skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Aalburgx
beacon
1 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
5 " Opte requeste van JACOBUS OUTHOVIUS tegenwoirdich bedienaer des goddelijcken voorts tot Aelborch versoeckende uyt de proeven van het CLOOSTER TE BASELDONCK binnen 'Hertogenbossche, neffens andere van tselve convent gealimenteert te mogen worden, dewijlen hij voor desen van tselve convent geweest sijnde ende religie daeruyt gescheiden is, is goetgevonden de requeste te stellen in handen vanden heeren gecommitteerden BRUYNINCX, JENSEMA en VAN GOCH om favorabelijck daerop te disponeren - de appostille was, den Raedt wederom gelet hebbende opten inhouden van desen requeste, ordonneert dat deselve gestelt worden in handen van den gecommitteerde heeren Bruynincx, Jensema ende tresorier generael van Goch, dewelcke versocht ende geauthoriseert wordden daerop soo favorabelijck te disponeren, dat de suppliant neffens andere vant convent van Baseldonck alimentatie moge genieten".
Persoon in schepenakte:
Jacobus Outhovius  
E Baseldonck  
Datering:
vrijdag 17 januari 1630
Pagina:
13v
Plaats:
Aalburg
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
171
Bron:
Raad van State
Geografische namen: