skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Breugelx
beacon
354  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
66 Mariken dochter van wijlen Adriaan zoon van Jans Smits en nagelaten weduwe van wijlen Jan Franssen van Lieshout die het tochtrecht bezit in een huis hof schuur te Eindhoven bij de Corenmerckt met als belendingen Willem Ghijsberts, Jacob Lamberts de Verwer, de Gemeyn Merckt tot aan Symon Symonts kleermaker en Diercx de Pot kremer met meer anderen en dat heeft overgedragen aan Adriaan haar zoon verwekt door Jannen Franssen van Lieshout en Michiel zoon van Michiel Jasparts man van Aelken zijn vrouw dr.v. Mariken en Jans Franssen – testes Loeff en Van den Dungen datum prima july 1623 en de tekst vervolgt met Heer Jacob van Lieshoudt – Adriaan zoon van wijlen Jan Franssen van Lieshout en Mariken vs. en Michiel zoon van Michiel Janssen man van Aelken hebben verkocht aan Goyart Franssen van Lieshout als rentmeester der fundatie van de beurzen gefundeerd door wijlen Heer Jacob Franssen van Lieshout priester kanunnik en pastoor van de parochiekerk van St.Catharina binnen de stad Eindhoven t.b.v. die fundatie een erfcijns van 6 Carolusguldens en 5 stuivers te betalen in 1624 te ’s-Hertogenbosch en vrij van alle beden van de hertog en andere lasten rustend op genoemd huis hof en schuur, grondcijns van 7 ½ st. aan de graaf van Buern, het geheel te lossen met 100 Carolusguldens en voorts wordt genoemd Adriaen de zoon van wijlen Wouter Goyartss. de Crom kuiper uit zijn onderpanden te Eindhoven – accordeert met het origineel – ondertekend door W.Schuijl notarius publicus en onderaan staat: 22 gl. opt dorp van Breugel oft 28 gl.
Persoon in schepenakte:
Adriaan zoon van wijlen Jan Franssen van Lieshout van Lieshout  
Jan Franssen van Lieshout  
Jacob Lamberts de Verwer  
Jannen Franssen van Lieshout  
Jacob van Lieshoudt  
Goyart Franssen van Lieshout  
Jacob Franssen van Lieshout  
Willem Ghijsberts  
Symon Symonts  
Jans Franssen  
Jans Smits  
Michiel Jasparts  
Jan Franssen van Lieshout  
Michiel Janssen  
Datering:
1.7.1623
Pagina:
249-250
Soort akte:
Transport
Plaats:
Eindhoven / Breugel / ‘s-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
54 Rekest van Johannes Hanewinkel koster en schoolmeester te Breugel in kwartier Peelland verzoekende hen te autoriseren om met kennis en toestemming van officier, regenten en predikant als assistent of substituut schoolmeester en koster te mogen aanstellen de persoon van Carel van Gennip; na raadpleging van het reglement heeft de raad besloten die verzoek te honoreren
Persoon in schepenakte:
Carel van Gennip  
Johannes Hanewinkel  
Datering:
vrijdag 16 februari 1748
Pagina:
406v
Plaats:
Breugel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
357
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
264 Rapport op een bericht van wijlen rentmeester Frans van Heurn op een rekest van gerard van de Pol te kennen gevende dat hij jaarlijks heft op het kantoor te Sint Oedenrode 28 gl. nu betaald wordende met 24 gl. volgens de constitutiebrief van 11 januari 1578, waaarbij genoemd wordt een stuk akkerland genaamd St. Catharinalandt gelegen in de parochie van St.Maarten van Eerschot [Sint Oedenrode] , idem uit de Oirletienden onder Bruegel, en een klamp tiende onder Bovenroode te Sint Oedenrode competerende alle aan het kapittel aldaar, welke rente al ten achter is sinds 1663
Persoon in schepenakte:
Frans van Heurn  
Maarten van Eerschot  
Datering:
29 december 1707
Pagina:
2507
Plaats:
Sint-Oedenrode / Breugel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
264
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
267 Rekest van de kinderen en erfgenamen van wijlen Herman Cremers te kennen gevende dat mr. Daniel de Lobell curator van het dorp Breugel is geauthoriseerd tot het opnemen van de rekening [met details]
Persoon in schepenakte:
Daniel de Lobell  
Herman Cremers  
Datering:
vrijdag 22 juni 1725
Pagina:
362r
Plaats:
Breugel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
303
Bron:
Raad van State
Geografische namen: