skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Boekelx
beacon
6.907  notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
136 Deze akte sluit keurig aan bij scan 497.
In naam van de Allerheiligste Drievuldigheid gedateerd op 13 oktober 1603 verscheen voor de notaris i het 12e jaar van het pausdom van Paus Clemens VIII Heer en Mr. Joannes Havens presbyter licenciaat en verbonden aan de St.Jans te ’s-Hertogenbosch als plebaan en kanunnik die ziek op bed ligt en zijn testament wil laten opmaken m.b.t. zijn goederen en kapitalen en herroept alle voorgaande testamenten. Hij volgt hierbij de deductie en wettelijke stijl en costuimen van het Bossche kapittel. Hij spreekt daarin over God zijn verlosser en zijn onbesmette moeder maagd Maria, Sint Jan de evangelist zijn patroon en de heilige bewaarengelen en wenst kerkelijk begraven te worden in de kerk van St. Jacob bij zijn moeder en een grafzerk. De testateur heeft vermaakt 7 gulden aan het kapittel en zijn medebroeders voor een jaargetijde met visite… van de baar te celebreren met vigilie van drie lessen en de psalm Venite en een zielmis op het hoogaltaar, welke 7 gl. hij gelicht heeft te Berlicum, idem vermaakt hij 3 gl. aan de kerkfabriek van de St.Jan die hij heeft gekocht in Den Dungen van de erfgenamen van Mr. Henrick van Hermalen en van Jenneken de dochter van Nicolaes van Berlicum opdat daarvan betaald wordt 1 gl. aan de plebaan of aan zijn vicaris waarbij dan zijn naam gelezen zou worden in het boek der overledenen onder het sermoen op de preekstoel van de St.Jan en voort begeert hij dat van zijn boeken of wat daarvan verkocht zal worden 100 gl. te verdelen over de kerkfabriek van St.Jacob en de St.Agathakerk te Boekel om daar een jaargetijde te celebreren op de dag van zijn overlijden voor zjn ziel en die van zijn ouders; aan de pastoor 1 ½ gl. en de fabriek 10 st. via de rest van de boeken, die hij heeft gelaten aan Jan de zoon van Gerard zijn neef zoon van Pieter zijn broer. Vervolgens spreekt hij over de goederen gekocht van zijn broers en zussen door zijn ouders achtergelaten en andere gelegen te Erp.
Vervolg:
Ook vermaakt hij aan Gerard en Hendricxken van Pieter zijn broer en aan de wettelijke kinderen van Dierck zijn broer nl. aan Elizabeth Catharina en Barbara en de wettelijke kinderen van Joachim zijn broer te weten Joost Jan Isabel Gerard Jan en Peeter; aan Anthonisken zijn zus haar leven lang en aan Catelijn zijn nicht 40 gl.; aan Willemken zijn zuster haar leven lang 24 Philipsguldens gekocht op de stad Grave en zijn patrimoniale goederen heeft hij nagelaten aan zijn broeders kinderen.
De goederen van Mr. Henrick van Hermalen licenciaat en advocaat heeft hij nagelaten aan Jan de zoon van zijn neef Gerard en in een latere fase te bestemmen voor een beurs in het huis van Stantdoncq tot voordeel van de wettelijke zonen van zijn broers en zusters en hun nakomelingen en mocht iemand die goederen weigeren dan komen ze toe aan de universiteit van Leuven of aan die van Duwaeij [= Doornik] om aldaar te studeren en het baccalaureaat te behalen in de theologie. Hierna zegt hij iets over de verkoop van de goederen onder Den Dungen en Berlicum en over de gifters of collators van genoemde beurs. Voorts schenkt hij twee zilveren bekers die hem destijds zijn geschonken door de twee zusters Van der Meer aan Janneken en Aertjen van der Meer zussen; een gering Agnus Dei aan Ida de zuster van Mr. Huijbertus die nu bij de vrouwe van Helvoirt woont die haar broer zou dragen als hij Jesuïet zou worden; aan Isabella de dochter van Dierickx Janssen zijn oom zijn dagelijkse beker vanwege de vriendschap die hij met haar in het leven heeft gehad. Vervolgens schenkt hij de nodige ornamenten voor het altaar zoals corporaaldozen, kerldoeken, smetdoeken daartoe dienende, missal met brevieren, koorkleden, kanunnikkappen heeft hiij gelegateerd aan de Heer en Mr. Pouwels Havens kanunnik. Aan Elizabeth Aerts vanwege de geweldige dienst die zij hem altijd heeft bewezen 25 gl.;
Vervolg 2:
idem aan het huis van Stantdoncq waar hij verbleef als discipel en later als meester in artibus 100 gl. binnen een jaar na zijn dood te betalen.
Ook volgen enige legaten aan zijn twee nichten die bij hem wonen nl. Catelijn en Jenneken dochters van zijn broers Dierck en Joachim i.v.m. zijn uitvaart want hij wil niet dat ze een uitvaart houden met een maaltijd of gasterij; als executeurs benoemt hij de Eerwaarde Heren Mr. Gevert Vlierden kanunnik en Andries van Hoesselen of Hoeffelen (?) waarna de slotformule van dit document wordt ingeleid gepasseerd ten huize van de testateur zelf in presentie van de mannen Heer Willem Hooft en Govert Janssen van Aerlen en lager stond Geerardus van Kempen notaris.
Persoon in schepenakte:
Jenneken de dochter van Nicolaes van Berlicum van Nicolaes van Berlicum  
Govert Janssen van Aerlen  
Joost Jan Isabel Gerard Jan  
Joannes Havens  
Pouwels Havens  
Gevert Vlierden  
Willem Hooft  
Henrick van Hermalen  
Hendricxken van Pieter  
Aertjen van der Meer  
Andries van Hoesselen  
Geerardus van Kempen  
Elizabeth Catharina  
Agnus Dei  
Elizabeth Aerts  
Nicolaes van Berlicum  
Dierickx Janssen  
Datering:
13.10.1603
Pagina:
507-514
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Berlicum / Den Dungen / Boekel / Grave / Helvoirt
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
135 Latijnse akte waarin genoemd worden: de Heilige Drievuldigheid, 13 oktober 1603, 1e indictie van het pontificaat van onze Vader en Heer Paus Clemens VIII, Heer M. Joannes Havens priester licenciaat en kanunnik in de Sint Janscathedraal, parochiekerk van Sint Jacob, kapittel van de Bossche kerk, in Den Dungen uit erfgoederen van M.Henrici ab Hermalen en Johanna dochter van Nicolaas a Berlicum, de [kerk]fabriek van Sint Jacob en van Sint Agatha te Boekel, Joannis zoon van Gerardus Nepotis [= Neefs] en broer Petrus, uit goederen te Erp nl. 2 akkers, Gerard en Henrick kinderen van Petrus, de kinderen van Theodorus broer van Petrus genaamd Elisaneth, Catharina, Joanna en Barbara, Joachm zijn neef en Judocus Johanna en Isabella Gerardus Joanni, Catharina zijn nicht, Elisabeth en Arnoldus, Guilhelma zijn zuster, J. v. Licenciato en Brussels advocaat, fundatie van een beurs, universiteit van Leuven, Berlicum, De Dungen, Johanna en Arnolda van der Meer zussen, Yda zus van M.Henrici Huberti, de Heer van Helvoirt, Sociëteit van Jezus [Jesuïeten], Isabella dr.v. Theodoricus Johannes, ornamenten voor een altaar, altaarbenodigdheden als corporaal etc., Heer en Mr. Paulus Havens, Elisabeth Arnoldi, executeurs Heer en Mr. Godefridus Vlierdinum (?) en Andreas ab Hoesselt viceplebaan, eerbiedwaardige en discrete Heer Guilhelmo Horstio, Godefridus Jois ab Aquisgrano, Joannes Havens presbyter, Guilhelmus Horstius presbyter, Govert Janssen van Aken, Gerardus Kempen notarius publicus bij de Raad van Brabant, accordeert met het origineel W.A.Donckers notarius.
Persoon in schepenakte:
Johanna dochter van Nicolaas a Berlicum a Berlicum  
Govert Janssen van Aken  
Paus Clemens Viii  
Paulus Havens  
Godefridus Vlierdinum  
Isabella Gerardus Joanni  
Guilhelmo Horstio  
Arnolda van der Meer  
Joannes Havens  
Judocus Johanna  
Henrici Huberti  
Theodoricus Johannes  
Elisabeth Arnoldi  
Godefridus Jois  
Guilhelmus Horstius  
Gerardus Kempen  
Nicolaas a Berlicum  
Gerardus Nepotis  
Datering:
13.10.1603
Pagina:
497-505
Soort akte:
Testament
Plaats:
's-Hertogenbosch / Boekel / Brussel / Erp / Berlicum / Den Dungen / Helvoirt
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
59 Staat van renten en cijnzen [in verkorte vorm] betreffende de fundatie van wijlen Joannes Daems van Nuenen t.b.v. zijn vrienden en bloedverwanten tot vijf int getal met collators of provisoren – het Convent van de Predikheren binnen de stad ’s-Hertogenbosch – inden iersten eene rente van 66 gl. 10 st. op de Staten van Brabant met de reductie tegens den penninck 20 blijft 49-17-8, een rente van 25 gl. met de reductie van de 20e penning blijft 20-0-0, idem 30 gl. en 5 st. op de Staten van Brabant naer de reductie blijft 22-11-4, idem een rente van 12 gl. op de Staten van Brabant met reductie 9-12-0, idem van 10 gl. op genoemde Staten met reductie blijft 7-10-0, idem 25 gl. uyt onderpanden tot Venloon 25-0-0, idem 60 gl. uyt onderpanden tot Styen [dubieus] met reductie van de 20e penning 50-0-0, rente van 31 gl. 5 st. met genoemde reductie 25-0-0, rente van 15 gl. uit onderpanden te Oirschot geconstitueert den 20e penninck 15-0-0, rente van 9 gl. uit onderpanden te Asten tegen de 20e penning 8-10-0, idem 6 gl. uut onderpanden tot Asten 5-0-0, idem een rente van 12 gl. 10 st. uyt onderpanden tot Oisterwyck geconstitueert op de 20e penning 12-10-0, een rente van 12 gl. uyt onderpanden tot Varrenbest onder Oirschot 10-0-0, een rente van 20 gl. uyt onderpanden ter plaetse vs. 20-0-0, een rente van 18 gl. te Eindhoven 18-15-0, een rente van 25 gl. tot Someren 20-0-0, idem 30 gl. tot Oirschot (?), 25 gl. tot Eindhoven, idem 12 gl. tot Asten, idem 6 gl. tot Asten, idem 18 gl. tot Oirschot 15-0-0, idem 20 gl. tot Eindhoven, 15 gl. tot Haaren bij Oisterwijk, in totaal 433-0-12 van welcke vyerhondert dryendedertich gl. drye oirt getrocken den balans (?) des rentmrs. schryffven ende maecken van de reeckeninge salaris van de auditeurs der selver reeckeninge jaergetijdt van de fundateur als 24 gl. gelegateert totte sondaechse schole inde dorpen van Nuenen ende Mierlo, andre extraordinaire lasten bedragen alle te samen die somme van 125 gl. op het minste gereeckent om ….. dyen
Vervolg:
– NB heeft de sondaechse schoole van Mierlo ingetrocken ende nu maer voor de eerste reijse betaelt – volgende alnoch daer uyt de naebeschreven burssen werden betaelt ter somme van 308-0-12
Naemen van de presente burssiers deser fundatie : Willem Anthonis Willemss. bloetverwant van de voors. fundateur studerende tot Emmerick, Jan Anthonis Willems bloetverwant studerende insgelijcx tot Emmerick, Dirck Laurenijsen van Roij studerende tot Mechelen bloetverwant, Jan Joost Mathyssen bloetverwant van de fundateur studerende op Boeckel inden lande van Ravensteyn, Mathijs Joosten bloetverwant – ick ondergeschreven verclaere ende attestere dit …… begrypen den geheele staet ende innecomen van den chynsen ende renten oft andere totte fundatie wijlen Heer Johan Daems van Nunen eenichsints behoirende mitte naemen van de bursieren daerop iegenwoordich studerende, welcken vs. …… aen handen van den Heere Professor Florentius Schuyl pretenderende syne conventie (?) vande Ho: Heeren Staten Generael – Behoudelyck dat de selve overleveringe nyet en compt te prejuditieren de vrinden ende bloetverwanten des vs. fundateurs oft enyge andere totte voirn. fundatie gerechticht - des oirconde ende onderteeckent binnen ‘sHertogenbosch opten lesten feb[ruari] 1651 – Guiliam Donckers (?)
Helemaal onder op die pagina staat nog een klein zinnetje: hier compt bij 50 gl. ‘sjaers vande Jesuiten volgens het volgende instrument.
Persoon in schepenakte:
Joannes Daems van Nuenen  
Dirck Laurenijsen van Roij  
Johan Daems van Nunen  
Heere Professor Florentius Schuyl  
Jan Anthonis Willems  
Jan Joost Mathyssen  
Mathijs Joosten  
Guiliam Donckers  
Datering:
28.2.1651
Pagina:
218-221
Soort akte:
Overzicht
Plaats:
's-Hertogenbosch / Emmerick / Eindhoven / Asten / Someren / Nuenen / Haaren / Oirschot / Mechelen / Boekel / Oisterwijk / Verrenbest onder Oirschot
Toegangsnummer:
220
Inventarisnummer:
37
Bron:
Beurzenstichtingen
 
 
 
 
 
Schepenakte
249 Albert van der Wijst, landbouwer te Uden, verkoopt voor f 150,-- aan Helmus Pittens, landbouwer te Boekel hetwelk geaccepteerd wordt door diens broer Hendrik Pittens, landbouwer te Boekel, bouwland te Uden, genaamd het Leuken. De verkoper aangekomen bij transport voor notaris Scheefhals van 29.09.1858.
Persoon in schepenakte:
Albert van der Wijst  
Helmus Pittens  
Hendrik Pittens  
Datering:
04.12.1861
Soort akte:
Transport
Plaats:
Uden / Boekel
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7654
Inventarisnummer:
92
Bron:
Notarissen
Geografische namen: