skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
2 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
198 Heer borgemeester van Alphen aan de Maaskant over een verklaring van Jan Celen uit het dorp Lithoijen betreffende zijn zoon die 3 à 4 jaren geleden is uitverkozen voor een beurs van Hr. Hendrick de Graef geboortig van Alphen ten behoeve van zijn naaste vrienden en de bekwaamste; soo ist dat ick oordelende niet redelycker te sijn als correspondentie, niet hebbe willen naer laeten, omme den last van den Hooghm: Heeren der Staeten Generael ten vollen te voldoen UE in minne af te vraegen off UE uit kracht der fundatie des voors. beurse sulx alleen vermooght te doen, aengesijen ick verstae dat noch seecker geestelyck persoon onder de Meijerije van ’sHertogenbossche met UE de medegifte heeft, ick twijffele niet oft UE sult mij hierin geerne onderrichtinghe te doen aen ….. het niet strecken kan tot verminderingh van UE recht ende UE niet meer als recht ic soudt willen; UE siet uit dit bijgaende dat sulcx mijn ampt ende last van den hooghste overheit ic hier volgende verseeckere ick mijn dat UE beleefder sult sijn als dat UE de onderrechtinghe me vriendtschap mij niet doudt ter handt stellen, die UE doch met recht gehouden soudt sijn mij over te leveren; ondersaeten van eene regeringhe moeten niet tegen een loopen maer malkanderen met liefde ende toegenegentheit bejegenen – De gansche saecke sal blijcken uit de fundatie die ick met brenger deses sal verwachten - Eijndigende blijve UE Heeren uwen dienstwilligen Florentius Schuijl
Persoon in schepenakte:
Hendrick de Graef
Jan Celen
Florentius Schuijl
Datering:
7.2.1652
Pagina:
716
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Alphen aan de Maaskant / Lithoijen / 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
197 Heer borgemeester van Alphen aan de Maaskant over een verklaring van Jan Celen uit het dorp Lithoijen betreffende zijn zoon die 3 à 4 jaren geleden is uitverkozen voor een beurs van Hr. Hendrick de Graef geboortig van Alphen
Persoon in schepenakte:
Hendrick de Graef
Jan Celen
Datering:
november …..
Pagina:
715
Soort akte:
Verklaring
Plaats:
Alphen aan de Maaskant /
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
Geografische namen: