skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
823 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Schepenakte
879 Den 3e juni 1630 heeft de rentmeester Pauwels Franck uijt crachte van voorwaarden doen peijnden Pieter Claessen becker als pachter van verhogingen op de bieren over ’t leste halve jaer verschijnende anno 1629 en dat voor de somme van 546 guldens ter goeder rekening. Schepenen Sijbert Gorissen en Geerit Daems, Ut supra.
Persoon in schepenakte:
Pauwels Franck
Pieter Claessen
Geerit Daems
Datering:
03-06-1630
Pagina:
scan 502
Soort akte:
Aangerichte brief
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
7041
Inventarisnummer:
258
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
872 Jan van Nijmegen met zijne vrouwe Grietge Gerits constitueren heer Henrick [Sijbbers] pastoor tot Wanssem [Wanssum] omme inleijdinge te doen in de helft van ’t goet onder Sambeek gelegen, achtergelaten bij Meus Janssen genaempt Richters, cum potestate substituendi et ratificatitione actorium. In communi forma. Schepenen Sijbert Gorissen en Willem Nijkerke.
Persoon in schepenakte:
Jan van Nijmegen
Grietge Gerits
Meus Janssen
Willem Nijkerke
Datering:
24-06-1630
Pagina:
scan 500
Soort akte:
Aangerichte brief
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
7041
Inventarisnummer:
258
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
871 Gerit Daems van wege Mr [Willem van de Velde] heeft uijt crachte van gewesen vonnisse doen peijnden Aelber Aelberssen Teijts en dat voor een som van 40 gulden, in plaetse van ‘t [geproveerde] onder ..... .... ..... . .... daervan gedaen, mitsgaders voor ‘t [vel....... ] wijlen de cap(itein) ... ..... ....... ... (papierverlies) hebben de selve Mr [Willem] van de [Velde] van welcke bij hem eerste [becommenisse] geadjudineert. Schepen Gorissen daer Nijkerke sal aendienen.
Persoon in schepenakte:
Willem van de Velde
Gerit Daems
Schepen Gorissen
Datering:
15-06-1630
Pagina:
scan 499-500
Soort akte:
Aangerichte brief
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
7041
Inventarisnummer:
258
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
866 Wij Sijbert Gorissen en Gerit Daems schepenen der stadt Grave doen condt en tuijgen bij dese, dat ons bij extract uit des scholtis manuael is gebleken dat Margriet van Sliepenbeek weduwe Mercelis Henrix gerichtelijk de inleijdinge gedaen heeft 21-11-1628 in de nagelaten goederen van deselven Marcelis Henrix, waartegens Herman Vervoort als getrouwt hebbend de altste dochter vande voorschreven Marcelis Henrix voor hem selven, Herman Beumen als momboir met Aert Loeffs als gevoghde van de onmundige kinderen van zelven Mercelis Henrix verweckt bij Lijsken Loijen van Sijborch sijne eerste vrouw saliger op 2 december des voorschreven jaars 1628, weder hebben gedaan uijtleijdinge en oppositie, waerover de voorschreven Margriet van Sliepenbeek op 18-12-1628 de voorschreven Herman Vervoort en consorten opponeren in rechte al haere aenspraken heeft en gecontendeert tot affstaende en ontruijminge van de goederen dese voorschreven Mercelis Henrix voor soo vele sij en haer onmundige soontken daartoe waren gerechticht en alsoo deselve Margriet van Sliepenbeek eijntelijk opde 3e der maent juni 1630 vonnisse tegens de voorschreven opponenten heeft geobtineert tot haren voordeel, heeft hij gesonnen desen tegenwoordige aengerichten brieff, omme daermede tegens de voorschreven Herman Vervoort cum suis opponenten verw**en voorts te varen, soo en gelijck nae rechte en costume behoordt, ten eijnde omme te genijten de volcomen effect van de voorschreven inleijdinge en gewesen vonnisse, gelijck dat met recht behoordt. Zonder argelist. Des t’oirconde etc. Schepenen tot Grave.
Persoon in schepenakte:
Lijsken van Sijborch
Margriet van Sliepenbeek
Sijbert Gorissen
Gerit Daems
Mercelis Henrix
Marcelis Henrix
Herman Vervoort
Herman Beumen
Aert Loeffs
Datering:
06-06-1630
Pagina:
scan 496-497
Soort akte:
Aangerichte brief
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
7041
Inventarisnummer:
258
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende