skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Aanvraagx
beacon
7 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
141 Verzoekschrift aan de schout en schepenen als oppervoogden van het dorp Gierle. Ondergetekende Nicolaes Druijts als toeziend voogd over de minderjarige kinderen van wijlen Constantinius Molenmaeckers wier moeder Elisabeth Mertens is, bij afwezigheid van de voogden van deze wezen, heeft met de andere familie bij het overlijden van Constantinus Molenmackers en Adriaentken Dircks van Thiel als inwoners van het dorp Wortel, zijnde resp. de grootvader en grootmoeder van deze wezen, diverse bezittingen geerfd zijnde zowel leen- als chijnsgoed gelegen te St. Michielsgestel en Vught, en wil dat met verschillende personen ruilen of verdelen. Men is daarbij overeengekomen om dat bezit te verkopen en dat het geld van het verkochte bezit het zelfde karakter houdt als het verkochte bezit. Omdat het bezit zeer afgelegen is gelegen brengt het weinig op waaruit alleen maar nadeel voor de kinderen zal ontstaan, en daarom is het nodig om toestemming van U te verkrijgen voor die verkoop, waarom hij hierbij verzoekt. Boven in de marge stond als apostille: de schout en schepenen gezien het voorstel geven toestemming aan Fransus Molenmaeckers als voogd over deze wezen samen met Theodoor Molenmaeckers als broer van deze wezen, om het bezit te St. Michielsgestel en Vught te mogen verkopen en dat het geld ervan hetzelfde karakter houdt als het bezit, en er later behoorlijke rekenschap over af te moeten leggen. Getuigen Anti Stappaerts, Jan Jacob Peters, Jan Faes en Sijmen Stappaerts, als schepenen, datum 7 december 1713. Getekend: N.J. Pauli, secretaris.
Persoon in schepenakte:
Adriaentken Dircks van Thiel
Jan Jacob Peters
Elisabeth Mertens
Constantinus Molenmackers
Fransus Molenmaeckers
Theodoor Molenmaeckers
Jan Faes
Sijmen Stappaerts
N.J. Pauli
Datering:
07-12-1713
Pagina:
117v
Soort akte:
Aanvraag
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
61
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
140 Verzoekschrift aan de schout en schepenen van Baarle Hertog. Ondergetekende Cornelis Stanssen Molenmaeckers als voogd van Anthonij Baeten en toeziend voogd over de minderjarige kinderen van Dirck Stanssen Molenmackers, waarvan de moeder Adriaentje Aert Baeten is, verklaart dat hij met zijn broer Francis en zijn zusters Dorothe en Cornelia die daarin worden geassisteerd door Peter Timmers en Cornelis van den Ackerveken als hun voogden, van zin zijn om bepaald bezit te verkopen afkomstig van hun vader resp. grootvader Constantinus Stanssen Molenmaeckers, gelegen te St. Michielsgestel en te Vught en dat vanwege de geringe opbrengsten ervan door de afgelegenheid. De broer van de verzoekers zijnde Frans Molenmaeckers als voogd over de wezen van Constantinus Molenmaeckers diens oudste broer zijnde, met instemming van de schepenen van Gierle is bereid het bezit te kopen maar het is daarbij nodig dat U als oppervoogden daarvoor toestemming verleend voor die verkoop. De verzoeker vraagt thans om uw goedkeuring om het bezit te mogen verkopen volgens de gewoontes daarin, op voorwaarde dat er later rekenschap van wordt afgelegd. Ondertekend: Cornelis Molenmaeckers. In marge: Geappostilleerd is dat het wordt toegestaan behalve dat het geld van de koopsom als erfelijk bezit blijft gelden. Datum 9 december 1713, ondertekend P. van Gils, secretaris.
Persoon in schepenakte:
Dirck Stanssen Molenmackers
Adriaentje Aert Baeten
Constantinus Stanssen Molenmaeckers
Cornelis van den Ackerveken
Stanssen Molenmaeckers
Anthonij Baeten
Peter Timmers
Frans Molenmaeckers
Constantinus Molenmaeckers
Cornelis Molenmaeckers
P. van Gils
Datering:
09-12-1713
Pagina:
116r
Soort akte:
Aanvraag
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
61
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
137 Ondergetekende Anthony van der Waerden als inwoner van St. Michielsgestel heeft van de drossaard, de president en schepenen, gezworenen en naaste buurlui en inwoners goedkeuring verkregen voor een zeker klein perceeltje gemeijntegrond zijnde het *voorhoofd* van Adriaen Huijbert Eijckemans alhier gelegen aan de Pleijnkant, zijnde binnendijks land, zoals in de akte van toestemming is vermeld, te weten ca. 22 roedes groot, om daarop een klein hutje of huisje te mogen bouwen met een tuintje daaronder inbegrepen, onder voorwaarde dat Uwe hoogheid dat aan hem toestaat vanwege zijn armoede en omdat hij ook een vrouw heeft en 6 kleine *onnozele* kinderen waarbij hij elk jaar op St. Michielsdag een gewinchijns zal betalen zoals door Uwe hoogheid zal worden vastgesteld, na advies hierover door de Raad in Bergen op Zoom. De verzoeker vraagt dat U daarvoor testemming zult geven. Ondertekend: Anthonij van der Waarden (merkteken). In de marge geappostilleerd: aan de verzoeker wordt toegestaan om 22 roedes gemeijntegrond te mogen innemen, zijnde het voorhoofd van Adriaen Huijbert Eijckemans, binnendijks gelegen aan de Pleijnkant, te St. Michielsgestel om daar een huis met tuintje te bouwen, mits er op St. Michielsdag een gewinchijns wordt betaald van 5 stuivers. Actum 13 maart 1713 Daaronder stond: in opdracht van de zelfde, getekend A. Fauve. (op de achterkant van het verzoek stond dat de man onder de blote blauwe hemel slaapt met zijn kinderen)
Persoon in schepenakte:
Adriaen Huijbert Eijckemans
Anthony van der Waerden
Anthonij van der Waarden
A. Fauve
Datering:
13-03-1713
Pagina:
112r
Soort akte:
Aanvraag
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
61
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
136 Verzoekschrift: Ondergetekende Adriaen Huijberts meestertimmerman, inwoner te St. Michielsgestel, verklaart dat door de heer drossaard, schepenen, gezworenen en inwoners van deze heerlijkheid aan de Dungense Cant, een eerste toestemming is gegeven, maar pas definitief te worden na goedkeuring van de prinses als minderjarige dochter van zijne hoogheid als *garde noble* waarbij ze is gemachtigd om ongeveer 50 roedes slechte heidegrond van de gemeijnte over te laten dragen, gelegen alhier aan de Dungense Cant zoals in de akte van goedkeuring is omschreven, om daarop een huisje etc. te mogen timmeren, onder voorwaarde om daaruit jaarlijks de gewinchijns te moeten blijven betalen zoals hare hoogheid zal besluiten. De verzoeker vraagt hare hoogheid hem dat toe te willen staan. Daaronder stond met een merkteken: Adriaen Huijberts. In de marge was geappostilleerd: Is in handen gesteld van de rentmeester om daarover te berichten. Actum in de Raad van hare hoogheid mevrouw de prinses van Auvergne, markiezin van Bergen op Zoom etc., datum 18 mei 1712 ondertekend door A. Fauve. In de marge stond: Er moet een gewinchijns worden betaald van 12 stuivers per jaar, omdat het erf niet tot de *Neringe* (?) is gelegen. Actum te Halder 26 december 1712, Getekend G. Karsmans, dienaar van hare hoogheid. Op de achterskant stond: Die van de Raad en rekening van haare hoogheid mevrouwe de prinses van Auvergne, markiezin van Bergen op Zoom, vrouwe van Borgvliet, St. Michielsgestel, Oud- en Nieuw Herlaer, etc.: Gezien de inhoud van het advies van de rentemeester Carsmans is aan de verzoeker toegestaan dat hij 50 roedes gemeijntegrond mag innemen aan de Dungsense Cant, om daar een huis te timmeren en tot tuin te gebruiken mits daarvoor jaarlijks op St. Michielsdag een gewinchijns aan de rentmeester te betalen van 12 stuivers. Actum in de raad, datum 10 januari 1713, ondertekend: P. Ingenrae. Daaronder stond: In opdracht van de genoemde, ondertekend: A. Fauve.
Persoon in schepenakte:
Die van de Raad
Adriaen Huijberts
A. Fauve
G. Karsmans
P. Ingenrae
Datering:
10-01-1713
Pagina:
110v
Soort akte:
Aanvraag
Plaats:
Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer:
5121
Inventarisnummer:
61
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1