skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
3.516  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
74 Rekest van Cornelis Hendrik Zeegers, Antony Peter Geers, Jenneken van Hentham weduwe van Johannes Hanenberg, Peter Hendrik Zeegers, Peter Gysbert Evers en Hendrik Peter Geers inwoners van Nistelrode in kwartier Maasland die een groot vooroordeel hebben en tegenzin tegen het verkopen graven en in cultuur brengen van gemeentegronden omdat ze bang waren als dit aan iedereen geoorloofd werd dat er dan onvoldoende heigrond zou overblijven waarbij men niet alleen dacht aan de huidige inwoners maar ook aan hen die in de toekomst in Nistelrode zullen wonen; daarom zijn diverse protesten geuit tegen het verlenen van octrooi aan diverse ingezetenen wat leidde tot spanningen en op 6 en 8 september 1791 was dit geëscaleerd via seditieuze [= oproerige] bewegingen en samenrottingen toen landmeter Johan Camp in opdracht van het kantoor der domeinen om bepaalde gemeentegronden te komen af- en inmeten die aan particulieren waren vrijgegeven, wat een grote toeloop van ingezetenen veroorzaakte en de meting werd dusdanig verstoord dat Camp onverrichter zaken terugkeerde; zulks kwam het hoog officie van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch ter ore die gelastte tot een breedvoerig onderzoek en uiteindelijk werd t.a.v. de zes supplianten een decreet van apprehensie uitgevaardigd waarvan de drie eerste supplianten werden opgesloten en tegen de drie laatsten werd een crimineel proces begonnen; dat de supplianten tot hun bitter leedwezen niet konden ontkennen dat ze zich hadden geschaard onder de samengerotte menigte en zich, de een meer dan de ander, in ongeregeldheden te buiten waren gegaan; de hoogschout Bigot eiste van de supplianten een verklaring dat ze de mening waren toegedaan dat deze criminele procedure composibel zou zijn m.a.w. op te lossen zou zijn; een kopie werd doorgestuurd naar de gedeputeerden in Den Haag belast met de Meierijse zaken met het verzoek deze zaak nader te onderzoeken en daarover te rapporteren wat hun visie was in deze en in die tussentijd,
Vervolg:
hangende de uitspraak van hogerhand, werd de procedure stil gezet.
Persoon in schepenakte:
Cornelis Hendrik Zeegers  
Antony Peter Geers  
Peter Hendrik Zeegers  
Peter Gysbert Evers  
Hendrik Peter Geers  
Jenneken van Hentham  
Johannes Hanenberg  
Johan Camp  
Den Haag  
Datering:
woensdag 28 december 1791
Pagina:
1033r
Plaats:
Nistelrode
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
130 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
73 Reactie van de gedeputeerden belast met de Meierijse zaken die een rekest hebben onderzocht van Paulus van der Aa als hoofdman en Jan Schalk van Scheindel, Jan van den Borek, Jan Laurenz van Zon en Lamboy Memper als dekens der schutterij van Sint Joris te Nieuwkuijk mede namens de gehele schutterij totdat het eindelijk Johan Lodewijk Winckel drossaard aldaar had kunnen goedvinden om aan de schutterij hun kaart en octrooi op te vragen zich beroepende op het Ho: Mo: plakkaat van 1788 waarin de schutterijen verboden worden die geen octrooi kunnen overleggen; de supplianten geven aan dat ze in 1746 het ongeluk hebben gehad dat hun dorp toen geheel in de as is gelegd en de gildekaart verloren is geraakt en daarom verzoeken de supplianten hen een nieuwe kaart of reglement en octrooi te bezorgen; het rekest is op 18 augustus jl. als antidotaal door Bernard Half Wassenaer Heer van Onsenoort en Nieuwkuijk aan haar Ho: Mo: gepresenteerd; daarna volgt in extenso het reglement voor hun schutterij vastgelegd in 26 artikelen!
Persoon in schepenakte:
Bernard van Onsenoort  
Jan Schalk van Scheindel  
Jan Laurenz van Zon  
Johan Lodewijk Winckel  
Paulus van der Aa  
Jan van den Borek  
Datering:
woensdag 7 december 1791
Pagina:
973r
Plaats:
Nieuwkuijk
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
130 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
72 Rekest van Abraham van der Bell uit Moergestel lidmaat van de ware christelijke religie inhoudende dat hij door Theodory Henry Graaf van Oultremont van Wargusée Heer der vrije heerlijkheid Drunen in kwartier Oisterwijk in de plaats van Hendrik de Jingh is aangesteld tot drossaard en schout van genoemde heerlijkheid op 7 november jl. en dient een verzoek in tot approbatie.
Persoon in schepenakte:
Henry Graaf van Oultremont van Wargusée  
Abraham van der Bell  
Hendrik de Jingh  
Datering:
woensdag 7 december 1791
Pagina:
973r
Plaats:
Moergestel / Drunen
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
130 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
71 Rekest van Johannes van Hoven uit Nuenen zijnde lidmaat van de hervormde gemeente die door Anna den besten weduwe van wijlen Frederik van Hoven was gecommitteerd en aangesteld tot secretaris en stokhouder over de dorpen Nuenen Gerwen Boort en Opwetten na het overlijden van Adrianus den besten en hij verzoekt om approbatie van die aanstelling; een kopie wordt gestuurd naar de Haagse heren belast met de Meierijse zaken. – zie ook folio 1791
Persoon in schepenakte:
Johannes van Hoven  
Frederik van Hoven  
Datering:
donderdag 1 december 1791
Pagina:
947r
Plaats:
Nuenen / Gerwen / Boort / Opwetten
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
130 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen: