skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

beacon
24 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
1142 Joost wettige zoon van Aert Neckers heeft zich beklaagd over een jaarlijkse pacht van een half mud rogge, welke pacht Heijn Smijt wettige zoon van Andries Hannen had verkocht aan Lijsbeth wettige dochter van Elias van Lucel, op onderpand van 3 delen van een stuk land gelegen te Tongeren, b.p. Aleijt Peters, de gemeenschappelijke kerkpad, het land van de jonker van Boxtel, Willem Vlemmincks, volgens de schepenbrief de andere dag voor St. Jansdsdag anno 1426. Het onderpand is niet in Den Bosch maar alleen hier te Boxtel geveild en de koop is gegund aan Mathijs wettige zoon van Jan Tijs.
Persoon in schepenakte:
Elias van Lucel  
Aert Neckers  
Heijn Smijt  
Andries Hannen  
Aleijt Peters  
Willem Vlemmincks  
Jan Tijs  
Datering:
00-00-1492
Pagina:
167v
Soort akte:
Aanmaning en uitwinning
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
56
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
1134 Verschenen is hier Adriaen Elias Huben en heeft een schepenbrief van Boxtel laten voorlezen waarin Gerit wettige zoon van Willem van de Akeren aan Adriaen die per a.s. Maria Lichtmisdag over 9 jaar een bedrag beloofde van 34 gouden peters, elke peter van 18 stuivers met een jaarlijkse rente van 33 stuivers en 3 oort, welke brief dateert van 13 december 1485. Daarom is hij gerechtigd in een stuk beemd achter Nergentnae dat wordt gewisseld met Gerit van de Loo en de erfgenamen van Jan Rutten, gelegen aan ´t water genoemd de Cleijn Aa. De koop is gegund aan Gheefaert Gerit Ghefaerts (Vlemmincks, JT) voor 35 peters en de kosten van de procedure. Datum 23 september.
Persoon in schepenakte:
Adriaen Elias Huben  
Willem van de Akeren  
Gerit van de Loo  
Jan Rutten  
Datering:
23-09-1492
Pagina:
166v
Soort akte:
Aanmaning en uitwinning
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
56
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
1132 Meester Jan van Vinckenrode als gemachtigde van het klooster van de 3e regel van de zusters Franciscanessen te Boxtel, heeft zich beklaagd over een pacht van een half mud rogge, welke pacht Mathijs zoon van Ygram van Over de Aa, eerder had verkocht aan meester Diederick uuten Valckhuijs, op onderpand van een zesterzaad rogland genoemd de Schaeff Rode, gelegen in de parochie van Boxtel te Tongeren, met een gedeelte van een beemd genoemd de Milenstraetschen Beemd gelegen te Lannishovel. Nog uit een stuk beemd gelegen te Lannishovel genoemd dat Werskens, volgens de schepenbrief van Boxtel d.d. St.Jacops Aposteldag anno 1391. De koop is gegund aan Andries Willems van Zandvliet die de koop weer heeft overgedragen aan het klooster. Datum 19 oktober.
Persoon in schepenakte:
Mathijs van Ygram van Over  
Jan van Vinckenrode  
Andries Willems van Zandvliet  
Ygram van Over  
Datering:
19-10-1492
Pagina:
166r
Soort akte:
Aanmaning en uitwinning
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
56
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
1123 Jan wettige zoon van wijlen Jan Elias heeft zich beklaagd over een erfmud rogge dat Wouter zoon Claes die men ook wel Coel Hannen noemt, aan de natuurlijke kinderen van heer Henrick Costers en consorten had beloofd op onderpand van een stuk land van wijlen Jan Meeus gelegen te Onrode, b.p. de jonker van Boxtel. Nog op onderpand van een stuk land genoemd den Lijerebauwe (?) volgens de schepenbrief d.d. 21 februari 1420. Dat mud rogge had Jan gekocht van Goijaert Dierck van der Aahorst als man van Aleijt wettige dochter van wijlen Jacop Willems van Boemel en had Aleijt geerfd zoals is vermeld in de brief van 26 juni 1488. De koop is gegund aan Wouter Peters van de Loeck. Datum 25 juni.
Persoon in schepenakte:
Goijaert Dierck van der Aahorst  
Jacop Willems van Boemel  
Wouter Peters van de Loeck  
Jan Elias  
Henrick Costers  
Jan Meeus  
Datering:
25-06-1492
Pagina:
164v
Soort akte:
Aanmaning en uitwinning
Plaats:
Boxtel
Toegangsnummer:
392
Inventarisnummer:
56
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen: