skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Breugelx
beacon
354 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
42 Rekest van Reinhard Rutchart [elders Burghart] Rutger Grave van Rechtere hoog- en laagschout van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch te kennen gevende dat aan hem door diverse personen bekend is gemaakt dat in 1738 onder enige ingezetenen van verschillende dorpen en plaatsen in het kwartier Peelland allerlei complotterijen zijn aangegaan i.v.m. de verpachting der tienden die ze met veel andere personen hebben verdeeld of aan hen hebben overgelaten o.a. Sint Oedenrode, Breugel, Tongelre, Aarle, Veghel en Erp alles direct strijdig met het plakkaat van 23 mei 1732, maar dat hij niet in staat is daarvan behoorlijke bewijzen te verzamelen om tegen de contraventeurs en monopolisten te procederen, zonder dat aan hem wordt gepermitteerd enige der medeplichtigen van ieder complot onder impuniteit te horen; hij verzoekt de Ed: Mo: om 2 of meer personen ut ieder complot onder akte van impuniteit voor schepenen van ’s-Hertogenbosch op interrogatie onder ede te horen nl. Pieter Jan Campe, Thomas Willem Wilker, Adriaan Lamberts van Geffen, Dirk Jan Goorts, Jan Willem Peters, Aart van de Velde, Jan Doremans, Matthijs Vogels, Jan Gijsberts van Oirschot, Jan Tob, Matthijs van den Heuvel, Willem van Sochel, Jan van Tillaer, Corstiaan Linderts, Gerrit Olyslagers, Hendrik Hendrix Driessen, de weduwe Formy, Jan van de Velde, Aart van der Hage, Jan Heijmans, Lambert van Vechel, Jan Hendrik Roijakkers, Ivo Horcx, Rud Peters van den Else, Roelof Melis Zegers, Jan van de Sande, Marten van Doren, Cornelis Hendriks, Matthijs Dirk Thijssen, Tony Corsten van de Ven, Jan Ariense Verhoeven, Jan Bertens, Cornelis Peters van Schijndel, Marten Gerrit Tielemans, Jan Adams allen inwoners van genoemde dorpen, om tegen hen te kunnen procederen; gevolgd door een rekest van Otto Juijn stadhouder van het kwartier van Maasland over die complotterijen aangevende dat tot meerder ontdekking van de contraventeurs niet alleen is gestatueerd een boete van 200 gl. waarvan de aanbrenger zou hebben 1/3 part,
Vervolg:
maar ook is bovendien beloofd een premie van 200 gl. aan degene, die aan de Ed: Mo: of hun gecommitteerden op de verpachting der tienden ‘zullen ontdekken eenige monopolien, complotterijen off overlatingen van pagten’; dat hij suppliant, die in de geheele meijerije een tamelijke correspondentie heeft, daar toe heeft geemploijeert diversche persoonen onder speciale toeseggingh meede van opgem: premie van 200 gl. vooor sodanig complot als zij resp. soude komen te ontdekken; dat het selve van dat effect is geweest dat aen hem bekent sijn gemaekt alle de persoonen genoemt in de voorige resolutie’
Persoon in schepenakte:
Rutger van Rechtere
Adriaan Lamberts van Geffen
Jan Gijsberts van Oirschot
Rud Peters van den Else
Tony Corsten van de Ven
Cornelis Peters van Schijndel
Pieter Jan Campe
Thomas Willem Wilker
Dirk Jan Goorts
Jan Willem Peters
Hendrik Hendrix Driessen
Jan Hendrik Roijakkers
Roelof Melis Zegers
Matthijs Dirk Thijssen
Jan Ariense Verhoeven
Marten Gerrit Tielemans
Aart van de Velde
Matthijs van den Heuvel
Willem van Sochel
Jan van Tillaer
Jan van de Velde
Aart van der Hage
Lambert van Vechel
Jan van de Sande
Marten van Doren
Reinhard Rutchart
Jan Doremans
Matthijs Vogels
Jan Tob
Corstiaan Linderts
Gerrit Olyslagers
Jan Heijmans
Ivo Horcx
Cornelis Hendriks
Jan Bertens
Jan Adams
Otto Juijn
Datering:
vrijdag 20 februari 1739
Pagina:
95r
Plaats:
Sint-Oedenrode / Breugel / Tongelre / Aarle / Veghel / Erp
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
331
Bron:
Raad van State
 
 
 
 
 
Schepenakte
210 Rekest van de regenten van Breugel over hun verantwoording die is gedaan over een zeker aalmoesboekje t.b.v. de armen van Breugel en Nederwetten verwijzend naar de erfgenamen van wijlen rentmeester des Tombes en de rekening van Hooidonk
Datering:
dinsdag 21 november 1730
Pagina:
528v
Plaats:
Breugel / Nederwetten
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
314 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
144 Bericht van de raad en rentmeester generaal der domeinen van Brabant Van Borssele van der Hooghe op een rekest van Daniel de Lobel en Johan Casper Nobel curators van het dorp Breugel in kwartier Peelland gezonden aan de Raad om advies
Persoon in schepenakte:
Johan Casper Nobel
Daniel de Lobel
Datering:
maandag 25 september 1730
Pagina:
353v
Plaats:
Breugel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
314 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
109 Missive van Daniel de Lobel curator van het dorp Breugel gezonden aan de Raad om advies
Datering:
donderdag 31 augustus 1730
Pagina:
270r
Plaats:
Breugel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
314 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende