skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

Notaris-, schepen- en andere akten

Notaris-, schepen- en andere akten

Met "Notaris-, schepen- en andere akten" zoek je in een groeiend aantal samenvattingen van akten van notarissen en schepenbanken in het noordoosten van Brabant. En bovendien in de akten van diverse andere instellingen met betrekking tot Brabant (Raad en Rentmeester Generaal der Domeinen, Leen- en Tolkamer, Raad van State en Staten-Generaal). Alle akten betreffen de periode van de 15e t/m de 19e eeuw.

Van veel akten zijn scans beschikbaar. Als een akte nog niet is gescand, kun je meestal gebruik maken van onze gratis service scannen-op-verzoek. Meer info >

Wil je weten welke bronnen al beschikbaar zijn, nieuw of in bewerking? Bekijk dan het complete overzicht. Wat zit er in? >

Veel samenvattingen zijn gemaakt door onderzoekers en vrijwilligers, die hun bestanden ook aan ons hebben gegeven. Zo zijn deze voor veel mensen makkelijk te vinden. Heb je ook bestanden die je via onze website wilt delen? Leuk! Neem dan contact met ons op: info@bhic.nl

> Meer info over notariële archieven

> Algemene hulp en zoektips

Filter: Acquitx
beacon
5 notaris-, schepen- en andere akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Schepenakte
103 Heden 03 maart 1781 heb ik, landschrijver van het Land van Cuijk ten protocolle van gerechtelijke transport en verbanden te Neerloon op verzoek van Daniel Gerhard Hoppenbrouwer geregistreerd de akte van acquit en decharge van de heren Raden en Rekenmeesters van zijne hoogheid Prins van Oranje en Nassau d.d. 30.10.1780 luidde als volgt: Wij Raden en Rekenmeesters der Domeinen van zijne Hoogheid de prins van Oranje en Nassau laten hierbij weten en hetgeen ons is gebleken, dat zowel de erfgenamen van wijlen Gerhard Torsinck, in leven rentmeester der Domeinen en Geestelijke en Pastorale goederen van de stad Grave en Land van Cuijk, als Meester Daniel Gerhard Hoppenbrouwer, gewezen tijdelijk geauthoriseerd rentmeester van de voornoemde Domeinen en Geestelijke en Pastorale goederen, dezelfde succesive rekeningen tot de conclusive over de jaren 1774 incluis gedaan en de gesloten van dezelfde ter Thesaurie Generaal van zijne Hoogheid voldaan en betaald, bovendien alle stukken, papieren, akten en documenten tot het vermelde rentambt behorende aan de huidige rentmeester Motman overhandigd hebben. Zo is het, dat wij bij deze verklaren de genoemde erfgenamen van wijlen rentmeester G. Torsinck in het algemeen en Mr. D. G. Hoppenbrouwer als gewezen tijdelijk geauthoriseerd rentmeester in particulien geheel te quitteren wegens de administratie, zoals door wijlen de gemelde overleden rentmeester Torsinck als sedert het zelfde overlijden door hem, Mr D.G. Hoppenbrouwer, wegens de tijdelijke waarneming van het vernoemde rentampt gehad en gevoerd, en dus dezelfde speciaal te ontheffen van alle verdere verantwoordingen, ter zake van de vernoemde administratie of enig deel van de renumierende ten dien offerte van alle herdoening en revisie van rekeningen onder welk protest of benamingen hetzelfde ook zouden mogen wezen, alsmede van alle restitutie of beteringen uit hoofde van enige erreuren, omissiën, als anderszins in enige rekeningen begaan,
Vervolg:
belovende mitsdien dezelfde dien aangaande te zullen vrijen en waren voor alle nanaminge, welke uit hoofde van deze zouden kunnen of mogen gedaan worden, strekkende deze akte ten alle tijden tot volledig acquit en decharge van dezelfde in de Raad van zijne Hoogheid de Prins van Oranje en Nassau in ’s Gravenhage den 30 october 1780.
Persoon in schepenakte:
Daniel Gerhard Hoppenbrouwer
Daniel Gerhard Hoppenbrouwer
Gerhard Torsinck
G. Torsinck
D. Hoppenbrouwer
D.G. Hoppenbrouwer
Datering:
03-03-1781
Pagina:
97-99
Soort akte:
Acquit
Plaats:
Neerloon
Toegangsnummer:
7040
Inventarisnummer:
593
Bron:
Schepenbanken
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
5 Adriaan van Schuijlenburg, heer van de Duckenburg ter ene zijde en Willem Arent de Quaij, domheer van het kapittel van de dom te Utrecht; Adriaan van Schuijlenburg, heer van de Duckenburg als curator van Jan Everhard de Quaij; Petronella Johanna de Quaij; Louis Anthoni van Oijen, kapitein gehuwd met Maria Leopoldina Catharina de Quaij; Johan Ruijl, rentmeester der domeinen, wonende te Grave; Johanna Adriana de Quaij; Catharina Ragaij weduwe van Johan Godefried de Quaij, voogdes van Pieter en Ludolph de Quaij en als gemachtigde van haar meerderjarige kinderen Adrianus en Ludolphina de Quaij, allen enige en universele erfgenamen van Ludolph de Quaij en Hendrina Ingenool, gewezen echtelieden verklaren dat de eerste comparant van de boedel van de overleden ouders onder andere heeft betaald tezamen 55374 gulden en 17 stuivers en dat er verder nog betalingen en tegoeden onderling dienen te worden verrekend.
Persoon in schepenakte:
Willem Arent de Quaij
Jan Everhard de Quaij
Petronella Johanna de Quaij
Louis Anthoni van Oijen
Leopoldina Catharina de Quaij
Johanna Adriana de Quaij
Johan Godefried de Quaij
Adriaan van Schuijlenburg
Ludolph de Quaij
Ludolphina de Quaij
Johan Ruijl
Catharina Ragaij
Hendrina Ingenool
Datering:
25-01-1736
Soort akte:
Acquit
Plaats:
Grave
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7128
Inventarisnummer:
59
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
16 Petronella van Aken weduwe van Johannes Roeffen, geassisteerd door haar echtgenoot Peter van Kilsdonk ter ene zijde en Cornelia Roeffen, Nicolaas Roeffen en Abel Hendriks gehuwd met Catharina Roeffen, zussen en broer van genoemde Johannes Roeffen voor zich en voor hun afwezige broer Hermanus Roeffen ter andere zijde verklaart de eerste comparant dat zij haar recht als enige en universele erfgename van wijlen haar eerste man niet wil gebruiken, maar de nalatenschap ook wil laten toekomen aan genoemde overige comparanten.
Persoon in schepenakte:
Petronella van Aken
Peter van Kilsdonk
Johannes Roeffen
Cornelia Roeffen
Nicolaas Roeffen
Abel Hendriks
Catharina Roeffen
Hermanus Roeffen
Datering:
17-07-1735
Soort akte:
Acquit
Plaats:
Grave
Akte aanwezig:
Ja
Toegangsnummer:
7128
Inventarisnummer:
57
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
 
 
Schepenakte
205 Acquit
Saisse, Jozeph Francois, à Grave, une acquit de trois cent trente deux franc au profit de Jerome Verbeke soldat dans le 56e Regemt. de Ligne à Grave
Repertorium:
Persoon in schepenakte:
Jozeph Francois
Datering:
19-11-1813
Soort akte:
Acquit
Plaats:
Grave
Brevet of minuut:
brevet
Nota bene:
De beschrijving van deze akte is gebaseerd op de samenvatting in het repertorium van de notaris (toegangsnr. 7128, inv.nr. 156) en niet op de originele akte.
Toegangsnummer:
7128
Inventarisnummer:
150
Bron:
Notarissen
Geografische namen:
 
 
 
Pagina: 1