Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (149)

erna zei op 2 juli 2022 om 19:17
@ Margo. je had een gezin bij elkaar gezet 3 juli 2013, sorry voor de late reactie. diegene die in 1921 geboren was Jacques was geboren in Den Bosch, Is naar Den Haag verhuisd en daar overleden in 2002.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 3 december 2021 om 17:49
Zeker geen mosterd na de maaltijd Belem. Ik had deze pdf al eerder gezien maar was dat inmiddels al lang weer vergeten. Dus dank voor het opnieuw onder de aandacht brengen.

En goed om te zien dat de stamreeks die Jan eerder heeft gegeven door deze pdf ook wordt onderschreven. Ik blijf een probleem hebben met de chronologie, maar laat dat voor nu maar varen omdat er inmiddels te veel redenen zijn om aan te nemen dat e.e.a. wel degelijk klopt
Frans Roelvink zei op 2 december 2021 om 19:39
Willem, je hebt gelijk. Ik zie de verwijzing op bladzijde 512 (b3) naar bladzijde 519 (c27) staan. Bedankt.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 2 december 2021 om 18:55
Kan iemand trouwens de namen van de 2 andere kinderen van Jacob Rembout Jacop Peters van Grinsven ontcijferen in de genoemde stamboom. Ik heb de grootste moeite ze te lezen. De eerste naam is Reymbout, de derde is volgens mij Hylken, maar wat is die tweede naam?
Gaat om de stamboom in de scan van de hier te vinden schepenakte: https://bhic.nl/onderzoeken/notaris-schepen-en-andere-akten?mivast=235&miadt=235&mizig=701&miview=ldt&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=stamboom&mip1=geffen&mibj=1500&miej=1800
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 2 december 2021 om 18:51
Het zit dichter bij dan je denkt, Frans, want zo te zien is "jouw Rembout" een oom van Rembout Rembout Jacob Peters van Grinsven, namelijk een broer van Hilleken (Handersken) Aert Reijmbouts Kempkens. Ongetwijfeld beide vernoemd naar resp. grootvader en overgrootvader Rembout Kepkens.
Dank voor de link naar Delpher. Ik heb zelf deel II-IV tweedehands gekocht in de boekenkast staan, maar altijd handig om ook een digitale link te hebben
Frans Roelvink zei op 2 december 2021 om 16:16
Met excuses, dat ik mijzelf moet corrigeren. Het betreft bladzijde 519 van voornoemde stamboom in de Studiebeurzen van v.d. Does de Willebois. Daar wordt Peter Neeskens genoemd, wat wellicht Nefkens (Neefkens) zal moeten zijn, gehuwd met Reijndgen, die een dochter is van een Rembout. Deze Rembout heeft niets te maken met de Rembout van Grinsven in deze gedachten uitwisseling. Die komt voor op bladzijde 512-513. Sorry, ik was te enthousiast!
Frans Roelvink zei op 2 december 2021 om 15:57
In deze uitwisseling ben ik nieuw. Graag wil ik het volgende voorleggen. Ooit, meer dan 30 jaar geleden heb ik de uitgave met de studiebeurzen van v.d. Does de Willebois ingezien. Dit in verband met een stamboomonderzoek van de familie van mijn moeder, Nefkens, afkomstig uit Lith. Op bladzijde 519, als ik mij niet vergis, nummer 54, was een stamboom te zien, die leidde naar Peter Jans Neefkens, overleden voor 1614 en gehuwd met een Reyntken, die een dochter was van een Rembout. Dit echtpaar had twee zonen, de stamvaders van de huidige familie Nefkens. Helaas heb ik die stamboom niet meer. Is die stamboom nog ergens digitaal beschikbaar? En sluit die aan bij de voorgaande uitwisseling van gedachten? Overigens, in de digitale schepenprotocollen van Lith vond ik als oudste protocol die betrekking heeft op Nefkens een verkoop op 18-01-1614.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 2 december 2021 om 14:40
Volgens mij heb ik nu het bewijs gevonden dat Jacob Rembouts van Grinsven, zoon van Rembout Jacob Peters van Grinsven, een zoon Rembout had (en ook nog 2 dochters).

Het bewijs zit hem in de stamboom die wordt weergegeven in schepenprotocol Geffen, toegangsnr. 7341, inv. nr. 26, akte 122. In de transcriptie staat "VOLGT EEN UITGEWERKTE STAMBOOM". In de weergave van die stamboom in het boek van Van der Does de Willebois over beurzenstichtingen blijkt die stamboom maar deels weergegeven te zijn. In de scan die bij het BHIC in te zien is staan namelijk wel de nakomelingen van Rembout Jacob Peters uitgewerkt, terwijl dat bij Van der Does de Willebois niet het geval is. Voor wie het met eigen ogen wil zien:
https://bhic.nl/onderzoeken/notaris-schepen-en-andere-akten?mivast=235&miadt=235&mizig=701&miview=ldt&milang=nl&micols=1&misort=last_mod%7Cdesc&mizk_alle=stamboom&mip1=geffen&mibj=1500&miej=1800
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 1 december 2021 om 22:34
Dat is mooi, Jan, maar dat toont aan dat de stamboom van Mari van Oorschot op Geneanet niet klopt en dat Bertina de Vries niet gehuwd was met Jacob Rembouts van Grinsven maar met Jacob Jacobs van Grinsven

Dus maar weer de 16de/17de eeuwse stamboom er bij gepakt en nu snap ik die "rare sprong" die ik eerder op de avond meldde; dat is helemaal geen rare sprong maar beschrijft exact hetzelfde: Jacob Jacob Jacobs van Grinsven x Bertina de Vries gehuwd als zoon van Jacob Jacob Peters van Grinsven en niet als zoon van diens broer Rembout Jacob Peters van Grinsven

Dat brengt dan wel weer meteen het chronologische probleem terug, want in dat geval zitten we weer met het feit dat de uiterlijk 1570 geboren Jacob Rembout Jacob Peters van Grinsven een zoon Rembout Jacob Rembouts van Grinsven kreeg die pas rond 1660 voor het eerst in het huwelijk trad. Wat zoals gezegd niet onmogelijk is maar ook niet voor de hand liggend. M.a.w. we zijn er nog niet uit...
jan zei op 1 december 2021 om 21:48
Hoi willem,
heb nog wat gezocht en gevonden:

Jacop Jacob Jacob van Grinsven, doop Den Bosch 22 oktober 1579 (St Jacob), overleden voor 1663, trouwt Bertina Gerard Jan de Vries,
Kinderen:
1. Joachim, notaris Den Bosch, ? trouwt Anna Tholinx
a. ? Jacob
b. ? Gerardus, trouwt Ida van der Sterren ( 4 kinderen 1692-1706)
i. ? Maria Theresia van Grinsven
2. Merijken
3. Gerrit (Rosmalen), trouwt Elsken Mathijsen, volgt 4.3
4. Catrijn
5. Henderske trouwt Peter Smits
6. Jacob trouwt Macharen 21 juli 1652 Maria Mathei de Groot, nakomelingen te Macharen
7. Bartel, trouwt Lith 8 juni 1664 Emke Delissen van Lent,
a. Dielis, afstammelingen te Macharen
8. Hendrik ? vermeld in 1663 als broer van Joachim

Bosch Protocol 1585, fol. 153r, dd 23 mei 1656 (Lith)
Jan sone Geraert Janss de Vries, Jacob Jacobs van Grinsven als man van Beertken dochter Gerart Janss de Vries voornoemd, en Anthonis Huijgenss als man van emken ook dochter Gerart Janss de Vries, samen kinderen en erfgenamen van Geraert Jans de Vries en Margriet dochter Jan Lamberts waren aangegaan een akkoord met genoemde Margriet, nl. dat Jan Gerart de Vries na de dood van zijn moeder de tocht en erfrcht zal bezitten van een hoff lands te Lith genoemd Emken moeders hoff, mist onderhoudende en betalende jaarlijks 17 en een halve stuiver, gelegen aldaar tussen de straat en de Rosmalense hoff en gedurende het leven van zijn moeder de tocht zal bezitten in 2 scharen weide op de Litse uiterwaarde, volgens de huwelijkse voorwaarden (….) volgens acte voor Lithse schepenen dd 15 maart 1630.
Na de dood van Margriet is bij de deling 1643 is aan Jan de Vries o.a. te deel gevallen de 2 scharen weide in de Litschen Ham, zoals ook bevestigd werd door Emken dochter Gerart Jans de Vries en Margriet voornoemd en weduwe wijlen Anthonis Huijgen, de zus van genoemde Jan de Vries voor schepenen van Lith dd 22 mei 1655
Nui compareert Jan sonevan wijlen Gerart Janss de Vries en Margriet Jan Lamberts die de 2 scharen weide en de hoff lands beplant met bomen, genaamd emkens moeders hoff, tussen erve noord Hendrick Lamberts Clingh, zuid de straat, oost het voetpad heeft hij verkocht aan Adriaan sone wijlen Gerart van der Steen, uitgenomen de cijns van 17,5 stuiver. Testes Focanus en Canters.
in marge: Nicolaas Nicolaas Spieringhsals man van Maria dochter van Anthonis Huijgens en van Emerentiana de Vries vernaderen, dd 21 april 1657
( zie ook fol. 155, land te Alphen verkocht door Jan de Vries

Bosch Protocol, inv. no 1586, fol. 76r, dd 15 december 1656 (Lith)
Jan Gerarts de Vries heeft verkocht aan Joachim van Grinsven oud secretaris tot Vught een cijns van 43-10-0, losbaar met 787-0-0, te betalen op 15 december vanaf 1657, uit
- 5 hont land te Lith in de Hoge Hoeve, erve Cornelis Henrick Cornelis bovennaast, erfgenamen Jacob Aerts benedennaast, strekkende van de Tiendweg op het Burge steegsken.
- 13.5 hont land in 3 percelen te lith in de Reijckerhoeven
- de ½ in 7 hont ongedeeld met Gerart Aerts te lith op Forxbeemden,
- een ½ morgen te Lith in Henrick Luigen camp, erve Gerart Romeijnders ex uno, erve Aert Goossens ex alio,
Alle allodiale goederen
- uit 1/4e deel in de Geffense wind en rosmalen te Geffen
Uitgenomen 330-0-0 aan Steenbergen, Testes Zuerius en van Haute.


Bosch Protocol inv. no. 1625, fol.172r, dd 22 december 1668 (Lith)
koop 130-0-0
Joachim sone van wijlen Jacob Jacobs van Grinsven en van Beertjen dochter Gerart de Vries, notaris te DB,en oud secretaris tot Vught,
- 0,5 morgen onder Lith neffens erve Claas Simons benedennaast ex uno, erve Henrick Goorts bovennaast ex alio, strekkende van de Platersteeghtot op de uitlandsche steeg
Hem te deel gevallen uit de deling van zijn ouders, voor schepenen van Geffen dd 16 maart 1661, draagt hij over aan Peter Corsten wonend Lith. uitgenomen de Heeren cijns, testes Sijburgh en Bruiinincx

Bosch Protocol, inv. no. 1618, fol. 515r, dd 21 juli 1663 (Nuland/Geffen)
Mr. Joachimus van Grinsven, notaris binnen dese stad in naam van Hr. Hendrik van Grinsven, zijn broeder, in procuratiebrief voor G. van Berghem, notaris te Loven gepasseerd dd 6 juli 1663,
Heeft wettelijk verkocht aan mij tot behoef van Cornelis Weijnants van Heusden,
- een jaarlijkse chijns van 15-0-0, jaarlijks op 21 juli te betalen voor het eerst in 1664, van een uit een oude hofstad offte werf, met den gehelen camp akkerlant daar aangelegen, genaamd den Cleijnen Clomp, noch van 3 stukken akkerland in den Groten Camp, waarvan het ene stuk is schietende te lancx door de Clomp van de Nulandse straat tot den Wolfsdijk, en deels nevens de genoemde Cleijne clomp, en de andere 2 stukken daar nevens aan, van de Wolfsdijk strekkende tot erve of camp van de genoemde oude hofstad, waarvan het overige te deel is gevallen Peter Smits, zo en gelijk het ligt onder de HH Nollant, en met een teken afge…. Op de halve graeff. Item van en uit 2 morgen hooilands voor en midden opt Nuland. Item van en uit het resterende land tegen Jacob Jacobs afgedeeld naast de hoeve van Hr. Guiliam Ciermans aangelegen, in de strepen, so groot het zelfe aldaar is afgepaald onder Geffen (…) uitgenomen 1,5 malder rogge aan de weduwe en erfgenamen van ( niet ingevuld – jvdB), item 1-1-0 aan het Convent van Bijnderen en 3-0-0 aan de Armen tot Dinther (…) De chijns te lossen met 300-0-0 (…) Testes Zuerts en Bruinincx, dd
in marge: Aeltje van Heusden weduwe van Cornelis Weijnants van Heusden heeft bekend dat Geridt Hendrick Sijmons de nevenstaande rente aan haar handen heeft gelost, dd 18 december 1664.

Bosch Protocol, inv. no. 1632, fol. 224v, dd 12 november 1663 (Geffen)
Joachim van Griensven oudste zoon van wijlen Jacob van Griensven
- 1/3e deel in de ½ van 1/3e deel in de grote Koorntiende tot Geffen leenroerig aan het leenhuis van Geffen, aangekomen na de dood van zijn vader, dd 13 mei 1661 draagt hij over aan Hr. Jasper van emmerick koopman te DB, testes Zuerts en Tulleken
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 1 december 2021 om 20:10
Nabrander: het valt me nu ineens op dat in de eerder genoemde stamboom 16de/17de eeuwse stamboom tbv de fundatie van Peter van Grinsven een rare sprong zit en om de volgende pagina het huwelijk van Jacob Rembouts met Bertina de Vries wordt genoemd, met hier in totaal 9 kinderen (Jochem, Merijken, Gerrit, Jacob, Henderske x Peter Smits, Bartholomeus, Jan, Lijsken x Gerrit van Heuven en Hendrick). Dat betekent dat het huwelijk van Jacob Rembouts van Griensven en Bertina de Vries bij deze ook wel bewezen geacht mag worden en dat het daarmee ook een stuk waarschijnlijker wordt dat Jacob Rembouts van Grinsven pas op late leeftijd met Aelken Peter Lenarts huwde (hij had immers daarvoor al minimaal 9 kinderen bij zijn eerste echtgenote gekregen) en dat hij dus ook op late leeftijd nog kinderen kreeg uit zijn tweede huwelijk. Waarmee de afstammingsreeks die Jan op 27 november heeft gegeven toch een stuk waarschijnlijker is geworden, maar helaas nog niet onomstotelijk bewezen
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 1 december 2021 om 19:49
Ik zie dat de schepenakte van Lith van 1630 aansluit bij de stamboom van Mari van Oorschot op Geneanet, want die geeft:

Rembout Van Grinsven
Gehuwd met 1. Heijlken Aert Dirks en hun kinderen
M Aert Van Grinsven
M Jacob Van Grinsven Gehuwd met Bertina De Vries en hun kinderen
V Arijken Van Grinsven
M Jan Van Grinsven
M Peter Van Grinsven
Gehuwd met 2. Meriken Jansen Lemmers

Enige dat hier dan niet aan klopt is dat Jan en Peter (en nog een derde zoon Rembout) uit het tweede huwelijk met Meriken stammen en niet uit het eerste huwelijk met Heijlken

Het sluit ook aan met de stamboom die door heer mr. Peter Engberts van Grinsven werd opgesteld en na zijn dood in 1589 een tijd lang verder is bijgewerkt t.b.v. de fundatie van een beurzenstichting in zijn naam, want die geeft:
10. Rembout
vader van:
6. Aert tot Kessel
7. Jacob tot Geffen
8. Arijken tot Berchem
9. Jan tot Lit
10. Peter tot Lit

Daarmee staat in mijn ogen het volgende wel vast:

Rembout Jacobs van Grinsven, + tussen 29-4-1592 en 39-4-1593 x 1. Heijlken Aert Dircx, x 2. Meriken Jansen Lemmers, + na 16-10-1627
Uit 1ste:
1. Aert Rembouts van Grinsven, + na 16-7-1642, woonde te Kessel
2. Jacob Rembouts van Grinsven, + tussen 4-5-1638 en 20-9-1641, schepen van Geffen, x Aelken Peter Lenarts (mogelijk zijn tweede huwelijk, mogelijk eerst gehuwd met Bertina de Vries)
3. Areken Rembouts van Grinsven, + na 13-2-1599, woonde te Berchem, x Roeloeff Janss
Uit 2de huwelijk:
4. Rembout Rembouts van Grinsven + voor 19-8-1630
5. Jan Rembouts van Grinsven, + na 19-8-1630, schepen van Lith
6. Peter Rembouts van Grinsven, + na 15-10-1645

Zoeken is nu alleen nog het bewijs dat uit het huwelijk van Jacob Rembouts x Aelken Peter Lenarts een zoon Rembout werd geboren
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 1 december 2021 om 19:11
en vervolgens ook het bewijs dat een Jacob Rembouts inderdaad gehuwd was met een Aelken Peters (Lenarts) uit Lith en een broer Aert had die optrad als momboir over zijn kinderen:

16 juli 1642: Scheijdinge ende deijlinge vande voordochter ende naekijnderen van Peter Lenarts za: van henne maesdijcken onder Lith gelegen. Voor Jan Willems Bocken ende Peter Henss, schepenen in Lith, zijn verschenen Rutger Deliss en Aert Rembouts van Grinsven momboirs over d'onmundige kijnderen Jacob Rembouts verweckt bij Aelken dochter Peter Lenarts sijne huisvrouwe ter eenre; en de kinderen Peter Lenarts verweckt bij Aelken dochter Dirick Janss van Oijen sijne huisvrouwe namentlijck Jan Peter Lenarts hem sterck maeckende voir Marijken sijne sustere mede Jan Walravens ende Herman Hanricxss Clinge als momboirs over d'onmondich kijndt Lenart Peter Lenarts ter andere. Dezen maken een erfscheiding en –deling van de maesdijcken hen t'zamenderhandt competerende. Aelken weduwe Jacob Rembouts tochtersse oft haer kijnderen krijgen: - 3 voet tegens de Hovelwijck bovennaest gedijkct Gijsbert de Weert ende Iken dochtere Hanrick Vos; benedennaest Jan Hemers; noch aldaer 2½ voet maesdijcx onder de schouwe van Lith tegens de Hoevelwijck gelegen bovennaest Jan Hanricxss Vos den jongen; benedennaest Hanrick Hanrick Reijnderss tochtenaer; item noch aldaer 5 voet maesdijcx bovennaest Peter Henss tochtenaer, benedennaest Rutger Deliss tochtenaer; item noch aldaer inde Waije 7½ voet bovennaest Aertken weduwe Lambert Willems, benedennaest Goijart Reijnder Loijen Marijken Aert Peters Crol tochtersse; benedennaest Ermert Janss tot Kessel; ende alnoch 5 voet bovennaest de nakijnderen Peter Lenarts, benedennaest Rutger Deliss tochtenaer. De naekijnderen Peter Lenarts krijgen: 2½ voet maesdijcx tegens den armerhoff onder Lith bovennaest Hanrick Jan Aertss tochtenaer; 5 voet bij Sobben straetken bovennaest den secretaris van Lith, benedennaest Jan Hermans vanden Elshout; item 6,75 voet inde Waije tegens Jacob Aerts landts bovennaest Anna weduwe Rijck Janss tochtersse, benedennaest Jan Hermans vande Elshout; item noch aldaer ¾ voets bovennaest d'onmundige kijnderen Wouter Hanrick Janss clompmaecker, benedennaest Marijken weduwe Aert Peterss Croll tochtersse; item noch aldaer 1½ voet bovennaest de kijnderen Anthonis Philipss, benedennaest Jan onmundich sone Goijart Jan Goijartss; ende alnoch 5 voet achter in de Waije bovennaest Willemken dochtere Dirick Diricxss, benedennaest Aelken weduwe Jacob Rembouts tochtersse (bron: BHIC, Schepenprotocol Lith, toegangsnr. 7323, inv. nr. 60, akte nr. 32, fol. 32-33)
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 1 december 2021 om 19:09
Maar dit maakt het dan weer verwarrend: in Lith woonde kennelijk in vrijwel dezelfde periode ook een Rembout Jacobs van Grinsven...

19 augustus 1630: Voor Lambert Willems en Gerit Deliss, schepenen in Lith, zijn verschenen Jan Rembouts van Grinsven, onze mede-schepen, en Peter Rembouts zijnen broeder, kinderen wijlen Rembout Jacobss van grinsven verwekt bij zijn huisvrouw Marijken. Zij maken deijlinghe ende lootinghe van alsulcke obligatien ende rentbrieven als Rembout Remboutss haeren broeder zaliger heeft achtergelaeten. Jan Rembouts van Grinsven krijgt: - een obligatie van 100 gulden staende op Goessen Willem Goessens; - 50 gulden op Dirick Hanricxss Clinge tot Littoijen; - 30 carolus gulden op erfgenamen Peter Goessens gewesene secretaris tot Lith. Peter Rembouts van Grinsven krijgt: - een obligatie van 150 carolus gulden op Jan Henss de Veer; - 150 carolus gulden 8 stuivers op Arnden Henss de Veer; - 100 gulden op Anthonis onmundich sone Egen Thoniss; - een rentbrief van 50 carolus gulden op onderpanden toecomende erfgenamen Willem de Rijck in Lith genoempt den Enge; - een obligatie van 50 carolus gulden opte Catharijnen giltbroeders binnen Lith; - 25 gulden op Jacob Anthonis Joachims (bron: BHIC, Schepenprotocol Lith, toegangsnr. 7323, inv. nr. 57, akte nr. 36, fol. 29-30)
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 1 december 2021 om 19:01
Ik heb nu door een andere manier van zoeken toch 4 schepenaktes in Geffen gevonden uit de periode 1641-1646 waaruit blijkt dat een Aelken weduwe van Jacob Reijmbouts was en kinderen had, onder andere deze:

14 juli 1646: Willem Fredrix van Ghoor ingesetene alhier siecke liggende nochtans zijn verstant memorie vijff sinnen in alles wel machticht, heeft bij forme van codicille off aditie van sijn voorgaende testamente ende codicille tanderen tijde voor schepenen ende mij secretario oijck gepasseert, alnoch gewilt ende geordonneert dat alsulcken 200 carolus gulden als desselve bij zijn ierste testamente gemaeckt ende gelegateert hadde aende kercke van Geffen om nae sijn doot ende afflijvicheijt vuijtgereijckt en voldaen te worden, dat deselleve 200 gulden terstont nijettegenstaende hij testateur inden leven mocht blijven bijde kerckmeesters aengevert sullen worden ende ontfanghen van Peeter Handrixs van Tiel die deselleve aen hem schuldich is ende geemploijeert ende bekeert tot alsulcke reparatie ende wercken der kercke als meest noodich is ende men goetvijnden sal dienstich te wesen. Item maeckt alnoch aen Neesken dochter Claes Goosens zijne nichte de somme van 25 gulden eens om nae sijn afflijvicheijt aende selleve ierst vuijtgereijckt en voldaen te worden. Item maeckt alnoch aen Aert soone Peeter Janss woonende tot Os sijnen neve seckeren zijne mantel om bijden selleven in sijn memroie ende eere gebruijckt ende gedraghen te worden. Item revoceert mits desen ende casseert alsulcken legaet maxel off transactie als deselleve bij zijner ierste testamente gelateert gemaeckt off geremitteert mocht hebben aen Aelken weduwe Jacop Reijmbouts off haren kijnderen ter saecke vanden versterff (?) van Fredrixken zijns susters cleederen off andere erffelijcke meubelen roerlijcke ende onroerllijcke goederen oijck als gronden ende erffven laetende ende stellende t’selleve der discretie van sijne vrienden ende erffgenamen ende ten lantrechte. Verclarende het legaet aen Lijsken Willems eertijts dientmaeth geweest Dries Thooniss bij sijn ierste testament gelegateert seer nae voldaen te hebben. Ondertekent voor Bernaert Geritss, Gerit Geritssen, schepenen als getuijgen die dese mede neffens mij secretario tsijner versoecke hebben ondertekent op dato voors (bron: BHIC, Schepenprotocol Geffen, toegangsnr. 7341, inv. nr. 26, akte nr. 86, fol. 259-260)

Gezien het feit dat Jacob Rembouts van Grinsven de enige Jacob Rembouts lijkt te zijn die in die periode leefde in Geffen is het aannemelijk dat dit zijn weduwe betreft en dat er dus inderdaad een (tweede?) echtgenote was met de naam Aelken (Peters?)
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 30 november 2021 om 23:08
Hoi Jan, dank voor het delen. Deze aktes kende ik nog niet. Maar ze beantwoorden helaas nog niet mijn vragen.

Ik heb nog eens naar je stamreeks gekeken en het zou natuurlijk wel kunnen:
- Jacob Rembouts van Grinsven was handelingsbekwaam in 1593 en moet dus uiterlijk ca. 1570 geboren zijn
- volgens de gebruiken van die tijd werd de oudste zoon genoemd naar de grootvader van vaderszijde, dus het ligt voor de hand dat Jacob Rembouts van Grinsven zijn oudste zoon Rembout noemde
- Maria van Oorschot noemt op zijn Geneanet site een huwelijk met Bertina de Vries met daaruit een vijftal kinderen, maar geen Rembout. Mogelijk ontleend hij zijn gegevens aan een erfdelingsakte. Het zou kunnen dat er wel een zoon Rembout uit het huwelijk met Bertina de Vries werd geboren, maar dat die al overleden was op het moment van de erfdeling
- Stel dat Jacob Rembouts op late leeftijd, na het overlijden van zijn eerste echtgenote (Bertina de Vries?) hertrouwde met een tweede echtgenote (Aleke Peters?) en de eerste zoon uit dat huwelijk weer Rembout noemde, naar zijn vader en/of zijn overleden zoon. Dan zou er dus toch een ca. 1630 geboren zoon Rembout kunnen zijn

Ik vind het nog steeds onwaarschijnlijk, maar het zou chronologisch gezien net kunnen. Alleen zou het dan wel heel fijn zijn als we de akte(s) kunnen vinden waaraan Mari van Oorschot het huwelijk met Bertina de Vries en de kinderen uit dat huwelijk ontleend en als we de akte(s) kunnen vinden die het huwelijk met Aleke Peters en de geboorte van een zoon Rembout uit dat huwelijk bewijzen
jan zei op 30 november 2021 om 21:27
enige akten

Bosch Protocol, inv. no. 1451, fol. 235r, dd 2 augustus 1608 (Geffen)
Jacob sone wijlen Jacob Peters van Griensven
- Een akker teulland genaamd Heijmericx Camp, groot een mudsaet, gelegen onder Geffen in de Papendijkse straat tussen erfenisse Brues sone wijlen Adriaan Bruessen ex uno, en tussen den Ossen weg ex alio, strekkende van de gemene straat tot op erfenisse Peter Jacobs opt Steenken borger tot Den Bosch, zoals Jacob Jacobs deze akker in koop verkreeg van de erfgenamen wijlen Reijmbout Jacobs van Griensven, zijn broer, heeft hij wettelijk overgedragen aan Jacob sone wijlen Jacob van Schijndel (….) uitgenomen een erfelijke chijns van 6-0-0 aan het leprosenhuijs tot Hintham verschijnend op Kerstdag, een erfelijke chijns van 6-0-0 aan de heere (?) beneficicatie van de St Jan te Den Bosch verschijnend op St Anthonis dag, idem 1/3e deel van 25-0-0 op St Jorisdag de Ridder aan Jan Tomasse in de Leeuw, een erfelijke rente van 4 poinden paijments op Kerstmis voor de ene helft aan Lijsken Bartholomeus Joost Thomass en voor de andere helft aan de erfgenamen Goijaert Ariaens, een pacht van 2 vat rogge aan de armmeesters van Geffen op Lichtmis, en nog een half pond paijments op Kerstmis aan de pastoor tot Orten (….)
Testes Griensven en Bardoul, dd 2 augustus 1608

Bosch Protocol, inv. no. 1634, fol. 489r, dd 27 februari 1672 (Nuland en Geffen)
koop 200-0-0, 40e penn 5-0-0
Rombout Jacobs van Grinsven wonend Geffen weduwnaar van Handerske dochter Jan Jan Herberts, uit kracht van gezamenlijk testament voor schepenen en secretaris te Geffen dd 23 december 1670,
- 5 hont en een kwartier groesland te Groot Lith, ter plaatse op MeesterBeemde tot 2 plaatsen met den Heeren cijns, die eruit te vergelden staat
- streep akkerland 3 lopens kleine maat, te Geffen ter plaatse in Craijeven
Door Rombout in koop verkregen tegen Willem Huijbert Willems op Soghel, nu overgedragen aan Eerke dochter Aert Langes wonend Geffen, testes Teffelen en Tulleken.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 29 november 2021 om 20:04
Hoi René, met zekerheid valt het niet te zeggen obv de gegevens van DTB/Burgerlijke stand, maar gezien de leeftijd en de geboorteplaats uit de overlijdensakte en het patroniem bij de doop van zoon Antonius in 1810 vermoed ik dat je wel goed zit met Joannes van Grinsven en Anne Marie Heijmans als ouders van de Willem van Grinsven die in 1841 in Heesch overleed. Mogelijk dat er in de schepenprotocollen definitieve bevestiging te vinden is
HenkD zei op 29 november 2021 om 10:47
Hallo Willem, het is zeker niet dezelfde maar ik wilde slechts aangeven waar de doopdatum van 12-05-1671 vandaan zal zijn gekomen.
Overigens wordt een deel van de doopboeken van Geffen (1664 - 1731) momenteel geïndexeerd.
René Brands zei op 29 november 2021 om 10:02
In mijn stamboom is ook een tak van Grinsven uit Heesch aanwezig. Deze van Grinsven komen niet uit Geffen maar waarschijnlijk uit Rosmalen. Deze tak is niet meer na 1900 aanwezig in Heesch maar verspreid over Dinther, Uden en Gemert. Zij hebben gewoond in Loosbroek een dorp naast Dinther.

Petronella van Grinsven
Geboren op 17 juli 1865 in Heesch.
Beroep: landbouwer.
(1) getrouwd met Arnoldus van den Hoogen 25 januari 1895 te Heesch. Geen nakomelingen.
(2) getrouwd met Willem Vos 12 januari 1900 te Heesch. Meerdere kinderen.
Overleden op 24 juni 1927 in Heesch.
Zij had 1 broer Wilhelmus Johannes van Grinsven die in Heesch is geboren en gestorven. Geen kinderen. Andere broers zijn overleden in Dinther, Uden en Gemert.

Ouders van Petronella zijn Antonius van Grinsven (18-8-1822 Dinther - 9-2-1900 Heesch - Loosbroek) en Petronella van Doorn (16-8-1826 Heeswijk - 2-7-1876 Uden tot 18-4-1876 in Heesch gewoond daarna verhuisd naar Duifhuis in Uden)

Ouders van Antonius zijn Willem van Grinsven / Griensven en ( 4-1-1769 Rosmalen ?? niet zeker - 16-5-1841 Heesch) en Johanna Maria Tonie P(i)eters (1 maart 1775 in Boekel.
- 8 januari 1860 in Heesch) Antonius is in Heesch gaan wonen zijn broer Jan in Dinther. Twee andere broers zijn jong gestorven. De twee zussen zijn in Dinther blijven wonen,

Ik ben niet zeker of Willem in Rosmalen is geboren. Ouders onbekend bij overlijden maar uitgaande van de leeftijd kan hij een kind zijn van Joannes van Grinsven en Anne Marie Heijmans uit Rosmalen. Nog niet in huwelijksbijlagen kinderen verder gezocht. Misschien heeft een van jullie de bevestiging of een beter alternatief
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 28 november 2021 om 18:52
Hoi Henk, lijkt me stug dat dat om dezelfde gaat

Begraafregister Geffen 26 december 1670: Hendersken dochter van Jan Jansen Raesen, huijsvrouw van Rembout Jacob Rembouts van Grinsven. Heeft naergelaeten: haeren man met vijff kinderen

Huwelijksregister Geffen 15 maart 1672: Remme van Grinsven x Erken Aert Lambers

Dus geboorte van een zoon van Rembout in 1671 in Heesch lijkt me niet aan de orde en zeker niet uit het huwelijk met de een half jaar daarvoor overleden Hendersken Jan Jan Herberts (die overigens een stiefdochter was van Jan Jans Raessen, vandaar waarschijnlijk de verschrijving van de pastoor bij het overlijden)

De datum 12 mei 1671 is ongetwijfeld ontleend aan die doop in Heesch, maar die gaat dus over een andere Jacobus, namelijk een Jacobus Roelof Jacobs

Jammer dat die dopen in Geffen nog niet geindexeerd zijn, want ik heb momenteel even niet de tijd om het hele doopregister van Geffen door te ploegen op zoek naar de correcte doopdatum van Jacobus
HenkD zei op 28 november 2021 om 16:24
@Willem
Wellicht deze doop in Heesch:

Kind Jacobus Jacobi
Geslacht Man
Datum doop 12-05-1671
Plaats doop Heesch
Vader Rodolphus Jacobi
Moeder Henrica N.N.
Getuige Joannes Jacobi
Getuige Elisabeta Joannis
Getuige Maria Aegidij
Deel Rooms-Katholiek doopboek 1664-1750
Plaats Heesch
Toegangsnr. 1440
Inv.nr. 1
Folio/pagina 8r
Religie RK
Diversen Maria Aegidij namens getuigen.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 27 november 2021 om 20:33
Er klopt sowieso iets niet: hoe kan moeder Hendersken overlijden in 1670 en zoon Jacob gedoopt worden in mei 1671? Ik heb het RK doopregister van Geffen erop nageslagen, maar daarin is die doop niet terug te vinden op de genoemde datum (12 mei 1671). Helaas is het doopboek nog niet geindexeerd, dus het is lastig om te bepalen of de doop van Jacobus wel elders in dat register terug te vinden is, maar die datum van 12 mei 1671 klopt dus in ieder geval niet
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 27 november 2021 om 20:11
Hoi Jan, zoals hierboven al opgemerkt vind ik de reeks die je geeft problematisch.
Jacob Rombout van Grunsven (jouw nr. 1360) wordt gedoopt in 1671
Jacob Rombout Jacobs van Grinsven (in jouw reeks zijn grootvader, jouw nr. 5440) was in 1593 al meerderjarig en is dus uiterlijk in 1570 geboren maar mogelijk al eerder.

Da's meer dan 100 jaar in 3 generaties. Lijkt mij heel onwaarschijnlijk.

2 concrete vragen:
- wat is de bron voor Aleke Peters als moeder van Rembout Jacob Rembouts van Grinsven x Hendersken Jan Jan Herberts?
- wat is de bron die bevestigt dat Jacob Rembouts van Grinsven x Aleke Peters dezelfde persoon is als Jacob Rembout Jacob Peters van Grinsven die in 1593 samen met zijn broer en zus optreedt en dan wordt vermeld als zoon van Rembout Jacob Peter Eijmberts van Grinsven en Heijlken Aert Dierckxs?
jan zei op 27 november 2021 om 18:26
Hoi willem, volgens mijn gegevens:

1360. Jacob Rombout/ Remmits van Grunsven, doop Geffen 12 mei 1671, overleden Heesch 5 mei 1732, trouwt Heesch 2 mei 1694 (Nicolaus Geurts, Arnoldus Jacobus)
1361. Maria Gijsbert van Hoeck
Kinderen: doop Heesch
a. Henrica, doop 18 mei 1694 (Adrianus Gijsberts, Anna Paulisse)
b. Adriana, doop 11 februari 1696 (Judocus Dilissen, Catharina Ariaens)
c. Gijsbert Jacob van Grunsven, doop 17 januari 1698 (Gijsbertus Adriaens, Adriana Remmits), trouwt Heesch 19 november 1730 Maria Hanegraaf,
d. Rudolphus, doop 5 april 1702 ( Petrus Gijsberts, Catharina Ariens)
e. Honoria, doop 4 juni 1703 (Arnoldus Remmits, Maria Peters)
f. Remmerus, doop 30 december 1706 ( Adrianus Gijsberts, Maria Remmits)

2720. Rombout/Remnerus/ Remigius Jacob Rombout van Grunsven
2721. Handerske Jan Jan Herberts, overleden Geffen 26 december 1670
Kinderen:
a. Jacob Rombout van Grunsven, doop Geffen 12 mei 1671, overleden Heesch 5 mei 1732, trouwt Heesch 2 mei 1694 Maria Gijsbert van Hoeck, trouwt volgt 1360


5440. Jacob Rombout Jacobs van Grinsven trouwt
5441. Aleke Peters
(woont Geffen)
Kinderen:
a. Rombout Jacob van Grinsven, trouwt Handerske Jan Jan Herberts, volgt 2770

10.880 Rombout Jacobs Peter Eijmberts van Grinsven
10.881 Heijlke Aert Derx
Kinderen:
a. Jacob Rombout Jacobs van Grinsven, trouwt Aleke Peters, volgt 5440
b.

21760. Jacob Peter Eijmberts van Grinsven
21761. Handerske Aert Reijmbout Kepkens
Kinderen:
a. Rombout Jacobs Peter Eijmberts van Grinsven, trouwt Heijlken Aert Derx, volgt 10880
b.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 27 november 2021 om 17:53
Ik zit ook nog met een vraagteken m.b.t. de exacte afstamming van de Heesche tak van Griensven/van Grunsven. Voor zover ik kan nagaan stamt die af van Rembout Jacob Rembouts van Grinsven, geboren ca. 1630, wonend te Geffen, later te Heesch, gehuwd met 1) Hendersken Jan Jan Herberts, + Geffen 26-12-1670, x 2. Eerken Aert Lambers

In Geffen wordt tussen 1593 en 1630 een Jacob Rembouts van Grinsven vermeld, zoon van Rembout Jacob Peter Eijmberts van Grinsven, maar deze Jacob was in 1593 al meerderjarig en moet dus uiterlijk in 1570 geboren zijn. Die lijkt dus te oud om de vader te zijn van de stamvader van de Heesche tak. Bovendien worden op de Geneanet site van Mari van Oorschot (https://gw.geneanet.org/mvoorschot?lang=nl&pz=marinus+gerardus+josephus+van&nz=oorschot&p=jacob+van&n=grinsven&oc=2) zijn kinderen vermeld en daaronder helaas geen Rembout. Wel is het zo dat de naam Rembout de familie van Grinsven binnen lijkt te komen via het huwelijk van Jacob Peter Eijmberts van Grinsven met Heijlken Aert Rembouts en dat het dus voor de hand ligt dat er ergens een link moet liggen tussen deze oudere Geffense van Grinsvens en de stamvader van de Heesche tak.

Is iemand bekend met deze Geffense van Grinsvens en weet iemand of en zo ja hoe Rembout Jacob Rembouts van Grinsven x1 Hendersken Jan Jan Herberts x2 Eerken Aert Lambers afstamt van Rembout Jacob Peter Eijmberts van Grinsven?
HenkD zei op 24 november 2021 om 14:25
Hallo Johan,
Nee, ik heb geen foto's van die tak. Eigenlijk verzamel ik helemaal geen foto's - dus ik kan je daar niet aan helpen.
Mvg
Henk
Johan van Grinsven zei op 22 november 2021 om 18:26
Hallo HenkD,
Een vervolgvraag op een eerdere bijdrage: heb je mogelijk ook oude foto's van telgen Van Grinsven in de eerder aangegeven lijn (die begint met Hendrikus van Grinsven die is op 19-09-1883 in Tilburg is gehuwd met Maria Elisabeth van de Sande)? Van hen beiden heb ik een foto.
Wederom met dank en groet,
Johan van Grinsven
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 18 november 2021 om 21:12
hmmm, verschrijving: "weduwe Aelbert Zegers" moest zijn "erfgenamen Aelbert Zegers". conclusie blijft uiteraard hetzelfde: Aelbert moet voor deze datum zijn overleden want anders was er geen sprake van erfgenamen
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 18 november 2021 om 21:02
HenkD: mbt de overlijdensdatum van Aelbert Zegers: jij geeft 1584-1587. Ik denk dat dat nog wat preciezer te bepalen valt, namelijk tussen 8 februari en 9 augustus 1586. Hieronder twee aktes van 1586, in de eerste leeft Aelbert Zegers nog en is hij 1 van de inwoners van Berlicum die een verklaring afleggen, in de tweede is sprake van de weduwe Aelbert Zegers. Dat betekent in mijn ogen dat Aelbert in de betreffende periode moet zijn overleden

8 februari 1586: Voirde voirs kijnderen certificatie.
Voor Adriaen Rutten Geritss, Peter Henrickss ende Jan Joestenss, schepenen in Berlicum, zijn verschenen Jan Thomass van Gerwen oudt omtrent 72 jaeren, Aelbert Zegerss oudt omtrent 62 jaeren, Adriaen Henrickss oudt omtrent 40 jaeren, Anna dochtere wijlen Jan Eliaess oudt omtrent 35 jaeren ende Jacob Geritss oudt omtrent 42 jaeren, altesamen inwoenderen van Berlicum ende naeste gebueren van Henrick Dircks Ghijsbertss, gedaagd door Geraerden Arntss van Mijerloe onsen vorstere ter instantie van Henricken Bastiaenss ende Henricken Eijmbertss als mombaren vande 2 onbeiaerde kijnderen van Henrick Dirckss Ghijsbertss bij hem ende wijlen Catharina sijne huijsvrouwe tsamen verwect, wittige dochtere wijlen Gherit Jacobss. Zij verkalren dat die voirs Henrick Dirckss hunnen naebuere in 2 verscheijden jaeren bij des conincx legeren te weten den Holsteijnschen legere die binnen onsen dorpe voirs stede vast bleeff liggen 2 maenden min 2 dagen ende dair nae die Schotten ende Engelschen het jaer dair nae ganselicken ende geheelicke bedorven is geweest, ghelijck oijck wij altesamen waren, dat hij tot grooter armoede gecomen was, overmidts zijn beesten hem tsamen genomen waren, zijn koren ende alle sijn have vuijtgeroest was, alsoe veele dat hij tot dijer tijt in grooter armoede gecomen was ende tselve niet en heeft connen verhalen van dijer tijt aff ende oijck noch niet mogelick en is hem te verhalen, overmidts die groote schulde van achterstaende pachten eensdeels die hij van deen tijt aff schuldich is bleven, ende sommige groote schulde van rogpachte die Aelken zijne twede huijsvrou oijck schuldich was doen hij haer tot een huijsvrouwe trouden, welcke schulde hij Henrick Dirckss naedemael alleijnskens heeft moeten betalen ende noch dair aff een grote summe schuldich is te betalen, ghelijckerwijs die voirs Anna deponent als sijnde geweest die sustere der voirs Aleijtde zijnder tweder huijsvrouwe claerlicke tegenwoirdelicke getuijcht ende gedeponeert heeft, summa in alles hebben dese voirs deponenten verclaert ende gedeponeert dat nijet mogelicken en wair dat Henrick Dircks voirs blijvende in sulcken staet als hij tegenwoirdelicken is sal mogen blijven wonen ofte der voirs sijnder kijndren gueden souden geheelicken te niet gaen ende voirden pacht opgewonnen worden, alzoe dat beter ende proufijtelicker wair zoe sij verclaerden een stuck lants bij den mombaren vercoft te wordene dan langer gehouden, besonder oijck nu zij deponenten heb verstaen dat die mombaren met eenen tamelicken penningen moegen comen ende geraken tot lossinge van 2 erffmudden rogs die vuijten erffenisse der voirs kijnderen jaerlicx gegouden wordden, doir welcke dese voirs deponenten hebben vercleert dat orbaerlicker ende proufijtelicker is een stuck lants der voirs kijnderen toebehorende vercoft te worden dan langer gehouden ende dat hoe eer hoe beter (bron: BHIC, Schepenprotocol Berlicum, toegangsnr. 5120, inv. nr. 49, akte nr. 27, fol. 34r-35r)

9 augustus 1586: Jenniken dochtere wijlen Goeijaert Peters Michielss nagelaten weduwe van wijlen Henrick Adriaens Bouwenss met Michielen ende Marten hare broederen haere ghecoren mombaren; hebben doir crachte der machten hair gegeven bij testamentelicke dispositie bij Henricken Adriaens haren voirleden man (instrument bij heeren Walraven Willemss vicepastoir opte Dungen) vercoft aan Peteren Arntss een stuck lants sommige ackerlant, sommige weijlant, genoempt die donck, het ackerlant groot omtrent 4 lopensaet, het weijlant groot omtrent 2 scharen weijden, tsamen aen een ende bij een liggende, in Berlicum ter plaetsen geheijten op westerackeren, belendingen: erffenisse des convents van Bern; erfgenamen Aelbrecht Zegerss; weduwe Gherit Thoniss met haren kijnderen; erffenisse van erfgenamen wijlen Goijaert Claess genoempt den boeteracker; welcke stuck saijlants ende weijlants der voirs Jenniken ende haren man bij scheijdinge ende deijlinge aengecomen is geweest tusschen hare broeders nader doot ende afflijvicheijt van wijlen Goijaert Peters haren vadere (schependeelbrief Berlicum d.d. 12-10-1582).
Scabini Jacob Goessenss ende Ghijsbert Thoniss.
Jenniken weduwe Henrick Adriaenss.
Peter Arntss heeft gheloeft te betalen Jenniken dochtere wijlen Goijaert Peters Michielss ende naegelaten weduwe van wijlen Henrick Adriaenss de summe van 100 carolus gulden nu tot bamis ierstcomende.
Actum et testes ut supra.
Jenniken weduwe Henrick Adriaenss.
Peter Arntss heeft een erfpacht van 7 carolus gulden beloofd te betalen aan Jenniken dochtere wijlen Goijaert Peters Michielss ende nagelaten weduwe van wijlen Henrick Adriaens verschijnende inden hoochtijde van sinte Jacob apostel, van ende vuijt een stuck lants sommige ackerlant sommige weijlant tsamen groot omtrent 4 lopensaet in Berlicum ter plaetsen geheijten op westerackeren, belendingen: erffenisse des convents van Bern; Aelbrecht Zegerss; weduwe Gerit Thoniss met haren kijnderen
(bron: BHIC, Schepenprotocol Berlicum, toegangsnr. 5120, inv. nr. 49, akte nr. 50, fol. 48r-49r)
Belem zei op 18 november 2021 om 15:50
@ Willem,

Anneke de zus van Nicola (Claesken) Wouter/Walteri Thonissen Coolen trouwde ook met een van Grinsven:

Jan Roelof Lenaerts van Grinsven.

In het algemeen: ik schrijf van Grinsven omdat ik deze versie het meeste tegenkom, maar variaties hierop zijn natuurlijk mogelijk.

Vriendelijke groeten,

Belem
Belem zei op 18 november 2021 om 15:25
Beste Henk,

Dank je wel ! Deze ken ik inderdaad ook.

Maar wie is dan Daniel Ruttens ?

Zoals vermeld: bij de achterkleinzoon van Eijmbert duikt in de huwelijksakte de naam van Grinsven op (heb ook de scan). Die naam moet wel ergens vandaan komen.

Een Daniel Rutten van Grinsven ?

Ik hoop er later vandaag aan toe te komen nog enkele akten hier te plaatsen.

Vriendelijke groeten,

Belem
HenkD zei op 18 november 2021 om 14:53
Belem,
Voor nr. 7 zie deze akte:
5120.50 Index schepenprotocol Berlicum (5120.50)
Schepenakte 22 Eijmbert ende Rutken kijnderen Daniel Ruttenss.
Eijmbert sone wijlen Daniel Ruttenss ende Rutken zijn sustere met haren
gecorem mombare, hebben met malcanderen ghemaect een scheijdinge
ende erffdeijlinge van allen den guederen die hun aengecomen ende
verstorven sijn naeder doot ende afflivicheijt van hunnen vader ende moedere voers.
(1) den voirs Eijmbertden is te dele gevallen: een huijs, esthuijs, bongaert ende
erffenisse, tsamen aen een ende bij een liggende tsamen groot omtrent 4 lopensaet
in Berlicum ter plaetsen geheijten tusschen die hoeven, belendingen: Jan Huijbertss;
(....)
Datering: 10-5-1588
Pagina: 18r-19r
Plaats: Berlicum

Eigenlijk het enige wat ik gevonden heb.
Belem zei op 18 november 2021 om 14:02
Beste Willem,

Dank voor je reactie ! Hopelijk zijn er Forum deelnemers die ons verder kunnen helpen vanaf nr. 7 !

Ik heb m.b.t. de diverse generaties akten/bronnen maar moet deze even op een rijtje zetten.
Zal ze hier z.s.m. plaatsen.

Vriendelijke groeten,

Belem
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 18 november 2021 om 13:54
Voor Belem: de tak die je aangeeft heb ik ook in mijn database staan, maar die hield bij mij tot vandaag op bij jouw generatie 5: bij Joannes Eijmbers van Griensven x Nicolaa. Verder was ik nog niet gekomen. Met dank aan je mail nu met een generatie aangevuld, al moet daar nog wel de onderbouwing vanuit bronnen bij. En ook de link naar de familie Spierincx gelegd; die akte uit 1630/1631 waarin Jan Emberts wordt vermeld als echtgenoot van Claesken Wouter Anthonis Colen is gelukkig wel makkelijk terug te vinden bij het BHIC en dus toegevoegd als bron

De naam Daniel ben ik in relatie tot de familie van Griensven nog niet eerder tegengekomen, maar ik heb tot nu toe ook alleen gericht bepaalde takken onderzocht en niet de familie als geheel. Dus dat ik 'm niet was tegengekomen wil niet zo heel veel zeggen.

Daniel en Dionysius heb ik eerder deze week wel ook al als uitwisselbare namen voorbij zien komen in een ander forumbericht, dus dat zou toch een pad zijn wat het onderzoeken waard is
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 18 november 2021 om 10:26
En hier het bewijs dat Goijaert Aelbert Zegers en Baetke Jan Aerts van den Heuvel een zoon Jan hadden en daarmee naar mijn idee in combinatie samen met de erfdeling van 15 december 1663 ook het sluitende bewijs dat Jan Goijaert Aelberts x Heijlke van Swaenbergen een zoon was van Goijaert Aelbert Zegers en Baetke Jan Aerts van den Heuvel:

16 november 1629 / 29 april 1631 / 10 juni 1633: Jan, Aelbert ende Zeger gebroederen kijnderen Goijart Aelberts, Jan Artss als man van Jenneken, Peter Adriaens als man van Oijken, Willem Hendricx ende Jan Adriaen Zegers als gecoren momboren over Goartken henne sustere, altesamen wittige kijnderen bijden vors Goijart ende Baetken sijne huijsvrouw verwect, hebben met malcanderen gesceijden ende gedeelt alsulcke gronden ende erffven als nae de doot van henne ouders hen sijn aengecomen.
(1-2) Jan Goijarts ende Goartken sijne sustere is te deel gevallen: een gerechte hellichte in huijs, este, boomgart, hoff ende ackerlant, tsamen ontrent begrijpende 5 lopense lants in Berlicum aent braecvenne, belendingen: de gemeijnte van Berlicum; een streep acker; erff des h. geest binnen Berlicum; een ander loth hier tegen gedeelt; belast met een jaerlijcxe renthe van 9 guldens aen Goijart den Becker tot sHertogenbosch; item een rente van 3 gulden jaerlijcx aen Meriken N. een geest. dochtere binnen den Bosch; item een jaerlijcxe renthe van 4 gulden 10 stuijvers aen Anna weduwe Hendrick Willems; item eene daelder jaerlijcx aen Jenneken Jansen; item een mauwer roggen datmen betaelt met 2 gulden jaerlijcx aende rectoor der capellen tot Middelrode; item een moerken chijns int boeck van Heeswijck; item een oortken gebuerchijns aenden dorpe tot Berlicum. Item sullen dese 2 lothen moeten betalen aen tvierde loth eens de somme van 50 guldens sonder interest in het hoochtijt van sinte Marten toecomende. Met verstande oft middeler tijt het vors huijs door het chrijschvolck werde affgebroken geraseert ofte verbrant, sullen de vors andere condividenten de selve 50 gulden moeten gelijckelijck betalen ende helpen dragen.
(3) Aelbert is te deel gevallen: 3 stucken lants aen streephecken aldaar, groot ontrent int geheel 3 lopense, belendingen: Goossen Janss; eens anders portie hier tegen gedeelt; Teuwen Tonis Smolders; een ander loth hier tegen gedeelt.
(4) Zegeren is te deel gevallen: 3 stucken lants aende weteringe aen gelegen 3 lopense ofte daerontrent begrijpende, belendingen: Goossen Janss; Teuwen Tonis Smolders; de gemeijn weteringe; een andere gedeelte hier tegen gedeelt. Dit loth sall ontfangen vande ierste ende 2e loth eens 50 gulden soo vors is.
(5) Peter Adriaens is te deel gevallen: een streep lants 3 lopense begrijpende aldaar, belendingen: erffve des h. geest; erffve hier tegen gedeijlt; erffve des h. geest voors; een ander loth van sijne mede condividenten.
(6) de vors Jan Artss is te deel gevallen: eenen streep lants groot ontrent 4 lopensaten aldaar, belendingen: Jan Peter Zeberts; eens anders loth hier tegen gedeelt; erffve des voors h. geest binnen Berlicum; de missie des voors huijs aldaer affgepaelt. Dit loth sall gehouden wesen te geven tot behoeff vanden gemeijnen sterffhuijse int hoochtijt van sinte Marten toecomende 100 gulden sonder interest om de schult daermede te betalen. [in marge: dese 100 guldens heeft Jan Aertsen aenden gemeijnen sterffhuijs getelt ende gescoten, gelijck sij in pleno judicio hebben bekent. Actum desen 29-4-1632]
Testes scabini Wouter Aert Danijels ende Tonis Hendricx schepenen, actum desen 16-11-1629.
Erffmangelinge.
Aelbert sone Goijart Aelberts ende Goijartken sijne wittige sustere, geassisteert met Willem Hendricx ende Jan Adriaen Zegers hare momboren, hebben vererffmangelt alsulcke goederen als hen inde erffsceijdinge te deel gevallen waren.
(1) Aelbert heeft opgedragen aen Goijartken sijne sustere 3 stucken tuellants aent streep hecken aen gelegen in Berlicum aent braecvenne groot ontrent int geheel 3 lopense, belendingen: Goossen Janss etc.
(2) Goijartken heeft opgedragen aan Aelberden vors haren wittigen broedere asulcke gerechte hellichte in huijs, este, boomgart, hoff ende tuellant groot int geheel ontrent 5 lopense aldaar, waer van Jan Goijarts dander hellichte competeert met den laste van wt de vors hellichte bijden vors Aelberden te vergelden de hellichte van een jaerlijcxe renthe van 9 gulden aen Gojiart den becker; item de hellichte in een renthe van 3 gulden jaerlijcx aen een gestel. dochter ten Bosch; item dehellicht in een jaerlijcxe renthe van 4½ gulden aende weduwe Hend. Willemss; item de hellichte in een renthe van 30 st. jaerlijcx aen Jenneken Janss; item de hellicht van een mauwer roggen aende rectoor der capellen tot Middelrode; item een moerken chijns int boeck van Heeswijck, ende een ortken gebuerchijns inden dorpe tot Berlicum. Item alnoch bijden vors Aelbert met Jan Goijarts te betalen de somme van 50 gulden (zie erfdeling d.d. 16-11-1629).
Actum coram scabinis ut supra, die mense et anno prescriptis.
[laatste akte doorgehaald, in marge:] contractus hic cum consensu utriusque tam Godefride quam Alberti cassatus et annulatus est. Actum coram omnibus scabinis in pleno judicio desen 10-6-1633. Jegers
(bron: BHIC, Schepenprotocol Berlicum, toegangsnr. 5120, inv. nr. 55, akte nr. 37, fol. 22v-24v)
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 18 november 2021 om 10:18
Lijkt erop dat het toch wel degelijk "echte Van Griensvens" zijn:

17 augustus 1607: Herman Peter Willemss vander Hagen heeft een erfapcht van een malder roggen verschijnende int hoochtijt van onser liever vrouwen lichtmisse van ende wt huijs, hoff ende erffenisse daeraene gelegen in Berlicum inden onderstal, belendingen: Willem geheijten Posteel; Jan Goijaerts; welcken pacht die voirs Herman Peters bij coope heeft vercregen tegens Goijaerden soone Aelbert Zeger Jan Rutgers van Griensvenne, ende die voors Aelbert Zegers bij coope hadde vercregen tegens Gerarden Jan Janss van Fickevoirt (schepenbrieven Den Bosch d.d. 3 maart 1588, 5 september 1563); overgegeven aan sr. Rogier van Broeckhoven Scabini Corst Henrick Spierincx ende Lambert Goijaertss (bron: BHIC, Schepenprotocol Berlicum, toegangsnr. 5120, inv. nr. 53, akte nr. 262, fol. 157r)
HenkD zei op 18 november 2021 om 00:51
Voor de ouders van Goijaert Aelbert Zegers heb ik het volgende staan.

Bijvoorbeeld deze akte:
5120.53 Index schepenprotocol Berlicum (5120.53)
Schepenakte 126 die vier kijnderen Aelbert Zegers verweckt bij Henrisken zijne twede huijsvrouwe.
Goijaert Aelbert Zegers heeft gelooft alle jaer te betaelen
Jannen, Henricken, Susanne ende Jenneken onbejaerde kijnderen Aelbert Zegers
verweckt bij Henrisken zijne tweede huijsvrouwe dochter Jan Goijaerts
eenen erfcijns van 5 gulden 5 stuijvers verschijnende jaerlix op sinte Matthijs dach des apostels,
(ingekort)
Datering: 5-3-1599

De twee huwelijken van vader Aelbert Zegers zijn dan:
-> Aelbert Segers (ca 1524-1528/Berlicum 1584-1587) x Ghisken Aert Diercx x (2) Henrixken Jan Goijaerts

Mooie puzzelstukjes weer.
Belem zei op 18 november 2021 om 00:24
Beste allen,

Een zeer interessante thread !

Hopelijk mag ik gezien de kennis van deze en gene hier mijn Van Grinsven-vraag ook in de groep gooien, zonder daarmee de aandacht van de oorspronkelijke vraagsteller (Frank Scholman) en daaropvolgende vragenstellers te veel af te leiden.

Bij mijn voorouders zitten 2 van Grinsven/Griensvenne lijnen (eigenlijk 3, maar de 3e heb ik volledig in beeld t/m Jan Hutmansoen). De ene uit Berlicum, de ander uit St-Michielsgestel. Bij beide loop ik op een gegeven moment vast terwijl ik een vermoeden heb dat ze wel ergens (zouden kunnen) aansluiten bij de van Grinsven-lijn teruggaand op de stamvader.

Ik begin met de Berlicum tak:

1) Joannes Eijmberti/Embert/Embertus van Grinsven (*1733 Berlicum/†1791)) x Hendrina Mathiae van Padua (*1734/†1825)

2) Embertus/Eijmert Joannis van Grinsven (*1711 Berlicum/†1771) x Henrica Wilhelmi van Dijck (*?/†?)

3) Joannes Embert/Eijmert/Eijmbert van Grinsven (*1677/†?) x Hendrina Joannis Bosch (*1681/†?)

>>> Tot nu toe is Joannes de eerste waarbij ik in een akte de achternaam van Grinsven zie staan (huwelijksakte d.d. 1-12-1709 Berlicum)

4) Embertus/Emberti Joannis/Jois van Grinsven (*1640 Berlicum/†?) x Joanna Adriani Judoci (*?/†?)

5) Joannes Emberti/Eijmberts Daniele/Danielis/Daniels van Grinsven (*1600? 1615?/†1670) x Nicola (Claesken) Wouter/Walteri Thonissen Coolen

>>> Nicola is de dochter van Wouter Antoni Colen/Coolen x Catharina Anthonis Hendrix Spierinckx

>>> Catharina is de dochter van Anthonis Henricksz Spierinckx x Birgitta Herman Jansz van Gael -> zie: ‘Oudste generaties Spierinck (van Heeswijk)’ - Nico van Dinther

6) Eijmbert/Embert Daniels/Danielis/Danijels van Grinsven (*?/~1630?) x Mechtelt Jan Huibert Lamberts (*?/†1624?)

7) …... ?

In genealogieen her en der online kom ik de naam Eijmbert/Embert e.d. tegen bij van Grinsvens, maar de connectie kan ik (nog) niet maken.

In schepenakten in het archief van het BHIC vind ik bijv:

Daniel Rutten(s) van Grinsven - schepenakte: overleden in 1588

Ruth Eijmberts Daniels - schepenakte: ± 1585

Eijmbert van Griensvenne - schepenakte: 1542

Ook hier vind ik nog geen relatie met (6) Eijmbert/Embert Daniels/Danielis/Danijels van Grinsven.

Ook de naam Denis kom ik bij van Grinsvens tegen. Heb even gedacht dat dit misschien een verbastering van Daniel is. Maar daar vind ik juist weer meer gelijkende variaties op, dus betwijfel dat inmiddels.

Wie weet er meer en kan mij verder helpen ?

Alvast veel dank !

Vriendelijke groeten,

Belem
Johan van Grinsven zei op 17 november 2021 om 22:18
Heel erg bedankt Willem!
Dit is geweldige informatie waar ik zeer mee geholpen ben. Ik steek hier veel van op, aangezien ik nog maar kort genealogisch onderzoek doe.
Dat de eerder genoemde Andries niet uit 1665 stamde, had ik ook al geconstateerd. Ik hanteer inderdaad 1649.
Nogmaals: grote dank en ik houd me aanbevolen voor verdere info.
Met groet,
Johan van Grinsven
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 17 november 2021 om 21:02
ik lees in die laatste akte van 28 februari 1592:

Genoemde Gijsbrecht en Goijaert krijgen samen een woonhuis, schuur, esthuis, tuin, grond etc. groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in de vrijdom van de stad Den Bosch onder Den Dungen, ter plaatse genoemd op Griensven, b.p. Rutger zoon wijlen meester Peter van geffen, Dirck Joirdaens, de gemeenschappelijke straat, Jan Henricks van Lieshout. Uit deze schuur en esthuis moeten ze jaarlijks in twee termijnen aan de hertog van Brabant als grondchijns de helft van 5 stuivers en 3 penningen betalen. Dat huis, esthuis etc. hebben Gijsbert en Goijaert onlangst verkocht voor schepenen van de stad Den Bosch zoals ze verklaren

M.a.w. het zou zo maar kunnen dat Goijaert Aelbert Zegers zelf geen Van Griensven was (d.w.z. geen nakomeling in mannelijke lijn van Rutger Writer van Griensvenne) maar dat hij de bijnaam dankte aan het bezit van een huis in Den Dungen op Griensven, dat hij van zijn schoonvader had geerfd.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 17 november 2021 om 20:50
en ook nog:

28 februari 1592: Wij Peter Willems van de Ven en Gijsbrecht Willems, schepenen verklaren dat voor ons zijn verschenen Gerit en Jan, broers en zoons wijlen Jan zoon wijlen Aernt van den Huevel door wijlen deze Jan verwekt bij diens vrouw Oda dochter wijlen Jan Dirck van Geffen, verder Roelof zoon wijlen Leonaert Roelofs als man van Jenneken, Gijsbrecht zoon wijlen Gerit Cornelis als man van Geerling en Goijaert zoon wijlen Aelbrecht Zegers als man van Beatricx, alle dochters van genoemde Jan Aernts van de Huevel en Oda, en hebben een deling gemaakt van het bezit dat ze van wijlen hun ouders hebben geerfd en waarvan Oda destijds afstand van haar recht van vruchtgebruik heeft gedaan voor schepenen van de stad Den Bosch ten behoeve van genoemde Aert Jan Roelofs, Gijsbrecht en Goijart. Het bezit is deels in de vrijdom van de stad Den Bosch gelegen en deels te St. Michielsgestel.
- Genoemde Aernt krijgt een veld deels weide, deels hopland en deels akkerland, gelegen in de genoemde vrijdom in het Wout, met de pad die erbij hoort en uitloopt naar de gemeijnte, met de halve sloot, b.p. Lauwreijs Dircks van Lieshout, Peter Adriaen Jacobs, Peter Claes Delis, Evert Herman Ooms, de gemeijnte. Nog krijgt hij een stuk akkerland groot ca. een zesterzaad, alhier gelegen op de Hoochstraat, b.p. Wouter Gerits. het Rootven, de erfgenamen van Elisbateh van de Merendonck. Nog krijgt hij een stuk akkerland, ook ca. een zesterzaad groot ter zelfder plaatse als hiervoor, b.p. genoemde Wouter, Jacop Rutten, het Rootven, de erfgenamen van wijlen Elisabeth van de Merendonck. Uit dit bezit moet Aert jaarlijks een helft van een aflosbare rente van 6 karolusguldens betalen.
- Genoemde Jan zoon wijlen Jan Aerts krijgt een stuk akkerland, groot ca. 8 lopenzaad, gelegen alhier in de Triest, b.p. Henrick Henrick Rutten, Jan Peter Oolen (=Colen?) en meer anderen, Geerlincx weduwe van Goijaert Goijaerts, de gemeenschappelijke straat. Hieruit moet hij jaarlijks aan de erfgenamen van Henrick Peters een aflosbare rente van 12 karolusguldens betalen. Nog krijgt Jan een stuk akkerland, groot ca. een zesterzaad, alhier ter zelfder plaatse gelegen, b.p. Aernt Lauwreijs molenaar, Dirck Joirdens, Adriaen minderjarige zoon van wijlen Huiijbrecht Adriaens, Joost Henrick Peters, de erfgenamen van Ansem Jacops van Dinther.
- Genoemde Roelof zoon wijlen Lenaert Roelofs krijgt een stuk land deels akker en deel hopland, groot ca. 8 lopenzaad, alhier gelegen ter plaatse genoemd die Heije, b.p. Andries Cornelissen, de erfgenamen van Aert Jan Spierincks, Jan Henrick Delis, de Plack daar. Hieruit moet Roelof jaarlijks de grondchijns van 5 stuivers een oort op St. Michielsdag aan de heer van Herlaer betalen, nog een jaarlijkse aflosbare rente van 3 en een halve gulden aan het Heer Adams gasthuis in Den Bosch. - Genoemde Gijsbrecht en Goijaert krijgen samen een woonhuis, schuur, esthuis, tuin, grond etc. groot ca. 5 lopenzaad, gelegen in de vrijdom van de stad Den Bosch onder Den Dungen, ter plaatse genoemd op Griensven, b.p. Rutger zoon wijlen meester Peter van geffen, Dirck Joirdaens, de gemeenschappelijke straat, Jan Henricks van Lieshout. Uit deze schuur en esthuis moeten ze jaarlijks in twee termijnen aan de hertog van Brabant als grondchijns de helft van 5 stuivers en 3 penningen betalen. Dat huis, esthuis etc. hebben Gijsbert en Goijaert onlangst verkocht voor schepenen van de stad Den Bosch zoals ze verklaren.
De delers doen over en weer afstand van aanspraken op elkaars bezit en ze beloven op onderpand van hun persoon en bezit de deling gestand te doen. Indiens iemands bezit minder waard wordt of er meer lasten op blijken te drukken zullen ze die samen betalen. Ieder zal de lasten op het eigen erfdeel ook zo betalen dat de erfdelen van de anderen ervoor zijn gevrijwaard. Ieder van hen zal overpad aan de anderen verlenen. Datum 28 februari 1592 (bron: BHIC, Schepenprotocol Sint-Michielsgestel, toegang 5121, inv. nr. 45, akte nr. 140, fol. 62r)
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 17 november 2021 om 20:42
Ik heb er de Genealogie van Den Dungen van Leo Minderhout zelf maar bijgepakt, en die bevestigd inderdaad de hierboven door mij genoemde generaties 1-7 (en indirect ook 8, omdat hij stelt Rutger Writer = Rutger van Griensvenne = Rutger Jan Hutman)

Leo Minderhout geeft echter geen kinderen voor Beatrix/Baatke Jan Aarts van den Heuvel en Goyart Aalbert Zegers, dus daarmee valt niet met 100% zekerheid te bewijzen dat het hier om de ouders van Jan Goijaert Aelbers gaat. Maar aannemelijk lijkt het me wel.

Leo Minderhout geeft als bronnen voor Goyart Aalbert Zegers:
Schepenprotocol 's-Hertogenbosch R1407, fol. 252 en R1430, fol. 390; Schepenprotocol Berlicum R53 fol. 49v en Schepenprotocol Sint Michielsgestel R45, fol. 62

Die laatste 2 zijn te vinden in de database van het BHIC, maar helaas geen aanwijzingen naar een zoon Jan Goijaerts:

28 februari 1592: Wij Peter Willems van de Ven en Gijsbrecht Willems, schepenen verklaren dat voor ons is verschenen Jan zoon wijlen Aert van den Huevel en belooft als schuldenaar op onderpand van zijn persoon en bezit aan Gijsbert zoon wijlen Gerard Cornelis en aan Goijaert zoon wijlen Aelbrecht Zegers, die per a.s. 22 april 35 stuivers te betalen, per 22 april a.s. over een jaar nog eens 35 stuivers en op a.s. 22 april over twee jaar 26 karolusgulden en 15 stuivers, elke gulden tegen 20 stuivers. Datum 28 februari 1592 (bron: BHIC, Schepenprotocol Sint-Michielsgestel, toegangsnr. 5121, inv. nr. 45, akte nr. 142, fol. 63r)

16 februari 1596: Aert zone Jan Aertss vanden Hoevel woonende tot Sinte Michiels Gestel bijden selven Jan ende Uda dochter wijlen Jan Diericx tsamen verweckt, ende Goijaert zone Aelbert Zegerss man van Beatricx zonder huijsvrouwe dochter des voors Jans ende Uda, hebben voor henne portien ende gedeelten gerenuntieert op alsulcken recht ende toeseggen als hen ennichssins competerende is in eenen geheelen huijse, hoff ende erffenisse gelegen opde Dunghen ter plaetsen genoempt op Griensvenne, nutertijt toebehoorende Dimpna weduwe Jan Zeberts ende haeren kinderen ende dat tot behoeve van haer ende haern kinderen; welck voors huijs, hoff ende erffenisse den voors Jan Zeberts eertijts bij erffmangelinge vercregen heeft vande voors Jan Aertss vanden Heuvel hen comparanten vader ende schoonvader respective. Scabini Martten Goijaertss ende Willem Henricxss (bron: BHIC, Schepenprotocol Berlicum, toegangsnr. 5120, inv. nr. 53, akte nr. 70, fol. 49v-50r)
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 17 november 2021 om 19:57
Beatrix Jan Aarts van den Heuvel x Goyart Aalbert Zegers komt voor op de Geneanet site van Mari van Oorschot (https://gw.geneanet.org/mvoorschot?iz=0&n=heuvel&oc=0&p=beatrix+van+den). Hoewel deze stamboom zeker niet foutenvrij is zie ik hem persoonlijk wel als een goede start voor verder onderzoek, met name omdat Mari heel veel van zijn gegevens over Den Dungen heeft ontleend aan het zeer gedetailleerde boek Genealogie van Den Dungen van Leo Minderhout.

Mari van Oorschot geeft overigens geen ouders voor Goyart Aalbert Zegers, maar wel een Van Griensven-lijn voor Beatrix van den Heuvel:

1. Beatrix van den Heuvel x Goyart Aalbert Zegers,
2. Jan Aarts van den Heuvel + voor 1591 x Oda Jan Dirks Van Geffen
3. Gerongske Jan van den Schoor x Arnt Henriks van den Hoevel
4. Heilwich Gerong Jan Rutgers van Griensvenne x Jan Jan Goyaarts van den Schoor
5. Gerong Jan Rutgers van Griensvenne x Heilwich Gerit die Vrieze
6. Jan Rutgers van Griensvenne + voor 1422 x Jutta Henrik Heynensoon van de Laar
7. Rutger Writer van Griensvenne + voor 1383 x Heylwich Aalberts van Scijndel
8. Jan Hutmanssoen
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 17 november 2021 om 19:56
Beatrix Jan Aarts van den Heuvel x Goyart Aalbert Zegers komt voor op de Geneanet site van Mari van Oorschot (https://gw.geneanet.org/mvoorschot?iz=0&n=heuvel&oc=0&p=beatrix+van+den). Hoewel deze stamboom zeker niet foutenvrij is zie ik hem persoonlijk wel als een goede start voor verder onderzoek, met name omdat Mari heel veel van zijn gegevens over Den Dungen heeft ontleend aan het zeer gedetailleerde boek Genealogie van Den Dungen van Leo Minderhout.

Mari van Oorschot geeft overigens geen ouders voor Goyart Aalbert Zegers, maar wel een Van Griensven-lijn voor Beatrix van den Heuvel:

1. Beatrix van den Heuvel x Goyart Aalbert Zegers,
2. Jan Aarts van den Heuvel + voor 1591 x Oda Jan Dirks Van Geffen
3. Gerongske Jan van den Schoor x Arnt Henriks van den Hoevel
4. Heilwich Gerong Jan Rutgers van Griensvenne x Jan Jan Goyaarts van den Schoor
5. Gerong Jan Rutgers van Griensvenne x Heilwich Gerit die Vrieze
6. Jan Rutgers van Griensvenne + voor 1422 x Jutta Henrik Heynensoon van de Laar
7. Rutger Writer van Griensvenne + voor 1383 x Heylwich Aalberts van Scijndel
8. Jan Hutmanssoen
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 17 november 2021 om 19:11
maar dat HenkD ook al gesteld, zie ik nu :-)
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 17 november 2021 om 19:10
Hier de doop van Andries, inderdaad in 1649:

Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB doopakte(Akte)datum: 07-10-1649Plaats: Berlicum
Dopeling
Andreas Godefridi
Vader
Joannis Godefridi
Moeder
Heijlwigis N.N.
Getuige
Henricus Embert Voets
Petronella Ruth Bauwens
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 17 november 2021 om 19:09
Andries was dus nog minderjarig in 1663 maar meerderjarig in 1677 en dus zeker niet geboren in 1665. 1649 lijkt waarschijnlijker.

26 juni 1677: Scheijdinghe ende erfdeillinghe tuschen de kijnderen ende erffgenaemen van Jan Goijaerts verweckt bij Hijlken Driessen van Swaenbergen zijn wettighe huijsvrouwe met naemen Dries Jan Goijaerts en Thunis Peter Jan Josten als man van Dinen Jan Goijaerts sijn wettighe huijsvrouwe.
[in marge:] Willem Aerts en Jan Rut Jan Peters Locven.
(1) Dries Jan Goijaerts is te deel gevallen: het huijs met de est, boggaert en teullant aen malcanderen gestaen ende geleegen aen Braeckven groot omtrent 3 lopense, belendingen: Claes Effers; de gemeene straet; Gerlingh Lucas Jonghers; weduwe Roeloff Theuwens met de voorpottinghe van dien op de gemeente; item hier uijt jaerlijckx de vergelden op st. lieve vrouwe lightmis een mauwer reductie rogghe betalt wordende met 2 gulden aenden geistelijcken rentmeester tot s’Hertoghenbosche; item een gebuerchijns een duijt aen de naebueren van Berlicum; item een gewinchijns aen den heere van Berlicum een duijt.
(2) Thunis Peter Jan Josten is te deel gevallen: een acker teullandt inde wandelingh genoempt den start gelegen inden colhoff groot omtrent 5 lopense ter plaetse voors, belendingen: Handrick Aerts; Aert Janssen de Braek; Pauwels Jan Pauwelsen; weduwe vander Donck; item een stuck accerlandt geleegen ter plaetsen genoempt den ruijterslaegh op de ackers, groot omtrent 4 lopense, belendingen: Pauwel Jan Pauwelsen; de Stade van Hollant; de vaerwegh; item aldaer nogh een acker teullant grot omtrent 2 lopense, belendingen: de weduwe Zegger Janssen; erfgenaemen Jan Jacob Teuwens; Thiellen Jan Woutters; den vaerwegh aldaer.
Ter presentie van Willem Aerts en Jan Rut Jan Peters Locven schepenen in Berlicum den 26 juni 1677
(bron: BHIC, Schepenprotocol Berlicum, toegangsnr. 5120, inv. nr. 60, akte nr. 88, fol. 81v-83r)
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 17 november 2021 om 19:06
En hier komt Baetgen als moeder om de hoek kijken:

15 december 1663: Deijlinge.
Seger Goijerts ende Nicolaes Dries geede momboiren wijlen de onmondige kinderen van Jan Goijert Aelberts verweckt bij Heijlken Jan Goijerts dochtere Dries Claes van Swaenbergen zijne huijsvrouwe ende Jan Tonis Jans soone van Antonis Jan Dircx verweckt bij Geurtge Goijerts zijne huijsvrouwe; hebben met melckanderen gemaeckt scheijdinge ende deijlinge van huijsen, gronden ende erven bij Goijert Aelberts ende Baetgen Jan Aerts nagelaten.
(1) Seger Goijerts ende Nicolaes Dries momboiren vande onmondige kinderen van Jan Goijerts Aelberts zaliger verwect bij Heijlken Jan Goijerts dochter Andries Claessen van Swaenbergen is ten behouve vande voors onmondigen te deel gevallen: een huijs, esthuijs ende aengelegen hoff met de houtwassen ende potinge op de gemeijnte groot ontrent 3 lopense in Berlicum ter plaetse genoemt het braeckven, belendingen: de gemeijnte van Berlicum; de erve hier tegens gedeijlt met meer anderen; Oijcken Peter Ariens; Merijken weduwe Dirck Jan Tonis; hier wt jaerlijcx te vergelden aende rentemeester Schuijl ofte de geinteresseerden een mauwer reductie rogge jaerlijcx betaelt wordende met de somme van 2 guldens; item een deuijt chijns jaerlijcx int bouck van Heeswijck aende heer van Berlicum; item alnoch jaerlijcx een ortjen gebuijrchijns. Gereserveert niettemin de tochte int voors loth aen Heijlken Jan Goijerts moedere vande voors onmondigen haer leven langh geduijrende.
(2) Jan Tonis Jan Dirx is te deel gevallen: een stuck ofte streep ackerlants groot 3 lopense in Berlicum ter plaetse genoemt het Braeckven met de houtwassen daer nevens ende teijnden staende, belendingen: den heijligen geest binnen Berlicum; Jenneken Jan Aerts; de erve hier tegens gedeijlt; dit loth sal van tierste loth ontfangen de somme van 225 gulden gereet ende sal zijnen wech hebben over de misse; ende sal dese streep niet mogen werden betimmert.
Dit loth sal trecken 24 eijcke boomen te lanx neven den hoff staende, te ruijmen bleckings tijt toecomende inde jare 1664; mitsgaders de potinge staende voor de erve van Oijcken Peter Ariens.
Den 15 december 1663 scabini Adam Gerrit Thielemans et Philips Jans
(bron: BHIC, Schepenprotocol Berlicum, toegangsnr. 5120, inv. nr. 59, akte nr. 60, fol. 61r-62v)
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 17 november 2021 om 19:02
Jan Goyaart Aalberts van Grinsven x Heilwig van Swaanbergen worden ook vermeld in het artikel over de familie Swaanbergen in de Brabantse Leeuw: Ir. Th.P.J. van Herwijnen, De oudste generaties van het r.k. geslacht van Swaanbergen, later geheten Swanenberg/Zwanenberg, uit Berlicum, Brabantse Leeuw, jaargang 34, nr. 1, januari-februari 1985, pag. 3-18; nr. 6, november-december 1985, pag. 179-190

Daar worden als ouders van Jan gegeven: Goyaart Aalberts en Baetje Jan Aarts. Goyaart Aalberts is ongetwijfeld ontleend aan de volgende akte:

29 oktober 1642: Erffdeijlinghe tusschen de kijnderen ende erffgenamen Marten Janss van Veerdonck ende Aelken sijn huijsvrouw.
Matthijs ende Hendrick gebroederen sonen wijlen Marten Janss van Veerdonck ende Aelken Tijs Willem Rovers verwect, Jan sone Goijart Aelbertss als man van Heijlken, Jan Mattheuss als man van Agneesken, gesusteren ende dochteren wijlen Andrijes Claess van Swaenbergen ende Dijmpna sijne huijsvrouwe een dochtere des vors Marten Janss ende Aelken vors, ende Hendrick Claess van Swaenbergen als mombor van Marten, Nicolaes ende Jan gebroederen, Merijken ende Jenneken henne susteren, onmondige kijnderen van Andrijes Claess ende Dijmpna vors, enz. (bron: BHIC, Schepenprotocol Berlicum, toegangsnr. 5120, inv. nr. 56, akte nr. 81, fol. 38r / 61r-40r / 63r)

Zelfde wordt herhaald in aktes van 8 mei 1643, 3 december 1647, 5 februari 1649 en 15 december 1663
Norah zei op 17 november 2021 om 17:18
Beste Johan,

In die Geneanet-stamboom staan fouten in >>>

Andreas zou geboren zijn 1665, zijn moeder was dan 55.......? Daarna staat weer dat hij van 1649 zou zijn. Verder zou hij op zijn veertiende getrouwd zijn....Het loopt door elkaar.

Er wordt altijd gewaarschuwd voor dit soort stambomen op internet. Op HenkD kun je wel aan;)
Mvg.
Johan van Grinsven zei op 17 november 2021 om 15:23
In de stamboom van de familie VAN BIJNEN kwam ik deze bijdrage tegen: M Joannes van GrinsvenAfdrukken stamboom

Relaties en kinderen
Gehuwd 19 augustus 1640, Berlicum, met Heijlwigis Swanenberg 1610- en hun kinderen
M Andreas van Grinsven 1665-

Aantekeningen
Huwelijken Heijlwigis Swanenberg
Joannes Godefridi van Grinsven
Ouders
Goijart Albert Zegers van Grinsven
Beatrix (Baetken) ?

Relaties en kinderen
Gehuwd 19 augustus 1640, Berlicum, met Heijlwigis Driesen van Swanenbergen 1610- en hun kinderen
M Andries Jan Goijerts van Grinsven 1649-

Heijlwigis Driesen van Swanenbergen
Geboren 10 januari 1610 - Berlicum
Overleden
Ouders
Andreas Nicolai van Swanenbergen †1628
Dingena Marten Janse van de Veerdonk †1628

De koppeling: https://gw.geneanet.org/wbijnen?lang=nl&pz=wilhelmus+martinus+theodorus+henricus&nz=van+bijnen&p=joannes&n=van+grinsven&oc=22
Dank en groet,
johan van Grinsven
HenkD zei op 17 november 2021 om 14:50
Beste Johan,
De naam van Grinsven kwam ook daarvóór zeker voor. Hoewel de pastoor in het doopboek vaak volstond met voornamen en patroniemen, staan in andere aktes wel de volledige namen. Het is vaak een heel gepuzzel met al die stukjes informatie die je her en der vandaan moet halen.
Ik ben wel benieuwd hoe je bij Goijaert Albert Zegers X Beatrix terecht bent gekomen.
Ik vond namelijk deze doopakte:

Kind Jan
Vader Goeijaert Emmertsen
Moeder Ida N.N.
Getuige 1 Willem Henricx
Getuige 2 Agatha Alarts Verschout
Soort registratie doopakte
Religie RK
Diversen Kind uit 's-Hertogenbosch, vader uit
Berlicum
Plaats Berlicum
Plaats doop Berlicum
Datum doop 17-09-1614
Johan van Grinsven zei op 17 november 2021 om 12:51
Hallo HenkD,
Ik heb mijn stamboom bijgewerkt. Nogmaals dank voor jouw informatie. Ik ben nu benieuwd naar jouw toevoeging: 'enzovoort - tot het bekende begin van de Van Grinsvens'.
Mijn stamboom eindigt namelijk bij de vader van Joannes Goijerts: Goijaert Albert Zegers X Beatrix (Baetken).... Ik verneem graag hoe ik verder de geschiedenis in ga.
Begrijp ik overigens goed dat voor Petrus Godefri de achternaam van Grinsven niet gebruikt wordt?
Dank en groet,
Johan van Grinsven
Johan van Grinsven zei op 15 november 2021 om 23:27
Dankjewel HenkD. Zo kan ik weer verder....
HenkD zei op 15 november 2021 om 17:56
Beste Johan, je hebt al veel gevonden. Ik zet hieronder neer hoe deze tak in mijn stamboom voorkomt:

-> Hendrikus (Tilburg 6-4-1857/Loon op Zand 4-5-1936) x (Tilburg 19-9-1883) Maria Elisabeth van de Sande (Tilburg 26-4-1855/Vught 31-3-1928)
zoon van:
-> Petrus (Nuland 26-8-1807/Tilburg 11-5-1865) x (Den Bosch 3-11-1849) Cornelia Smulders (Oisterwijk 18-3-1822/Tilburg 25-3-1891)
zoon van:
-> Martinus (Berlicum 27-9-1769/Boekel 29-12-1851) x (Berlicum 15-5-1803) Johanna Maria van Doorn (Heeswijk 25-10-1774/Berlicum 23-4-1814)
zoon van:
-> Petrus Godefridi (Berlicum 6-8-1723/Berlicum 4-12-1780) x (Berlicum 1-3-1767) Anna Maria Joannis van den Boom (Berlicum/Berlicum 20-6-1792)
zoon van:
-> Godefridus Driessen (Berlicum 11-3-1695/Berlicum 2-9-1735) x (Berlicum 25-5-1721) Theodora Henrici van Roosmalen (1700)
zoon uit tweede huwelijk van:
-> Andreas Jansse Goijarts (Berlicum 7-10-1649/Berlicum 12-5-1727) x (Berlicum otr. 4-2-1679) Anna Geerlings Jongers (Sjongers) (Heeswijk 21-7-1648/ca 1687) x (2) (Berlicum 12-10-1687) Adriana Jansse Baniers Joosten (Berlicum 27-12-1665/Berlicum 31-3-1737)
zoon van:
-> Joannes Goijerts (Berlicum 17-9-1614) x (Berlicum 19-8-1640) Heijlwigis Andrae van Swaenbergen (Berlicum 10-1-1610)

enzovoort - tot het bekende begin van de Van Grinsvens
Johan van Grinsven
Johan van Grinsven zei op 15 november 2021 om 16:29
Hallo,

Wie heeft er al onderzoek gedaan naar onderstaande tak van de familie Van Grinsven. Ik heb namelijk mijn twijfels over de gegevens die ik tot nu toe heb kunnen vinden. Niet bij de twee jongste generaties, maar daarna.

- Johannes Franciscus van Grinsven (Tilburg, 29-01-1857 - Tilburg, 20-08-1972) X Anna Maria Nicolasina Donders (1891 - 1975, beide Tilburg); hij is zoon van:

- Hendrikus (Henricus Adrianus) van Grinsven (Tilburg, 06-04-1857 - Loon op Zand, 04-05-1936) X Maria Elisabeth van de Sande (Tilburg, 1855 - Loon op Zand, 1928) (tilburg), hij is een zoon van: (MAAR HIER BEGINT MIJN TWIJFEL AL...)

- Peter (Petrus) van Grinsven (Greunsven) (Nuland, 26-08-1807 - Tilburg, 11-05-1865) X Cornelia Smulders (Oisterwijk, 18-03-1822 - Tilburg, 25-03-1891);

- Martinus van Grinsven (Griensven) (Berlicum, 27-09-1803 - Boekel, 29-12-1851) X Johanna Maria van Dooren (Doorn) (Heeswijk, circa 1768 - Den Bosch, 22-02-1848)

- Petrus van Grinsven (Berlicum, 06-08-1723 - Berlicum, ca. 1780) X Anna Maria van den Boom (Berlicum, 04-08-1739 - ??);

- Godefridus (Gooijert Driessen) van Grinsven )Berlicum, 11-03-1695 - Berlicum, 02-09-1735) X Theodora (Dirks Hendriks) van Roosmalen (Berlicum, ca. 1700).

Mocht iemand deze gegevens herkennen of verder nagevolgd hebben, dan verneem ik het graag....

Met dank en groet,
Johan van Grinsven
HenkD zei op 21 februari 2021 om 19:56
Hoi Jo,
Aha, dus je stamt af van Christianus van Grinsven x (2) Johanna van Oord

Ja, een stamboom is een hele puzzel. Maar het resultaat maakt alles weer goed.
En daarbij ontdek je alles rondom de tijdgeest, de geschiedenis en het lief en leed van je voorouders. Fascinerend - dat zeker.
Succes met je boek!
Jo
Jo zei op 21 februari 2021 om 18:36
Hoi Henk,
De waarheid gebied mij te zeggen dat ik vooral anderen het werk heb laten doen en ik daar de vruchten van pluk. Ik ben er dankbaar voor en ik vermeld waar ik kan de bron.
Je vind alles, nou ja bijna alles, op het internet.

Maar toch, ja het is wel schuimen, struinen, zoeken, checken en.....het is verslavend.

Als je dan ook nog een digibeet bent, zoals ik, is het alsnog veel werk. Maar ik doe het met plezier en heb al heel veel verhalen. Ik houd van geschiedenis
en ik wil er ga een soort van boek broddelen, gewoon voor mezelf.

Geschiedenis door de jaren heen met mijn voorouders in de hoofdrol.

Nee, ik ben er niet een van Maria x Leonardus.

Ik ben er een van de Lithse tak, Johanna van Grinsven, Maria van Zoelen en Antoon (kappie) Janssen zijn mijn overgrootouders.
HenkD zei op 21 februari 2021 om 17:34
Leuk, Jo, dan heb je al heel wat uitgezocht.
Ben je er toevallig een van Maria x Leonardus?
(is wel een long shot hoor ;)
Jo
Jo zei op 21 februari 2021 om 10:33
Beste HenkD, bedankt!
Ik ben een nakomeling van Jan Hutmanssoen.
Groet, Jo Mulder
Pascal Le Blanc zei op 11 maart 2017 om 20:49
Beste Henk,

Enorm veel dank. DIt is idd de site die ik bedoelde.

Pascal
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 7 maart 2017 om 10:41
Dank je wel voor deze nuttige tip, HenkD!
HenkD zei op 6 maart 2017 om 16:32
Pascal,
Die website bestaat inderdaad niet meer. Is dus al geruime tijd geleden uit de lucht gehaald.

Toch zijn oude webpagina's nog wel te achterhalen. Er bestaat namelijk een "archiefdienst" voor het internet die regelmatig pagina's opslaat -> the Waybackmachine.

Ik heb de door jou gezochte pagina (Den Dungen ongeveer 1330) voor je opgezocht en dit is de link daarnaartoe:

http://web.archive.org/web/20130224000407/http://members.ziggo.nl/avgoss/Den%20Dungen.htm

Kopier en plak deze in de adresregel van je browser.
Mocht je nog meer pagina's van die site willen zien dan klik je midden bovenaan van de pagina op de knop "index" en op die introductiepagina scroll je naar het hoofdstuk dat je in wilt zien en klikt daarop.

Tip1: kopieer de teksten die je wilt bewaren en bewaar ze;
Tip2: ook dit is informatie die je natuurlijk zelf dient te controleren....
Nisha zei op 6 maart 2017 om 14:40
Pascal
Bij google vond ik dit: misschien kun je hier iets vinden wat je zoekt.
"Den Dungen ongeveer 1330 " Nakomelingen van Jan Hutmanssoen."

gr.
Norah zei op 6 maart 2017 om 11:23
Dag Pascal,

Wanneer je -van Grinsven- typt bij -onderwerp- bovenaan deze pagina, krijg je alle informatie over dit geslacht.
Ik hoop dat ik het goed begrepen heb wat je vroeg.
Mvg.
Pascal Le Blanc zei op 5 maart 2017 om 11:44
helaas werkt de tiscali link niet meer, daar stond heel veel informatie.

Kan iemand mij helpen aan de info die daar stond?
Nisha zei op 31 mei 2016 om 19:22
zoek op Google : stamboom van Grinsven. kies: Den Dungen ongeveer 1330 - daar vind je de stamboom van Grinsven heel uitgebreid.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 31 mei 2016 om 11:49
Beste R. Friends, je kunt je vraag het beste stellen door een nieuw onderwerp te starten.
Dan wordt er vast meer op gereageerd en maakt het ook de vraagstelling wat duidelijker.
Hier is het linkje om een nieuw onderwerp te starten:
http://www.bhic.nl/onderzoeken/forum/nieuw-onderwerp-starten
Succes !
r.friends, Dordrecht zei op 31 mei 2016 om 10:34
een schitterend verhaal, maar ik blijf al steken bij Anthonia van Grinsven, geboren Vught 25-2-1837 als dochter van Pieter van Grinsven en Francijntie Timmermans. Zij overleed Rotterdam 2-9-1916 en was gehuwd met Johannes Witlox. Verder kan ik niets vinden. Wie helpt verder
Henk van Eupen zei op 3 juli 2013 om 10:44
zie pas nu bericht van Martin van Griensven,dd. 21-02-2012 over oorsprong naam en familiewapen. Ben hier erg in geïnteresseerd.
André Schoones zei op 3 juli 2013 om 08:47
Weet je ook in welke plaats ze geboren zijn?
Margo van Grinsven zei op 3 juli 2013 om 00:17
@ Maarten.
Door omstandigheden nu pas weer in staat om berichten in het forum te lezen. Kinderen van Joh.Adrianus Maria van Grinsven en Cornelia Vissers zijn:
Johanna Henriette Maria Antonia, geb. 17-01-1913;
Johannes Gerardus Henri Maria, geb.6-5-1915; Cornelia Adriana Johanna Maria, geb. 23-02-1917;
Henricus Josephus Jacques Maria, geb. 27-09-1918;
Maria Josepha Antonia Anna, geb. 27-05-1920;
Jacques Marie Cornelis Antonius, geb. 9-08-1921
Dorethé zei op 30 december 2012 om 22:29
Aannemende dat de kinderen binnen het huwelijk geboren zijn, zijn de geboortenakten nog niet openbaar (termijn is 100 jaar). Bronnen om info te vinden: bevolkingsregisters, persoonskaart CBG, oude kranten (kranten.kb.nl).
Henk D zei op 30 december 2012 om 19:28
Maarten,

Je zou ook kunnen informeren bij Anton van Bommel
(http://gw0.geneanet.org/avanbommel1?lang=nl)
Hij heeft wellicht meer info over het gezin van Johannes Adrianus Maria van Grinsven die in 1912 in Baardwijk gehuwd is met Cornelia Vissers.
Bert zei op 30 december 2012 om 03:52
zgBG dient het CBG te DenHaag te zijn.
Bert zei op 30 december 2012 om 03:51
@Maarten,

Je kan het beste bij het zcBG de persoonkaart van Cornelia opvragen.
Daarop zouden de kinderen vermeld kunnen zijn.
De kaart van Joh.A.M. Is niet beschikbaar.

Misschien dat je in het gemeente archief van DenBosch of Waalwijk) het bevolkingsregister kan inzien.

Mvg


Verstuurd via mijn iPad.
Maarten van Bokkel zei op 30 december 2012 om 03:39
Ik ben op zoek naar de nakomelingen van Johannes Adrianus Maria Van Grinsven (1872-1937) en Cornelia Vissers (1890-1983). kan iemand mij verder helpen?
andrea van Grinsven zei op 28 april 2012 om 20:59
Wauw, geweldig om dit allemaal t zien! Mijn familie komt inderdaad ook uit Dint-Michiels gelstel!

Mvg,
Andrea van Grinsven
grunsven19@gmail.com zei op 18 maart 2012 om 12:18
niewuw gmail

grunsven19@gmail.com


040-2123991
Frank Scholman zei op 21 februari 2012 om 21:19
Beste Martin, Zeer veel belangstelling voor uw aanbod heb ik. Mogelijk dat we iets kunnen afspreken.
mijn mail adres is flam@hetnet.nl
Wie weet wat we voor elkaar kunnen betekenen. Mijn bevindingen staan deels op www.familieband.nl onder de naam H.E.G.M. van Grinsven. Hier vindt u de grote lijn. Ik heb nog heel veel meer informatie in aldfaer staan.
Groet Frank Scholman Boxtel
Martin van Griensven zei op 21 februari 2012 om 19:31
Gedurende vele, vele jaren ( al vanaf ongeveer 1963 ) deed ik onderzoek naar stamboomgegevens van de Fam. Van Griensven.
Ik heb gezocht naar de oorsprong van de naam , maar ook of er een familie-wapen aan kon worden gekoppeld.
Ik denk in beide vraagstukken te zijn geslaagd.
Graag bied ik U mijn eindresultaat aan;
met daaraan gekoppeld de vraag om mij - zo nodig - uitgebreid van commentaar te voorzien.

Ook in eerdere berichten over onze naam in b.v. de Sint Jansklokken kan ik U nadere info geven.

Mijn onderzoek is in feite afgerod, maar ik besef, dat actualisering altijd opportuun is.

Frank Scholman zei op 31 januari 2012 om 21:49
Boven vermelde aankondiging is een artikel uit het "Brabants Dagblad" van 25 juni 2003: zie deze link: http://vangriensven.com/artikelBD.html
Boek bestaat dus al een tijdje.
Antwoord op de onderste vraag hiervoor zul je contact met de schrijver moeten opnemen.
Wim van Griensven zei op 31 januari 2012 om 20:46
In De Brouwershoeve in Nistelrode wordt zondag een boek gepresenteerd over de geschiedenis van de Heesche tak van de familie Van Grinsven/Van Grunsven/Van Griensven. De auteur van het genealogisch boek is de in Heesch geboren Jan van der Heijden.

Vraag: Ik zou graag dit boek in willen zien? Mag er ook uit dit boek gekopieerd worden?
André Schoones zei op 18 november 2011 om 20:48
Olga,
Deze drie namen komen bij mij niet voor, Ik heb doop/geboorte-, trouw- en begraaf/overlijdensgegevens gekoppeld van inwoners van Den Dungen tussen 1610 en 1902, 1922 en 1942
grunsven zei op 18 november 2011 om 15:28
hr scholman

ik stam van zelfde stam writer
aangehuwden oa nouhuijs van kessel romijnders de bijl bogaert
dus ook lithse tak.
hebt u voor mij relevant genealogie of parenteel.

grunsven19@gmail.com 040-2123991
Olga van der Kant zei op 18 november 2011 om 14:32
Beste André, kan je me misschien vertellen,wie de ouders zijn Heijwich Jacobs,overleden voor 1684, getrouwd met Peter Gerards ?
Mijn stamboom begint met Martin Jacobs (de Ketelaer)
André Schoones zei op 18 november 2011 om 13:58
De bij mij bekende gegevens uit de vorige mail:
Arnoldus (Aart) Johannes Wilhelmus van Grinsven, zn. van Jan Willem Aarts van Griensven en Henrica (Henrixke) Henrik Henriks van Griensven, gedoopt te Den Dungen op 29 mrt 1629, overleden op 3 jul 1680, trouwde (1) met Christina (Crijntje) Peter Willem Ariens, dr. van Peter Willem Adriaans van Griensven en Henrica (Henrixke) Jan Jan Delis Wijgergangs, woonachtig te Sint Michielsgestel, gedoopt te Den Dungen op 16 mei 1629, getuige: Henrik Jan Henrik Roelofs, Anna Adriaan Servaas?, overleden voor 1676.
Uit dit huwelijk:
1. Jan Aerts van Grinsven, woonachtig te Sint Michielsgestel,
2. Cornelis Arn van Griensven, gedoopt te Den Dungen op 28 dec 1657, overleden op 11 jun 1692?
3. Hendrixken (Handersken) Aert Jansen, gedoopt te Den Dungen op 24 jul 1662, overleden op 1 jan 1684.
4. Hendrick Aerts van Grinsven, gedoopt te Sint Michielsgestel op 23 sep 1665.
5. Gerard Aart J van Griensven, gedoopt te Sint Michielsgestel op 26 okt 1669, getuige: Peter Gerards, Heijlwich Jacobs, overleden voor 1684.
6. Petrus Aerts van Grinsven, gedoopt te Den Dungen op 27 dec 1659.
Arnoldus (Aart) Johannes Wilhelmus van Grinsven, otr. (2) te Sint Michielsgestel op 2 mei 1676, trouwde te Sint Michielsgestel op 17 mei 1676 met Maria (Marike) Cornelis Jansen Spierings, dr. van Cornelis Jan J Spierings en Jenneke Hendrik Jan Hendriks, afkomstig uit Den Dungen, (Maria trouwde (2) met Henderick Lambers van der Heijden.).
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Aert Jansen, gedoopt te Den Dungen op 30 mrt 1675, overleden op 11 jun 1692?
2. Geert Aert Janssen, gedoopt te Den Dungen op 9 mei 1677.
3. Quirijntje (Chrispina) Aert van Grinsven, gedoopt te Sint Michielsgestel op 7 mrt 1680,
4. Teuniske van Grinsven.
André Schoones zei op 18 november 2011 om 13:48
Ik heb me vergist!
Cornelis Aart Jansen en Geert Aart Jansen (van Grinsven) zijn zonen van de (tweede) vrouw van Aart Jan Willems van Grinsven en Maria Cornelis Jansen Spierings.
André Schoones zei op 18 november 2011 om 13:36
Enkele aanvullingen op het bericht van Bert:
Aart Jan Willems van Grinsven is gedoopt op 29-3-1629. Crijntje Peter Willem Ariens is op 16 mei 1629 in Den Dungen gedoopt.
Hun zoon Cornelis Aarts van Grinven is gedoopt op 30 mrt 1675 in Den Dungen als Cornelis Aart Jansen.
Geert Aart Jansen (zijn broer) is gedoopt op 9 mei 1677 in Den Dungen. Maar over Petrus Janszn van den Broek heb ik geen verdere gegevens.
Bert vd Brandt zei op 17 november 2011 om 22:58
@Brigitte,

Ik kan je evt. wel wat meer weergeven.

Zend mij een email dan stuur ik je wat ik heb geregistreerd. Zie mijn site(s) voor een klickable email(-adres).

MvG
Brigitte vd Broek zei op 16 november 2011 om 18:54
Hoi Bert,

Hartelijk bedankt voor je aanvulling. Ik kan weer aan de slag.

Groetjes

bert zei op 13 november 2011 om 18:58
@brigitte,

Over de partner van Sebastiana het volgende (let wel dat de ouders van Aart - de vader van petrus - beide een vGrinsven zijn!) :


Aart Jan Willems van Grinsven is geboren omstreeks 1629, zoon van Jan Willem Aarts van Griensven [999] en van Henrixke Henrik Henrik Rutten van Griensven. Aart is overleden op 3 juli 1680, ongeveer 51 jaar oud. Aart begon een relatie met Crijntje Peter Willems Ariens [999].
Notitie bij de relatie van Aart en Crijntje: Uit dit huwelijk:
Handerske Aart van Griensven, geboren 24 juli 1662, overleden 1 januari 1684 op 21-jarige leeftijd.
Jan Aarts van Griensven, geboren voor 1663.
Hendrik Aarts van Griensven, geboren 23 september 1665 te Sint Michielsgestel.
Gerard Aarts van Griensven, geboren 26 oktober 1669 te Sint Michielsgestel, overleden voor 1684.
Cornelis Aarts van Griensven, overleden 11 juni 1692.
Crijntje is geboren omstreeks 1630. Crijntje is overleden.
Kind van Aart en van Crijntje:
1 Peter Aarts van Griensven. Hij is gedoopt op 27 december 1659 te Den Dungen. Peter is overleden, 36 jaar oud. Hij is begraven op 27 mei 1696 te Den Dungen. Peter trouwde, 23 jaar oud, op 6 juni 1683 te Den Dungen met Sebastiana van Beughen [999], ongeveer 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Peter en Sebastiana: Uit dit huwelijk:
Quirina Peter Aarts van Grinsven, geboren 1 juni 1688 te Den Dungen.
Sebastiana is geboren omstreeks 1660 te Den Bosch. Sebastiana is overleden. Sebastiana trouwde later op 3 november 1697 te Den Dungen met Petrus Janszn. van den Broek [999] (geb. ±1655).


PS. Ik leg niet alle kinderen vast alleen die ik 'toevallig' tegenkom. Anders wordt mijn bestand dermate groot!

MvG
Bert
bert zei op 13 november 2011 om 18:52
@Brigitte,

Bij mijn weten stamen alle vGinsven (vGiensvenne / vGrunsven / of welke schrijfwijze ook) af van de door jou genoemde Rutger Writer.

Zie ook : http://home.tiscali.nl/~grunsven/
alsmede :
http://www.coolen-online.be/index.htm
Alwaar veel gegevens staan van de vGrinsven.

Ook via mijn kwartierstaat zijn vele vGrinsven te vinden. Net zoals de Wijgerganckx / Spierings / Westerlaken / en andere veel voorkomende families in het dungense gebied.

Uit mijn gegevens hierna het volgende rapport gegenereerd:
==
Rutger Jans Hutman van Griensvenne [00 stamvader] is geboren omstreeks 1340. Rutger is overleden vóór 1380, ten hoogste 40 jaar oud.
Notitie bij Rutger: Ook wel Rudger Jan hutman van Griensvenne.
Beroep:
writer = tornator = draaier

Websites:
Zie ook de algemene informatie van Grunsven.
Dit gezin staat beschreven in de kwartierstaat van Hans van Mierlo.

Rutger begon een relatie met Heijlwich Aalberts van Scijndel [999].
Notitie bij de relatie van Rutger en Heijlwich:
I.1 Rutger Jans Hutman van GRIENSVENNE (die Writer), gestorven vóór 1380.

gehuwd met Heijlwich Aalberts van Scijndel.

Uit dit huweleijk:
1. Jan Rutten van GRIENSVENNE (die Writer (=houtdraaier of leerlooier) (zie ook II.1)
2. Weijndelmoet van GRIENSVENNE
Gehuwd met: Jan CLUET.
3. Bertha van GRIENSVENNE, (GAHt BP1176 f.262v).
Gehuwd met: Jacob van den PLACKE.
====
M : Rutger Jans {Hutman} Van Griensvenne =>Codes==LWNr.105.240+MuNr.173.328+AvdW.Ks.39.704=157.216==

Huwt/Marr

W : Heijlwich Aelbertsdr {v.Scijndel} Van Schijndel
=> Codes : ==LWNr.105.241+MuNr.173.329+AvdW.Ks.39.705=157.217==
--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Jan Rutgers {die Writer} Van Griensvenne ( * = , + = 1422 )
2: Wijndelmoet Van Griensvenne
3: Berta Van Griensvenne
--------------------------------------------------------------------------------
Heijlwich is geboren omstreeks 1345. Heijlwich is overleden.
Kind van Rutger en van Heijlwich:
1 Jan Rutgers van Griensvenne, geboren vóór 1367 te Den Dungen. Jan is overleden vóór 1422 te Den Dungen.
Notitie bij overlijden van Jan: tussen 1413 en 1422
Notitie bij Jan: II.1 Jan Rutten van GRIENSVENNE (die Writer (=houtdraaier)), dood vóór 1422.

Gehuwd met Jutta Hendrik Heijnensoon van de LAAR, dood vóór 1455, dochter van Hendrik van de LAAR en Otta Hendriks Arnts van de MORTEL. Zie hierover meer op de laatste pagina, Anton v Grunsven.

Uit dit huwelijk:
1. Heerswijch Jan Rutger van GRIENSVENNE.
Gehuwd met: Jan GLAVIMANS.
2. Jan van GRIENSVEN (zie ook III.33).
3. Rutger Jan Rutgers van GRIENSVEN (zie ook III.53).
Eerste voorvader van Rogier van Gri(e)nsven en Hester van Grinsven.
In deze lijn ook aansluiting van Familie van de Velde uit Son. (Bisschop)
4. Geertruijt Jan Rutgers van GRIENSVENNE.
Gehuwd met: Gielis Willems Delissen Willems ZUEETAN (van den Dunghen), dood vóór 1448.
5. Lijsbet Jans van GRIENSVEN.
Gehuwd met: Gerit Henrik WIJGERGANCK, dood vóór 1460, zoon van Henrick WIJGERGANCK en Lijsbeht KEELBREKER.
6. Heilwich Jan Rutten van GRIENSVEN, dood vóór 1436.
Gehuwd met: Henrik Engberts Peters, geboren ong. 1390 in Den Dungen, dood vóór 1436.
Krijgen 2 kinderen Peter Engbert en Willem.
Kinderen nemen de naam over van de moeder en het is weer van Griensvenne.
Peter Engbert van Griensvenne huwd Lijsbeth van Rode en krijgen 3 kinderen.
Engbert, Roelof en Lenaart.
Roelof huwd in den Dungen Goortke Gooiaerts van England, (Landbouwer.)
Nakomelingen van Roelof blijven voornamelijk wonen in den Dungen en omgeving.
Uit Roelof ook Van Grinsven (1947) in Wisconsin U.S.A.
Engbert van Griensvenne huwd in den Dungen Hillegond Lauwrens van Houthuizen.
(zie peter 1521-1589)
Krijgen 6 kinderen: Adriaen(zie VI31.1), Henrick, Jacob, Engbert, Marike, en Elijsabeth.
Jacob en Engbert gaan na 1500 in Geffen wonen. Engbert in Geffen Genoemd Eymart van Griensven. rond 1650 komt de naam van Grinsven erbij en later rond 1780 Van Grunsven.
Nakomelingen vanuit Geffen naar o.a.Lith, Kessel, Berghem, Heesch, volkel, Zeeland, Reek en Uden worden naamdragers; Van Griensven Van Grinsven en Van Grunsven.
Ook Van Grunsven in Oregon U.S.A. in 1911 en Wisconsin U.S.A in 1875.
7. Gerong van GRIENSVEN, dood vóór 1483. Gerong bezit rond 1450 een huis en erf op Griensven in Den Dungen belast met eem dag turfvaart met paard en kar voor het klooster Bazeldonk, met een cijns van 3 of 4 pond aan dit klooster en met een grondcijns.
(’Zes eeuwen Den Dungen, blz. 83: Paterstr.46 B 730).
Gehuwd met: Heilwich Gerit Willem Daniels die VRIEZE (van Vechel), zij is poorteres van ’s-Hertogenbosch. GAHt BP1257 fol. 322v, 14-5-1488.
8. Godefrida (Goedstu) van GRIENSVEN.
Gehuwd 1x met: Jan LOEKEN, dood vóór 1454.
Gehuwd 2x met: Jan Klaas Janssen van KESSEL.
9. Beatrijs van GRINSVEN. Zij is begijn in de grote begijnhof (klooster) in ’s-Hertogenbosch. GAHt BP1245 fol. 126v, 1477/1478.
10. Katelijn van GRINSVEN.
Gehuwd 1 x met: Peter Henriks BRUIJSTENS.
Gehuwd 2 x met: Willem van BAARLE. In 1482 is hij kapelmeester en in 1483 armmeester. GAHt BP1251 fol. 171v, jan. 1482; BP1253 fol. 127 fol. 1483/1484.
11. Henrik van GRINSVEN.
12. Bela van GRINSVEN.
Gehuwd met: Goijart Roelofs van der STAPPEN.
13. Hendrika van GRINSVEN, dood vóór 1440.
Beroep:
writer = houtdraaier of leerlooier

Websites:
Dit gezin staat beschreven in de kwartierstaat van Mari van Oorschot.
Dit gezin staat beschreven in de kwartierstaat van Hans van Mierlo.
Dit gezin staat beschreven in de kwartierstaat van de familie van Liempt - Meijers "segment Broeren".

Jan begon een relatie vóór 1390 met Jutta Henrik Heynensoon van de Laer, ten hoogste 20 jaar oud.
Notitie bij de relatie van Jan en Jutta: Jutta erft na 1400 het deel dat haar moeder erfde van haar grootvader Henrick Arnts van den Mortel.
Na 1400 koopt Jan Rutten die Writer van Klaas Herman Klaas van Lieshout het deel dat zijn vrouw Agnes erfde van haar vader Hendrik Arnts van de Mortel.
Gielis Willems erft in 1436 een oud huis met gebouwen op het aangelegen land en akker op Griensvenne
Gerong erft rond 1450 een huis en erf van zijn vader.
In 1413 koopt Jan Rutger een akker met gebouwen van Wouter van Grinsven.
(Litt: Zes eeuwen Den Dungen)


http://users.pandora.be/henk.coolen/genealogie/DatHtm/DAT325.HTM#F9032
====
M : Jan Rutgers {die Writer} Van Griensvenne, Geboren/Born in Den Dungen {NB,NL}, Gestorven/Died 1422 in Den Dungen {NB,NL} =>Codes==LWNr.52.620+104.800+104.818+209.454+209.474+415.154+417.286+MuNr.86.664+AvdW.Ks.19.852+39.264+39.282+78.382+78.402+153.010+155.142=78.608==
Zoon van / Son of : Rutger Jans {Hutman} Van Griensvenne & Heijlwich Aelbertsdr {v.Scijndel} Van Schijndel

Huwt/Marr

W : Jutta Henrick {v.Bucstel} Van de Laer, Gestorven/Died 1450
=> Codes : ==LWNr.52.621+104.801+104.819+209.455+209.475+415.155+417.287+MuNr.86.665+AvdW.Ks.19.853+39.265+39.283+78.383+78.403+153.011+155.143=78.609==
Dochter van / Daughter of : Henric Heijnensoen Van de Laer & Otta Henric Van den Mortel

--------------------------------------------------------------------------------
Kinderen/Children ;
1: Jan Jan Rutgers Van Griensvenne (*/+)
2: Rutger Jan Rutgers (Rogier) Van Griensvenne ( * = , + = 1461 )
3: Geertruyt Jan Rutgers Van Griensvenne ( * = , + = 1448 )
4: Heerswina Jan Van Griensven (*/+)
5: Elisabeth Jan Rutgers Van Griensvenne (*/+)
6: Gerong Jan Rutgers Van Griensvenne ( * = , + = 1483 )
7: Godefrida (Goedstu) Van Griensvenne
8: Beatrijs Van Griensvenne
9: Katelijn Van Griensvenne
10: Henrick Van Griensvenne
11: Bela Jan Van Griensvenne (*/+)
12: Hendrika Van Griensvenne
13: Heijlwich Jan Rutgers Van Griensvenne ( * = 1403 , + = 1436 )
--------------------------------------------------------------------------------

Uit dit huwelijk:
*1. Rutger Jan Rutten van Griensvenne, KwNr 22712; overl. voor 1461; geh.m. (1 of 2) Engel Jan Rutten; Mechteld Klaas Hagens
*2. Lijsbet Jan Rutten van Griensvenne, KwNr 91001; overl. Den Dungen voor 1436; geh.m. Gerard Henriks Wijgergangs
*3. Gerong Jan Rutgers van Griensvenne, KwNr 45478; begr. Den Dungen 1481 - 1483; geh.m. Heilwich Gerit die Vrieze; vM105
4. Goedstu (Godefrida) Jan Rutten van Griensvenne; geh.m. (1) Jan Loeken (zie vM570), (2) Jan Klaas van Kessel; (2) vM498; dr. Margriet
*5. Geertruijt Jan Rutgers van Griensvenne, KwNr 22801; geh.m. Gielis Willems Delissen Willems van den Dungen
6. Beatrijs Jan Rutten van Griensvenne; begijn in de grote Begijnhof te ’sBosch
*7. Jan Jan Rutten van Griensvenne, KwNr 22932; geh.m. Aleit
8. Katelijn Jan Rutten van Griensvenne; geh.m. (1) Peter Henrik Bruystens, (2) Willem van Baarle, kapelmeester (1482), armmeester (1483)
9. Henrik Jan Rutten van Griensvenne
*10. Bela Jan Rutten van Griensvenne, KwNr 76407; geh.m. Goyaert Roelof van der Stappen
11. Hendrika Jan Rutten van Griensvenne; overl. voor 1440
*12. Heerswina Jan Rutten van Griensvenne, KwNr 45639; geh.m. Jan Glaviman
*13. Heilwich Jan Rutten van Griensvenne, KwNr 38177; overl. voor 1436; geh.m. Henrik Engberts
Jutta is geboren omstreeks 1370, dochter van Hendrik van de Laar en van Otta Hendriks Arnts van de Mortel. Jutta is overleden vóór 1455 te Den Dungen, ten hoogste 85 jaar oud.

MvG
grunsven zei op 13 november 2011 om 13:44
hallo

ik ben gerard van grunsven en mijn gmail is grunsven19@gmail.com

tel 040-2123991
Brigitte vd Broek zei op 22 augustus 2011 om 23:48
Hallo,

Omdat jullie allemaal zoveel weten over de familie van Grinsven stel ik ook een vraag. Ik zoek de geboortedatum en ouders van Maria Joannis van Grinsven. Ze is op 16-06-1720 gehuwd met Petrus Petri vd Broek te Den Dungen.
Enkele doopgetuigen van hun kinderen zijn de volgende van grinsvennen: Jacobus, Henricus Rutten en Arnoldus Peters.

Ik moet er wel bij vertellen dat de moeder van Petrus Petri vd Broek nl Sebastiana van Beugen ook met een van Grinsven getrouwd is geweest nl. Petrus Aerts van Grinsven op 05-06-1683 te Den Dungen. Ook van haar zoek ik een geboorte en overlijdensdatum mocht iemand die weten.

Ondertussen vraag ik me af of Maria Joannis van Grinsven ook afstamt van Rutger Writer?

Groetjes
André Schoones zei op 8 augustus 2011 om 19:51
Bij Guilelmus staat in het doopboek waarschijnlijk alleen de moeder (Elisabeth Schellekens) vermeld, daarom heb ik de achternaam van de moeder toegevoegd. Voor de zekerheid moet ik dat ook nazoeken.
André Schoones zei op 8 augustus 2011 om 19:46
3 en 9 heten allebei Joannes. Meestal betekent dat, dat de eerste Joannes voor de geboorte van de tweede al is overleden. Joannes (3) zal dus waarschijnlijk voor 20 juli 1787 overleden zijn. Ik zal de akte moeten opzoeken om het zeker te weten.
arda zei op 8 augustus 2011 om 18:23
Nog even over dat berichtje, kind nr. 3 en nr. 9 zijn op dezelfde dag gestorven. Is dit wel correct?
arda zei op 8 augustus 2011 om 18:11
André, een hoop informatie die je gevonden hebt, mooi hoor.

Ik heb hierover wel een vraag. Is het 1e kind (guilelmus Schellekens) wel uit dat huwelijk. Hij heet geen van Gri(e)nsven en is ook voor het huwelijk al geboren.
(zie bericht 8-8-2011. 17:05 uur)
André Schoones zei op 8 augustus 2011 om 17:16
Gegevens van het echtpaar van Grisnven x Gerits:
Willem Jansse van Grinsven, trouwde te Den Dungen op 11 sep 1746 met Henrica Petrus/Henricus Gerits. (Bij twee kinderen is sprake van Henrica of Hendrien Petrus en bij twee Henrica Henricus Gerits. Alleen bij het eerste kind staat van Schijndel. Dat betekent volgens mij uit Schijndel. Van de twee kinderen die na 1811 overlijden wordt de moeder Geerts ipv Gerits genoemd.)
Uit dit huwelijk:
1. Joanna (Jenneke) Wilhelmus J van Grinsven, gedoopt te Den Dungen op 26 mei 1747, overleden te Sint Michielsgestel op 22 feb 1823, trouwde te Den Dungen op 26 mei 1771 met Arnoldus Joannes Fr Smits, zn. van Joannes (Jan) Franciscus J Smits en Anna Mari (Annemie) Wilhelmus M Meulenbroeck, gedoopt te Den Dungen op 2 aug 1743, overleden te Sint Michielsgestel op 27 aug 1784.
2. Henricus Guilelmus J van Grinsven, gedoopt te Den Dungen op 23 dec 1749.
3. Guilelma Guilelmus J van
Grinsven, gedoopt te Den Dungen op 19 feb 1752.
4. Joannes Guilelmus J van Grinsven, gedoopt te Den Dungen op 25 mrt 1754.
5. Joanna Maria Guilelmus J van Grinsven, gedoopt te Den Dungen op 11 nov 1756, overleden te Sint Michielsgestel op 4 dec 1835.
Heeft iemand iets gevonden dat erop wijst dat de Johannes geboren in 1754 dezelfde is als de Johannes die met Elisabeth Schellekens trouwt?
André Schoones zei op 8 augustus 2011 om 17:05
Ik heb van het echtpaar Jan van Grinsven x Elisabeth Schellekens de volgende gegevens gevonden: Johannes (Jan) Wilhelmus van Grinsven, trouwde te Sint Michielsgestel op 28 mei 1775
met Elisabeth Cornelius Schellekens, dr. van Cornelis Schellekens en Joanna Venmans, overleden te Den Dungen op 25 okt 1813. Uit dit huwelijk:
1. Guilelmus (Wilhelmus) Schellekens, gedoopt te Den Dungen op 3 nov 1774.
2. Guilelma Joannes G van Griensven, gedoopt te Den Dungen op 26 apr 1776.
3. Joannes Joannes G van Grinsven, gedoopt te Den Dungen op 31 aug 1777, overleden te Den Dungen op 25 apr 1846.
4. Henrica Joannes G van Grinsven, gedoopt te Den Dungen op 9 dec 1778, landbouwster, overleden te Den Dungen op 11 okt 1835, trouwde te Den Dungen op 18 nov 1810 met Antonius Theodorus Joh van der Donk, zn. van Theodorus Joannis van der Donk en Adriana Godefridus Cauwenbergh, gedoopt te Den Dungen op 15 nov 1760, bouwman, overleden te Den Dungen op 18 aug 1835, (Antonius trouwde (1) te Den Dungen op 20 mei 1792 met Wilhelmina (Meijntje) Everardus van Locven.).
5. Willem Joh W van Grinsven, geboren te Sint Michielsgestel, gedoopt te Sint Michielsgestel op 11 mrt 1780, bouwman, overleden te Sint Michielsgestel op 24 feb 1858, trouwde (1) te Sint Michielsgestel op 22 jun 1827 met Anna Maria van den Berk, dr. van Petrus Michael van den Berk en Maria Johannes van den Heuvel, gedoopt te Sint Michielsgestel op 7 sep 1794, overleden te Den Dungen op 29 dec 1864, otr. (2) te Sint Michielsgestel op 11 mei 1805, trouwde te Den Dungen op 26 mei 1805 met Johanna Gerardus Maas.
6. Johanna van Griensven, gedoopt te Sint Michielsgestel op 4 mrt 1782, overleden te Sint Michielsgestel op 30 mrt 1835, trouwde te Sint Michielsgestel op 20 jun 1819 met Joannes Antonius J Venroij, zn. van Antonius Johannes Venroij en Maria Petri van Grinsven, gedoopt te Den Dungen op 29 jul 1782, overleden te Sint Michielsgestel op 12 feb 1843.
7. Cornelis Joh van Griensven, gedoopt te Sint Michielsgestel op 25 aug 1785, bouwman, overleden te Den Dungen op 9 okt 1853, trouwde te Den Dungen op 25 feb 1821 met Elisabetha Joannes A van Overbeek, dr. van Joannes (Jan) Adrianus van Overbeek en Antonia Joannes van den Broek, gedoopt te Den Dungen op 29 mrt 1787, getuige: Petrus Adrianus van Overbeeck, Maria Antoni Eijkemans, landbouwster, overleden te Den Dungen op 3 feb 1868.
8. Adrianus van Grinsven, gedoopt te Sint Michielsgestel op 25 aug 1785.
9. Joannis Jo van Griensven, gedoopt te Sint Michielsgestel op 20 jul 1787, overleden te Den Dungen op 25 apr 1846.
10. Adrianus van Grinsven, gedoopt te Sint Michielsgestel op 20 aug 1789.
11. Adrianus van Grinsven, gedoopt te Sint Michielsgestel op 29 apr 1791, overleden te Sint Michielsgestel op 20 aug 1822, trouwde (datum onbekend) met Hendrien van Hommelen.
John zei op 6 augustus 2011 om 19:29
Ik zou daarbij moeten aanvullen dat ik ook niet zeker ben van deze voorouders.
john zei op 6 augustus 2011 om 18:14
Ik heb kennelijk een andere Johannes als echtgenoot van Elisabeth, met een doop in 1754 en een andere moeder Herica Peter Gerits van Schijndel.

van Grinsven, Johannes Wilhelmus van
Doop 25/3/1754 Den Dungen

Overlijden 11/6/1812 Den Dungen Twijfel: Woont 1835 te den bosch??

Ouders
Vader van Grinsven, Wilhelmus
Moeder Gerits van Schijndel, Herica Peter

Broers en zussen
1. van Grinsven, Joanna
2. van Grinsven, Hendrik
3. van Grinsven, Wilhelmien
Henk zei op 6 augustus 2011 om 08:28
Andre,
Helemaal mee eens.
Bedankt voor de correctie.
André Schoones zei op 4 augustus 2011 om 20:22
Geboren worden in 1759 en trouwen in 1775 lijkt me onwaarschijnlijk, zeker in een tijd waarin vaak na hun dertigste getrouwd werd. Ik verwacht eerder dat hij 1740-1745 geboren zal zijn.
Henk zei op 3 augustus 2011 om 22:35
Andre,
Ik kan je helemaal volgen tot en met:

Generatie I Johannes (Jan) Wilhelmus van Grinsven, trouwde te Sint Michielsgestel op 28 mei 1775 met
Elisabeth Cornelius Schellekens, dr. van Cornelis Schellekens en Joanna Venmans, gedoopt in 1744, overleden te Den Dungen op 25 okt 1813

Het huwelijk heb jij ook:
zondag 28 mei 1775 Sint-Michielsgestel

Plaats: Sint-Michielsgestel,
TROUWDATUM: 28-05-1775
BRUIDEGOM: Johannes Wilhelmus Grinsven, van
BRUID: Elisabeth Cornelius Schellekens

en het overlijden van Elisabeth:

Overledene Elisabeth Schellekens
Relatie overledene Jean van Grinsven
Vader overledene Corneille Schellekens
Moeder overledene Jeanne Venmans
Soort registratie overlijdensakte
Aktenummer 31
Datum overlijden 25-10-1813
Periode 1813
Deel Overlijdensregister 1813
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 2082

Dit huwelijk en de door getoonde afstamming tot aan Johannes Cornelis van Grinsven en Christina Kuijpers
hebben we dus gelijk.

Waar het nu om gaat is: wie waren de ouders van Johannes Wilhelmus van Grinsven x Elisabeth Cornelius Schellekens

??

Voor deze Johannes Wilhelmus had ik deze doop:

donderdag 26 juli 1759 Gemonde

Plaats: Gemonde, bron: BHIC, gezindte/instantie:
RK register: Sint-Michielsgestel 22,
KIND: Joannes
DOOPDATUM: 26-07-1759
Geslacht: M
VADER: Wilhelmus M. van Griensven
MOEDER: Sophia van de Wiel
Peter: Mathias van Griensven
Meter: Gisberta van de Wiel

Voor Elisabeth de geboortedatum:

Elisabeth Schellekens
Gedoopt op 3 februari 1749 - St Michielsgestel
Gestorven op 25 oktober 1813 - DD

Als ik wat meer tijd heb ga ik verder , maar ik ben nu ook niet meer zeker van de juiste connectie...

groet
André Schoones zei op 3 augustus 2011 om 21:53
Ik heb inderdaad waarschijnlijk een foute koppeling gemaakt!
Generatie VI Wilhelmus Cornelis van Grinsven, zn. van Johannes Cornelis van Grinsven en Christina Kuijpers, geboren te Sint Michielsgestel op 16 aug 1928, overleden te Sint Michielsgestel op 5 okt 1929.
Generatie V Johannes Cornelis van Grinsven, geboren te Den Dungen op 29 sep 1884, trouwde (1) te Sint Michielsgestel op 14 mei 1914 met Wilhelmina van den Bersselaar, dr. van Gerardus van den Bersselaar en Maria Catharina van Berkel, geboren te Sint Michielsgestel in 1888, overleden te 's Hertogenbosch op 1 dec 1926, trouwde (2) te Sint Michielsgestel op 2 jun 1927 met Christina Kuijpers, geboren te Sint Michielsgestel op 14 jun 1888, overleden te Rosmalen op 10 dec 1960, begr. te Sint Michielsgestel op 13 dec 1960.
Generatie IV Christiaan van Grinsven, geboren te Den Dungen op 12 dec 1857, landbouwer, overleden te Sint Michielsgestel op 18 dec 1946, trouwde te Den Dungen op 30 sep 1881 met Lamberdina Schuurmans, dr. van Marinus Schuurmans en Allegonda Strakkens, geboren te Den Dungen op 15 nov 1853, landbouwster, overleden te Sint Michielsgestel op 10 apr 1927.
Generatie III Johannes van Griensven, geboren te Den Dungen op 23 jan 1822, landbouwer, overleden te Den Dungen op 22 jan 1905, trouwde te Den Dungen op 25 mei 1851 met Geertrui van de Langenberg, dr. van Adelbertus van de Langenbergh en Geertruida (Geertruij) Joannes van den Dungen, geboren te Schijndel op 27 dec 1820, landbouwster, overleden te Den Dungen op 13 feb 1875.
Generatie II Cornelis Joh van Griensven, gedoopt te Sint Michielsgestel op 25 aug 1784, bouwman, overleden te Den Dungen op 9 okt 1853, trouwde te Den Dungen op 25 feb 1821 met Elisabetha Joannes A van Overbeek, dr. van Joannes (Jan) Adrianus van Overbeek en Antonia Joannes van den Broek, gedoopt te Den Dungen op 29 mrt 1787, getuige: Petrus Adrianus van Overbeeck, Maria Antoni Eijkemans, landbouwster, overleden te Den Dungen op 3 feb 1868.
Generatie I Johannes (Jan) Wilhelmus van Grinsven, trouwde te Sint Michielsgestel op 28 mei 1775 met
Elisabeth Cornelius Schellekens, dr. van Cornelis Schellekens en Joanna Venmans, gedoopt in 1744, overleden te Den Dungen op 25 okt 1813.
Henk zei op 3 augustus 2011 om 20:54
Hallo Andre
(ik neem maar even aan dat de A daar voor staat)

5 generaties daarvoor staat bij mij ook een Wilhelmus van Grinsven. Maar die heeft een andere echtgenote:

Wilhelmus Matthiae van Grinsven (Gemonde 1735) x Sophia Rutgeri van de Wiel (Berlicum 28-12-1727) (dr van Rutgeri van de Wiel en Gijsberdine Gerits van de Pas)

???

Ik denk dat we even de tussenliggende generaties moeten vergelijken.

Hoor nog wel.
A. Schoones zei op 3 augustus 2011 om 20:27
Henk,
Weet jij wie de ouders van Wilhelmus van Grinsven en Hendrina Geerts zijn? (vijf generaties terug vanaf Christiaan?
Henk zei op 3 augustus 2011 om 20:16
@ A. van Grinsven:

Vervolgens:
de ouders van Johannes Cornelis van Grinsven zijn:
Christiaan van Grinsven (DD 12-12-1857/Sint-M 18-12-1946) x (DD 30-9-1881) Lamberdina Schuurmans (DD 15-11-1853) (dr van Martinus Schuurmans en Allegonda Strakkers)

Ga je vervolgens nog 18 generaties terug dan kom je uit bij (volgens mij de oudst bekende) stamvader van de van Grinsvennen:

Rutger Jan (die writer) van Griensvenne (DD ca 1340/DD vóór 1383) x Heijlwich Aalberts van Schijndel (Schijndel ca 1340)

Succes!

A. Schoones zei op 3 augustus 2011 om 18:18
Johannes Cornelis van Grinsven en Christina Kuijpers zijn de ouders van Wim van Grinsven.
A. van Grinsven zei op 13 juli 2011 om 15:06
Heeft er iemand Wim van Grinsven in zijn stamboom betrokken. Hij is geboren op 8 mei 1931 in Sint-Michielsgestel. Ik zou graag de voorouder(s) weten. Alvast bedankt.
mevr. E.v.d.kant zei op 7 juni 2011 om 23:15
Adrianus van der kant, geb.Nuland 14 dec.1847, trouwde op 23 apr. 1877 met Catharina van Grinsven, geb.18 febr. 1855 in Nuland,dr.v. Martinus van Grinsven en Hendrika Meulendijk.
dr. Francisca, geb.Rosmalen, tr.in Nuland met Adrianus van den Hurk, geb.Dinter.
Misschien leuk om te weten.
Helena zei op 31 mei 2011 om 01:13
Henk, - Voor adres BHIC : zie deze site en kijk even rechtsboven onder het oranje blokje 'over ons' - Locaties enz.
hen van Eupen zei op 30 mei 2011 om 23:25
Dank, Frank, weet weer iets meer. Heb je ook adres of tel. nr. van Brabants Historisch Informatie Centrum? Houd me aanbevolen.
Frank Scholman zei op 29 mei 2011 om 21:58
Beste Henk
dit is wat ik hierover heb.
Parenteel van Johannes van Grinsven
1 Johannes van Grinsven. Johannes trouwde met Maria de Bresser.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Christiena (Cristina) van Grinsven, geboren in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland. Volgt 1.1.
2 Michiel van Grinsven, geboren in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland. Volgt 1.2.
3 Franciska van Grinsven, geboren in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland. Volgt 1.3.
1.1 Christiena (Cristina) van Grinsven is geboren in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland, dochter van Johannes van Grinsven (zie 1) en Maria de Bresser. Cristina trouwde op 25-09-1841 in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Adriaan Verhoeven. Adriaan is geboren in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland, zoon van Johannes Adriaan Verhoeven en Johanna Maria van den Boogaard. Adriaan is overleden op 28-12-1876 in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland.
1.2 Michiel van Grinsven is geboren in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland, zoon van Johannes van Grinsven (zie 1) en Maria de Bresser. Michiel is overleden op 07-03-1879 in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland. Michiel trouwde op 05-08-1821 in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Huberdina van der Krabben. Huberdina is geboren in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland, dochter van Wilhelmus van der Krabben en Anna Maria Berings.
1.3 Franciska van Grinsven is geboren in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland, dochter van Johannes van Grinsven (zie 1) en Maria de Bresser. Franciska trouwde op 29-04-1819 in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland [bron: Brabants Historisch Informatie Centrum] met Adriaan van der Hagen. Adriaan is geboren in Boxtel, Provincie Noord-Brabant, Nederland, zoon van Simon van der Hagen en Elisabeth van der Ven.
Index (14 personen)
Berings, Anna Maria [Schoonmoeder van 1.2] 1.2
Boogaard, Johanna Maria van den [Schoonmoeder van 1.1] 1.1
Bresser, Maria de [Partner van 1] 1; 1.1; 1.2; 1.3
Grinsven, Christiena (Cristina) van [Nummer 1.1] 1.1
Grinsven, Franciska van [Nummer 1.3] 1.3
Grinsven, Johannes van [Nummer 1] 1; 1.1; 1.2; 1.3
Grinsven, Michiel van (†07-03-1879) [Nummer 1.2] 1.2
Hagen, Adriaan van der [Partner van 1.3] 1.3
Hagen, Simon van der [Schoonvader van 1.3] 1.3
Krabben, Huberdina van der [Partner van 1.2] 1.2
Krabben, Wilhelmus van der [Schoonvader van 1.2] 1.2
Ven, Elisabeth van der [Schoonmoeder van 1.3] 1.3
Verhoeven, Adriaan (†28-12-1876) [Partner van 1.1] 1.1
Verhoeven, Johannes Adriaan [Schoonvader van 1.1] 1.1
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 29-05-2011 21:59 door Frank Scholman
Henk van Eupen zei op 28 mei 2011 om 14:02
L.S. Ben doende de stamboom van mijn moeder's familie (van Griensven uit Boxtel)uit te zoeken. Stuit op Johannes van Grinsven (1750/1760 - 1810), geh. met Maria de Bresser (Boxtel 06-11-1760 -24-02-1846)Kinderen:o.a. Michiel (Boxtel 10-12-1791- 07-03-1879) beroep grutter
Kan iemand mij verder helpen?
Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 24 mei 2011 om 09:18
@Mazarine: Hoi, had je al eens <a href="http://vangriensven.com/artikelBD.html" target="_blank">naar dit artikel over Van Griensven</a> gekeken? Wie weet, word je hiermee wel op een spoor gezet. En... stamboomonderzoek begint vaak in je eigen la: op zoek naar bidprentjes en trouwboekjes van ouders en grootouders. Vanuit daar kun je weer verder zoeken.
mazarine van griensven zei op 22 mei 2011 om 10:28
hallo ik wil graag mijn stam boom weten en ik ben een van griensven
grunsven zei op 7 april 2011 om 09:54
hallo grunsven nieuw email
grunswaal54@gmail.com
gruns2010@live.nl

tel040-2123991
Mathieu van Rooij zei op 6 april 2011 om 12:29
Ben op zoek naar ouders van Gerardus van roij (rooij)(geb. ongeveer 1738) getrouwd (rond 1762) met Isabella van Grinsven (geb. rond 1743). Waarschijnlijk beiden geboren in Empel. Helaas kom ik niet verder. Misschien is er een aanknopingspunt als ik iets meer weet over Isabella van Grinsven en haar ouders.
Misschien kan iemand mij op weg helpen.

grunsven zei op 3 april 2011 om 12:08
is deze tak nog verder terug te voeren?

ben er naar op zoek

040-2123991

gruns2010@live.nl

grunswaal54@gmail.com
Frank Scholman zei op 2 maart 2011 om 11:16
Als dat zo is klopen de gegevens die ik van Margo van Grinsven meb gekregen. Echter ik zoek feiten, aktes of iets van die aard.
gerard van grunsven zei op 2 maart 2011 om 11:12
hallo
zijn ouders godefridus niet
gooiaart goert gelinck van grinsven en
jenneke geurt hendrik smits?????????

grunsven19@gmail.com

denk graag mee. 040-2123991
Frank Scholman zei op 1 maart 2011 om 22:01
Beste René, dat zouden de ouders kunnen zijn. Ik zoek naar enig bewijs daar toe, dat is wat mij ontbreekt. Als je me verder kunt helpen graag.
René van der Kammen zei op 1 maart 2011 om 21:20
De ouders van Wilhelmus van Grinsven zijn : Godefridus van Grinsven
en Anna Dadema.
Of bedoelde u dit niet?.


Groetjes René van der Kammen
Frank Scholman zei op 1 maart 2011 om 19:03
Dank je wel René, Ik had die akte ook gevonden. Hoop echter er achter te komen wie de van Grinsven ouders zijn.
Toch bedankt voor het mee denken.
Groet Frank
René van der Kammen zei op 1 maart 2011 om 17:07
Hoi Frank hier de ouders van Joanna Gertrudis Cammel.

Dopen
Datum 06/11/1779
Bron DTB-025
Vindplaats GAHt
Kerk Jan-Pieter
Kerkelijke Gezindte RK

v Joanna Gertrudis Cammel
Wettig ja
Man Godefridus Cammel
Vrouw Catharina Teulings
Onbekend Dun, Henricus Stephanus van
Onbekend Steuterings, Joanna Maria

Groetjes René van der Kammen
René van der Kammen zei op 25 februari 2011 om 10:56
Hoi Frank ik heb de ouders van Wilhelmus gevonden voor u.


Dopen
Datum 24/05/1779
Bron DTB-060
Vindplaats GAHt
Kerk Jacob

Kerkelijke Gezindte RK

m Wilhelmus van Grinsven
Wettig ja
Man Godefridus van Grinsven
Vrouw Anna Dadema
Onbekend Grinsven, Gerardus van
Onbekend Vogels, Adriana

Groetjes René van der Kammen
Joost van der Voort zei op 23 februari 2011 om 15:02
kwartier staat van hester van Grinsven.
Rogier Claes Rutten van Grinsven gehuwd met Aleyt Gillisdochter van de velde genaamd van Son Zus van Bisschop Sonnius Den Bosch.Zoon:Rogier van Grinsven gehuwd met Hadewich van der Merendonk.Zoon: Mr.Rogier van Grinsven(Licentiaat in de rechten Schepen 's-Hertogenbosch overleden 21-07-1643 gehuwd met Josina van Amelroy.Dochter:Hester van Grinsven overleden 14-12-1653 te 's-Hertogenbosch.Deze informatie te vinden in DE kleien Meyerij.
Succes
John van Grinsven zei op 15 februari 2011 om 19:42
@Frank Scholman
De mails die ik je stuur komen onbezorgd terug. Kan je me nogmaals contacten?
John van Grinsven zei op 10 februari 2011 om 21:57
Patrick en ik stammen van deze voorouders:
Joannes Wilhelmus van Grinsven X
Elisabeth Cornelius Schellekens
Huwelijk 28-05-1775 te Sint-Michielsgestel

Rond 25/8/1785 een tweeling:
- Adrianus X Henrica van Hommelen
- Cornelius X Elisabeth van Overbeek

Wij stammen van Adrianus en ik weet dat de Cornelius tak ook gedocumenteerd is.

Ik ben nog 6 generaties verder terug over de lijn van Grinsven alleen hiervan ontbreekt mij bewijs. Ik zou graag gegevens vergelijken.

jgrinsven@gmail.com

grunsven zei op 9 februari 2011 om 15:32
hallo mijn tak loopt terug tot
writer van grinsven
onze kant nouhuijs kessel
de bijl romijnders de graaf greun.

reageer op grunsven19@gmail.com

tel 040-2123991
piet zei op 20 november 2010 om 22:29
er is een complete stamboom van de van
grinsven families in oirschot ter inzage onder vangrunsven gaat terug
tot 1470
het was eerst van grunsven maar de schout van kasteel heeze vond zijn naam te boers en omdat deze toch de boeken bijhield heeft deze zijn naam
van grunsven verandert in grinsven omstreeks 1714
Frank Scholman zei op 30 september 2010 om 00:25
Beste Patrick, Leuk dat je reageerd, Ik ben terug tot Rutger Janssen Hutman (alias Die Writer) van Griensvenne geboren in Den Dungen en overleden voor 1360. Er zitten nu 2469 personen in de stamboom. In mijn programma Aldfear heb ik nu 6269 personen ingevoerd, je ziet dus dat er nog het nodige zoek werk is.
Van Grinsven Heesakkers heb ik niet in het systeem, hellaas. Misschien vindt je moeder het wel leuk om haar onderzoek resultaten naast die van mij te leggen. Kunnen we kijken waar we elkaar verder kunnen helpen. Groet Frankk scholman, Boxtel.
patrick van grinsven zei op 29 september 2010 om 22:52
hallo daar
ik wou even door geven dat ik ik ook een nazaat van de van grinsvennen uit den dungen ben. mijn moeder heeft ook het een en ander uit gezocht en ik geloof dat wij terug zijn rond 1450
mijn familie komen allemaal uit oisterwijk
jan van grinsven(opa) en(oma) mien heesakkers
maar je bent wel verder succes
Frank Scholman, Boxtel zei op 30 augustus 2010 om 00:11
Bert dank voor jou reactie. Zeker ken ik de door jou genoemde site. Geweldig, ook de verhalen erbij, goed werk. Het was een goed hulp middel ter ondersteuning van mijn zoektocht. Een deel staat op Familieband.nl onder HEGM van Grinsven, voor haar heb ik dit uitgezocht en ben daarmee nog druk doende. Ik heb momenteel zo'n 5445 namen in het aldfear programma staan die met de van Gri(e)nsven(ne) te maken hebben. Leuk is dat de eerste vrouw van mijn vader, haar moeder ook een van Grinsven was. Er zijn nog vele losse stukjes
Frank Scholman, Boxtel zei op 30 augustus 2010 om 00:10
Bert dank voor jou reactie. Zeker ken ik de door jou genoemde site. Geweldig, ook de verhalen erbij, goed werk. Het was een goed hulp middel ter ondersteuning van mijn zoektocht. Een deel staat op Familieband.nl onder HEGM van Grinsven, voor haar heb ik dit uitgezocht en ben daarmee nog druk doende. Ik heb momenteel zo'n 5445 namen in het aldfear programma staan die met de van Gri(e)nsven(ne) te maken hebben. Leuk is dat de eerste vrouw van mijn vader, haar moeder ook een van Grinsven was.
Bert vd Brandt zei op 29 augustus 2010 om 21:43
Neem aan dat je dezee site wel kent :
http://home.tiscali.nl/grunsven/3%20Den%20Dungen.htm

Verder heb ik vele vGri(e)nssven(ne) in mijn kwartierstaat.
Via de vAmmelroij uit Vlijmen ben ik verwant aan Hester van Grinsven.
Frank Scholman zei op 28 augustus 2010 om 23:39
dank aan allen, voor inzet mij verder te helpen. De gegevens van Henk hebben mij op het juiste pad gebracht. Ik ben nu terug tot in 1300. De naam van Grinsven is dan van Griensvenne, door de jaren heen verschreven naar van Griensven en daarna naar van Grinsven. Ook is er een tak die verschreven is naar van Grunsven. Ik hoop de boom nog verder in kaart te brengen en te kunnen publiceren. Met vriendelijke groet, Frank Scholman
Dorethé zei op 6 september 2009 om 22:13
Cornelia wordt geboren in Boxtel:

Bruidegom Johannes Koopal
Plaats geboorte Best
Vader bruidegom Johannes Koopal
Moeder bruidegom Elisabeth van de Ven
Bruid Cornelia van Oers
Plaats geboorte Boxtel
Vader bruid Andries van Oers
Moeder bruid Maria Catharina van Griensven
Soort registratie huwelijksakte
Aktenummer 3
Diversen Akte bevat meer informatie
Datum huwelijk 10-05-1822
Gemeente Best
Bron Huwelijksregisters
Periode 1822
Bevat Huwelijksregister Best 1822
Toegangsnr. 50
Inv.nr. 863

Bron: deze site (BHIC). De akte zelf is in te zien via digitalestamboom.eindhoven.nl. Hierin vind je o.a. de geboortedata van de bruid en bruidegom.
Verder vind je op deze site:

Overledene Cornelia van Oers
Plaats Best
Aktedatum 22-01-1823
BS Best Deel 18 Jaar 1823 Akte 3

Ook deze akte is online in te zien.
Jeanne van Oers 020 3456 245 zei op 6 september 2009 om 00:11
Andries van Oers trouwt ( waar en wanneer )met Maria Catharina van Griensven tussen 1790 en 1800 en krijgen een kind die ca 1800
geboren moet zijn.
Dit kind, Cornelia van Oers, trouwt op
10.05.1822 te Best met Johannes Koopal.
Heeft U misschien wat meer gegevens ?

Vr.groeten Jeanne van Oers
Henk zei op 6 april 2009 om 18:39
Beste Frank,

Ik heb als ouders van Johannes Antonius Grinsven, van:

Antonie Janse (Sint-M 25-4-1721) x (Sint-M 7-5-1752) Pieternella Peeter Schonens (1725) (dr van Petrus Schonens en Cornelia van Son)

en de ouders van Henrica Johannes Tillaert, van den:

Jan van den Tillaart en Maria van de Meerendonk

Wellicht helpt dit je wat verder
Mvg
Henk
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 22 januari 2009 om 10:22
Beste Tim,
het is eigenlijk geen kwestie van welke naam er eerder was, maar meestal gaat het gewoon om een andere schrijfwijze. Degene die de namen opschreef in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken deed dit op de manier zoals hij de naam hoorde. Of dit dan ook allemaal dezelfde families zijn kun je uitzoeken door stamboomonderzoek te doen.
tim zei op 20 januari 2009 om 16:21
wat was er eerder van grinsven of van grunsven?

gr tim
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 15 januari 2009 om 09:45
Beste Frank, in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken staan inderdaad minder gegevens vermeld dan in de Burgerlijke Stand akten. Dan komt het eigenlijk aan op het uitrekenen van de doopdatum van de bruidegom (ongeveer)om die dan vervlgens proberen terug te vinden. Misschien kun je ook nog oudere broers of zussen terugvinden, om zodoende de datum van het huwelijk van de ouders beter te kunnen plaatsen. Je kunt de akten zelf bij ons in de studiezaal van het BHIC in 's-Hertogenbosch inzein.
Als je op ons genealogisch forum kijkt, vindt je verschillende bezoekers die bezig zijn met de familienaam Van Grinsven; misschien is het een goed idee om via dit forum met deze bezoekers in contact te komen. Veel succes.