skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
43.681  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
142 Missive van generaal Cromstrom met bericht over de aankomst van her regiment dragonders van d’Olne
Datering:
dinsdag 30 april 1748
Pagina:
1054v
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
357
Bron:
Raad van State
 
 
 
 
 
Schepenakte
141 Bericht van de rentmeester der geestelijke goederen Tengnagel op een rekest van Nicolaas Laurentius inwonende burger en ‘krankbezoeker’ van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat Hendrik Palier, in zijn leven mede ‘krankbezoeker’ in de maand april 1747 is overleden en op 4 mei daaraan volgende is begraven zoals blijkt uit het doodboek dat aan het rekest is toegevoegd en dat hij, suppliant’ hij gedurende de periode mei 1747 tot 1 februari 1748 die dienst heeft waargenomen en bediend zoals blijkt uit de attestatie van de kerkenraad van ’s-Hertogenbosch, ook bijgevoegd, verzoekende dat haar Ed: Mo: de rentmeester der episcopale goederen willen gelasten hem het traktement uit te keren gekoppeld aan die periode van waarneming
Persoon in schepenakte:
Nicolaas Laurentius  
Hendrik Palier  
Datering:
dinsdag 30 april 1748
Pagina:
1052r
Plaats:
Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
357
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
140 Memorie van de Heer Baron van Reischach ordinaris gezant van haar keizerlijke en Koninklijke majesteit aan haar Ed: Mo: presenterende een in het Frans opgestelde memorie die hij heeft ontvangen van de administrateurs der vivres voor de troepen te ’s-Hertogenbosch met o.a. informatie over: het maken van ovens , orders i.v.m. het inlaten van schepen, het aanwijzen van een geschikte plaats om hooi op te leggen en geen exorbitante huur te vragen voor zolders etc.
Persoon in schepenakte:
Baron van Reischach  
Datering:
maandag 29 april 1748
Pagina:
1030r
Plaats:
Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
357
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
139 Onderzoek van een missive van generaal Cromstrom gouverneur van ’s-Hertogenbosch met een memorie over enige maatregelen die voor een beleg behoren genomen te worden, waarop na deliberatie is goedgevonden en besloten dat een kopie van het 1e punt van de memorie rakende de noodzakelijkheid om in de stad enig geld in voorraad te hebben zal worden doorgestuurd naar de thesaurier generaal Van der Does om te overwegen op welke manier hieraan het beste voldaan kan worden; vervolgens de gouverneur en bij dien afwezigheid de commandeur van de stad of commanderend officier te autoriseren om in geval van beleg zoveel roermakers met hun knechts, smeden, radenmakers, slotenmakers, draaiers, timmerlieden, schrijnwerkers en verder bekwame arbeiders op kosten van het land aan te nemen als hij nodig zal oordelen; voorts om met overleg van de 1e aanwezige ingenieur en officier van de artillerie het vereiste getal gabions fascines en worsten in gereedheid te brengen bij publieke aanbesteding of op een andere wijze; voort s tot brandhout te mogen emploijeren de takken die van de bomen op de wallen zullen worden gesnoeid alsmede de bomen op zulke plaatsen van de wal staande daar geen bres te verwachten is en in ’t generaal om zodanige mesures [= maatregelen] te nemen als hij ter defensie van de aan hem toevertrouwde vesting meent dat onvermijdelijk is – zie ook folio 1028
Datering:
zaterdag 27 april
Pagina:
1024v
Plaats:
Hertogenbosch, 's-
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
357
Bron:
Raad van State
Geografische namen: