skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
246 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
8 Voor Wouter Strick en Hendrick Jan Birten schepenen der vrijheid van Os leggen Rut Jacob Rijcken, Tomas Marcelis Coolen, Rob Derricx, Gerrit Claessen, Hendrick Jan Hendricx en Hendrick Seberts na daartoe gedagvaard te zijn door Jan van Meeuwen vanwege de absentie van de vorster een verklaring af ter instantie van de proosten, dekens en gildebroeders van het Sint Joris en Sint Sebastiaan Gilde genaamd de Oude Schuts (St. Joris ende St. Sebastiaen Gilden genaemt de Oude Schuts Gilt) over de vraag wie de vrije beschikking of de macht heeft over de goederen en de jaarlijkse inkomsten van het altaar van Sint Joris en Sint Sebastiaan (Autaer van St. Joris ende St. Sebastiaen) en waaraan de jaarlijkse inkomsten worden besteed en aangewend. Rut Jacob Rijcken is circa 76 jaar oud en meer dan 50 jaar gildebroeder van het Sint Joris en Sint Sebastiaan Gilde genaamd de Oude Schuts. Tomas Marcelis Coolen is circa 75 jaar oud en is meer dan 40 jaar gildebroeder van dat gilde. Rob Derricx is circa 74 jaar oud en meer dan 30 jaar gildebroeder van het gilde. Gerrit Claessen is circa 70 jaar oud en circa 25 jaar gildebroeder. Hendrick Jan Hendricx is circa 70 jaar oud en circa 30 jaar gildebroeder en Hendrick Seberts is circa 60 jaar oud en meer dan 30 jaar gildebroeder. De getuigen verklaren dat de proosten of dekens met raad en advies van de andere gildebroeders altijd en sinds mensenheugenis (buiten memorie van menschen) over die goederen en inkomsten de vrije beschikking hebben gehad en deze hebben gegeven en uitgereikt naar goedbevinden van de gildebroeders en dat peiselijk en gebroederlijk sonder tegenstand of tegenspreken van iemand. De geestelijkheid heeft daar nooit iets van genoten behalve dan hetgeen aan hen wordt gegeven voor de godsdienst die zij op de teerdagen van het gilde deden.
Vervolg:
Met de goederen en inkomsten worden ook de onkosten betaald van de arme lieden die op de teerdagen daar komen eten, wanneer voor alle arme lieden een openbare tafel ter ere Gods wordt gedekt. Ook wordt daarmee betaald het onderhoud van het sieraad (Cieraet) van het altaar en ook van trommen, vaandels en dergelijke lasten. Daarnaast worden daarmee de onkosten van de proosten of dekens terugbetaald. In alle tijden hetzij bij pest of andere kwade ziekten is men gehouden en verplicht (verbonden) om de dode lichamen van de gildebroeders naar de kerk te dragen en te begraven en in tijden van pest moet men uit de mensen blijven en dikwijls lange tijd apart huishouden met grote en excessieve kosten en verlet tot gevolg, zonder dat de goederen en jaarlijkse inkomsten van het gildealtaar voldoende zijn om daarmee de kosten daarvan te kunnen dekken. De jaarlijkse inkomsten zijn zeer sober en gering ten aanzien van die lasten. De getuigen zijn verschillende keren proosten of dekens van het gilde geweest en ze hebben in hun tijd niets anders gedaan dan hiervoor vermeld en ze hebben van hun voorzaten ook niets anders gehoord dan dat het zo gebeurde.
Bezegeld met het gemeen schependomszegel ad legata.
W.g. Engelbert de Man secretaris.
Persoon in schepenakte:
Hendrick Jan Birten
Rut Jacob Rijcken
Tomas Marcelis Coolen
Hendrick Jan Hendricx
Jan van Meeuwen
Engelbert de Man
Wouter Strick
Rob Derricx
Gerrit Claessen
Hendrick Seberts
Datering:
20-4-1651
Pagina:
649
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
7 Voor Derrick Bogers en Hendrick Jan Birten schepenen der vrijheid van Os leggen Gerrit Janssen Crock oud circa 73 jaar, Jacob Ariens oud circa 70 jaar en Jacob Hendricx oud circa 64 jaar een verklaring af over de vraag wie tot op heden de vrije beschikking heeft gehad over de goederen en de jaarlijkse inkomsten van het Gilde van Sint Antonius (Gult van St. Anthonis) binnen de vrijheid van Os. Gerrit Janssen Crock verklaart dat hij meer dan 47 jaar gildebroeder bij het gilde is geweest en verschillende keren deken is geweest. Jacob Ariens verklaart dat hij meer dan 40 jaar gildebroeder en deken is geweest en Jacob Hendrix verklaart dat hij 15 of 16 jaar gildebroeder en verschillende keren deken is geweest. De getuigen verklaren dat de dekens en gildebroeders sinds mensenheugenis de vrije beschikking hebben gehad over de goederen en de jaarlijkse inkomsten van het gilde en daarvan uitgaven en uitkeringen te doen naar hun believen. Als het gilde teert wordt er een openbare tafel ter ere Gods gedekt voor de arme lieden, die daaraan eten en drinken naar oude gewoonte. Er zijn nooit geestelijke personen geweest die van de inkomsten hebben genoten met uitzondering van hetgeen wordt gegeven aan diegenen voor de dienst Gods tijdens de teerdagen.
Bezegeld met het zegel ad legata der vrijheid van Os.
W.g. Engelbert de Man secretaris.
Persoon in schepenakte:
Hendrick Jan Birten
Gerrit Janssen Crock
Engelbert de Man
Derrick Bogers
Jacob Ariens
Jacob Hendricx
Jacob Hendrix
Datering:
8-6-1651
Pagina:
645
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
6 Afschrift
Voor Peter Ackerman en Mr. Abraham Hendricks schepenen der vrijheid van Os leggen Heijmerick Jans oud circa 44 jaar, Aert Sijmons oud circa 43 jaar, Toenis Rutten oud circa 48 of 49 jaar en Arien Aerts oud circa 47 jaar een verklaring af ter instantie en op verzoek van Rut Jan Thoenissen en Neel Rutten kapelmeesters op Osserschaduwijck [van de Sint Antoniuskapel]. Zij verklaren dat de pacht die de goederen van de kapel van Osserschaduwijck jaarlijks opbrengen en aan de kapelmeesters die iedere twee jaar af- en aantreden betaald is, zijn aangewend voor het onderhoud van de kapel zoals het dak, het glas en alles wat er verder bijhoort en dat het overschot van die pacht is uitgereikt (gespijnt) aan de armen. Verder verklaren zij dat er nooit iemand anders dan die van Osserschaduwijck ‘soo wanneer uijt de pacht van de Capelle goederen aldaer niet connen vervallen’ bijgedragen hebben aan de reparatie en het onderhoud van de kapel. Er heeft zich nooit iemand om de kapelgoederen bekommerd of zich ermee bemoeid, maar men heeft de kapelmeesters daarmee laten begaan.
Bezegeld met het grootzegel van de vrijheid van Os in groene was, bedekt met wit couvert.
Ondertekend: Engelbert de Man secretaris.
16-4-1651
Stemt overeen met het origineel Engelbert de Man secretaris der vrijheid van Os.
Persoon in schepenakte:
Abraham Hendricks
Rut Jan Thoenissen
Engelbert de Man
Peter Ackerman
Heijmerick Jans
Aert Sijmons
Toenis Rutten
Arien Aerts
Neel Rutten
Datering:
[16-4-1651]
Pagina:
641
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
5 Voor Wouter Stricken en Mr. Abraham Hendricks schepenen der vrijheid van Os leggen Adriaen Anthonis van Lent oud circa 62 jaar, Jan Peter Schoenmaeckers oud circa 50 jaar en Toenis Jochems oud circa 90 jaar een verklaring af over wie tot op heden de vrije beschikking heeft gehad over de goederen en de inkomsten van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw (het Broederschap van Onze Lieve Vrouwe). Adriaen van Lent en Jan Peters verklaren dat zij lang geleden provisoren zijn geweest van de Onze Lieve Vrouwe Broederschap. De broederschap is eertijds gesticht (gefundeert) door Goijaert van Os ridder. De heer van Erp stelt de provisoren aan en zet ze af zoals het hem belieft, maar hij heeft ook de vrije beschikking over de goederen van de broederschap en de jaarlijkse inkomsten om ervan te geven en uit te reiken waar en wanneer het hem belieft. Een deel van de inkomsten wordt benut en verstrekt aan de arme lieden door middel van het uitreiken (spienen) van brood, dat daartoe door de provisoren wordt gebakken. Een ander deel wordt gebruikt om de onkosten te betalen welke de arme lieden verteren op de teerdagen als de gildebroeders teren. Op die dagen wordt ter ere Gods voor de arme lieden een openbare tafel gedekt, aan welke ze kunnen eten en drinken naar oude gewoonte. De geestelijke personen hebben nooit meer genoten van de inkomsten, dan hetgeen aan hen wordt gegeven voor de dienst Gods die op die teerdagen worden gehouden en andere vergelijkbare onkosten. Thoenis Jochems verklaart dat de heren van Erp van oudsher altijd de vrije beschikking en macht hebben gehad over de goederen en de jaarlijkse inkomsten van de Heilige Geest der voorschreven vrijheid (= Tafel van de Heilige Geest of Armentafel) als ook over de goederen van Onze Lieve Vrouwe Broederschap. Zowel door de provisoren als door de armmeesters worden jaarlijks de armen bedeeld (gespint).
Vervolg:
Hij heeft al meer dan 60 jaar het brood gebakken dat door de Heilige Geestmeesters (=armmeesters) en de provisoren wordt uitgereikt.
Bezegeld met het vrijheidszegel ad legata.
W.g. Engelbert de Man secretaris.
Persoon in schepenakte:
Adriaen Anthonis van Lent
Abraham Hendricks
Jan Peter Schoenmaeckers
Adriaen van Lent
Goijaert van Os
Engelbert de Man
Wouter Stricken
Toenis Jochems
Lieve Vrouwe
Jan Peters
Thoenis Jochems
Datering:
24-4-1651
Pagina:
637
Plaats:
Oss
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
38
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS