skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
3.516 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
75 Rekest van Mr. Isaac Verster advocaat van ’s-Hertogenbosch zijnde van de ware christelijke gereformeerde religie inhoudende dat wijlen Willem Falconer, in zijn leven kwartierschout en dijkgraag van het kwartier van Maasland, bij commissie van 4 december 1762 is aangesteld en die aanstelling is ook geapprobeerd; op 12 januari 1763 is bij de Raad van Brabant de eed afgelegd, maar onlangs is Falconer komen te overlijden en is die functie vacant; nu is aangesteld George graaf van Randwijk.
Persoon in schepenakte:
Isaac Verster
Willem Falconer
Datering:
vrijdag 27 december 1776
Pagina:
810
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
114 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
 
 
 
 
 
Schepenakte
74 Missive van de hoogschout en schepenen van ’s-Hertogenbosch geschreven de 16e december dat het in de maand september jl. is gebeurd dat een zekere Jan Heere geboortig van Oerle in kwartier Kempenland, een goed metselaar van stijl en voorheen wel voorzien van middelen van bestaan, doch sedert enige jaren door een slechte levenswijze tot een totale armoede is vervallen, zodat hij met gescheurde kleren en vodden in een wonderlijke opschik langs het land alomme rond gezworven en zich vaak in Oerle ophield en er geschooid en gebedeld heeft langs de huizen; op de 7e september was hij ’s morgens vroeg gekomen aan het huis van zijn zwager Eymert van Utrecht ook woonachtig te Oerle op de hoeve genaamd de Hoobraak en aldaar aan een vuurhaard een pijp tabak hebbende aangestoken. zich had begeven op een akker dicht bij dat huis, alwaar hij, een snaphaan bij zich hebbende, enige tijd heeft zitten praten met de zoon van zijn zwager die bezig was een kar te laden met aarde en eenmaal geladen ging hij op huis aan en werd door jan Heere gevolgd; dat kort daar op een snaphaanschot zeer premutief (?) van gemelde Jan Heere was afgegaan waardoor de zoon van Eymert genaamd Jan die voor op de burrie van de kar zat zodanig met hagel in het hoofd was getroffen dat hij achterover op de burrie was blijven liggen terwijl het paard, geschrokken van het snaphaanschot al hollende naar huis was gelopen en voornoemde Jan van Utrecht also levenloos was gevonden; dat inmiddels door een 2e snaphaanschot, waarschijnlijk van dezelfde jan Haare ook een dochtertje van Eymert van Utrecht genaamd Peternel was gewond geraakt; Jan Heere is van daar richting Meerveldhoven gegaan en onderweg aan twee jongens zijn snaphaan hagel kruit zak en hoorn had afgegeven om dat alles te brengen naar een zekere Floris Thielemans woonachtig te Oerle, waarna hij door de ingezetenen van Oerle was opgezocht en gearresteerd en voorts op order van de regenten van Oerle naar Den Bosch is overgebracht
Vervolg:
en aldaar op de stadsgevangenis in stricte gijzeling is gesteld; dat het gemelde hoogschout en schepenen al in den beginnen was opgevallen dat Jan Heere ‘niet wel by sinnen was’ wat nog eens bevestigd werd omdat hij in de gevangenis door Heere allerlei ‘sotte praat’ had horen uiten tijdens een ondervraging en bovendien had hij zich laten informeren door enige inwoners van Oerle die regelmatig omgang hebben gehad met Jan Heere; die hebben eenparig verklaard dat ze hem al meer dan drie jaren als ‘krankzinnig’ hebben ervaren en niet meer dan ‘gekke praat’ hadden gehoord; ze beschouwden Jan Heer als ‘incapax doli’ en dus ten volle bewezen kon worden dat die snaphaanschoten geen voorwerp tot straf meer veel meer tot medelijden en zorgvuldige bewaring zou strekken om verdere onheilen te voorkomen; de hoogschout en de schepenen besloten daarom hem te laten opnemen in een tuchthuis ten laste van de gemeente Oerle of ten laste van het hele kwartier Kempenland of misschien de vier kwartieren; een kopie van deze missive wordt doorgestuurd naar de Haagse heren belast met de Meierijse zaken voor nader onderzoek en nadere rapportage. – zie ook inv.nr.115 folio 704
Persoon in schepenakte:
Eymert van Utrecht
Jan van Utrecht
Jan Heere
Floris Thielemans
Jan Heer
Datering:
vrijdag 20 december 1776
Pagina:
810
Plaats:
Oerle
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
114 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
73 Rekest van procureur Bastiaan Nederburg die aangeeft dat in oktober 1756 is overleden Paulus Loef en daarna is hij als procureur actief geworden en op 8 juli 1757 is Mr. Willem van der Esch de advocaat-fiscaal van Brabant geautoriseerd te interveniëren voor wijlen Willem Boekholt destijds generale ijkmeester van de Meierij van ’s-Hertogenbosch en gesproken wordt over een zaak jegens Gerard de Jongh Heer van Beek en Donk.
Persoon in schepenakte:
Willem van der Esch
Gerard de Jongh
van Beek
Bastiaan Nederburg
Paulus Loef
Willem Boekholt
Datering:
donderdag 5 december 1776
Pagina:
771
Plaats:
Hertogenbosch, 's- / Beek en Donk
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
114 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
72 Missive van P.D.Santvoort op een rekest van Barthelemi Laferre chirurgijn major in het regiment dragonders van de Graaf van Byland dat door zijn zwager Bartholome Dirk van Hooft als collator van de beurs gefundeerd door wijlen Mr. Johan Havens aan zijn zoon Raymondes Marinus Laferre een beurs is toegekend en de akte van collatie volgt.
Persoon in schepenakte:
Bartholome Dirk van Hooft
Johan Havens
Raymondes Marinus Laferre
Barthelemi Laferre
Datering:
donderdag 28 november 1776
Pagina:
753
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
114 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende