skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Aanstellingx
beacon
237 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
369 Door de stadhouder van Teffelen zijn tot schepenen van Vught aangesteld: Johan Melot president; Jan van Giersbergen; Andries Janssen Cuijpers; Hendrick Cornelissen; Jan Smits; Geerit Geerit vanKriecken is burgemeester. Tot schepenen van Cromvoirt zijn aangesteld Willen Ariens; Gijsbert Aerssen; Hendrick Aelberts is burgemeester.
Persoon in schepenakte:
Andries Janssen Cuijpers  
Jan van Giersbergen  
Johan Melot  
Hendrick Cornelissen  
Jan Smits  
Geerit Geerit  
Willen Ariens  
Gijsbert Aerssen  
Hendrick Aelberts  
Datering:
28-01-1668
Pagina:
273v
Soort akte:
Aanstelling
Plaats:
Vught
Toegangsnummer:
5123
Inventarisnummer:
49
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
694 Alsoo die van de magistraet der stadt Grave te kennen is gegeven bij Aert Hornkens gasthuismeester der selver stadt, als dattet hem, overmits hij vast tot tamelijke ouderdom is comende voortaen moeijlijk alles wes ’t voorschreven gasthuijs is belangende in ordre te redigeren en tot nut en proffijt van tselve gasthuijs bij geschrifte te stellen, versueckend daerom dat hem gegunt soude mogen worden eenen bequame clercq tot sijnen assistentie aen te mogen nemen waertoe eenigen jaren herwaers is geemploijeert geweest den persoon van Willem Coeberchs die omme redenen van tselve ampt tot ... (papierverlies] verlaten is. Soo ist dat die van de voornoemde magistraat als goede kennisse van tgene voorschreven is, hebbend hem gasthuijsmeester hebben geaccordeert en toegelaten, accorderen en laten toe bij desen, dat hij tot clercq ofte schrijver van ’t gasthuijs deser stadt inde plaets van de voorschreven Willem Coeberghs sal mogen accepteren en in dienst nemen persoon van Herman *eunen omme hen soo metter penne als anderssints te dienen, assisteren en bij te staen, in alle tgene tot goede directie van de saecke des voorschreven gasthuis sal bevonden worden nodich te sijn en dat op alsulcken tractement, als sijn debuoir en neersticheijt gesien, sal bevonden worden te behoren des t’oirconde hebben wij deses stadtssegel etc.
Persoon in schepenakte:
Aert Hornkens  
Willem Coeberchs  
Willem Coeberghs  
Datering:
04-07-1628
Pagina:
scan 396-397
Soort akte:
Aanstelling
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
7041
Inventarisnummer:
258
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
531 Die vanden tsamentlicken magistraat der stad Grave, noodich van [derde] in de plaetse wijlen Wouter Adriaenssen, in zijn leven borgerhopman over de wegen int Hamvierdeel te stellen en constitueren eenen andere bequamen persoon hebben om ’t goet rapport aen hen [gegeven] van de persoon van Francois Coeberchs, die tijdt van jaren als licentiaet van wijlen de hopman Wouter Adriaenssen geweest en daarinne wel en vromelijk gedragen en gequeten, hem volcoemelick vertrouwende tot zijne .... en cloecheijt, deselven Francois Coeberchs gestelt en gecommiteert bij dese als borger hopman over de borgeren in ’t voorschreven Hamvierdeel in de plaetse van wijlen de voorschreven Wouter Adriaenssen, gevend volcoemen last, macht en authoriteit omme tselve borger Hamvierdeel voorts doende wel en getrouwelijck te be......(papierverlies), hem daerinne quiterende en drage** een getrouwen borge hopman tot...... En dat totten eene baten en prof[fijt] daertoe staende, daeromme en be..... (papierverlies) oversulcx de [lieutenant] vendrich en gemene officieren en borgemeesteren van ’t Hamvierdeel, de voors Francois Coeberchs voor haren hopman aen te nemen, [echten] obendieëren en voorts alle anderen dijen mogen aenghaen, hem daarinne behoorlijk respecteren. Zonder argelist. Des t’oirconde hebben die van voorschreven magistraat hun stadtssegel hiermede op ’t spatium doen drucken. Schepenen tot Grave.
Persoon in schepenakte:
Wouter Adriaenssen  
Francois Coeberchs  
Datering:
10-08-1627
Pagina:
scan 312-313
Soort akte:
Aanstelling
Plaats:
Grave
Toegangsnummer:
7041
Inventarisnummer:
258
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
118 Op bevel van de Heer Grave van Schall als Graaf van Megen zijn volgende veranderingen voorgenomen. Voor Macharen zijn aangesteld als schepenen Adriaan van den Hoogenhoff, president, Aart van der Heijden senior en Nicolaas van den Heuvel, tot burgemeesters, Hendrick de Kraij en Willem van Schadewijck, tot armmeesters Gijsbert van Schadewijck en Jan Strick, tot kerkmeesters Jan Berwers en Jacobus van Asdonck. Voor het dorp Haren tot schepenen Jan Tieleman, Antonij Gremmen en Peter van Rooij, tot burgemeesters Gijsbert de Lang en Hendrick Loeffen, tot armmeesters Cornelis van der Lee en Jan Claesen van Sonsbeeck, tot kerkmeesters Willem Berents van de Lamp en Peter van Doornick. Voor het dorp Teeffelen schepen Hendrick van den Boogerd, tot burgemeester Jan Francis van Teeffelen, tot kerk- en armmeester Jacobus van der Laar.
Persoon in schepenakte:
Jan Claesen van Sonsbeeck  
Willem van de Lamp  
Jan Francis van Teeffelen  
Graaf van Megen  
Adriaan van den Hoogenhoff  
Aart van der Heijden  
Nicolaas van den Heuvel  
Hendrick de Kraij  
Willem van Schadewijck  
Gijsbert van Schadewijck  
Jacobus van Asdonck  
Peter van Rooij  
Gijsbert de Lang  
Cornelis van der Lee  
Peter van Doornick  
Hendrick van den Boogerd  
Jacobus van der Laar  
Jan Strick  
Jan Berwers  
Jan Tieleman  
Antonij Gremmen  
Hendrick Loeffen  
Datering:
23-03-1776
Pagina:
163-164
Soort akte:
Aanstelling
Plaats:
Macharen
Toegangsnummer:
7358
Inventarisnummer:
128
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen: