skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filters: HerpenxVestx
beacon
14 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
16 Anno 1673 den 26 augustus op sambsdagh sijn scholten en schepenen als naemelijck Heijmerick Jacobs ende Gerhardt van Helmondt alhier tot Herpen tot een extraiudical gericht geseten. Weduwe van Well presenteert die kooppenninghe van wegen gekochte thienden tot Neerlangel en Huisseling gelegen ad 153 gulden, begeert van Jonker van Gerwen die ervingh ende gebuer ende obvestingh, so nijet,consignaten der penninghen. Jonker van Gerven presenteert der koopbrieff te voldoen ende protesteert van alle kosten. Exo in soveere Jonker van Gerwen die voorwaerde genochsaem sal hebben voldaan, en alsdan gevest sal sijn, kan leijden ,dat alsdan de penningen konnen gevolget worden, als sijnde de conditie van de voorwaerden te verstaen, dat die verbondene … onder stede St Michael-gessel ( St Michielgestel) voor de gerichte aldaer behoorden ende moet verbonden worden aan der sints volgens placaten uijtgegeven in der maiorij geene verbinding kan geschieden, dese vooorgegaen sijnde, laet geschieden wie voor. Heer scholtis Beijarts deweijl hij dese penninghe in verwinn heeft, als versoeckt, dat van deselve soveel hem uitgevolget mogen worden, als hem competeert, en eer sulckx geschiet sijn mogen, biddet deselve nijemandt uijt te handigen.
Decretum : Uijt redenen wordt die 135 gulden bij den presidenten in verwaer gestelt, en Joncker van Gerwen hier met opgegeven betaemende procuratie van sijne e.wiessten in tijt van 14 dagen in te brengen, dijen naest voor den wat recht is geschieden sal.
Hodie4 september 1673 ter Demen congregratie?
Vervolg:
Als wanneer opt aggreven van de heer scholtis; de heer jonker Beijharts; is gecompareert, maar vergeefs , terwijl schepen, sonder de presentie van heer scholtis, geen gelt hem ende wilden relaxeeren. mede ook dat de voorschreven 14 dagen verloop niet en waren geexpireert, ints onderlinge; terwijl, de weduwe van Well voor de uitgaeff van dese leste penninge, hem woude gevest zijn
Jovis 7 septembris 1673 . Is weduwe van Well gevest; ende heft scholten Heck dese penningen medegenoomen, ende heft jonker Gerwen eene somme van 45 gulden mede genomen
Persoon in schepenakte:
Gerhardt van Helmondt
Weduwe van Well
Jonker van Gerwen
Jonker van Gerven
van Gerwen
Heijmerick Jacobs
Datering:
26-08-1673
Pagina:
55-58
Soort akte:
Vest
Plaats:
Herpen
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
257
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
225 Hendrick Tede en zijn vrouw Joanna Rutten vesten aan Jan Rigters en Lucia van Dijck, een kwart van een stuk land te Overlangel, bestaande uit twee akkers naast de erfgenamen Gerit Jansen van de Sluijs en Marie Peters, een eind de wettering, andere eind den ouden dijck. Geprotocolleerd op 28-11-1727.
Persoon in schepenakte:
Gerit Jansen van de Sluijs
Lucia van Dijck
Hendrick Tede
Joanna Rutten
Jan Rigters
Marie Peters
Datering:
17-12-1722
Pagina:
157
Soort akte:
Vest
Plaats:
Herpen
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
109
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
173 Evert Vissers en Petronella Olimeule echtelieden vesten aan Derc van de Camp zeker elsenbosje gelegen op de Hamme neffens erve Th. van Duere en d’andere zijde koper in deze.
Persoon in schepenakte:
Evert Vissers
Petronella Olimeule
Datering:
2-5-1792
Pagina:
117
Soort akte:
Vest
Plaats:
Herpen
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
107
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
148 Everard Vissers en Petronella Olijmeule vesten aan Hendric Olijmeule en Judit Vissers de helft in de Coecamp gelegen tot Herpen neffens hofraad van Dure en erfgenamen Cocke, belast met anderhalf vat rogge Bossche maat aan de kerk van Herpen, verder bezwaard met een obligatie van 200 gulden te betalen aan de religieuse tot Uden Maria Anna Vissers gedurende haar leven lang.
Persoon in schepenakte:
Everard Vissers
Petronella Olijmeule
Hendric Olijmeule
Judit Vissers
Anna Vissers
Datering:
16-2-1791
Pagina:
100-101
Soort akte:
Vest
Plaats:
Herpen
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
107
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1