skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

 Notaris-, schepen- en andere akten
 
 
 
 
 
beacon
42.014 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
168 De openbare verkoop eindigt op 15-07-1660 'ten huijse Dirck van der Hagen'.
Jan Goortssen van Rullen en Arien Goortsen van Rullen verkopen openbaar het onverdeelde 1/.4 deel in 'eenen hoijbemt', genoemd d' Eeussel, gelegen op Middegael, op den Beeckgraef.
Gekocht door Lambert Sijmons.
Ook 'een parceel hoijvelts, gelegen tot Vechel in de Vijffvierdel Bunders', hooiende met de weduwe van Jan Peter Ariens en rijdende tegen Daniel Jans van Bercheyck cum suo.
Gekocht door Jacob Janssen van der Hagen.
Deze percelen zijn afkomstig van wijlen Peeter Ariens, 'hennen grootvader' en zij hebben het geërfd hun moeder.
Met de voorwaarden
Getuigen: G. Roefs, Peter van Valderen en Lambert van der Straten, schepenen. M. van der Sloot, substituut secretaris
Bijschrift: Jan Gortts en Arien, 'synen broeder', verklaren op 15-07-1660 van Lambert Symons het verkoopbedrag ontvangen te hebben. Getuigen: Peter van Valderen en Lambert van der Straten.
Bijschrift: Jan Gortts en Arien, 'den broeder', verklaren op 15-07-1660 van Jacob janssen van der Hagen verkoopbedrag ontvangen te hebben. Getuigen: Peter van Valderen en Lambert van der Straten.
Persoon in schepenakte:
Jan van Rullen
Arien van Rullen
Daniel Jans van Bercheyck
Jacob Janssen van der Hagen
Jan Peter Ariens
Dirck van der Hagen
Peter van Valderen
Lambert van der Straten
Lambert Sijmons
Peeter Ariens
Jan Gortts
Lambert Symons
G. Roefs
M. van der Sloot
Datering:
08-07-1660
Pagina:
532-539
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
147 De openbare verkoop eindigt op 04-03-1660 'ten huyse des secretaris'.
Willem Henrick Aerts en Henrick Janssen Kerkhoff, voogden over de minderjarige kinderen van Goort Janssen van Dinter, verkopen openbaar met authorisatie van schepenen van Vechell de helft van een 'acker teulantts met allen poteryen, groese ende gerechticheden', groot de hele 'acker' ontrent 5 lopensaten, gelegen in de Russelse tiende, genoemd den Blommenhoff, te delen met Geryt Roeffs, die de andere helft heeft gekocht van Henrick Janssen Kerckhoff. De minderjarigen hebben dit goed geërfd van Willem Henrick Jan Cranen. Het goed is gelegen
* e.z.: het goed van Antonij Tonissen Tibos
* a.z.: het goed van Jan Tonis Tibos cum suis
* e.e.: de gemyne straet
* a.e.: het goed van Geryt Stoven en anderen
Gekocht door Geraert Geraert Roeffs, die het koopbedrag betaald heeft.
Met de voorwaarden
Getuigen: G. Roeffs, Melijs Gerijts van Dijeperbeeck, Peter van Valderen, Jan Jan Dierckx, schepenen
Bijschrift: 'de post hebben Willem Henricx Houbraken en Henrick Jansen Kerkckhoff volledig betaald te zijn door Geraert Roeffs. Getuigen: Jan Jan Dierckx en Peter van Valderen
Bijschrift: Goordt Janssen van Dinter heeft op 04-03-1660 verklaard 26 gulden en 7 stuivers ontvangen te hebben van Willem Henricx Houbraken en Henrick Janssen Kerkhoff, voogden over de minderjarige kinderen van voorschreven Goort. Getuigen: Peter van Valderen en Jan Jan Dierckx
Bijschrift: ik heb op 04-03-1660 van de voogden 16 gulden en 1 stuiver ontvangen voor verteerde kosten bij de verkoop 'als oock int leyen vant decreet soe van gerechticheyt als andersintts'. D. van der Hagen
Persoon in schepenakte:
Goort Janssen van Dinter
Melijs van Dijeperbeeck
Goordt Janssen van Dinter
Willem Henrick Jan Cranen
Willem Henrick Aerts
Henrick Janssen Kerkhoff
Henrick Janssen Kerckhoff
Antonij Tonissen Tibos
Jan Tonis Tibos
Geraert Geraert Roeffs
Jan Jan Dierckx
Willem Henricx Houbraken
Henrick Jansen Kerkckhoff
Peter van Valderen
Geraert Roeffs
G. Roeffs
D. van der Hagen
Datering:
26-02-1660
Pagina:
497-502
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
142 De openbare verkoop eindigt op 13-02-1660 'ten huyse Jan Roelofs van Kilsdonck, herbergier'.
Aert Roeloffs van Kilsdonck, mede optredend voor Peter Laureynsen, 'synen swager, absent', verkoopt openbaar en heeft inlaten zetten door Jan Jan Diricxen een 'acker teulantts met allen poterijen ende gerechticheden', gelegen in de Akerse tiende, groot ontrent 3 lopensaten
* e.z.: het goed van de kinderen van Jan Leesten
* a.z.: het goed van Peter Henrick Lambertts cum suis
* e.e.: het goed van Arien Willem Meussen
* a.e.: het goed van de kinderen van Jan Marten Meussen
Het goed wordt gekocht door Jan Jan Dircxen.
Met de voorwaarden.
Getuigen: Peter van Valderen en Lambert van der Straten
Bijschrift: Peter Laureijnssen en Art Roelofs van Kilsdonck verklaren op 14-02-1660 het koopbedrag ontvangen te hebben van Jan Jan Diricxen. Getuigen: Peter van Valderen en Lambert van der Straten
Persoon in schepenakte:
Jan Roelofs van Kilsdonck
Aert van Kilsdonck
Art Roelofs van Kilsdonck
Jan Jan Diricxen
Peter Henrick Lambertts
Arien Willem Meussen
Jan Marten Meussen
Jan Jan Dircxen
Peter van Valderen
Lambert van der Straten
Peter Laureynsen
Jan Leesten
Peter Laureijnssen
Datering:
06-02-1660
Pagina:
487-486
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
141 De openbare verkoop eindigt op 12-02-1660, 'ten huyse Dirck van der Hagen'.
Jan Henrick Willems als man van Heylken, Aert Jan Tonis als man van Emken, Mariken Gysberts, geassisteerd door voornoemde Jan en Aert, 'hare swageren', allen kinderen en erfgenamen van wijlen Gysbert Gysberts, verwekt bij zijn vrouw Emken dochter van Aert Jansen de Cuyper verkopen openbaar 'een huys, hoff ende aengelegen landeryen, poteryen ende gerechticheden mette groese, in twee parcelen gelegen', groot ontrent 4 lopensaten, gelegen aent Beuckelaer
* e.z.: het goed van Henrick Dirick Jacobs
* a.z.: het goed van Daniel Peters
* e.e.: de gemyne straet en het goed van Henrick Dirick Jacobs
* a.e.: het goed van de erfgenamen van Jan Henrick Laureynsen, 'ende vorts schietende op erve Aert Henricxsen'
Het goed is belast met:
* een erfcijns van 12 gulden aan Peter Bouwens ten Bos
* het 2/3 deel van een cijns van 5 gulden, 'synde een mud rogge reducibel, aen St. catarina altair in de kercke tot Vechell'
* het 2/3 deel van een cijns van 2 gulden en 15 stuivers 'aen de kercke tot Vechel
* het 2/3 deel van een cijns van 1/2 hoen 'aen de domeynen van Brabant', te betalen met 2 stuivers en 2 oort
* het 2/3 deel van een cijns van 1 stuiver en 3 oort aan de heer van Helmond 'in twee texten'
Het goed wordt gekocht door Henrick Dirick Jacobs.
Met de voorwaarden
Getuigen: Jan Jan Dierckx, Lambert van der Straten, Melijs Gerijt van Dijeperbeeck en Peter van Valderen, schepenen
Bijschrift: Aert Jan Thonis, Jan Henrick Willems en Mariken Gysberts hebben op 12-02-1660 verklaard dat Henrick Dirck Jacobs het hele koopbedrag aan hen betaald heeft. Getuigen: Jan Jan Dierckx en Lambert van der Straten, schepenen
Persoon in schepenakte:
Emken de Cuyper
Melijs Gerijt van Dijeperbeeck
Jan Henrick Willems
Aert Jan Tonis
Henrick Dirick Jacobs
Jan Henrick Laureynsen
Jan Jan Dierckx
Aert Jan Thonis
Henrick Dirck Jacobs
Dirck van der Hagen
Lambert van der Straten
Peter van Valderen
Mariken Gysberts
Gysbert Gysberts
Daniel Peters
Aert Henricxsen
Peter Bouwens
Aert Jansen de Cuyper
Datering:
05-02-1660
Pagina:
480-486
Soort akte:
Openbare verkoop
Plaats:
Veghel
Toegangsnummer:
7700
Inventarisnummer:
65
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS