skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Aldenbiesenx
beacon
4 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
 
 
Schepenakte
3 Missive vanuit de generaliteitsrekenkamer op een missive van W.C.Heemskerk rentmeester der geestelijke goederen van kwartier Maasland op een rekest van C. de Jacobi Brabants oud-burgemeester der stad Maastricht inhoudende dat Caspar Anthon Vrijheer van Belderbusch Hoogduits Ordens Ridder en landcommandeur van de balie Aldenbiesen die bij akte van collatie op diens zoon Joachem Frederik de Jacobi had geconfereerd de beneficies van altaren in de kerk van Nistelrode nl. St.Kruijs en dat van Onze Lieve Vrouw en de kapellen op het Laar en in Vorstenbosch nadat de collatie van zeven jaren van de huidige beneficant afloopt, zie ook folio 733, 736
Persoon in schepenakte:
Anthon van Belderbusch  
Joachem Frederik de Jacobi  
C. de Jacobi  
Datering:
woensdag 9 januari 1782
Pagina:
19
Plaats:
Maastricht / Aldenbiesen / Nistelrode / Vorstenbosch
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
120 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
 
 
 
 
 
Schepenakte
34 Rekest van E. de Jacobi Brabants oud-burgemeester van Maastricht inhoudende dat Caspar Anthon Vrijheer van Belderbusch Hoogduits ridder en landcommandeur van de balie van Aldenbiesen bij akte van collatie dd. 20 juni 1781 op des suppliants zoon Joachim Frederich de Jacobi had geconfereerd de beneficies van St.Cruijs en Onze Lieve Vrouwe-altaren in de kerk van Nistelrode en van de kapel op het Laar onder Vorstenbosch ingaande met lichtmis 1782 en verzoekt om approbatie van die collatie; een kopie wordt doorgestuurd naar de rentmeester der geestelijke goederen Van Heemskerk om dit te berichten aan de Ho: Mo:.
Persoon in schepenakte:
Anthon van Belderbusch  
Joachim Frederich de Jacobi  
Lieve Vrouwe  
E. de Jacobi  
Datering:
dinsdag 25 september 1781
Pagina:
1049
Plaats:
Maastricht / Aldenbiesen / Nistelrode / Vorstenbosch
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
119 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
 
 
 
 
 
Schepenakte
15 Rekest van Mr. Hendrik Albert van Adrichem wonende te ’s-Hertogenbosch inhoudende dat de professor Daniel Mobachius Quaet oud president-schepen en oudste raad van de stad en oudste kerkmeester aldaar in die kwaliteit heeft geconfereerd op zijn minderjarige zoon Hendrik een beurs ad studia van 65 gl. per jaar uit de fundatie van wijlen Mr. Peter van de Water en nadien verzoekt hij die beurs te geven aan een andere zoon nl. Christiaan van Adrichem. – zie ook folio 1055 Caspar Anthon landcommandeur der balie van Aldenbiesen heeft op 27 april 1781 op de zoon van Mr. Hendrik Albert van Adrichem genaamd Thomas Adriaan van Adrichem die wordt opgevoed in de ware christelijke gereformeerde religie voor een periode van 7 jaren ingaande lichtmis 1782, had geconfereerd het beneficie van St.Catharina-altaar in de kerk van Hees[ch] in kwartier Maasland en van het proviseurschap van het gasthuis aldaar; een kopie van dit rekest wordt doorgestuurd naar de rentmeester der geestelijke goederen van kwartier Maasland om hierover de Ho: Mo: te berichten; zie ook folio 1281, 1304, 1469
Persoon in schepenakte:
Hendrik Albert van Adrichem  
Thomas Adriaan van Adrichem  
Daniel Quaet  
Peter van de Water  
Christiaan van Adrichem  
Caspar Anthon  
Datering:
vrijdag 23 maart 1781
Pagina:
302
Plaats:
Hertogenbosch, 's- / Aldenbiesen / Heesch
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
119 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
 
 
 
 
 
Schepenakte
1 Rekest van Johannes Bernardus Vrythof professor medicinae te Maastricht vader van zijn minderjarige zoon Leonard Bernard Adriaan Vrythof zijnde van de ware christelijke gereformeerde religie inhoudende dat Caspar Anthon vrijheer van Belderbusch en landcommandeur van de balie van Aldenbiesen en Maastricht op basis van het recht van collatie als landcommandeur die Leonard had verleend de beneficies van het St. Catharina- en van het Hulsenaltaar in de kerk van Deurne en de Veldheuvelse kapel te Deurne met alles wat er toe behoort voor een periode van 7 jaren en de laatste bezitter was zoals blijkt uit de akte van collatie van 28 september 1780 Daniël Theodoor Hofman.- zie ook folio 320, folio 521 waarin staan vermeld de beneficies van het St.Catharina, St.Jan en St. Antony altaren met de kapel op het Brouwhuis en genoemd wordt een zekere Heinrich Wilhelm van den Heuvel en Bernardus Johannes Vrythof; zie ook folio 1090, 1281, 1282, 1311
Persoon in schepenakte:
Heinrich Wilhelm van den Heuvel  
Leonard Bernard Adriaan Vrythof  
Johannes Bernardus Vrythof  
Daniël Theodoor Hofman  
Bernardus Johannes Vrythof  
Caspar Anthon  
Datering:
donderdag 4 januari 1781
Pagina:
15
Plaats:
Maastricht / Aldenbiesen / Deurne
Toegangsnummer:
178
Inventarisnummer:
119 [Aanvraagfuncties niet beschikbaar.  ]
Bron:
Staten-Generaal
Geografische namen: