skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Boxtelx
beacon
45.995 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
381 Meester Cornelis van der Vliert als man van Adriaentien, dochter wijlen Thomas Goijaerts van den Heuvel, verder Willem van Haren als man van Maeijken, Laureijs van Beeck als man van Jenneken, allen dochters van Thomas van de Heuvel, verder Thomas Bartholomeussen handelend voor Jan Bartholomeussen eerder man van Marieken ook dochter van genoemde wijlen Thomas van de Heuvel, hebben verklaard met elkaar een deling te hebben gemaakt van het bezit dat ze van hun vader hebben geerfd. Genoemde Cornelis krijgt een jaarlijkse rente van 5 gulden uit onderpanden onder Boxtel, die wordt betaald door Huijbert Hendricks en door Tomas van de Heuvel was verkregen van Michel Hermans op 8 juni 1659. Nog krijgt hij een rente van vijf gulden, welke rente Henrick Jan Erfven had verkocht aan Tomas van de Heuvel op 13 maart 1649 uit onderpanden onder Oirschot. Nog krijgt hij een schepenobligatie van 100 gulden die was beloofd door Willem Henrick Erfven aan genoemde Thomas van de Heuvel op 21 augustus 1665. Nog krijgt hij een obligatie van 100 gulden te vorderen van Frans Thijssen alhier volgens een brief van Boxtel. Genoemde Willem van Haren krijgt 400 gulden uit het verkochte bezit waarvan hij verklaart dat geld al te hebben ontvangen. Genoemde Laureijs van Beeck krijgt een jaarlijkse rente van 10 gulden die Thomas van de Heuvel heeft verkregen van Aert zoon wijlen Peter Van Ostaden op 8 juli 1661 voor schepenen van Den Bosch. Nog krijgt hij een rente van 10 gulden door Thomas van den Heuvel verkregen van Henrick Roelof Santegoets op 22 maart 1661. Genoemde Thomas Bartholomeus krijgt een rente van 5 gulden die Thomas van de Heuvel had verkregen van Jan Aert Pennincks op 9 januari 1663 uit onderpanden te Oirschot, nog krijgt hij 300 gulden uit eerder verkocht bezit die hij al heeft ontvangen. De delers beloven de deling gestand te doen etc. Datum 24 maart 1665, getuigen Jan Erfven en van Dijck. (ondertekend door S. Huijgens, 1665)
Persoon in schepenakte:
Aert van Ostaden  
Cornelis van der Vliert  
Thomas Goijaerts van den Heuvel  
Henrick Jan Erfven  
Willem Henrick Erfven  
Henrick Roelof Santegoets  
Jan Aert Pennincks  
Willem van Haren  
Laureijs van Beeck  
Thomas van de Heuvel  
Tomas van de Heuvel  
Thomas van den Heuvel  
Thomas Bartholomeussen  
Jan Bartholomeussen  
Huijbert Hendricks  
Michel Hermans  
Frans Thijssen  
Thomas Bartholomeus  
Jan Erfven  
S. Huijgens  
Peter van Ostaden  
Datering:
24-03-1665
Soort akte:
Boedeldeling
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
100
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
380 Peeter zoon van Nicolaes Lodewijcks verkoopt aan Henrick Arien Willems van Tuijl ten behoeve van Adriaen Marten Wouters een stuk akkerland groot ca. 3 lopenzaad, gelegen te Boxtel onder Tongeren, belendend Cornelis Bartholomeussen, Corstiaen Eijmerts en Jan Rossums, de kinderen van Jan Daemen, Arien Martens als koper zelf, de gemeijnte daar. De verkoper belooft alle lasten van zijn kant af te handelen. Datum 23 februari 1665, getuigen Erven en Hardy als schepenen.
Persoon in schepenakte:
Arien Willems van Tuijl  
Adriaen Marten Wouters  
Cornelis Bartholomeussen  
Corstiaen Eijmerts  
Jan Rossums  
Jan Daemen  
Arien Martens  
Nicolaes Lodewijcks  
Datering:
23-02-1665
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
100
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
379 Maria van de Schoot op grond van een testament en zoals vermeld in de verkoopcedullen, verkoopt aan Govaert van de Weege een huis, erf etc. gelegen te Boxtel belendend ... Cornelis Peters van Sutphen. De verkoopster belooft alle lasten van haar kant af te handelen, behalve 6 stuivers chijns aan de heer van Boxtel. Datum 21 juni 1670, getuigen van Duijsel en Sommeren.
Persoon in schepenakte:
Cornelis Peters van Sutphen  
Maria van de Schoot  
Govaert van de Weege  
Datering:
21-06-1670
Soort akte:
Verkoop
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
100
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
378 Aert Segers van Overbeeck als man van Heijlken dochter van Jan Rutten van de Berselaer verwekt door deze Jan bij diens vrouw Oijken dochter van wijlen Henrick Jan Schellekens, verder Merijken weduwe van Jacop Goijaerts, hebben bekend vanwege de kinderen van Seger Aerts van Overbeeck , Willem Pauwels van de Heuvel en van Adriaen Goijaerts Costen als uitvoerders van het testament van van heer Willem Schellekens in zijn leven deken te Boxtel, elk de som van 328 gulden te hebben ontvangen belopend samen 656 gulden vanwege het verkochte perceel onder Hult eerder eigendom van genoemde meester Willem Schellekens en zullen dat geld gebruiken zolang ze zelf leven en na hun dood gaat het naar hun kinderen, alles volgens dat testament. Ze beloven dat geld aan de uitvoerders te zullen overhandigen en geven hen daarvoor vrijwaring. (ik neem aan datum als voor, 1671).
Persoon in schepenakte:
Heijlken van de Berselaer  
Aert Segers van Overbeeck  
Seger Aerts van Overbeeck  
Willem Pauwels van de Heuvel  
Adriaen Goijaerts Costen  
Jacop Goijaerts  
Willem Schellekens  
Jan Rutten van de Berselaer  
Henrick Jan Schellekens  
Datering:
00-00-1671
Soort akte:
Kwitantie
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
100
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen: