skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Verklaringx
beacon
27 zoekresultaten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
21 Johannes Franssen, landbouwer te Reek, verklaart het bedrag van de openbare verkoop, akte 33 van 13.03.1834, ontvangen te hebben.
Persoon in schepenakte:
Johannes Franssen
Datering:
07.02.1835
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Reek
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7129
Inventarisnummer:
28
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
137 Ott van Eltrom en zijn vrouw Maria Janssen verklaren dat ze te arm zijn om een advocaat in te huren in hun zaak tegen Anthonet Gerits. Ze zijn circa 13 jaar geleden komen wonen op het goed genaamd Heijdmorgen, met toestemming van hun moeij Anthonet Gerits (hoewel die dat nu ontkent). Ze hebben dat vervallen huis zelf opgeknapt met hout, dat bij dit goed hoorde en ze hebben nog hout gekocht. Ze hebben alle jaarlijkse schattingen betaald. Dit goed is voorheen verkocht geweest aan Gerit Aarts met twee posten tijns. Later hebben Anthonet Gerits, Jennike Gerits en Jan Gerits, zusters en broer, dit goed overgenomen van hun vader Jan Gerits. Na de dood van Jan Gerits hebben de twee zusters dit goed gezamenlijk geerfd en aan elkaar aan de langstlevende vermaakt. Na de dood van Jennike hebben Anthonet Gerits en Jennike van Bergh, weduwe van Jan Gerits dit goed finaal afgestaan aan wijlen juffrouw Cremers, voor een daarin staand kapitaal van 900 gulden met de verlopen renten. Wijlen Johan Huijsman heeft daarvan een akte van transport gemaakt. Wijlen juffrouw Cremers heeft daarop het goed voor 6 jaren verhuurd aan Hendrik Peters. Hierna is Ott van Eltrom en zijn vrouw op dit goed komen wonen. Aan wijlen landrentmeester Gijbkens is slechts een post chijns betaald. Later is nog een post gevonden en daarover is ruzie ontstaan. Ott van Eltrom en zijn schoonmoeder hebben dit met 40 gulden afgedaan. Ze hebben Anthonet Gerits gevraagd of zij wilde meebetalen, maar die wilde er niets mee te maken hebben. Daarop heeft Ott alles opgeknapt. Hij gebruikte 200 latten, 1000 latnagels, grote nagels, 4 vrachten stenen uit Grave, 8 karren leem. Hend van der Linden kwam 7 dagen timmeren. Caspar Hendriks kwam 1 dag timmeren. De glazenmaker kostte 1-10-0. Drie timmerlui werken nog 5 dagen. Willem van der Linden en Rutt Janssen kunnen dat getuigen. Huijbert Frederix heeft 12 dagen “geleemd”. Er wordt een nieuwe oven gemaakt. Cornelis Claesen heeft 14 dagen “gedekt”. Totaal 143 gulden 16 stuivers.
Vervolg:
Anthonet heeft eens door pater Theopholus een akkoord laten sluiten met Ott van Eltrom voor 30 gulden, maar later is ze daar op teruggekomen
Persoon in schepenakte:
Ott van Eltrom
Jennike van Bergh
Hend van der Linden
Willem van der Linden
Maria Janssen
Anthonet Gerits
Gerit Aarts
Jennike Gerits
Jan Gerits
Hendrik Peters
Caspar Hendriks
Rutt Janssen
Huijbert Frederix
Cornelis Claesen
Datering:
00-00-0000
Pagina:
scan 751-scan 751
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
260
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
13 Wij M. van de Schans en H. van Geffen, scheepenen van Reek verklaaren dat wij ons ter requisitie van den heere J. van Wielick, fungeerende bailluw en scholtus van stad en lande van Ravenstein, begeeve hebben bij het doode lighaam van Johannis de Pater, inwoonder alhier, en wel geadsisteerd met den chirurgijn J. Bodenstaff dewelke ingevolge deszelfs overgelegde verklaaring, en mondelinge gezegdens van Peter van de Sande en Cornelis van Heumen, betuijgen dat evengemelde Johannis de Pater zwaar aan het hoofd was gekwetst, welke wond den overledene heeft bekomen door het vallen van een boom welke denzelve op ’t hoofd is gestort. Reek, den 3e van slagtmaand 1809. M. van de Schans, schepen; J.H. van Geffen, schepen; B.A. de Jong, secretaris.
Persoon in schepenakte:
Johannis de Pater
Peter van de Sande
Cornelis van Heumen
M. van de Schans
H. van Geffen
J. van Wielick
J. Bodenstaff
J.H. van Geffen
B.A. de Jong
Datering:
03-11-1809
Pagina:
45-48
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
485 J.F. van der Meulen, schepen, en zijn vrouw Joanna Cath. Schouten leggen op verzoek van hun zwager J.C. Preisinger, weduwnaar van de op 20 maart 1788 te Reek overleden Cornelia Schouten, een verklaring af. Zij doen dit mede op aandrang van Jan Battier en Gerid Roi, die bij notariële akte opgemaakt te Amsterdam als executeurs-testamentair zijn aangesteld door genoemde J.C. Preisinger en zijn overleden vrouw. Declaranten verklaren onder ede dat zij de nagelaten goederen, effecten, goud, zilver, juwelen en kleinoden, niets uitgezonderd, in het sterfhuis aan hun zwager J.C. Preisinger hebben overhandigd om ze getrouwelijk aan de executeurs te Amsterdam te bezorgen. Van deze goederen is door hen een gespecificeerde lijst toegezonden aan de executeurs. Verder verklaren zij dat zij na het vertrek van hun zwager in een kast alleen nog een groene zijden paraplu gevonden hebben. Ook is hen niet bekend of iemand iets direct of indirect uit het sterfhuis of hun eigen huis heeft meegenomen, vervoerd of zoekgemaakt. Geprotocolleerd: 26.05.1788.
Persoon in schepenakte:
Joanna Cath
Cornelia Schouten
Jan Battier
Gerid Roi
J.F. van der Meulen
J.C. Preisinger
Datering:
26-05-1788
Pagina:
419-420
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Reek
Toegangsnummer:
7618
Inventarisnummer:
110
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1