagina:
367-370
Soort akte:
Gerechtelijke verkoop
Plaats:
Zeeland
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
12 Naer gedaene pandinghe, sleijtinge ende uitrickinge , oock verleende vercoopdagh presenteert Gerrit Rutten, richterboode naer veilinge inder kerk, voor ieder man, publiekelijk te verkopen alzulk pand, als hij ten huize van Teunen Lamberts, ( op omslag geschreven als Theuis Lamberts van Oss) ten cause van 74 gulden ter goeder reekeninge, met kosten van dien heeft haelen ende panden laeten, waarvoor Gerrit Rutten voorschreven heft ingeleijt voorschreven sijne acte, mitten costen vandien als boven. Ende zijn deselve panden, zijnde 3 melkkoeien en een maal; item een bedtpan; naer uitgebrander kersse aan den executant verbleven, alsoo dattet vonnis wijsde, bij aldien, binnen 3 dagen, geene verpleijongh en mochte geschieden. Dat aldan voorgevaeren sall worden naer Lands costumen.
Persoon in schepenakte:
Lamberts van Oss
Gerrit Rutten
Teunen Lamberts
Datering:
14-10-1664
Pagina:
43-46
Soort akte:
Transport
Plaats:
Zeeland
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
52 Peter Lamert Rommen en zijn minderjarige kind Engelken Peters, uit huwelijk met Mariken Janssen, met als bloed momboirs Joorden Lamert Rommen en Nelis Janssen, gaan over tot scheiding en deling. Lot 1 bestaat uit het huis met hof en aangelegen bouw- en weiland, gelegen te Uden in den Biesenwack omtrent den Udense Meulen. Bij dit lot horen meerder obligaties van uitgeleende gelden en gaat aan Peter Lamert Rommen. Lot 2 bestaat uit een groesveld te Zeeland bij de Schutsboom, een half veld genaamd den Bos omtrent Veeren Euijventien. Bij dit lot horen twee obligaties van elk f 400,-- en voor f 27,-- uit de huisraad. Dit lot gaat aan Engelken Peters.
Persoon in schepenakte:
Peter Lamert Rommen
Joorden Lamert Rommen
Engelken Peters
Mariken Janssen
Nelis Janssen
Datering:
02-07-1701
Pagina:
146-147
Soort akte:
Erfdeling
Plaats:
Uden / Zeeland
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
160
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende