skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Oirschotx
beacon
1.719 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
593 Onderzoeksrapport op het rekest van de dekens en kanunniken van het KAPITTEL van OIRSCHOT betreffende een tiendklamp genaamd ‘het Vooreijnde’ onder MIDDELBEERS. Ingezetenen van Oirschot hebben die tienden ingepacht. De pachters zijn echter door inwoners van Beers dusdanig bejegend dat ze hun tienden hebben moeten verlaten en zichzelf door te vluchten hebben moeten redden. Men verzoekt de hoogschout hierin op te treden en de fraudateurs op te sporen [lange akte].
Datering:
30 december 1662
Pagina:
572
Plaats:
Oirschot / Middelbeers
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
203
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
587 Rekest van Ferdinando Grave van Merode en Monfort Heer van OIRSCHOT klagende over een REGLEMENT dat is aangenomen zonder dat hij daarvan in kennis was gesteld o.a. ten aanzien van het aanstellen van schepenen en andere regeerders.
Persoon in schepenakte:
Ferdinando van Merode
van Oirschot
Datering:
29 december 1662
Pagina:
559
Plaats:
Oirschot
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
203
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
586 Rekest van Otto SCHRASSER ontvanger van de gemene middelen in het kwartier Kempenland die aangeeft dat te OIRSCHOT waar hij resideert, het ontbreekt aan een gezworen deurwaarder. Hij verzoekt hiertoe te benoemen Pieter DIRCXSEN die bekwaam zou zijn die post te bezetten.
Persoon in schepenakte:
Otto Schrasser
Pieter Dircxsen
Datering:
28 december 1662
Pagina:
558v
Plaats:
Oirschot
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
203
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
570 Rekest van de gemene ingezetenen van de vrijheid OIRSCHOT verzoekende ‘dat de nominatie van de schepenen der voors. vrijheijt volgens het derde ende vierde articul van het reglement geformeert sijnde aenstont moge werden overgesonden, opdat de electie ende veranderinge van de voors.magistraet voor het aenstaende nieuwe jaer moge geschieden. Den Raedt hierop geledt hebbende verstaet dat in conformite van het 3e ende 4e articule van het bewuste reglement voor de vrijheijt van Oorschot de nominatie van schepenen voor den jare 1663 metten eersten sal werden geformeert ende alsoo gedaen sijn is gestelt worden in handen van den quartierschout DE BERGAIGNE VAN FLADRAKEN die gelast werden deselve spoedichlijck aen den raedt over te brengen om bij deselve gesien de electie daer ut gedaen te worden’.
Persoon in schepenakte:
Den Raedt
Datering:
17 december 1662
Pagina:
541v
Plaats:
Oirschot
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
203
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende