skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Bergeijkx
beacon
757  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
147 Testament of uiterste wilsbeschikking van Meester Peeter Wijnants Stephaen van de Borchtkercke te Antwerpen terwijl hij alle voorgaande testamenten ongedaan maakt en wil graag dat dit tegenwoordig testament als goed en waard bevonden wordt. Daarna volgt een serie legaten zoals 25 gl. aan de Burchtkerk onder conditie dat de kerkmeesters hem een plaats zullen verlenen in die kerk met een nieuwe zerk op het graf; idem een pond vlaams voor een tafereel te hangen omtrent het graf; de aalmoezeniers van Antwerpen t.b.v. de armen 10 gl.; aan Jan zijn neef, kuiper te Eersel, vermaakt hij als een aalmoes 100 gl. binnen twee jaren te ontvangen in twee termijnen; aan elke kapelaan van de Burchtkerk een van zijn beste hemden; idem 64 gl. voor de fundatie van twee beurzen te Leuven tot Standonck voor bloedverwanten o.a. drie jongens uit Eersel vanaf hun 8e jaar; [helaas is de tekst vanwege een diepe vouw in het blad niet overal duidelijk]; als collators benoemt hij een bloedverwant die priester of studerend te Leuven is en de pastoors van Eersel en Bergeijk ; aan Peter de zoon van Wijnant de broer van de testateur vermaakt hij een kuip en laat hem een ambacht leren zodat hij zelf na de leerjaren zelf de kost kan verdienen; idem een legaat aan Heijlken en Lijsken de dochters van Maria de zus van de testateur te Rijthoven; idem aan de vierzonen van zijn broer Christiaan genaamd Anthoen, Peeter, Gielis en Jacob ieder 14 gl.; aan Wilhelmus een andere broer krijgt 25 gl. om te studeren; zijn nicht Maijken die bij hem woont maakt 6 gl. aan Theunis Goris en na diens door de oudste van mijn vrienden die priester is of student te Leuven welke 6 gl. besteed zouden worden aan de armste vrienden van de testateur; idem 10 gl. aan Peter de zoon van zijn zus te Riethoven en Gielis Wijnants de zoon van zijn broer ook 10 gl. i.v.m. hun studie te Leuven; Maijken zijn nicht krijgt het beste bed met drie paar van de beste slaaplakens en andere toebehoren;
Vervolg:
zijn boeken geeft hij aan drie studenten en een ‘tabbart doctori’; na de uitvaart een maaltijd voor de kapelaans kerkmeesters en andere goede vrienden en broers en zussen.
Als executeurs noemt hij Jacob van Leijen en Herbaert Nelen kerkmeesters en elk voor zijn pijn den arbeid een pond Brabants, hen biddende dat zij het beste willen doen ter ere Gods totdat zij de last overgeven aan een van de jongens van zijn bloedverwanten en de pastoor voorschreven; mocht er een kwestie rijzen omtrent dit testament zal het aan de executeurs zijn om die te slechten en na hen de beide genoemde pastoors; daarna volgt een latijnse slotzin en wordt als attestor genoemd Reijnerus Braeckel licenciaat in de theologie en kanunnik te Antwerpen; de kopie accordeert met het origineel en de openbaar notaris was Pauwels van den Broecke bij de Raad van Brabant binnen de stad van Diest die zich noemt Paulus de Palude.
Persoon in schepenakte:
Peeter Wijnants Stephaen van de Borchtkercke  
Jacob van Leijen  
Pauwels van den Broecke  
Paulus de Palude  
Theunis Goris  
Gielis Wijnants  
Reijnerus Braeckel  
Datering:
4.8.1575
Pagina:
545-548
Soort akte:
Testament
Plaats:
Antwerpen / Leuven / Eersel / Bergeijk / Riethoven / Diest
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
142 Extract m.b.t. de fundatie van de kleine beurzen van de Heer Johan van Loemel:
72 gl. jaarlijks op de stad van Antwerpen hierin compteert het huis van Loemel 16 gulden blijft 56 gulden rest – 1638; 22 gl. op dezelfde stad rest – 1638; 4 gl. jaarlijks op dezelfde stad rest – 1640; 28 gl. die betaald worden met 15-15 sol.; 10 gl. uit onderpanden te Bercheijck; 10 gl. op de kerk te Weelde, 5 gl. te Westerhoven, 12 gl. te Weerde, 7 gl. te Weerde.
Mijn Heer Johannes van Loemel van drie renten ontvangen van de stad Antwerpen tr somme van 108 gl. afgetrokken voor mijn salaris 5-8; gegeven aan Joffrouw Catharina Huijbrechts 16-0-0
Persoon in schepenakte:
Johannes van Loemel  
Johan van Loemel  
Datering:
1638/1640
Pagina:
535
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
Antwerpen / Lommel / Bergeijk / Weelde / Westerhoven / Valkenswaard
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
140 Latijnse akte waarin genoemd worden: het pontificaat van Paus Clemens, Heer en Mr. Johannis Huberti de Loemel, licenciaat in de rechten, collegiale kerk van Onze Lieve Vrouw in de stad Antwerpen, Magister Nicolaus de Dinter, H.Geesttafel te Antwerpen, kerkfabriek van Welde [mogelijk Weelde], rector scholarum, mijn ouders in Lommel, neef Walterus, Magister Franciscus Cnobbout, neef Hubertus, het huis in Bergen genaamd aen Groenenschilt, Magister Joannes Nepote, Westerlant bij Steenbergen, het huis Standonck, communitatibus de Poppel en Weelde, Gregoriuspoort te Antwerpen, Nocolaas Jacobs in Nispen, universiteit van Leuven, in Campinia, het Antwerps kapittel, de armenkapel [in capella pauperum], de Amanduskerk te Gheele, de kerk te Ascha, klooster Averbode [monastrium Averbodensis], Affligem, monastrium in de stad Antwerpen, confraternitate Sancte Cruce [broederschap van het H.Kruis], onze magisters Johannis de Turnhout, Jacobus Lathonij kanunnik van Kamerijk [canonico Cameracensis], Nicolaas Baecheler, Adrianus Joseph Antwerps kanunnik, Roverus de Mera Brussels decaan, Everardus de Doerne, Margareta van IJsscheMagister Frediricus de Mota, Theodoricus Pelsen, Magister Arnoldus Westerhoven, Sint Michael te Antwerpen, Egidius Nicolai cantor, Walterus Nicolai kapelaan in een Antwerpse kerk, Arnoldus Halmael kanunnik te Bergen, Theodoricus Gerardi Pels de Loemel Kamerijks clericus Luiks diocees, Magister Fredericus da la Mota, Magister Laurentius Sceijmans kapelaan in de Sint Peterskerk te Leuven.
Persoon in schepenakte:
Johannis Huberti de Loemel  
Magister Nicolaus de Dinter  
Magister Frediricus de Mota  
Gerardi Pels de Loemel  
Magister Franciscus Cnobbout  
Magister Joannes Nepote  
Adrianus Joseph Antwerps  
Magister Arnoldus Westerhoven  
Magister Laurentius Sceijmans  
Johannis de Turnhout  
Roverus de Mera  
Everardus de Doerne  
Nocolaas Jacobs  
Jacobus Lathonij  
Nicolaas Baecheler  
Theodoricus Pelsen  
Egidius Nicolai  
Walterus Nicolai  
Arnoldus Halmael  
Magister Fredericus  
Datering:
28.8.1529
Pagina:
523-532
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Antwerpen / Lommel / Weelde / Bergeijk / Bergen / Westerland bij Steenbergen / Poppel / Nispen / Leuven / Kempen / Geel / Ascha / Averbode / Affligem / Kamerijk / Brussel
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
131 Sr. Dirck van Essch wonende te Bercheijck als enige erfgenaam en executeur van de Heer Arnden van Essch priester en kanunnik tijdens zijn leven te Utrecht wordt genoemd i.v.m. een fundatie van een beurs in het seminarie van ’s-Hertogenbosch gefundeerd door genoemde Heer Dierick van Esch komende uit de goederen van Johan de Roij en Lucia de Vinck echtelieden die een som van 800 gl. heeft betaald in handen van de Eerwaarde Heer en Mr. Dierck Le Mueau [soms ook Le Menau] priester en president van het voornoemde seminarie. Zo zijn gestaan voor de Bossche schepenen de Eerwaarde Heer en Vader in Gode heere Niclaes Zoesius bisschop van de stad ’s-Hertogenbosch als superintendent van genoemd seminarie en de Eerwaarde Heer en mr. Robbert Swertius licenciaat in de rechten en plebaan van de stad als ook de Eerwaarde Leonart van Bornbergen priester en kanunnik als provisoren van genoemd seminarie en hebben een verklaring afgelegd over die 800 gl. vrij van alle beden etc. Genoemd worden de huizen en erven van het seminarie in de Hinthamerstraat in de buurt van het Convent van de Fraters aldaar uitgaande in een straat genaamd de Schilderstraat en andere goederen van het seminarie waar die ook gelegen mogen zijn. Accordeert met het origineel en ondertekend door W.Schuijl notarius publicus.
Persoon in schepenakte:
Dierick van Esch  
Dierck Le  
Dirck van Essch  
Johan de Roij  
Lucia de Vinck  
Leonart van Bornbergen  
Niclaes Zoesius  
Robbert Swertius  
Datering:
11.6.1618
Pagina:
489-490
Soort akte:
Fundatie
Plaats:
Bergeijk / Utrecht / 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen: