skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
25 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
256 Henricus Johannes van der Meulen, molenaar te Reek, ter eenre zijde en Bartholomea Verstraaten, particuliere te Mill, ter andere zijde; maken huwelijkse voorwaarden. Akte is gepasseerd ten huize van Jan van de Voordt, burgemeester te Beugen.
Persoon in schepenakte:
Henricus Johannes van der Meulen
Jan van de Voordt
Bartholomea Verstraaten
Datering:
03.01.1833
Soort akte:
Huwelijkse voorwaarden
Plaats:
Reek / Mill
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7048
Inventarisnummer:
33
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
12 Gijsbertus Joannes Dominicus Peeters en zijn echtgenote Maria Elisabeth Ruijs enerzijds en Gerardus Tibos, landdeken der heerlijkheid Ravenstein en het graafschap Megen en pastoor van Reek, als gelaste van Johannes Dominicus van der Meulen, pastoor te ’s-Hertogenbosch, alsmede van Johannes Franciscus van der Meulen als aangestelde momboors over de 4 voorkinderen van Maria E. Ruijs uit haar eerdere huwelijk met wijlen Andreas Franciscus van der Meulen anderzijds verklaren gezamenlijk een akte van eenkindschap te willen opstellen in het belang van de vier voorkinderen en de eventueel nog te verwekken kinderen. Vooraf wordt bepaald dat de 4 voorkinderen, m.n. Maria Theresia van der Meulen, Wilhelmus Wolterus van der Meulen, Theodorus Gijsbertus van der Meulen en Henricus Theodorus van der Meulen: als vaderlijk versterf elk f 500 zullen ontvangen na het overlijden van hun ouders. Verder wordt bepaald wat de gevolgen zullen zijn bij het overlijden van een van de kinderen of een van de ouders, hoe de verhouding zal zijn tussen de voorkinderen en eventuele nakinderen en welke erfrechten beide soorten kinderen zullen hebben. Zo wordt ook vastgelegd dat wanneer de heer Peeters sterft zonder eigen kinderen na te laten zijn vrouw het vruchtgebruik krijgt van zijn nalatenschap. Na haar dood zal dan die gehele nalatenschap vervallen op de twee dochters van wijlen zijn broer Theodorus Bernardus Peeters. Uit naam van de voorkinderen doen de momboors afstand van het erfdeel van hun grootmoeder zaliger Maria Elisabeth van Londen weduwe van Andreas van der Meulen, dat hun was toebedeeld in de akte van “schifting en deeling” opgemaakt te Reek op 28.08.1793. Geprotocolleerd: 03.05.1794. In de marge: Geapprobeerd te Ravenstein op 12.02.1794, w.g. A. van Bree, erflanddrost.
Persoon in schepenakte:
Johannes Dominicus van der Meulen
Johannes Franciscus van der Meulen
Andreas Franciscus van der Meulen
Maria Theresia van der Meulen
Wilhelmus Wolterus van der Meulen
Theodorus Gijsbertus van der Meulen
Henricus Theodorus van der Meulen
Maria Elisabeth van Londen
Gijsbertus Joannes Dominicus Peeters
Maria Elisabeth Ruijs
Theodorus Bernardus Peeters
Andreas van der Meulen
Gerardus Tibos
E. Ruijs
A. van Bree
Datering:
23-12-1793
Pagina:
014-019
Soort akte:
Huwelijkse voorwaarden
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
111
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
2 Hendrina Dirx van Wasbeek weduwe van Wilm Bloemars, bruid, geassisteerd door Jacobus Arts, bruidegom, enerzijds en Herme van Wasbeek, wonend te Velp, en Bastiaan van den Wigelaar, wonend te Escharen, als bloedmomboors van het onmondig kind uit het eerdere huwelijk van de bruid, m.n. Peter, anderzijds sluiten samen een huwelijkscontract m.b.t. het aandeel in het vaderlijk versterf en de toekomstige positie van dit kind in het gezin (akte van Eenkindschap). Verder wordt bepaald wat de gevolgen zullen zijn als een van de ouders overlijdt. Geprotocolleerd: 23.05.1791.
Persoon in schepenakte:
Hendrina Dirx van Wasbeek
Herme van Wasbeek
Bastiaan van den Wigelaar
Wilm Bloemars
Jacobus Arts
Datering:
13-05-1791
Pagina:
003-005
Soort akte:
Huwelijkse voorwaarden
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
111
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
505 Gabriel Gelden, weduwnaar van Hendrica Snijders, en Maria Anna van der Sande, waarmee hij nu hertrouwd is, enerzijds en Geurt Wilm Snijders en Jos. Gelden als bloedmomboors van de drie minderjarige kinderen uit Gabriels eerste huwelijk anderzijds hebben een contract opgemaakt waarbij de echtelieden beloven de kinderen een eerlijke en deugdelijke opvoeding te geven en te zorgen voor een goede opleiding en verzorging. Bij meerderjarigheid ontvangt elk kind 25 gulden als moederlijk versterf. Verder wordt bepaald dat deze voorkinderen gelijk zullen worden behandeld als de eventuele nakinderen en wat de gevolgen zullen zijn als een van de ouders overlijdt. Geprotocolleerd: 28.03.1790.
Persoon in schepenakte:
Maria Anna van der Sande
Geurt Wilm Snijders
Gabriel Gelden
Hendrica Snijders
Datering:
21-09-1789
Pagina:
440-443
Soort akte:
Huwelijkse voorwaarden
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
110
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1