skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
4 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
78 Memorie van de advocaat fiscaal van Brabant Van Oldenbarneveld genaamd Witte Tullingh geschreven in Den Haag ter voldoening aan de resolutie van haar Ho: Mo: van 7 november jl. waarbij een generale jacht is afgekondigd op alle vagebonden bedelaars en andere delinquenten door geheel Staats Brabant is vastgesteld en een bijeenkomst van alle recpectievelijke officieren van de Staten Generaal alsmede van de gecommitteerden van het gouvernement van Brussel als van de Heer Prins Bisschop van Luik op de 23e november gehouden te Achel waar waren beraamd de algemene schikkingen tot het houden van een generale jacht door alle daarbij vermelde districten, waarvan een kopie is bijgevoegd; dat vervolgens uit die algemene bijeenkomst te Achel een nadere convocatie van de officieren en drossaarden der Meierij van ’s-Hertogenbosch te Eindhoven op de 25e november daaraan volgend heeft plaats gehad en aldaar in onderling overleg is vastgesteld door genoemde officieren en drossaarden het reglement waarvan een gedrukt exemplaar is meegestuurd; de schikkingen van het 15e 16e 17e en 18e artikel zijn door de officieren en drossaarden van de Meierij overgenomen als ook het 50e artikel, maar door hen is wel een aanmerking gemaakt dat sommigen van hen met diverse gearresteerde vreemdelingen zouden kunnen zijn gechargeerd waarvan de lijsten zowel naar het Gouvernement te Brussel als het Hof van Luik moeten worden gezonden en waarop zij alvorend antwoord zouden moeten verwachten, zulks alzo aanleiding aan hun zijde had gegeven dat aan het slot van het 50e artikel t.a.v. de kosten welke op de detentie van zodanige vreemde delinquenten zouden kunnen vallen was gevoegd een zekere limitatie nl. dat zulks werd geaccepteerd in die veronderstelling dat de kosten op de detentie van genoemde personen in de particuliere heerlijkheden gearresteerd werdende, te vallen van wegens het gemene land of de vier kwartieren der Meierij zouden worden gedragen en aan hen gerembourseerd;
Persoon in schepenakte:
Prins van Luik  
Witte Tullingh  
Den Haag  
Datering:
maandag 4 december 1786
Pagina:
392v
Plaats:
Achel / Eindhoven
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
443 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
14 Een memorie van de Heer de Magis minister envoijé van ZH de Prins van Luik met klachten over 800 man van het regiment van generaal major en kolonel Schmid die in de maand september 1785 een doortocht heeft georganiseerd door Achel in kwartier Kempenland waarbij de Vrouw van Achel de nodige schade heeft geleden die vergoed dient te worden, welke memorie wordt doorgestuurd naar de commanderend officier van hhet regiment van Schmid.
Persoon in schepenakte:
H de Prins  
Datering:
maandag 8 mei 1786
Pagina:
38
Plaats:
Achel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
442 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
96 Rekest van de moeder en andere conventualen van het klooster te Achel[en] in het land van Luik aangevende dat ze enige goederen en effecten hebben binnen het district van de generaliteit doch dat zij niet begrepen zijn onder het akkoord van 21 september 1660 aangegaan tussen de Ho: Mo: gedeputeerden aan de ene kant en de ambassadeur van Spanje aan de andere kant destijds in Den Haag residerende, in de naam van enige abten, abdissen en andere geestelijke personen aan de andere kant en dat ook zijn dat graag wensten om dus op een vaste voet en buiten enige bekommering ’s lands recht van de collaterale successie te kunnen betalen, verzoekende dat de tijd tot het betalen van het recht der collaterale successie van hun goederen vast te stellen op een derde deel van 100 jaren, mits de 1e betaling daarvan als nu aanstonds gedaan zal worden en dat de supplianten voor nu en in de toekomst, verstaan zullen worden in ’t voorschreven contract van 21 april 1660 begrepen te zijn zoals haar Ed: Mo: hetzelfde ten opzichte van de landcommandeur der balie Aldenbiezen en de abt en conventualen van Bern via een resolutie van 30 november 1724 en 29 mei 1726 hebben gelieven te verstaan, gevolgd door een uitgebreide deliberatie [met details]
Persoon in schepenakte:
Den Haag  
Datering:
donderdag 26 februari 1728
Pagina:
163r
Plaats:
Achel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
309
Bron:
Raad van State
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
121 Rekest van Adriaan Vervoort woonachtig te Achel in het land van Luik te kennen gevende dat in het jaar 1702 door onvoorzichtigheid van de militie met het bakken van brood voor het leger hij zijn huis schuur en stalling door brand is kwijtgeraakt en op het eindigen van de voorbije campagne wanneer een getal dragonders van het regiment van Schmettau ten zijnen huize waren ingekwartierd en door een vijandelijke partij Fransen in de nacht werden aangevallen, zijn nieuw herbouwd huis schuur en stalling wederom door de brand geheel en al is kwijtgeraakt en zijn vrouw zwaar gewond geweest zijnde een stijve arm daar aan over heeft gehouden en hij verzoekt van de Ed: Mo: de nodige compassie en mededogen om hem 600 rijksdaalders als vergoeding te geven of zoveel zijn redelijk vinden
Persoon in schepenakte:
Adriaan Vervoort  
Datering:
25 februari 1706
Pagina:
325v
Plaats:
Achel
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
261
Bron:
Raad van State
Geografische namen: