skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Aalstx
beacon
219  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
68 Rekest van Alezander Broecx lidmaat van de hervormde gemeente van Waalre en Aalst en dat hij suppliant in plaats van wijlen Adrianus den Besten was aangesteld tot secretaris van de dingbank Tongelre in kwartier Peelland en dient een verzoek in tot approbatie van die aanstelling; akkoord. – zie ook folio 976, 1017 hier wordt Alexander genoemd als secretaris van Tongelre die verzoekt bij zijn vader in Waalre te mogen inwonen ipv zijn domicilium fixum te Tongelre omdat in dat dorp geen geschikte woning voor hem te vinden zou zijn
Persoon in schepenakte:
Adrianus den Besten  
Alezander Broecx  
Datering:
woensdag 9 november 1791
Pagina:
871r
Plaats:
Waalre / Aalst / Tongelre
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
130 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
151 Latijnse akte waarin genoemd worden: Andoricus [dubieus] de Bourbon, bisdom Luik, Henrick de Beerwinckel de Zeelst, Joannes de Horst de Meerfelt, parochiekerk, rector en investiet Philippus zoon van wijlen Jacobus Cobbeeck alias de Aelst, Arnldus zoon van wijlen Wolterus Peetersoen, testament, Godefridus zoon van wijlen Joannes de ….[vouw in het document], parochie Zeelst, in het jaar 1473 op 18 oktober, een altaar in de parochiekerk van Zeelst, vier missen celebreren, provisoren en meesters, 14 mud rogge, de armen van de Tafel van de H.Geest, Philippus zoon van wijlen Jacobus de Cobbeeck alias de Aelst clericus, Gestelse maat, parochie van Woensel, in Strijp, kinderen Roeffs, Walterus Bonaers, de Mortel ter plaatse de Welsput in de parochie Strijp, Walterus zoon van wijlen Walterus Peetersoen, Woenselse maat, een beemd genaamd Dungelen in Strijp, Christianus Arnoldi, Acht, Oerlese maat, Elias van Hoerenvenne, de beemd dat Schoenbroeck in de parochie Sonderwijck, Johannes Hogardi Kelders notarius publicus, Raad van Brabant, bisdom ‘s-Hertogenbosch
Persoon in schepenakte:
Philippus zoon van wijlen Jacobus de Cobbeeck de Cobbeeck  
Johannes Hogardi Kelders  
Henrick de Beerwinckel  
Joannes de Horst  
Elias van Hoerenvenne  
Walterus Bonaers  
Christianus Arnoldi  
Jacobus Cobbeeck  
Wolterus Peetersoen  
Jacobus de Cobbeeck  
Walterus Peetersoen  
Datering:
datum?
Pagina:
554-563
Plaats:
Luik / Zeelst / Meerveldhoven / Aalst / Gestel / Strijp / Woensel / Acht / Oerle / Zonderwijk / 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
68 Testament van de Edele Erentfeste Jonker Johan van Bloemendael zoon van wijlen Jonker Willem van Boemendael weduwnaar van Jouffrou Catharina dochter van wijlen Jonker Jans van Raveschot die ziek op bed ligt etc. etc. die ten overstaan van notaris Laureyns Huijbrechts van Loemel alle voorgaande testamenten herroept en vernieuwt en besluit tot de volgende legaten: aan de St.Janskerk 1 gl., aan de huisarmen 10 gl. om op de dag van de begrafenis uit te keren, aan Jouffrou Maria van Werdenburch weduwe van wijlen Jonker Hubrecht van der Cluijssen in zijn leven Heer van Waalre Aalst etc. 1600 gl. op basis van een accoord tussen de testateur en Jonker Hubrecht dd. 30 april 1609 onder conditie dat Jouffrou Maria gehouden zou zijn uit te reiken aan Elisabeth Aerts de dienstmaagd van de testateur jaarlijks 50 gl. of elk half jaar 25 gl. maar in een bepaald geval slechts 25 gl. verdeeld over twee keer 12 ½ gl.; idem vermaakt hij aan genoemde Elisabeth een bed met een nkeuwe tiek hoofdpeluw en oorkussen als ook drie paar slaaplakens , de koets met het behangsel in de keuken staande, en nog wat huisraad ter discretie van de executeurs; idem vermaakt hij aan Jonker Jan zoon van wijlen Jonker Huberts van der Cluijsen en Joffrouwe Maria twee stukken land genoemd den Renselaer gelegen aan de heerbaan van Gansoijen verklarende dat hij dit land gedurende zijn huwelijk met Joffrouwe Catharina zijn vrouw in gebruik heeft gehad; idem legateert hij aan Jannen de zoon van Lucas Janssen en Joffrouwe Agnes verwekt door Aert van Raveschot 250 gl. en een aandeel in genoemde Renselaer welke Jonker Jan zijn ‘vuntpeteren’ is [peetoom?], van de goederen van de testateur is een inventaris opgemaakt; voorts begeert hij dat zijn executeurs zijn erffelijke goederen, waar die ook gelegen mochten zijn, zullen verkopen en de opbrengst kan gebruikt worden om zoveel beurzen van te stichten iedere beurs van 100 gl. welke beurzen gebruikt kunnen worden voor studenten filosofie
Vervolg:
en die dan moeten wonen te Leuven in colleges of studies theologie of rechten tot de graad van een licenciaat en hij heeft voorkeur voor de vrienden van de testateur of van diens huisvrouwen of van de fsamilie Van Werdenburch of van de staat of land van Vianen;de bursieren zullen gehouden zijn dagelijks de mis te horen of het Miserere mei en De Profundis te lezen voor de zielerust van de testateur zelf en die van zijn vrouw en zijn ouders en om te zorgen dat wat beschreven staat ook geëffectueerd wordt benoemt hij als executeurs de Eerwaarde Heer plebaan van de St.Janskerk en Mr. Laureijns Huijbrechts van Loemel om zowel de verkoping als de fundatie te effectueren en te zorgen dat de beurzen goed geregeerd worden en na de dood van Mr. Laureijns kan in zijn plaats ingenomen worden door de meester van de H.Geesttafel van ’s-Hertogenbosch; idem zullen de executeurs goede rekeningen moeten overleggen aan twee heren van de magistraat van de stad – gedaan binnen de stad van ’s-Hertogenbosch ten huize van de testateur gestaan ‘aen de Gemeyn Merckt deser stadt gemeijnlyck genoemt het Hoochhuijs’ in presentie van Jannen Janssen Scheffer boekverkoper en Joost Pauwelssoen ‘gelaesmaecker’ als getuigen en van mij R. Nagelmaecker Janss. openbaar notaris bij de Raad van Brabant geadmitteerd en ook wordt genoemd Johan van Horenbeeck als openbaar notaris bij de Ed: Mo: Raad van Brabant te ’s-Gravenhage te ’s-Hertogenbosch residerende en ondertekend door J. van Horenbeeck dd. 4 april 1653.
Persoon in schepenakte:
Catharina dochter van wijlen Jonker Jans van Raveschot van Raveschot  
Jan zoon van wijlen Jonker Huberts van der Cluijsen van der Cluijsen  
Jonker Johan van Bloemendael  
Jonker Willem van Boemendael  
Laureyns Huijbrechts van Loemel  
Jonker Hubrecht van der Cluijssen  
Laureijns Huijbrechts van Loemel  
Jannen Janssen Scheffer  
Maria van Werdenburch  
van Waalre  
Aert van Raveschot  
Johan van Horenbeeck  
Jonker Hubrecht  
Elisabeth Aerts  
Jonker Jan  
Joost Pauwelssoen  
R. Nagelmaecker  
J. van Horenbeeck  
Jonker Jans van Raveschot  
Jonker Huberts van der Cluijsen  
Lucas Janssen  
Datering:
20.6.1616
Pagina:
253-257
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Gansoijen / Waalre / Aalst / Leuven / Vianen / ‘s-Gravenhage
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
26 Rekest van de regenten en geërfden van Aalst in het kwartier Kempenland over het omslaan van hun lasten en middelen [met details]
Datering:
maandag 27 januari 1721
Pagina:
50r
Plaats:
Aalst
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
295
Bron:
Raad van State
Geografische namen: