skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Domeinenx
beacon
7.372  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
54 Verklaring van de schepenen van Esch Cornelis van der Braken, Peter van Eijndoven, Peter van Gerwen en Jan van der Braken, en secretaris J.S. van Dompzelaar dat op 22 october 1745 te Esch is overleden Petronel Claessen van Osch bastaarddochter, waarvan de moeder was Oeijke van Run. Petronel was een arme vrouw die met spinnen de kost moest verdienen en bezat ook geen vaste goederen – 15 november 1745.
Persoon in schepenakte:
Petronel Claessen van Osch  
Cornelis van der Braken  
Peter van Eijndoven  
Peter van Gerwen  
Jan van der Braken  
Oeijke van Run  
J.S. van Dompzelaar  
Datering:
15-11-1745
Plaats:
Esch
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
327
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
53 Request van Hendrick van Gogh wonende te ’s-Hertogenbosch die is gehuwd met Louise de Hoffalise die een dochter was van Thomas de Hoffalise in een wettig huwelijk verwekt bij Magdalena de Saugeij. Hij verklaart dat Philips de Saugeij in leven kolonel in dienst van het land, in het testament van 4 juni 1669 tot enige universele erfgenaam heeft benoemd zijn natuurlijke kinderen Mathieu de Saugeij, Walburgh de Saugeij, Margareta de Saugeij en Magdalena de Saugeij zijn moeder, voorts Louise de Saugeij en Philippe Jacques de Saugeij en eventueel zijn neef Adolph de Goenne. Vervolgens wordt verwezen naar een testament verleden voor notaris Hub. Frecque te Boxtel dd. 25 juli 1718. Het stuk is ondertekend namens de Raad van Brabant door B. van der Haer – 7 october 1721.
Persoon in schepenakte:
Philippe Jacques de Saugeij  
Louise de Hoffalise  
Thomas de Hoffalise  
Magdalena de Saugeij  
Philips de Saugeij  
Mathieu de Saugeij  
Walburgh de Saugeij  
Margareta de Saugeij  
Louise de Saugeij  
Adolph de Goenne  
B. van der Haer  
Datering:
7-10-1721
Plaats:
's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
327
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
52 Verklaring van Willem Ginhoven deurwaarder der domeinen dat de Heer P.Saugje [ook: Saugeij of Saugie], in zijn leven kolonel in dienst van de Republiek, bij Juffrouw de Capelle een buitenechtelijk kind heeft verwekt nl. Louisa de Saugie. Zij is verschenen voor notaris Frecke (?) in het dorp Esch en heeft daar haar testament laten maken en legateert daarin de volgende goederen: aan Louisa Doffalise gehuwd met een zekere van Goch een huis en landerijen genaamd de Agterste Hoeve te Nistelrode; aan Joost van Veghel wijnkoper te ‘sBosch zekere hooi- en weilanden onder Hintham onder Rosmalen en tot erfgenamen heeft ze benoemd Vrouwe Hester Martina Sweerts de Landas laatst weduwe van wijlen de Heer Gerard Hachien kapitein in dienst van het land. Genoemde Hester heeft de nalatenschap aanvaard. * Voorts volgt in extenso de tekst van het testament van de Heer Philippe de Saugeij, opgesteld door notaris de Bije met als getuige de Heer Adolfh de Goene luitenant kolonel in dienst van de Republiek dd. 4 juni 1669. In dit testament worden de volgende personen en zaken genoemd: Marie van der Capellen 150 gulden per jaar haar leven lang, neef Adolph de Goenne een vergulden fles en diens huisvrouw den ‘tour peerlen van mijne suster’, Marie de Goenne [dochter van Adolph] ‘de gantier die van nigt Doberger is gekomen’, aan Catharina Jacobs van Mool een bed met toebehoren en f 200 en nog eens f 600 voor trouwe dienst en een mud rogge; Mathieu de Saugeij, Walburg de Saugeij, Magdalena de Saugeij, Louisse de Saugeij, Philippe Jacques de Saugeij. Dit testament is geopend in aanwezigheid van Peeter Jorissen van Gulick en Geerling van Breugel.
Persoon in schepenakte:
Vrouwe Hester Martina de Landas  
Catharina Jacobs van Mool  
Philippe Jacques de Saugeij  
Peeter Jorissen van Gulick  
de Capelle  
Louisa de Saugie  
Joost van Veghel  
Philippe de Saugeij  
Marie van der Capellen  
Adolph de Goenne  
Marie de Goenne  
Mathieu de Saugeij  
Walburg de Saugeij  
Magdalena de Saugeij  
Louisse de Saugeij  
Geerling van Breugel  
Willem Ginhoven  
Louisa Doffalise  
Datering:
1669
Plaats:
Esch
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
327
Bron:
Domeinen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
51 Request van Cornelis van Heeswijk wonende te ’s-Hertogenbosch die verklaart een natuurlijke zoon te zijn van wijlen Gaspar van Heeswijk verwekt bij een zekere Ida, die dienstmaagd was bij zijn grootouders. Verzoek om een legitimatiebrief. Ondertekend door J.Molengraeff – 21 januari 1716.
Persoon in schepenakte:
Gaspar van Heeswijk  
Datering:
21-1-1716
Plaats:
's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
9
Inventarisnummer:
327
Bron:
Domeinen
Geografische namen: