Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Reacties (189)

Kees Backx zei op 5 februari 2024 om 13:03
Sybert Wagener en katharina Elisabeth Wagener (Wagner, Wagenaar, Wagener) zijn in de Nederlandse DTBs nergens terug te vinden, Toch zij zij belangrijke doopgetuigen bij Duncan en Katharina Cameron. Katharina lijkt naar haar vernoemd en ook haar dochter Katharina Elizabeth Cameron gehuwd met Cornelis Stompwijk lijkt weer naar haar vernoemd. Ik denk dat Elisabeth Katharina Wagner een zus is van de vader van Katharina, John Cameron die getrouwd was met Anna Willemsen, en van zijn broer (de vader van Duncan, ze waren immmers neef en nicht). Waarschijnlijk is Sybert eveneens een militair die in dezelfde plaatsen gelegerd was maar bij een ander regiment bijvoorbeeld duits of iets anders.
Ook bij andere regimenten waren er huwelijks en doopregisters niet alleen bij de schotse regimenten. Bijvoorbeeld het Regiments baptism register van the dutch minister in Oranje Nassau's first bataljon met dopen te Breda in 1749, verder baptized the 28th (aug. 1750 of 49) Agnes Watt daughter to Gorge Watt, soldier in Coll. Murray's company, and isbell Eraser (Fraser), his wife Ieper.
Dus misschien is er nog hoop iets meer te vinden.
Hans zei op 4 februari 2024 om 18:19
Voor Gauld lees Grauld:

Zijn vrouw wordt in alleen met de familienaam Irv*n aangeduid (dus niet MacIrvin)

Marriage (Nederduits Gereformeerd) on February 2, 1752 in Klundert (Netherlands)
=
Groom Alexander Grauld

Bride Janneke Irven


Remark Datum ondertrouw: 15-01-1752

Hun eerste kind staat te boek als Daniel Grault (gedoopt 29 okt 1752)
Kees Backx zei op 4 februari 2024 om 17:25
Op 7-5-1775 trouwt Evert Cameron te Willemstad met Janna Mac Ervin, soldaat uit de compagnie van kolonel Bruce.
Op 17-3-1776 trouwt Duncan Cameron te Willemstad met Catharina Cameron, eveneens soldaat uit de compagnie van kolonel Bruce.
Eerder werd op dit forum al gedacht aan een familierelatie tussen Duncan en Evert, wellicht een broer.
Uit de archieven (reg. Archief West Brabant) blijkt de vrouw van Evert Cameron, Janna (Makkervin= Mc Ervin) weduwe te zijn van Alexander Gauld.
Zij was geboortig van Inverness in Schotland en op 2 februari 1752 getrouwd te Klundert met Alexander Gauld.
Alexander Gauld was soldaat onder de compagnie Invalides van de heer luitenant kolonel Boranowsky, garnizoen houdende binnen Niervaert (Klundert).
Janna had reeds drie kinderen bij hem t.w. Johannes geb. 10-8-1755 te Klundert, Willem geb. 28-10-1759 en Catharina geb. 31-1-1764.
Janna zal wellicht een jaar of twintig geweest zijn ten tijde van dit eerste huwelijk, dus geboren omstreeks 1732.
Onze Duncan die met Catharina Cameron trouwt in 1776 is geboren in 1742, dus slechts eenmaal getrouwd.
Evert trouwde net als zijn vrouw op een latere leeftijd, zij was reeds weduwe. Daarom heb ik het sterke vermoeden dat Evert van een andere generatie moet zijn dan onze Duncan.
Zoals we weten ging in 1788 een Duncan Cameron van de compagnie van maj. Santheuvel v.h. Bataljon Houston naar de copagnie Invalides te Klundert, leeftijd 52 jaar, diensttijd 28 jaar en 8 maanden. Deze zou dus omstreeks 1736 geboren moeten zijn.
Dit zou wel qua leeftijd een broer van voornoemde Evert kunnen zijn.
Onze Duncan zou als neef vernoemd kunnen zijn en op dezelfde plaats geworven.
Rom zei op 1 februari 2024 om 18:52
Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van Clan Cameron (vanaf ongeveer de 13-e eeuw) is er een goed boek: The Camerons: a history of Clan Cameron, geschreven door John Stewart of Ardvorlich (schoonzoon van de 26e Chief).
Het boek is verkrijgbaar in het museum van Clan Cameron in Achnacarry, maar ook via de online bookshop: https://www.clancameronmuseum.co.uk/onlineshop.html.
Kees Backx zei op 27 januari 2024 om 15:31
Reference: SP 36/72/88
Description:
Folio 88. Duncan Cameron, at Hertogenbosch, to Eun Cameron, his father, in Morvern, c/o John McFarlane in Edinburgh, stating that he could not return home to Scotland without obtaining his discharge. Expresses sympathy with the Pretender's cause. Seals (fragments).

Date: 1745 Oct 25-1745 Oct 31
Held by: The National Archives, Kew
Legal status: Public Record(s)
Closure status: Open Document, Open Description

Gevonden in de catalogus van The National Archives in Kew:

Reference: SP 36/72/92
Description:
Folio 92. John Cameron at Hertogenbosch, in North Brabant, to Dougall Cameron, his father, of ?Invermallie (Invermilly) Inverness-shire, expressing the wish that he had not gone abroad at this time because of the events now occuring in Scotland. States that dozens of his fellow soldiers [in Holland] were deserting and breaking their necks in the process. [Found in the pocket of one MacDonald, deceased.] Seals.

Date: 1745 Oct 25-1745 Oct 31
Held by: The National Archives, Kew
Legal status: Public Record(s)
Closure status: Open Document, Open Description

Reference: SP 36/72/92
Folio 90 Angus Mc Donald at Hertogenbosch soldier in capt. Halkett's company in gen. Colyears regiment in the service of the states of holland against france, to Lauchlan McLean, merchant in Glasgow salt-market, c/o Allan Cameron, charge-keeper at Edinburgh, stating that he will be able to procure a discharge in 6 years time. Fears that the Pretender will have a sober chance of succes in Scotland as all troops in Holland are ready to be embarked for England to defend it against him. (ff. 88 and 90 were found in the pocket of Lauchlan McLean whilst sick in Harwich hospital, 1745 oct 25-31

Het lijkt of deze drie briefjes vanaf hetzelfde garnizoen verzonden zijn en er een verband is tussen hun. Welk onderdeel betreft dit en zijn er raakvlakken met onze Camerons. De John en Duncan Camerona uit Morvern en Invermallie zijn van de tak van de Mc Gillonie Camerons.
Kees Backx zei op 27 januari 2024 om 15:16
John Cameron en Anna Willemsen/Williamson wanneer zouden zij overleden zijn en waar, misschien zit daar nog informatie over de herkomst of voorouders verborgen?
Als Duncan Cameron en Katharina Cameron inderdaad neef en nicht van elkaar zijn dan zijn John Cameron en Anna Willemsen zijn oom en tante. Als eerste getuige bij de meeste van de kinderen van John Cameron en Anna werd sergeant John Cameron telkens genoemd. Deze sergeant Cameron had een zoon James, 1748 te Bommel geboren. Ook John en Anna kregen een zoon James (Jacobus) , 1756 te Nijmegen. Zou sergeant John Cameron geen broer kunnen wezen van de vader van soldaat John Cameron getrouwd met Anna Willemsen? Hij lijkt ook een stuk ouder en van een andere generatie, wel van het zelfde legeronderdeel.
Michiel zei op 18 januari 2024 om 15:35
Ha Kees dat klopt ook.
Kees Backx zei op 18 januari 2024 om 11:58
Reactie op Michiel over: Min of meer bij toeval gevonden:
Schoonhoven NH Dopen
Fol. 84
1752
Den 1e Junij is Gedoopt
Margarita vader Johannes Cammeron
moeder Bel Cambel
Hoi Michiel dit lijkt mij Sergant John Cameron en zijn vrouw isabel Campbel uit het zelfde regiment, vaak getuige bij onze Camerons?
Michiel zei op 18 januari 2024 om 10:15
document humain
Michiel zei op 18 januari 2024 om 10:14
Een echt 'document human' gevonden in de catalogus van The National Archives in Kew:

Folio 347. Gertrude Cameron from Breda to her husband. Regrets long separation and hopes...
This is available to download from Findmypast
Partner websites are free to search but there may be a charge to view full
transcriptions and download documents. Other services may also be available.

Visit Findmypast

More ways to view this record
Reference: SP 36/64/347
Description:
Folio 347. Gertrude Cameron from Breda to her husband. Regrets long separation and hopes for a reunion though she is pessimistic. Has their child with her and is making a living despite problems. Family greetings.

Note: Dutch.
Date: 1744 Oct. 22
Held by: The National Archives, Kew
Legal status: Public Record(s)
Closure status: Open Document, Open Description

Vermoedelijk dit echtpaar:

Dorethé zei op 18 juli 2013 om 00:03
In 1732 trouwt een Robert Cameron in Breda met Geertruijd Blom. Deze Robert dient ook bij Cunninghame. Zie Stadsarchief Breda of WieWasWie.
Michiel zei op 17 januari 2024 om 23:03
Rom zei op 17 januari 2024 om 14:30
Ferguson deel III nagelopen, de bovenstaande doop van 1752 staat niet in deze publicatie
Rom zei op 17 januari 2024 om 14:30
Dank je Kees, goede aanvulling. Ik heb de gegevens ook gevonden. In Ferguson (PUBLICATIONS
OF THE SCOTTISH HISTORY SOCIETY VOLUME XXXVIII) THE SCOTS BRIGADE IN HOLLAND
VOL. Ill (1901), worden nog meer kinderen van deze Johan (John) en Joanna genoemd.
Kees Backx zei op 17 januari 2024 om 11:51
Rom vermeldde 26 februari 2022 het volgende: 26-5-1754 gedoopt: Catrijn. Ouders: Jan Kambrij en Anna Willems. Getuige: Teuntje van Drits (?). Ik ben n.a.v. deze gegevens gaan zoeken in Gorinchem naar een huwelijk van hun beide een jaar eerder. Heb dit gevonden in boek 13 via Genver.nl 14 mei 1753. Johan Cameron, soldaat in reg. Majoribanks compagnie colonel Leslie in garnizoen te Schoonhoven (geboden ook daar gedaan), Anna Willemsen geboortig van Nijmegen.
Groetjes Kees
Tinus Cameron zei op 29 december 2023 om 17:31
Marco, Duncan Cameron is als soldaat in meerdere plaatsen geweest waaronder Nijmegen. Daar is een kind geboren. Dit kan je opzoeken in de stamboom Perenboom Arntz naar Duncan Donken /Docus Cameron +- 1742 - 1797. Dus de kans dat je kan spreken van bloedverwanten is niet groot of je moet aan kunnen tonen afstammeling te zijn vanuit de bloedlijn zoals hierboven omschreven
Tinus Cameron zei op 29 december 2023 om 17:24
Het zoeken naar bloedlijnen in de naam Cameron heeft niet veel zin. De clan Cameron was een van de grotere clan's, waarvan een groot deel, als gevolg van de hongersnood uitgewaaierd zijn over de hele wereld. Ik heb aantoonbaar een directe bloedlijn naar Duncan, ook wel Docus of Dooc genoemd. Mijn Opa Cornelis werd ook Dooc genoemd. Toen Duncan dienst nam als huursoldaat was er gelijktijdig ook een Cameron die dienst nam echter woonde in Breda en was geen familie. Ik heb veel gereisd over de wereld voor mijn werk en heb in heel veel landen de naam Cameron terug gevonden. Zo ook im Suriname waar 3 Cameron's een planage hadden, de graven zijn er nog. Elke slaaf kreeg toen de naam cameron. In Maleisie heb je de Cameron Highlands waar de Cameron's theeplantages hadden. Dus vindt je de naam Cameron is dit niet per definitie familie van elkaar of te plakken aan een bloedlijn. Dus de speculatie war ik lees is zinloos.
Michiel zei op 29 december 2023 om 12:28
Daar ben ik het ook mee eens.
Rom zei op 27 december 2023 om 15:44
Zeer interessante berichten. De events waar hij op doelt is de Jacobite Rising, die culmineerde in de slag bij Culloden (vlakbij Inverness), waar de Schotten definitief zijn verslagen. In minder dan een uur tijd zijn daar 1500 Schotten gesneuveld, waaronder minstens 400 van de Cameron clan.
Of de bovengenoemde Camerons (Duncan en John) op de een of andere bloedgerelateerd zijn aan onze Duncan cameron is hieruit niet te zeggen.
Michiel zei op 26 december 2023 om 20:49
Gevonden in de catalogus van The National Archives in Kew:

Reference: SP 36/72/92
Description:
Folio 92. John Cameron at Hertogenbosch, in North Brabant, to Dougall Cameron, his father, of ?Invermallie (Invermilly) Inverness-shire, expressing the wish that he had not gone abroad at this time because of the events now occuring in Scotland. States that dozens of his fellow soldiers [in Holland] were deserting and breaking their necks in the process. [Found in the pocket of one MacDonald, deceased.] Seals.

Date: 1745 Oct 25-1745 Oct 31
Held by: The National Archives, Kew
Legal status: Public Record(s)
Closure status: Open Document, Open Description
Michiel zei op 26 december 2023 om 20:47
Gevonden in de catalogus van The National Archives in Kew:Reference: SP 36/72/88
Description:
Folio 88. Duncan Cameron, at Hertogenbosch, to Eun Cameron, his father, in Morvern, c/o John McFarlane in Edinburgh, stating that he could not return home to Scotland without obtaining his discharge. Expresses sympathy with the Pretender's cause. Seals (fragments).

Date: 1745 Oct 25-1745 Oct 31
Held by: The National Archives, Kew
Legal status: Public Record(s)
Closure status: Open Document, Open Description
Tinus Cameron zei op 21 december 2023 om 20:57
Beste Sandra, mijn Opa Cornelis Cameron bijnaam Dooc (Docus) is is in lijn rechtsreeks verbonden met Duncan Cameron. Inderdaad getrouwd 17 maart 1776 met Catharina Cameron, afkomstig uit Iper (copie trouwakte heb ik digitaal). Daar is niets te vinden omdat de brand het achief heeft verwoest. Kijk op de stamboom "Perenboom Arntz naar Duncan Donken /Docus Cameron +- 1742 - 1797 (overleden te Bergen op Zoom). Duncan heeft als soldaat gedient bij de comp. Coll.Bruce. document Februari 1770 digitaal aanwezig). Als zodanig dus op meerdere plaatsen gelegerd geweest o.a. Nijmegen en Sluis enz. Vandaar dat meerdere kinderen ook in andere geboorteregisters staan. Zijn geboortejaar is bekent en komt uit een trouwakte uit bergen op Zoom, kan ik opzoeken. Onze lijn zal eindigen want er zijn bij mij of mijn broer, of broer van mijn vader verder geen zoons waar zoons geboren zijn. Hierbij je geholpen te hebben.
Tinus Cameron zei op 21 december 2023 om 20:36
Duncan Cameron
Tinus Cameron zei op 21 december 2023 om 20:35
Duncan Cameron
Tinus Cameron zei op 21 december 2023 om 20:35
Duncan Cameron
Tinus Cameron zei op 21 december 2023 om 20:35
Duncan Cameron
Tinus Cameron zei op 21 december 2023 om 20:35
Duncan Cameron
Tinus Cameron zei op 21 december 2023 om 20:34
Duncan Cameron
Tinus Cameron zei op 21 december 2023 om 20:34
Duncan Cameron
manon cameron zei op 15 november 2023 om 13:19
@Rom : Donald Cameron of Lochiel the 27th chief is recentelijk gestorven op 23 oktober jl.. ....
Rom zei op 15 november 2023 om 12:52
Niet alle Camerons zijn familie (= bloedverwant) van elkaar. De schotse clans waren voor 1746 meer gebaseerd op loyaliteit (stamverband) dan op grondbezit en een manier om je loyaliteit te tonen aan de Clan-laird (hoofd) was om de naam van deze laird aan te nemen. Het is dus heel wel mogelijk dat Duncan Cameron geen bloedverwant is van de Laird. Ik ben afgelopen vakantie naar Achnacarry geweest (daar zetelt en zetelde de laird van Cl;an cameron), waar in het bijbehorende museum mij dit is verteld.
Dorethé zei op 15 november 2023 om 12:13
Marco, je zou kunnen zoeken in bijv. fotobanken van de verschillende archiefdiensten, foto's zoeken via Google, zoeken in oude kranten via kranten.delpher.nl en de krantenbanken van de archiefdiensten. Ook lokale heemkundegroepen weten vaak veel.
Marco zei op 14 november 2023 om 21:21
Ik ben Marco Cameron , woonachtig in Oldenzaal. Mijn oom heeft één fietsen zaak genaamd Cameron. Mijn opa Gerard zei altijd dat wij afstammen van één Schotse Soldaat.
Alle Nederlandse Camerons zijn indirect familie van elkaar. Mijn Opa zijn opa had vroeger ruzie met zijn broer over bepaalde zaken zoals de fietsen zaak en andere. Mijn opa zijn zijn opa heeft daarom de familie banden met zijn broer gebroken, waardoor je nu meerdere cameron families hebt die elkaar nooit hebben gekend. Wel tragisch en sneu. Voor de rest zou ik graag willen weten of er foto's documenten of andere zijn.
Demi Scheffer zei op 13 oktober 2022 om 16:57
Dan is dat een van de dingen die niet juist zijn, er is nooit een Duncan chief geweest…

Vraag me dan wel al wat er nog meer niet klopt…
Sandra Cameron zei op 13 oktober 2022 om 08:22
Hier vond ik de informatie.. https://sapientianl.com/clanchef

In de stamboom die je nu stuurt zou Duncan Chief zijn geweest.. @Demi, dan is de twijfel die @Rom heeft toch wel een beetje begrijpelijk denk ik, ondanks de info over de ontwapening.. maar dat zeg ik gevoelsmatig. Heel veel weet ik er niet van.. (ik ben maar de ‘topic-starter’ ☺️)…
Demi Scheffer zei op 13 oktober 2022 om 07:45
@ Rom dat is inderdaad een goed punt maar ik denk dat Sandra daar een goede verklaring voor heeft gevonden!
@ Sandra, waar heb je dat gelezen?

Hier is overigens nog een link. Er zijn er twee gemaakt van Clan Cameron, maar volgens mij had ik ergens uit geconcludeerd dat die eerste meer fouten bevatte. Ik vond ook terug dat Duncan geen zoon is van Donald en zo staat hij wel in de eerste link die ik stuurde, excuus. Deze zou meer waarheden moeten hebben (al klopt daar ook niet alles):
https://www.genealogieonline.nl/mcdonald-wilton-family-tree/I510143.php

Het is alweer een tijdje geleden dat ik in deze lijn was gedoken, maar uiteindelijk was de conclusie dat deze Duncan in ieder geval een zoon was van Archibald Cameron.
Sandra Cameron zei op 12 oktober 2022 om 19:41
Wat fijn dat er nog steeds nieuwe inzichten komen..!

Ik las zojuist dit stukje:
“ Hun bestaan werd erkend door de Schotse wet , maar de ontwapening van de clans in de Hooglanden na de Jacobitische Opstand van 1745 resulteerde in de pensionering van de Chiefs uit het burgerlijk en juridisch recht . De meest opvallende wet was de Heritable Jurisdictions Act 1746 , die de traditionele jurisdictierechten die Clan Chiefs tot dan toe hadden, afschafte .”

Zou dat nog een rol kunnen spelen in het feit dat Duncan een ‘gewone soldaat’ was ipv een kolonel oid?
Rom zei op 12 oktober 2022 om 18:47
Hoi Demi, het enige wat mij nog enigszins om mijn hoede houd is dat hij als zoon van een Chief van een clan en van een lady, slechts een gewone soldaat was, waar zijn mogelijke broer James zelfs captain was (volgens de stamboom).
Rom zei op 12 oktober 2022 om 15:24
Dank je Michiel. Als dit onze Duncan is, dan lijkt hij geboren te zijn rond 1736. ook weer aardig in lijn met wat Demi erboven stelde.
@ Demi Scheffer: welke stamboom met die DNA connecties bedoel jij?

Dank alvast voor de info.
Rom Perenboom
Michiel zei op 12 oktober 2022 om 14:39
Bron van dit gegeven: Nationaal Archief, archief Staten van Holland en West-Friesland, no. 3250, blz. 862-877, 26 juni 1788
Michiel zei op 12 oktober 2022 om 14:31
Mededelingen van de Caledonian Society, jaargang 7 no. 3 September 1983, p. 46:
De pensionering en de indeling bij de compagnieën invalides van militairen van de Schotse Brigade 1762-1794
door wijlen Dr. Ir. J. Mac Lean

In 1788 werden in de compagnieën invalides benoemd: (...)
Klundert: Duncan Cameron, sold. in het 1e bat. Houston, in de comp. van maj. Santheuvel, 52 j., diende 28 j. en 8 mndn., een groote breuk; (...)
Demi zei op 28 juni 2022 om 21:19
Hoi allen, ik ben Demi Scheffer en net als Sandra een afstammeling van Johannes Cameron en Johanna van den Heuvel. Ook ik liep dood bij Duncan (en ik heb overal gezocht waar ik maar kon bedenken) en kwam zo uit op dit forum. Dankzij jullie verwijzing naar Ferguson denk ik echter wel verder te zijn gekomen.

Helemaal zeker weten doe ik dat niet.

Wat we weten is dat de eerste benoeming van Duncan in vol. 3 van Ferguson is bij de doop van John in 1777 (Johannes volgens mij). Ik heb gezocht naar alle andere Camerons die in dit boek zijn genoemd. Wat ik in ieder geval zeker weet is dat Major Donald Cameron, tweede zoon van Sir Ewen Cameron of Lochiel (Clan Cameron) in die Schotse Brigade zat, aangezien er in een voetnoot in vol. 3 een verwijzing wordt gemaakt naar vol. 2 waar zij vader wordt benoemd. Op genealogieonline.nl heb ik een stamboom gevonden waar veel connecties zijn gemaakt door middel van DNA resultaten (hoewel helaas niet bij iedereen en - disclaimer - is helaas ook niet álle informatie juist). Die stamboom is echter de énige plek waar ik één Duncan Cameron heb gevonden, die volgens hen geboren is rond 1739.

Het kan natuurlijk dat dat iemand anders is, maar wat we zeker weten is dat onze Duncan is overleden in maart 1797, oud 55 jaar. Dan zou hij in 1742 geboren moeten zijn, of na maart 1741. Verder ben ik in mijn stamboom (andere tak) meer dan eens akten tegengekomen waarbij de leeftijd of het jaartal niet precies overeenkwam met die betreffende persoon, terwijl ik wel kon vaststellen dat dat de juiste persoon was. Het is dus goed mogelijk dat onze Duncan niet 55 jaar was bij zijn overlijden, maar 56 of misschien 57. En het genoemde jaartal 1739 op genealogieonline.nl is ook een gok, dus zou het zomaar 1740 kunnen zijn.

Het is een hoop gokken en 'misschiens', maar toch vind ik alles bij elkaar opgeteld wel erg toevallig. De jaartallen liggen erg dicht bij elkaar, waar van alle kanten wel eens een fout in kan worden gemaakt, en als het dezelfde Duncan is dan heeft hij in hetzelfde leger gevochten als zijn oudoom (niet in de zelfde periode uiteraard). Ik denk dat de kans in ieder geval vrij groot is dat dit een en dezelfde persoon is.

Wat denken jullie?
Michiel zei op 27 februari 2022 om 14:43
Ferguson vermeldt in zijn inleiding op de uitgave van de DTB registers van de Schotse Brigade, deel 3 van zijn 'Papers illustrating the history of the Scottish Brigade in the service of the United Netherlands 1572-1782':

The earliest of these registers is dated in 1708. Before, and even long after that period, it was no unusual thing for the members of the regiment
to employ the native clergy at their various stations to celebrate marriage and administer baptism.

Om de vraag waarmee Rom zijn bevindingen afsluit te beantwoorden: Het een slot het andere niet uit, klaarblijkelijk.
Rom zei op 26 februari 2022 om 15:15
N.a.v. de berichten van Michiel ben ik gaan zoeken in het DTB van de Nederduitse Gereformeerde kerk in Gorinchem (via FamilySearch). Als Catharina bij haar overlijden in 1826 66 jaar oud zou zijn, is zij rond 1760 geboren. Zij is in 1776 getrouwd, dat zou dan zo ongeveer op haar 16e zijn. Niet onmogelijk, maar volgens mij toen ook niet echt gebruikelijk. Dus ik heb gezocht tussen 1745 en 1760. Ik trof het volgende aan: 26-5-1754 gedoopt: Catrijn. Ouders: Jan Kambrij en Anna Willems. Getuige: Teuntje van Drits (?). Dit komt het dichtstbij de namen van haar ouders op de registratie van het Gasthuis. Voor degenen die de akte willen zien:
Via Genver.nl naar Gorinchem naar Familysearch, zoek 'M99Q-KW9 Dopen 1714-1812 index per film; Ned. Hervormd; boek 4/6' en dan op foto 294, rechterzijde.
Hoewel zij ten tijde van haar huwelijk woonachtifg was geweest in Ieperen (zie trouwakte), kan het best zijn dat zij in Gorinchem geboren is, Het garnizoen trok per slot van rekening van plaats naar plaats.
Overigens wordt in Ferguson deel 3 (zie eerder op dit forum) geen dochter Catharina benoemd van John Cameron en Anna Williamson. We een dochter Clara, gedoopt in Breda op 29 dec 1759, een dochter Johanna, gedoopt te Nijmegen op 10 maart 1762, een zoon George, gedoopt te namen, 8 augustus 1764, een dochter Elisabeth, gedoopt te Sluijs, 15 januari 1767, een zoon Francis, gedoopt in Tournay op 28 sept 1772. Als die Jan Kambrij en Anna Willems echt dezelfde zijn als John Cameron en Anne Williamson, waarom zou dochter Catharina dan niet genoemd zijn in Ferguson?
Michiel zei op 25 februari 2022 om 23:45
Op de site van het Stadsarchief Amsterdam het bovenvermelde patiëntenregister erop nageslagen. Dit zijn de gegevens die in het register staan:
Binnen in het gasthuis 11 okt. 1826
Kamering, Catharina, Gereformeerd, 66 jaar, zonder beroep, weduwe van Judocus Kamering Neef en Nicht (!), geboren Gorinchem, wonende Hoogte van de Kadijk No 101, dochter van Jan en Johanna Wilmse, beroep Militair, woonplaats Gorinchem, overleden 6 november 1826, 26 dagen verpleegd.

Vermoedelijk (zie deze thread) was zij dus een dochter van de Schotse soldaat John Cameron en Anna Williamson. John Cameron moet dan vermoedelijk een broer van de vader van Duncan geweest zijn.
Michiel zei op 25 februari 2022 om 23:18
Gevonden op openarch.nl:

Registratie in 1826
Geregistreerde
Catharina Kamering, geboren te Gorinchem

Opmerking
Instelling: Buitengasthuis Afdeling: Vrouwen Zieken


Bronvermelding
Stadsarchief Amsterdam
Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Patiëntenregisters
Deel: 2432, Periode: 1826, Amsterdam, archief 5268, inventaris­num­mer 2432, 1826, Patiëntenregisters
Michiel zei op 25 februari 2022 om 22:45
Op 26 juni 1835 trouwen in Stompwijk: Jacob Stompwijk en Katharina Elizabet Canmeron. Zij is een dochter van Judocus Kamering en Katharina Cameron. Judocus is overleden BoZ 1797, zijn vrouw overlijdt in Amsterdam op 6 november 1826 (folio 78). Het overlijden van laatstgenoemde is ingeschreven op 7 november 1826 in Amsterdam, haar naam in de overlijdensakte Catharina Kamering, weduwe van Judocus Kamering, oud 66 jaar, geboren Gorinchem, overleden Buiten Gasthuis. Zie familysearch.
Manon Cameron zei op 25 februari 2022 om 14:15
@Rom die 1745 was net de huwelijksdatum sorry. Wat voor datum dat wel is, is niet duidelijk
Rom zei op 25 februari 2022 om 14:12
Vraag: Hoe kan onze Duncan Cameron (geboren rond 1742, bij overlijden in 1797 zou hij 55 jaar oud zijn) in 1745 getrouwd zijn met Flory Cameron?
Manon Cameron zei op 25 februari 2022 om 13:42
@Sandra ik krijg het niet voor elkaar om die link hier te plaatsen. Ik zal kijken of het op een andere manier lukt.
Sandra cameron zei op 25 februari 2022 om 13:29
Hoi Manon, dat is té toevallig om geen verband te hebben.
Zou je me de link van de stamboom kunnen sturen? Of een documentje ervan?
Ik ben heel benieuwd!
manon cameron zei op 25 februari 2022 om 12:18
Toen ik op een regenachtige middag zat te bladeren op my heritage zag ik staan:
Duncan/Docus/Donke Cameron/Canmeron
1750-1798
Woonplaats Willemstad soldaat schots regiment
1e huwelijk 1745 met Flory Cameron geboren Mccinnon
2e huwelijk met Catherina Cameron 17 mrt 1776 Willemstad wonende te Ieper.
Ik vond dit te toevallig.!!! Jullie ook?!
Zijn vader heet Donald Cameron 4th chief of Clunes 1683-1748 overleden te France

En zo gaat het nog veeeelll verder terug tot 1500
Kees Backx zei op 8 april 2021 om 08:16
Wat verder ook interesant is om uit te zoeken is of hij niet betrokken is geweest bij de plundering en ongeregeldheden in Den Bosch waarbij destijds schotse militairen bij betrokken waren. Wellicht is hiervan in de archieven en onderzoeken van de krijgsraad een en ander te vinden. Ik weet dat deze plunderaars tot in Bergen op Zoom te vinden waren waar zij alles mee naar toenamen. Bij oneervol ontslag vinden we hem ook niet meer bij de militairen.
Kees Backx zei op 8 april 2021 om 08:11
Voor eventueel onderzoek in de toekomst lijkt het mij belangrijk dat DNA van een of twee mannelijke Camerons, liefst zo oud mogelijk en van twee vrouwen wiens lijn teruggaat van vrouw op vrouw en bij Cameron uitkomt, afgestaan wordt. Dit opdat dan in de toekomst gekeken kan worden of dit met personen in Schotland matched. Er kan eigenlijk geen 50 jaar meer gewacht worden hiermee omdat anders deze DNA sporen te ver verwaterd zijn om nog een link te kunnen leggen.
Michiel zei op 28 mei 2019 om 07:22
Sommige hebben op dit forum nieuwe gegevens uit de archieven omtrent Duncan Cameron, zijn vrouw en kinderen naar boven gehaald. Bij verder onderzoek zal nog meer boven water te halen zijn. Het heeft geen enkele zin op ScotlandsPeople, findmypast, ancestry etc. etc. Duncan Cameron's boven water te halen, aangezien van Duncan Cameron de stamvader van de Nederlandse Camerons tot op heden geen enkel gegeven omtrent de plaats of regio in Schotland waar hij vandaan kwam, bekend is. Er valt gewoon geen relatie te leggen met de honderden Duncan Camerons die tegelijkertijd geleefd hebben. Nakomelingen van Duncan Cameron zouden zich bijv. kunnen concentreren op het vinden van de overlijdensakte van de vrouw van Duncan Cameron, Cathrin Cameron, die in 1812 nog in Middelburg woonde en dus in de periode van de Burgerlijke Stand overleden is. Er bestaat een kansje dat in haar overlijdensakte haar ouders of geboorteplaats genoemd worden en (vermoedelijk) weten we daarmee indirect ook meer over haar man Duncan. Dit is niet zeikerig bedoeld, ik weet de verdienste van de deelnemers op dit forum, maar wonderen zijn ook voor degenen die geloven een zeldzaam fenomeen.
Norah zei op 25 mei 2019 om 23:37
Fonetisch gezien is het heel goed mogelijk. Maar om hier zeker van te zijn wordt het altijd aangeraden om je stamboom te maken. Anders blijven het van die familiepraatjes...
Mvg.
Daan Kemmeren zei op 25 mei 2019 om 21:08
Beste mensen,

Al sinds ik mij kan heugen gaat er bij mij in de familie het gerucht dat wij afstammen van Camerons. Dit is tot dusverre alleen gebaseerd op de gelijkenis 'Kemmeren' met Cameron. Ik ben enorm geïnteresseerd om hier onderzoek naar te doen, maar een studie Rechten heeft op dit moment wat meer tijd nodig.

Aangezien er hier een enorme berg van kennis aanwezig is zou ik graag willen vragen: Is het aannemelijk dat Kemmeren afkomstig is van Cameron?

Dank voor deze forum!

Groeten!
Kees Backx zei op 3 oktober 2018 om 18:24
Waar heb je deze gegevens gevonden Hans, welke bronnen heb je hiervoor gebruikt, mischien is er meer te vinden. In ieder geval weer wat nieuws voor het forum. Weet niet of er nog meer mensen op dit moment nog met iets bezig zijn?
Hans zei op 26 september 2018 om 00:05
''02-10-1793 Bergen op Zoom nog een dochter Elizabet (Donken Camerron en Katrina Camerron)''

Zij is eerst in Rotterdam te vinden in de jaren 1816 / 1820 (3 kinderen) en daarna in Amsterdam (twee zoons), waar ze dan ook overlijdt in 1868. Voor zo ver te zien nooit getrouwd geweest. In Amsterdam woonde ze aan de Bloemgracht.
Dorethé zei op 9 november 2017 om 20:43
Op www.findmypast.co.uk zijn vana 8-12 november de militaire databases gratis doorzoekbaar. Zoekend op de naam Duncan Cameron geeft ruim 2000 hits. Ik zag o.a. in British Royal Navy Allotment Declarations 1795-1852 een Duncan Cameron met moeder Catherine Cameron (1825).
Als ik de zoekcriteria aanpas naar geboortejaar 1750 plus of min 10 jaar zijn het nog bijna 100 hits. Wellicht zijn hier nog aanknopingspunten te vinden. Succes
Michiel zei op 7 november 2017 om 18:15
Ha Kees, ik denk dat je teveel gewicht toekent aan de vermelding van de ziekte waaraan D.C. is overleden. Het lijkt me een ingewikkelde weg -ook in Franse archieven- om misschien iets over hem te weten te komen. Een dochter wordt geboren in BoZ in 1791, een dochter daar in 1793 en D.C. zelf overlijdt in BoZ in 1797. Als iemand verder onderzoek wil doen, ligt het toch het meest voor de hand dat te doen in het oud-stadsarchief van Bergen op Zoom, zeg in bronnen uit de jaren 90 van de 18e eeuw; iets wat wordt vergemakkelijkt doordat veel registers uit het oud-stadsarchief inmiddels gescand thuis op de pc zijn te bekijken. Dat is volgens mij de meest directe weg.
Nog even een zijspoor, over Cornelis Stompwijk die in 1812 in Amsterdam met een dochter van D.C. trouwde. Ook hij was militair; ik vond hem op de Franse site 'Mémoires des hommes'. Hij is een zoon van Jacques S. en Gerritje Loijman, geboren 6/6/1779 in Wilsveen, lang ruim 1,78 m, treedt aan bij het 123e Régiment Infanterie de Ligne op 14 maart 1811, komt van Spanje waar hij diende bij het 2e Régiment Hollandais. Laatste woonplaats Leiden. Gediend bij de 1 1/2 Brigade 20/3/1797, wordt le 1me en daarna 2e Régiment Infanterie tot 2 oktober 1810. Korporaal 2 november 1806. Campagnes: 1799 Noord-Holland (=inval Engelsen), 1800 te Wutzbourg, 1805 embarqué (ingescheept =vloot?), 1806-1807 Pruisen, 1808-1809 Spanje, gewond daar aan zijn rechterarm 8/8/1810. Verliet het 123e régiment in 1811: 'parti avec soldi de retraite '15/8/1811. Een oud ijzervreter dus in 1812 als hij met de dochter van Duncan Cameron trouwt.
Kees Backx zei op 6 november 2017 om 09:16
Hoi Michiel ik denk ook dat hij voor 1795 reeds uit dienst was, daarom zou ik graag willen uitzoeken of hij bij de verovering van Sluis in 1794 krijgsgevangen gemaakt is. Het kan zijn dat hij hierna vanwege ziekte of leeftijd de dienst heeft verlaten, hij zou ook 55 jaar zijn dan. Ik weet dat voor het regiment in 1745 met een tweede bataljon uitgebreid was en dat daarvoor in 1764 in stilte in Schotland voor is geworven. Zijn leeftijd was toen ca. 20 jaar. Aal met al nog een hele puzzel te gaan.
Michiel zei op 5 november 2017 om 23:52
Op de site van het Nationaal Archief (ga het na) staat de index op de Stamboeken van Officieren, Onderofficieren en Minderen der Landmacht 1795-1813. Voor deze tijd zijn de collectie stamboeken helaas incompleet, al worden wel bijna 50.000 x namen van soldaten en bijna 3.000 x namen van onderofficieren vermeld. Duncan Cameron tref ik hierin niet aan, onder alle mogelijke variaties, met inbegrip van zoeken op Duncan, Doncken, Judocus/Jodocus/Docus enz. Ook in de index op het Supplement en de index op de Pensioenregisters vanaf 1795 is hij niet te vinden. Dit gekoppeld aan het feit dat hij in het begraafregister van Bergen op Zoom niet als militair wordt vermeld (terwijl dat wel bij andere personen in dat register werd aangetekend als zij militair waren ten tijde van hun overlijden), doet bij mij toch zeer het vermoeden rijzen dat hij vóór 1795 uit dienst is gegaan. Ik ben ervan overtuigd dat onderzoek in een aantal bronnen uit het oud-archief van Bergen op Zoom (dat via www.westbrabantsarchief.nl al voor een belangrijk deel gescand thuis achter de pc is te raadplegen) nog wel het e.e.a. van Duncan naar boven kan brengen.
Kees Backx zei op 5 november 2017 om 22:03
Het zou kunnen dat hij na de krijgsgevangenschap de dienst in zieke toestand heeft verlaten.
Kees Backx zei op 5 november 2017 om 21:35
Is ook maar een hint, maar heb je het boek waar ik het over gehad heb gelezen, belangrijk is misschien het archiefmateriaal wat van deze krijgsgevangenen bewaard is gebleven.
Michiel zei op 5 november 2017 om 14:36
Kees Backx, sorry als ik zeikerig overkom, maar het begraafregister van Bergen op Zoom vermeldt niet dat Judocus Kamering (actief) soldaat was in het regiment van kolonel X, terwijl dit bij andere personen in dezelfde periode in dat register wel wordt vermeldt. Je weet dus niet of Duncan Cameron in 1797 nog wel in actieve dienst was. Bovendien worden rond 1797 in het Bergense begraafregister van meer personen vermeld dat ze aan pleuritis overleden (o.m. een aantal vrouwen), bij wie geen relatie in militaire zin wordt vermeld. Zonder nader, concreet bewijs blijft jouw verhaal dus alleen een mogelijk scenario.
Kees backx zei op 5 november 2017 om 13:23
Interessant is ook dat Duncan gestorven is aan Peuritis op 9 maart 1797 te Bergen op Zoom. Ik heb het boek van kapitein Sabron gedownload, De oorlog van 1794-95 op het grondgebied van de republiek der vereenigde nederlanden, in hoofdstuk 2 worden de operaties in staats-vlaanderen behandeld. Voor ons is van belang wat er bij het beleg van Sluis gebeurt is (pag.77). De garnizoenscommandant van bergen op Zoom was op dat moment Luitenant-kolonel van Nyvenheim, wienst regiment in 1793 te Bergen op Zoom gelegen was. In 1794 wordt inzet vermeldt in Axel, Sas van Gent/Philippine en IJzendijke. Generaal-majoor Van der Duijn was op 20 juni 1794 naar Sluis gestuurd vanuit het Veldleger om de verdediging van Sluis ter hand te nemen.
Pag. 64: De kleine vesting Yzendijke werd bemand door kolonel Mackay, commandant van het garnizoen bestaande uit 3 compagnien v.h. regiment van Nyvenheim, 17 zeeartilleristen onder de luitenant ter zee Pool tezamen 160 man.
Pag. 74: Toestand te Yzendijke onhoudbaar volgens kolonel Mackay, stanhouden tegen de franse troepen niet meer mogelijk geacht en moet worden prijsgegeven. (25-07-1794). Er werd besloten om Yzendijke te verlaten en er zou een detachement van 40 man onder een kapitein achterblijven om de aftocht te dekken. Daar het was te voorzien Sat dit detachement de volgende dag krijgsgevangen gemaakt zou worden, liet Mackay zijn officieren loten wie achter zou blijven. Het lot viel op kapitein van Nyvenheim, familie v.d. garnizoenscommandant van Bergen op Zoom. Op 28 juli 1794 werd Yzendijke door de fransen ingenomen en het detachement krijgsgevangen gemaakt.
Pag. 89: T.g.v. de insluiting v.d. vesting door de Fransen werd bepaald welke officieren de verschillende delen v.d. vestingwal gingen commanderen.
Het eerste gedeelte onder het bevel van kolonel Tielman ter verdediging v.h. Groote en Kleine Pas en de tussen beiden gelegen linie bestaande uit het bataljon v.h. 14e regiment Honnoverianen, het depot v.h. regiment mariniers v. Douglas, het detachement v.h. regiment Van Nyvenheim alsmede het veldbataljon Oranje-Nassau totaal 700 man.
Pag.:95/99 V.d. vestingwerken schenen vooral het Groote Pas en het Kleine Pas door de vijand als doel gekozen. De franse belegeraars blijken dan al last van koorts en ziektes te krijgen. (10-08-1794)
Pag. 102; Er is sprake dat Sluis binnenkort moet overgeven wegens uitputting en toename v.d. landziekte van het garnizoen.
Pag. 104; Het garnizoen blijkt onderhevig aan ziekte en t.g.v. de onvoldoende getalssterkte vermoeienis, door de vele zieken was er in het hospitaal een soort pestilente ziekte ontstaan.
Pag. 105: 23-08-1794 er zijn 1078 zieken en de rest v.d. bezetting functioneert nog maar voor 50% omdat hier ook zieken tussen lopen.
Pag. 107: De Linie v.d. Groote en Kleine pas blijkt volgens kolonel Tielman onhoudbaar.
Pag. 111: Overgave en evacuatie der zieken naar Frankrijk.
Als Duncan toen nog deel uitmaakte van het regiment Nationalen onder van Nyvenheim dan is hij of in Yzendijke krijgsgevangen gemaakt, of van Yzendijken uit mee naar Sluis afgetrokken. Gezien zijn overlijden aan een ziekte acht ik de kans groot dat hij deze in Sluis opgelopen heeft . In beide mogelijkheden resulteerde dit in afvoer in krijgsgevangenschap naar Frankrijk. Vandaar uit zwaar ziek terug naar Bergen op Zoom en vermoedelijk in deze onzekere tijd het contact met famile verloren en snel gestorven.
In nationaal archief moet nog iets te vinden zijn evenals in frankrijk.
Dorethé zei op 3 november 2017 om 21:15
Bij het overlijden van Johan / Johannes op 20-01-1846 te Bergen op Zoom worden zijn ouders Docus Cameron en Catharina Cameron genoemd. (Westbrabants Archief NH doopboek 1753-1796, archiefnummer boz - 0031, Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom, inventarisnummer 25)
Kees Backx zei op 3 november 2017 om 16:53
Je hebt gelijk Rom Ik heb de huwelijksafkondiging van John gezien, deze vermeldde inderdaad dat beide ouders overleden waren vorr 1799. De aanvullende infarmatie die je gegeven hebt vindt ik zeer interressant.
Rom zei op 1 november 2017 om 13:46
wat apart trouwens, ik las even over de voornaam van jouw Kamering heen (Jacobus). Ik vond de andere:
Overledene Judocus Kamering
Gebeurtenis Begraven
Datum 09-03-1797
Gebeurtenisplaats Bergen op Zoom
Documenttype DTB Begraven
Erfgoedinstelling West-Brabants Archief
Plaats instelling Bergen op Zoom
Collectiegebied Noord-Brabant
Archief boz - 0031
Registratienummer 59
Pagina 203
Registratiedatum 09-03-1797
Akteplaats Bergen op Zoom
Collectie Archiefnaam: Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom, Bron: boek, Deel: 59, Periode: 1769-1801
Boek Overlijdensregister Krankenbezoeker 1769-1801

Het lijkt me dat dit één en dezelfde persoon is. het zou wel een ontzettend toeval zijn. Dat Judocus gelijk is aan Duncan lijkt me wel vast te staan, gezien het feit dat hij genoemd wordt in de trouwacte van zijn dochter. Maar ook daar zouden fouten gemaakt kunnen worden.
Rom zei op 1 november 2017 om 10:52
Hoi Sandra,
Als je zoekt naar de trouwacte van Katherina Elisabet in Amsterdam (via Genver.nl en dan naar Familysearch) kun je ook naar de huwelijksbijlkagen gaan. Ikm kan op dit forum geen bijlagen meesturen, maar als een verklaring van het overlijden van Judocus Kamering als vader van de bruid wordt geaccepteerd bij een huwelijk in 1812, wie zijn wij dan om te twijfelen aan de echtheid. Zoek via genver.nl naar Amsterdam, Huwelijken 1812, dan kom je in Familysearch. Ga naar pagina 401 (rechterzijde). Dat is de huwelijksacte.
Via genver.nl kun je ook naar de huwelijksbijlagen. Ga naar Huwelijksbijlagen 1812, part 1. vanaf pagina/foto 1372 kom je bij de bijlagen van akte nr 135 betreffende het huwelijk van Katharina Elizabet. Foto/pagina 1376 bevat de door mij geciteerde bijlage.
Overigens is in het huwelijk van Katrina Elizabet de bruidegom ook 33 jaar oud en de bruid 21.
PS. Ik heb vanmorgen mijn stamboom op genealogie-online eindelijk weer eens geupdated.
Sandra zei op 1 november 2017 om 10:24
Op wieiswie vind ik op dezelfde datum het overlijden van Jacobus Kamering. Een andere documentverwijzing, maar wellicht wel dezelfde persoon. En is het zeker dat 'onze Duncan' op deze datum is overleden?
Leeftijd kan wel zo ongeveer kloppen, dan was hij 34 jaar oud toen h ij in 1776 trouwde. Was dat niet oud in die tijd?

Documenttype: DTB Begraven
Erfgoedinstelling: West-Brabants Archief
Plaats instelling: Bergen op Zoom
Collectiegebied: Noord-Brabant
Archief: boz - 0031
Registratienummer: 55.5
Pagina: 569
Registratiedatum: 09-03-1797
Akteplaats: Bergen op Zoom
Collectie: Archiefnaam: Doop-, trouw- en begraafboeken Bergen op Zoom, Bron: boek, Deel: 55.5, Periode: 1701...
Boek: Begraaflijsten krankenbezoeker 1701-1804, map 5 (1709-1716, 1746-1747, 1797, 1802-1804)
Rom zei op 1 november 2017 om 09:56
Besten,
Gisteren ben ik wat gaan zoeken via Wiewaswie op diverse verbasteringen van de naam Cameron. Via de spelling Canmeron kwam ik in Amsterdam terecht bij een trouwacte van Katherina Elizabet Canmeron, dochter van Danke Canmeron en Catharina Kameron. Katherina Elizabet trouwde op 15 augustus 1812 met ene Cornelis Stompwijk. In de acte werd verwezen naar een aantal huwelijksbijlagen, waaronder het overlijdensbericht van de vader van de bruid (= Danke of Duncan Cameron). Ik heb de huwelijksbijlagen (register 2, nr 135) via Familysearch gevonden en gedownload. Daarin zat o.a. een extract uit het begraafregister van Bergen op Zoom, stellende (ik probeer zo letterlijk mogelijk te citeren:
'' Dun acte de Decès , inscrit au Régestre des actes des Deces de la Ville de Berg op Zoom: pendant l' annee Mil sept cent quattre vingt dix sept a été extrait ce qui suit:
9 Maart 1797: JUDOCUS KAMERING oud 55 jaeren, ziekte aan 't Pleuris....'
Ik heb deze inschrijving ook gevonden in het begraafboek van Bergen op Zoom 1797.
Duncan Cameron is dus in het begraafregister aangeduid met Judocus Kamering. Met zulke naamsverbasteringen is het moeilijk zoeken.
Ik trof in de huwelijksbijlagen ook iets anders verrassends aan: de schriftelijke toestemming van de moeder van de bruid: Catherina Kameron. Zij leefde in 1812 nog en woonde volgens dit bericht in het Bagijnhof in Middelburg.
Dit werpt tevens een apart licht op Johannes of John Cameron, de oudste zoon. In zijn huwelijksacte uit 1799 geeft hij aan dat zijn ouders zijn overleden en dat hij niet weet wanneer of waar. Zijn vader was toen net twee jaar eerder gestorven en zijn moeder leefde nog. Een familieruzie?
Ik heb nog geen verdere gegevens kunnen vinden, behalve dat de bruid Katherina Elizabeth tot haar trouwen in Gorcum heeft gewoond en bij diverse mensen als dienstmeid heeft gewerkt (getuigenissen in de huwelijksbijlagen).
Tot zover.
Rom zei op 30 oktober 2017 om 18:48
Hallo,
met interesse heb ik voorgaande forumdiscussie gelezen. Ik ben de opsteller van de stamboom perenboom-Arntz en nog steeds op zoek naar verdere gegevens over Duncan en zijn vrouw Catharina. Het stuk van de heer Backx is zeer interessant. Ik heb de boeken van Ferguson gedownload en ben ze aan het bestuderen. Even een correctie op dit verhaal: de vrouw van Duncan is niet gestorven in 1809, dat betrof een kind van 4 maanden oud. Ik heb voor zover mogelijk alle stukken daarover bekeken, Het gaat om een 4 maanden oud kind dat op 5 februari is overleden, maar op 21 februari wordt dit geregistreerd. In de trouwacte van zoon Johannes met Helena van den Heuvel (20 juli 1799) staat dat de ouders van Duncan zijn overleden. Hij weet niet waar.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 25 oktober 2017 om 09:40
Mag ik me nog even aansluiten bij de wijze raad van Wieke? Ons forum verenigt toch vooral mensen met dezelfde interesse, laten we dat vooral zo houden ;)
Wieke Cameron zei op 25 oktober 2017 om 08:51
Highland Jacobites, 1745
Door Frances McDonnell

In dit boek komt een Duncan cameron voor uit barra, die vast heeft gezeten in Edinburgh en vrij Kwam in 1747 waarbij vermeld wordt dat hij naar Holland ging Ipv naar huis. Te oud voor onze Duncan, maar misschien een vaderspoor.
Wieke Cameron zei op 25 oktober 2017 om 01:11
En Margaret, dochter van john cameron en Isabelle Campbell, dus mogelijk de zus van Catherine, als ze ook voor haar huwelijk cAmeron heette. Bijna iedereen heet johannes in onze lijn, zelfs mijn vader. Mogelijk dus naar de vader van Catherine vernoemd omdat deze nog leefde ( opa Duncan uit Calais was al dood) speculaties, maar toch...
Wieke Cameron zei op 25 oktober 2017 om 00:31
Hi Michiel! Eerder schreef je op 30 mei: De schriftelijke bronnen waarin Duncan Cameron (en zijn vrouw) voorkomt, geven geen enkele aanwijzing mbt de plaats of regio van zijn herkomst in Schotland. Mijns inziens is de enige juiste weg meer uitgebreid bronnenonderzoek in Nederlandse archieven.

Maar je had ook: Duncand Cameron natif de Morien j(urisdicti)on d'Argile
Nou weten we niet of dit familie is van onze Duncan maar dus daar in Calais overleden. Zou misschien wel de vader kunnen zijn van onze Duncan. Qua tijd kan het.
Eerder las ik dat Gerard ook aannam Argyle. Waar had je dat vandaan? Want ik zie de Cameron's wel in 15 streken voorkomen.

Groetjes
Wieke Cameron zei op 24 oktober 2017 om 23:51
Heren, Aonaibh ri cheile -;)
Michiel zei op 24 oktober 2017 om 20:41
Gerard, je start in jouw bericht van 23 oktober om 14:08 uur met 'Michael'. Terwijl ik Michiel heet en met die naam ook steeds op dit forum heb gepresenteerd. Daar wil ik het eigenlijk bij laten.
Mvg Michiel
Kees Backx zei op 24 oktober 2017 om 19:54
Heb je een Doncken Camderon in Maastricht aangetroffen? Maakt mij nieuwsgierig!
Kees Backx zei op 24 oktober 2017 om 19:51
Het is de plaats van famillie van Henri wildrum en niet van de camerons we hebben er dus niet veel aan. Het is slechts een voorbeeld van dat er soms toch een link te leggen is. De Camerons verwacht ik daar niet.
G.W. Ch. Lemmens zei op 24 oktober 2017 om 18:13
Als jij mij een andere voornaam die niet mijn normale voornaam toedenkt dan vind ik dat jij zeurt ! Ik noem jou toch ook niet Michaelus of Michielus ?! Dus waarom doe je zo vreemd ?!
Michiel zei op 24 oktober 2017 om 17:41
Dag Gerard, je weet niet waar ik me op dit moment mee bezig hou... en ik heb vorige week de contrerollen van de servitien in Maastricht gezien. Een aantal Camerons genoteerd, waaronder korporaal Doncken Cameron ingekwartierd daar in 1782. Dus wie zeurt er nu...?
Mvg Michiel
G.W. Ch. Lemmens zei op 24 oktober 2017 om 17:36
Dag Michiel, Wat kun jij zeuren ?! Het zou veel nutteriger zijn om je te concentreren op de oplossing van de Cameron oorsprong zoals Kees Backx dat doet !
Gerard Lemmens
Michiel zei op 24 oktober 2017 om 16:58
Het is niet alias Gerard maar Michiel. Het is niet míjn enige mogelijkheid, het is zelfs niet de enige mogelijkheid, het is een zekerheid dat Dunferling = Dunfermline. Aangezien deze "draad" zich concentreert rondom de afstamming van Duncan Cameron, stamvader van de familie Cameron in Nederland, is het de vraag of deze vondst leidt tot opheldering over zijn Schotse herkomst. Dat moet nog blijken.
Mvg Michiel
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 24 oktober 2017 om 14:03
Dag Kees,

Ik denk niet dat het waarschijnlijk is dat Dunferling = Dunfermline , ik denk dat het de enige mogelijkheid is van Michael alias Michiel !
https://en.wikipedia.org/wiki/Dunfermline
Dat was een bijzondere vondst Kees !!
Groetjes,
Gerard
Michiel zei op 24 oktober 2017 om 13:23
Waarde Gerard en mijn naam is Michiel. Eveneens dank!
Waarde Kees, het "schots dorpje" Dunferling is waarschijnlijk de stad Dunfermline in Fife.
Mvg Michiel
G.W.Ch. Lemmens zei op 24 oktober 2017 om 11:56
Waarde Michel, Zou je nota willen nemen dat ik Gerard heet en niet Gerardus !! Met dank, Gerard Lemmens
Kees Backx zei op 24 oktober 2017 om 10:33
Van Henri Wildrum getrouwd met Isabelle Campbell staat in de noatariele akte wel een erfgenaam genoemd van hen in een schots dorpje Dunferling t.w. Hendrey Miller waarschijnlijk een neef. Het testament is van 19 oktober 1779 en te Breda opgemaakt.
Michiel zei op 23 oktober 2017 om 17:40
Beste Gerardus, voor zover ik je begrijp: hoe betrouwbaar zijn al die ouwe genealogieën? Ik ken de publicaties en archieven van de clans niet, maar zouden ze al hun clanmembers (sommige clans waren al vroeg zeer uitgebreid en buiten Schotland verspreid, sommige zijn afsplitsingen) ooit geregistreerd hebben...
G.W.Ch. Lemmens zei op 23 oktober 2017 om 17:07
Dag Michael, Ik begrijp wat je zegd, maar ik denk dat je vergeet dat in Schotland ook het een en ander gepubliceerd is !! Zo zijn op het eiland Lewis van vele dorpjes van de drifts - citizen - hele genealogieen gepubliceerd van de bewoners. Daarmee heb ik de genealogie Macleod (Dr zijn trots op de Klein l !!) van mijn vrouw kunnen opvoeren tot ca 600 !! Ook hebben sommige Clans hun eigen Society en eigen publicaties, welke he schijnt te vergeten ?? Gerard
Michiel zei op 23 oktober 2017 om 16:30
En wat ik nog vergat: in veel, vooral in afgelegen plaatsen -dan denk ik vooral aan de Schotse hooglanden-, beginnen de DTB pas in de loop der 18e eeuw (soms zelfs pas ver in de 18e eeuw) of vertonen talrijke lacunes. M.n. met de overlevering van begraafregisters is het in Schotland treurig gesteld, wat vooral een hindernis is om te kunnen vaststellen of een potentiele voorouder van wie we een doop in de juiste periode via de onvolprezen indexen van ScotlandsPeople kunnen vinden, niet heeft behoord tot de tig procent kinderen die al beneden de twee jaar het wereldlijke met het hemelse heeft verwisseld.
Michiel zei op 23 oktober 2017 om 16:19
Gerardus, een verbinding tot stand brengen met de voorouders in Schotland van een Schotse soldaat in Nederland is bijzonder moeilijk a. omdat bijna nergens in Nederlandse ondertrouwakten de plaats van herkomst wordt vermeld (wat bij Duitse soldaten wel geregeld voorkomt) b. het aantal gebruikte voornamen in Schotland in de 18e eeuw zeer gering was (John, James, George, Thomas, William, Donald, Andrew, Hugh en Patrick, en dan heb je het wel zo'n beetje gehad) waardoor je neven, ooms, achterneven, grootvaders en kleinkinderen die in bronnen voorkomen zeer moeilijk in het juiste familieverband kan plaatsen c. de meeste Schotse soldaten armoedzaaiers waren die vanwege economische redenen (gebrek aan werkgelegenheid) in buitenlandse dienst traden en daardoor niet in Schotse testamenten voorkomen d. soms namen zeer algemeen waren of wijd verbreid m.n. in de Schotse laaglanden (White, Smith maar ook bijv. Cuningham, enz.) of juist in bepaalde regio's geconcentreerd (denk aan sommige clans) -de MacNabs bijv. waren in Killin geconcentreerd en hebben er zelfs een aparte begraafplaats- waardoor je in combinatie met b. -om even bij de MacNabs te blijven- in een haardstedenregister van eind 17e eeuw in Killin alleen al 6 Hughs MacNab kunt aantreffen zonder enige precisering. Het klassieke voorbeeld is de clan Campbell die in Argyll even talrijk is als het zand aan de zee. En vandaar mijn advies zoveel zoveel mogelijk gegevens te verzamelen in Nederlandse archieven en natuurlijk ook in de literatuur (zoals Ferguson en de artikelen van MacLean) om een zo goed mogelijk startpunt te hebben voor een zo gericht onderzoek in Schotland.
G.W.Ch. Lemmens zei op 23 oktober 2017 om 14:08
Michael, Ik ben het niet helemaal met je eens als je hierboven deze Camerons aanraad hun onderzoek te beperken tot Nederland, want vele Schotse Clans hebben over de laatste eeuwen ook genealogisch onderzoek in de Nederland en. Voorbeeld is mijn vrouws MacLeod clan, die hun Gesto tak, waartoe Rudolph MacLeod behoort getrouwd met Mata Hari !! Deze tak MacLeod is daarna gepubliceerdd in Nederlands Patriciaat. Groetjes, Gerard Lemmens
Michiel zei op 23 oktober 2017 om 12:49
Een gedeelte van het verhaal heb ik al meegedeeld in deze "draad", C.H. Backx. Ik weet uiteraard dat een en ander uitzoeken tijd en moeite kost, dus respect.
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 23 oktober 2017 om 12:19
Hulde aan Kees Backx ! Wat een prachtig stukje werk Kees !

Wat er hierboven over Schotse zaken geschreven is nog het volgende (ik heb in Edinburgh gestudeerd en ben daar ook getrouwd met een Schotse , Gillian Lesley Macleod, wiens voorouders stammen van het eiland Lewis). Vrouwen dragen in Schotland nooit een kilt, alleen de mannen en dan met het tartan (kleuren) van hun eigen Clan of een Clan waar ze familie van zijn. Afstamming dus het dragen van de kilt gaat ook via vrouwlijke lijn, dus mijn kinderen en hun afstammelingen mogen de Macleod kleuren dragen (dat hebben mijn kinderen ook gedaan toen ze trouwden). Mocht je Schots zijn maar geen kiltkleuren (Tartan) hebben dan mag de wel de Royal Stuart (Rood) kleuren dragen ! Anderen mogen jouw Tartan niet dragen !! Bij avond gelegenheden dragen vrouwen meestal een lang wit avondkleed met bovenaan een sjaal met haar tartan dat bewestigd is door een grote Schotse Broche.

Misschien helpt dit ?

Groetjes ,
Gerard Lemmens
PS - Weten jullie ook dat er in Nederland een Schotse Club bestaat - De Caledonian Society
C.H. Backx zei op 23 oktober 2017 om 11:32
Volgens publications of the Catholic Record Society Volume 3 de volgende suggesties.

De weduwe van sergeant John Cameron zat waarschijnlijk in het regiment Schotten Murray (reg.595a) wat in die tijd te Ieper gelegen was. Uit de doopregisters van de schotten blijkt zij naderhand gehuwd te zijn met Henry Windrum en buiten het regiment te zijn gekomen. Haar naam blijkt uit een testamentaire akte d.d. 19 oktober 1779 opgemaakt te Breda tussen beide echtelieden, Isabelle (Isobell) Campbell te zijn. Henry Windrum was sergeant in luitenant-kolonel Turnbull’s compagnie en op 23 maart 1769 zijn zij getrouwd te Ieper. Dochter Margaret geboren 1749 te Zutphen, 26-06-1811, in Breda, begraven: 28-06-1811. Kenneth overleden 26-06-1811, Breda, begraven: 28-06-1811. Haar dochter Margaret Cameron huwt op 2 oktober 1770 te Ieper met Kenneth Urchquart (Orgers) uit welk huwelijk op 27 maart 1780 zoon John te Bergen op Zoom geboren wordt. Hierbij is Henry Windrum getuige. Op 10 mei 1782 wordt hij vermeldt in een testament te Breda van een schotse militair die hem een bedrag nalaat voor bewezen diensten. Hij wordt dan genoemd in zijn hoedanigheid van sergeant. Het gezin van Kenneth Urchquart en Margaret Cameron: John (1780), Alexander (1773), Henry (1776), Arie, Engelina (1785 Breda);
Van de vrouw van Duncan Cameron, Katherine Cameron wordt in het huwelijksregister van Willemstad, dat zij eveneens afkomstig was uit Ieper. Het huwelijk vond plaats op 17 maart 1776. Hun eerste zoon John wordt geboren op zondag 19 januari 1777 te Nijmegen (gedoopt te velde, door de regimentspredikant) Deze zal dus traditioneel gezien vernoemd zijn naar een van de mannelijke grootouders. Deze zal dus John geheten hebben. Gebruikelijk was om eerst naar de grootvader van vaderszijde te vernoemen, echter als de grootvader van moederszijde eerder overleden was werd uit respect voor de overledene eerst naar hem vernoemd. Als Isabelle Cameron de moeder van Katherine zou zijn dan zou de John geboren in Nijmegen dus naar sergeant John Cameron vernoemd zijn, we weten dat deze reeds een aantal jaren overleden was. In dit geval zou de vader van Duncan ook anders geheten kunnen hebben, bijvoorbeeld Joris/George of zelfs Duncan. Geen Gijsbert deze is vernoemd naar Sybert/Gysbert Wagenaar.. In de Schotse Brigade (compagnie Coll. Leslie) diende tenminste sinds de jaren vijftig van de 18e eeuw een soldaat John Cameron; hij was gehuwd met Anna Williamson. Er wordt op 29 nov. 1759 een dochter Clara van hun gedoopt door de legerpredikant.( Duncan had ook een dochter Clara. )
Ook lieten zij een dochter Francis in 1772 door de legerpredikant in Doornik dopen. Een kind van laatstgenoemd echtpaar (de moeder wordt Willemsen genoemd), James, werd gedoopt in Nijmegen in 1756 (niet in het doopboek van de legerpredikant). Getuige bij de doop van hun kinderen was telkens bovengenoemde sergeant John Cameron. Kinderen van John en Anna: James, Clara, Johanna, George, Elisabeth, Francis. De familierelatie tussen soldaat John Cameron lijkt dus echter meer via sergeant John Cameron te lopen met Katherine Cameron als vermoedelijke dochter van hem en vrouw van onze Duncan.
Duncan`s regiment werd in 1783 genationaliseerd en regiment nationalen nr. 22 genoemd. Vanaf dit moment zijn de gegevens waarschijnlijk terug te zoeken in de militaire archieven. Op dat moment zat hij waarschijnlijk nog in het leger. Op 16 december 1787 te ’s-Hertogenbosch werd zijn zoon Gijsbertus Cameron geboren. Dit is dus na de nationalisatie van het schotse regiment. Doodgeboren kind Cameron is geboren op dinsdag 1 september 1795 te Bergen op Zoom. Waarschijnlijk leefde Duncan toen nog in Bergen op Zoom.
Op 1 februari 1793 werd de oorlog verklaard aan het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De Franse generaal Charles-François Dumouriez kreeg de opdracht Nederland binnen te vallen. Eerst kwamen Venlo en Stevensweert in Franse handen. De Franse troepen werden gesteund door Herman Willem Daendels. Op 17 februari kwam er een grote aanval. De Franse troepen wilden via Breda naar Dordrecht en ook Klundert en Bergen op Zoom kwamen in Franse handen. Willemstad werd twee weken lang belegerd en gaf zich over. De Eerste Franse Republiek steunde de patriotten in hun strijd en hiermee was het beleg van Maastricht afgelopen. Op 4 maart werd Geertruidenberg ingenomen en op 6 maart werd Eindhoven ingenomen. Op 8 maart trok Dumouriez zich terug om zich voor te bereiden op een slag bij Neerwinden, deze verloor hij.
Op 19 januari 1795 werd de Bataafse Republiek gesticht. De Nederlandse stadhouder Willem V van Oranje was gevlucht naar Engeland. Toch was nog niet heel Nederland bevrijd. De Franse troepen trokken daarom verder. Via de bevroren Zuiderzee wisten zij Kampen, Zwolle en Groningen te bereiken. Ondertussen wilde de Bataafse Republiek dat de eisen van de Unie van Utrecht werden opgeheven. De Provinciale Staten waren er nu alleen maar voor de administratie. In het Verdrag van Den Haag in 1795 werd besloten dat Frankrijk en Nederland elkaars vrijheid zouden respecteren. Venlo, Zeeuws-Vlaanderen en Maastricht lagen vanaf nu op Frans grondgebied. De haven van Vlissingen moest ook Franse schepen toelaten. De patriotten waren verdeeld. Of ze zouden weer terug zijn bij de republiek met de stadhouder of Nederland zou deel uit maken van Frankrijk. Uiteindelijk vond op 1 januari 1796 de Eerste Nationale Vergadering plaats. De staatse troepen werden vanaf het moment dat de Bataafse republiek werd uitgeroepen onderdeel van het leger van de Bataafse republiek. Het regiment nationalen 22 waar onze Duncan onder zou vallen werd ingedeeld bij het 2e bataljon van de zevende halve brigade. De regimenten nationalen 23 en 24 werden ingedeeld bij het 2e bataljon van de zesde halve brigade, ook hier zaten weer schotten in n. afkomstig van regiment 603a, 675a en 747d. In 1806 plaatste Napoleon zijn broer Lodewijk (Louis) op de troon van het door hem gemaakte koninkrijk Holland. Vanaf 1809 werden de oude regiment Nationalen 22, 23 opgenomen in het 1st en 2e bataljon van het franse infanterieregiment de Ligne 126. En het 24e regiment Nationalen opgenomen in het 3e bataljon van het Franse regiment d’infanterie de Ligne 126. Dit bataljon werd op Napoleons veldtocht tegen Rusland verslagen te Borisov tijdens de slag om Berezina in November 1812 in Wit-Rusland. Zeer weinigen zijn hiervan teruggekeerd naar Holland. We kunnen redelijk genoeg aannemen dat bij deze veldtocht en het terugtrekken van Moskou, ook veel soldaten van de voormalige Schotse Brigade betrokken waren. Dit los van de Franse veldmaarschalk Macdonald en andere schotten uit het franse leger. Van Duncan wordt in Nederland nergens een overlijdensakte aangetroffen. Dit terwijl van zijn vrouw het overlijden wel geregistreerd is op 21 februari 1809 te Bergen op Zoom.
In het Nationaal Archief te Den Haag archiefinventarisnr. 2.01.15 Oorlog/Stamboek voor 1813 treft men de naamlijsten, pensioenstaten etc. aan van de 6e en de 7e halve brigade. Ik ga hier binnenkort een bezoekje brengen.
Kees Backx
Sandra Cameron zei op 8 oktober 2017 om 16:40
Dank jullie wel! Het biedt wel weer ingangen en nieuwe informatie... Hopelijk is er ergens een link te vinden!
Michiel zei op 8 oktober 2017 om 15:09
Misschien biedt de vrijmetselaarsloge nog een ingang. Een punt van aandacht is het feit dat jullie voorvader Duncan als soldaat van het Schots regiment van kolonel Bruce deelname aan het heilig avondmaal tussen 1769 en 1779. Is dit te verenigen met het lidmaatschap van de vrijmetselarij? Hierover zal vermoedelijk in de literatuur wel wat te vinden zijn.

Ik wil eigenlijk alleen maar zeggen dat in een gegeven jaar in de 18e eeuw tientallen Duncan Camerons hebben rondgelopen op de wereld, variërend van 0 tot 80 jaar (ook buiten Europa). Het lokaliseren van de plaats van herkomst in Schotland voor een Schotse soldaat in Nederland is bijzonder moeilijk, vanwege het feit dat voornamelijk -niet negatief bedoeld- armoedzaaiers waren en ook omdat het aantal gebruikte voornamen in Schotland in de 18e eeuw zeer gering was. Er is alleen kansje dat jullie voorvader uit Argyll kwam. Het heeft dan ook weinig zin naam- en tijdgenoten in Schotland op te sporen, een link met Nederland valt niet te leggen, zoals al eerder gezegd: ik zou uitgebreid onderzoek in Nederlandse archieven doen, inclusief kennisname van verschenen literatuur.
Michiel zei op 8 oktober 2017 om 14:31
Deze hebben we ook nog:
Cameron, Duncan, "The Life Adventures and Surprizing Deliverances of Duncan Cameron, Private Soldier in the Regiment of Foot, Late Sir Peter Halket's, 3rd ed (Philadelphia : James Chattin, 1756).
Hiervan is gebruik gemaakt door Ilya Berkovich, "Motivation in war; the experience of common soldiers in Old-Regime Europe" (2017). Een bijzonder interessant boek waarin de auteur Berkovich gebruik maakt van meer dan 200 ego-documenten van soldaten en onderofficieren, om inzicht wat gewone militairen in het Ancien Regime motiveerde om zich in dienst te begeven, het vol te houden in het leger en vooral wat hen dreef om het gevecht aan te gaan, d.w.z. om deel te nemen aan een veldslag. Bijzonder interessant boek!
Wieke Cameron zei op 8 oktober 2017 om 04:17
En deze hebben we ook nog

Duncan Cameron (aft. 1753)


Duncan Cameron
Born after 1753 [location unknown]
ANCESTORS ancestors
Son of Archibald Cameron and Margaret Cameron
Brother of Marcella Cameron, Allan Cameron and Donald Cameron
Husband of Catherine (Baillie) Cameron — married [date unknown] [location unknown]
[children unknown]
Died [date unknown] [location unknown]
Cameron-623 created 13 Oct 2011 | Last modified 22 Jun 2017
Wieke Cameron zei op 8 oktober 2017 om 03:11
Hallo allemaal. Ik was vanavond ook weer even aan het speuren op internet en vond iets opmerkelijks over onze voorvader. Tinus had het eerder over legerplaatsen, maar mogelijk is het duncan spoor anders. Ik heb het volgende gevonden: . in Namen : n° ... : Union, opgericht als veldloge door Houston onder de G.L.S. in 1764, met zetels respectievelijk te Namen, Sluis, Doornik, Ieper, Steenbergen, Nijmegen, Bergen op Zoom, Maastricht en Veere, slapend sedert 1809 - tweetalig Engels en Frans.
Precies plaatsen welke Tinus en anderen beschrijven, waar Duncan is geweest....
https://gw.geneanet.org/schepers?lang=nl&n Hier vind je die trouwakte ook. In die trouwakte wordt gesproken over de drie huwelijksproclamatien. Nu weet ik niet wat dat precies is maar een beetje Google levert op: een gemengd huwelijk van protestant en katholiek. De 2e is na 6 weken en de 3e na 12 weken en dan pas trouwen. Nu schijnt dit in kerkregisters bijgehouden te worden. Wellicht een aanknopingspunt om verder op te gaan speuren in kerk in ieper.
Hoe kom ik bij vrijmetselarij? Ik zocht op garnizoen Willemstad Colonels Bruce. Ik kwam uit bij de heemkundekring:
http://heemkundekringdewillemstad.nl/literatuur/eerder_verschenen/Vrijmetselaarsloges.htmDe ambulante4 Loge "Union".
In 1774 was het 2e Bataljon van het regiment Schotten Mackay Nr. 1 gelegerd in Steenbergen en Willemstad. In 1775 werd het 2e Bataljon aldaar vervangen door het 1ste.
Aan genoemd regiment was verbonden de (Schotse) loge "Union". Het is goed mogelijk, dat deze loge ook in Willemstad heeft gewerkt. Van deze loge zijn geen ledenlijsten bij het C.M.C. in Den Haag bekend.
Het jaarboek (1954) van de Grand Lodge of Scotland vermeldt deze loge als behorend bij de Schotse Brigade in het Nederlandse leger, opgericht op 21 november 1764 en ontbonden in 1809.

Ga je verder zoeken op union dan kom je bij die veldloge uit en die is verbonden met het garnizoen. Zoek je op de union loge kom je uit bij vrijmetselarij in Namur (namen) en deze is dus verbonden met Nijmegen, ieperen, Willemstad, sluis, maastricht, bergen op zoom. Plaatsen waar duncan geweest is en in ieperen Catherine ontmoet.

Wellicht dus een aanknopingspunt. Bij de grand loge of scotland kun je online genealogie gegevens opvragen want die in namen is al 2 eeuwen niet meer actief.

Veldloge is vrijmetselaarsjargon voor het aanduiden een militaire vrijmetselaarsloge zonder vaste standplaats. Ze bestaan in principe alleen uit militairen. Dergelijke loges verhuisden mee met het regiment waar ze van afhingen.

Dus was duncan weliswaar soldaat maar wellicht van de veldloge vrijmetselarij en niet het regiment.

Hopelijk is dit iets, Sandra!

Groetjes
jan zei op 3 oktober 2017 om 22:48
aanvulling voor Cameron?

RA Rosmalen 37, fol. 55, dd 27 mei 1707
68 Staat en inventaris door Merike weduwe Jan Pels van de nagelaten goederen van Daniel Kammeron, gegaseert soldaat onder regiment Coljaert die op 25 mei alhier is verdronken, betreft kleding met 3-0-0 aan waarde.

RA Rosmalen 37, fol 55v, dd 27 mei 1707
69 Schepenen verklaren dat Daniel Kammeron geweest gegaseert soldaat onder regiment Coljaert alhier te Rosmalen heeft gewoond bij Marike weduwe Jan Pels een tijd van 2 jaar en op 25 mei alhier is verdronken en op het kerkhof begraven.

mvg
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 31 mei 2017 om 12:24
Er bestaan kaarten waar de clan gebieden allemaal op vermeld staan. Argyleshire is wel groot dus je moet echt een plaats vinden denk ik zo.
De rechtelijke archieven (Testament?) zouden dat mogelijk kunnen geven.
Michiel zei op 30 mei 2017 om 20:36
De weduwe van sergeant John Cameron (die in Ieper in 1768 overleed) -zie mijn eerdere berichten hierboven- trouwde kort daarop met een andere Schotse soldaat (zie Ferguson); zij vestigden zich -waren toen buiten het regiment geraakt- in Breda. De weduwe heette Campbell en dat is dan een naam die overweldigend veel voorkwam en nog veel voorkomt in Argyll - typisch is voor Argyll. Over hen is e.e.a. te vinden op de site van het Stadsarchief Breda. En misschien nog wel meer bij een persoonlijk bezoek aan het Stadsarchief.
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 30 mei 2017 om 20:15
Ik denk dat je de Notaris en schepen akte op dit BHIC web moet onderzoeken. Ik vond onder Cameron dit:

8.140 Leen- en Tolkamer, akten etc. (8.140)


legitimatiebrief voor Robbertina Antonia Cameron
Datering:

11 oktober 1769
Toegangsnummer:

8
Inventarisnummer:

140 [Aanvragen (verzoek tot inzage op de studiezaal)  ]
Bron:

Leen- en Tolkamer

Groetjes,

Gerard
Manon zei op 30 mei 2017 om 19:58
Dat klinkt wel heel romantisch en doeltreffend hahah
Michiel zei op 30 mei 2017 om 19:51
Archiefonderzoek zou in eerste instantie kunnen plaatsvinden in de Brabantse garnizoenssteden en dan denk ik vooral aan Bergen op Zoom en Breda. Voor wat betreft Bergen op Zoom (West-Brabants archief) is al ontzettend veel gescand en thuis achter de pc te raadplegen. Is natuurlijk minder romantisch dan in een mooie zomer op de Royal Mile in Edinburgh of in de mist in de Hooglanden wandelen...
G.W. Ch. Lemmens zei op 30 mei 2017 om 18:52
Of een trip naar Edinburgh naar de bibliotheek waar er zeker boeken zullen zijn over de Clan Cameron, want de Clnas hielden meestal hun stamboom redelijk goed bij ! ik denk dat de Chiefs of Cameron veel te veel vragen ontvangen van over de hele wereld vooral uit Amerika en er dood ziek van zullen zijn , maar je kunt het altijd proberen ??!

Groetjes,

Gerard
Michiel zei op 30 mei 2017 om 16:50
De schriftelijke bronnen waarin Duncan Cameron (en zijn vrouw) voorkomt, geven geen enkele aanwijzing mbt de plaats of regio van zijn herkomst in Schotland. Mijns inziens is de enige juiste weg meer uitgebreid bronnenonderzoek in Nederlandse archieven.
Roald zei op 30 mei 2017 om 15:57
Misschien contact opnemen met Clan Chiefs van Cameron? Argyle ligt tegen de landen (Argyle = oud, tis Argyll tegenwoordig) van clan Cameron. En als ik er niks uit komt: Geen probleem, je hebt het geprobeerd.
G.W. Ch. Lemmens zei op 30 mei 2017 om 12:26
Hallo Alle Camerons,

het zal niet eenvoudig zijn de voorvader van jullie Duncan in Argyle te vinden denk ik want genealogie in de U.K. is heel heel moeilijk vind ik. Alleen is genealogie op het eiland Lewis makkelijk omdat daar een verwoed genealoog - Bill Lawson - woont die genealogien heeft samengesteld van de Crofts waarin men woonde. Door zijn boeken te kopen heb ik mijn vrouws genealogie - de Macleods van Pabbay en Uig - kunnen smanestellen.
Vrouwen in Schotland dragen geen kilts - dan doen alleen de mannen! De vrouwen dragen op officiele samenkomsten een lange witte jurk meestal met over de schouder een tartan sjaal vastgemaakt met een typische Schotse broche.
Ik wens jullie veel success!
Gerard
Manon Cameron zei op 22 mei 2017 om 12:17
geweldige informatie allemaal weer.
Helena zei op 21 maart 2017 om 06:19
Ben het eens met Annemarie. En al zoekt men niet in deze Cameron families dan nog zijn deze bijdragen van Michiel interessant en leerzaam. Dank!
Michiel zei op 20 maart 2017 om 19:16
Duncan Cameron wordt niet genoemd onder de deelnemers aan het Avondmaal op 18 maart 1764 (Namen), deze gaat vooraf aan het vermelde Avondmaal op 5 maart 1769. Met de nodige slagen om de arm (hij wordt vanaf 1769 consequent vermeld als deelnemer) is het mogelijk dat hij in dienst is gekomen bij de Schots Brigade tussen maart 1764 en maart 1769. Het is bekend dat in juni 1764 geworven ging worden in Schotland door officieren van het 1e bataljon en 2e bataljon van het Regiment Marjoribanks (het eerste bataljon lag in Doornik, het tweede in Ieperen en ging in april 1774 naar Steenbergen). Duncan zou misschien kunnen behoren tot de manschappen die in de zomer 1764 zijn aangenomen. Zie: Gegevens over militairen, behorende tot het Eerste Regiment van de Schotse Brigade in Nederland, in: Jaarboek Centraal bureau voor genealogie, 1968. Het kan de moeite waard zijn dit verder uit te zoeken.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 20 maart 2017 om 12:21
Fijn dat je al je kennis over dit onderwerp met ons wilt delen, Michiel!
Michiel zei op 19 maart 2017 om 15:02
Doorgaans ging een officier met enkele onderofficieren (sergeanten) eenmaal per jaar werven in Schotland. Op marktplaatsen werd de trommel geslagen (beating of the drums) en zodoende vrijwilligers geworven, die handgeld kregen en daarna na een verzamelplaats gingen. De sergeanten wierven ook wel in hun eigen (familie)kring. Tot het regiment behoorde een sergeant John Cameron, die getuige was bij dopen van John Cameron en Anna Williamson en die waarschijnlijk identiek is met de sergeant John Cameron, die in 1768 in Ieper overleed (Waalse fiches op familysearch.com).
Michiel zei op 19 maart 2017 om 14:53
Brand maar los...
ik zou me voorlopig beperken tot de indexen die je op scotlandspeople vrij kunt inkijken (tot voor kort moest je ook voor raadplegen van de indexen betalen). Je signaleert anders een aantal Duncans in Schotland, die in theorie de gezochte persoon zouden kunnen zijn, maar met wie je geen verbinding met je voorouder kunt leggen. Ik zou zoveel mogelijk gegevens van de oudste Nederlandse voorvader en (mogelijke) familie van zijn vrouw (die immers ook Cameron heette) verzamelen. Zoek vooral op alle mogelijk varianten van de familienaam, die bij Schotten zeer verbasterd kan zijn (Kameron, Kammeron, Camerong, Cammeron, Cammerong enz. -zelfs Cammer en Kamer schijnen varianten te zijn volgens J. Mac Lean , Huwelijksintekeningen). Je kunt bijv. al beginnen met bladeren in bronnen van archief stadsbestuur Bergen op Zoom, op de site van het Westbrabants Archief. Het vroegere Markiezenhof heeft veel secundaire bronnen op de site gezet (bijv. wijklijsten), die misschien aanwijzingen kunnen opleveren die je helpen bij identificatie van Duncan in Schotland. Lees ook Ferguson, niet alleen in de index zoeken naar Camerons, maar ook informatie verzamelen over kolonel (George) Bruce en zijn voorgangers commanderende officieren, over wervingen in Schotland in 1769 en voorgaande jaren (misschien geeft Ferguson info over de gebieden waar werving heeft plaatsgevonden). Officieren waren vaak landbezittende gentry, die de soldaten van hun landgoederen (estates) in Schotland haalden, heb je biografische info over de commanderende officier (doorgaans de kapitein) van een compagnie, dan kan dat helpen bij het lokaliseren van soldaten.
Sandra cameron zei op 19 maart 2017 om 12:56
Oh ja, is het aan te raden om credits te kopen om in de boeken te kunnen kijken?
Sandra Cameron zei op 19 maart 2017 om 12:53
Aaaaah, wel een zoektocht zeg.. met aannames. De logische redenering kan ik volgen, helaas niet zelf produceren... ik duik er in! Het gaat dus vooral om vernoemingen...
Wel grappig dat mijn vader gedoopt is als Franciscus... (of mss ook wel weer in de lijn der verwachting)..
Mag ik je tzt nog een bestoken met wat vraagjes?
Michiel zei op 19 maart 2017 om 06:36
Hallo Sandra,
Ferguson (aangehaald) vermeldt dat Duncan Cameron, soldaat in Coll. Bruce's comp., deelneemt aan het Avondmaal op 5 maart 1769 (Ypres), 11 februari 1770 (Ypres), 3 februari 1772 (Ypres), 18 augustus 1776 (Nijmegen), 1 november 1778 (idem) en 31 december 1779 (Bergen op Zoom). Hij was dus minstens sinds 1769 in dienst van de Schotse Brigade, dus al zeker tenminste 25 jaar oud toen hij trouwde in 1776, maar vermoedelijk ouder. Ik schat hem geboren tussen 1740 en 1750. Aangezien van het echtpaar in 1795 nog een kind (dood)geboren werd, was zijn vrouw ongetwijfeld een aantal jaren jonger. Catherin Cameron was woonachtig in Ieperen in 1776, het lijdt daarom m.i. weinig twijfel dat zij een soldatenkind was en haar vader in hetzelfde regiment diende als Duncan. In de Schotse Brigade (compagnie Coll. Leslie) diende tenminste sinds de jaren vijftig van de 18e eeuw een soldaat John Cameron; hij was gehuwd met Anna Williamson. Er wordt op 29 nov. 1759 een dochter Clara van hun gedoopt door de legerpredikant. Duncan had ook een dochter Clara. Ook lieten zij een dochter Francis in 1772 door de legerpredikant in Doornik dopen. Een kind van laatstgenoemd echtpaar (de moeder wordt Willemsen genoemd), James, werd gedoopt in Nijmegen in 1756 (niet in het doopboek van de legerpredikant).
Sandra Cameron zei op 18 maart 2017 om 16:18
Hallo Michiel,

Dank je wel voor je informatie!
De zoon van Duncan in onze stamboom heet Johannes en is geboren (voor zover ik weet) op 5-12-1776 in Nijmegen. Dat is dan wel redelijk passend, maar niet volledig. Hoe volledig mag ik dat verwachten? En hoe groot is inderdaad de kans dat dit de Duncan is die ik zoek?
Zoals je merkt heb ik er nog niet zo heel veel verstand van. Ik ben dan ook erg blij met deze informatie!

Je bedoelt in dit stuk dat Duncan wellicht geboren is in een van de Barrieresteden in de Zuidelijke Nederlanden omdat zijn vader (wellicht genaamd John ivm vernoeming?) al in dienst was?
Ik begrijp alleen niet goed hoe je bij de naam Evert/Evan komt.
Ik heb wel nog meer nakomelingen van Duncan gevonden (Clara, Gijsbertus en Katharina Elizabet). De naam Evan zegt me hierin niets.

Ik zal eens zoeken!

Hartelijke groeten,
Sandra Cameron
Michiel zei op 18 maart 2017 om 12:39
Hallo Sandra,
enkele tips en aanwijzingen. De doop- trouw- en begraafboeken van de Scots Brigade, bijgehouden door de legerpredikanten, zijn gepubliceerd door Ferguson (deel 3, index achterin), zie https://en.wikipedia.org/wiki/Scots_Brigade
Ik zou alle Camerons die in de index van deel 3 worden genoemd, nalopen.
In het boek van Ferguson komt de doopakte van de oudste zoon van Duncan voor, John genaamd, geboren Nijmegen 1777. Er is dus een mogelijkheid dat de vader van Duncan John heette. Het is niet uitgesloten dat de vader van Duncan al in dienst was van de Schotse Brigade en de zoon is geboren in één van de Barrieresteden in de Zuidelijke Nederlanden en dus niet in Schotland. Evert zou een broer of neef kunnen zijn, de naam Evert is in het Engels/Schots Evan/Even. In verband met de vernoemingsregels (die ook in Schotland bestonden) is het belangrijk om zoveel mogelijk de namen van de kinderen (met de doopakten) van Duncan te achterhalen. (En natuurlijk ook de namen van de kinderen van Evert).
Je kunt vrij zoeken (na inloggen) in de indexen van de Schotse parish registers via www.scotlandspeople.gov.uk . De akten zelf erbij zoeken kan ook via deze site, maar kost je een relatief bedrag. In de 18e eeuw komt de naam Cameron vooral in Perthshire voor. Ik zag -maar je kunt zelf zoeken- dat de naam Evan maar enkele keren voorkomt, er is slechts één Evan, zoon van een John Cameron, in de periode 1740-1760. Maar zoals gezegd, ook Evert/Evan kan in de Zuidelijke Nederlanden zijn geboren als zoon van een soldaat in de Schotse Brigade.
Sandra Cameron zei op 18 maart 2017 om 09:04
Ik kan hem niet vinden helaas. Ik weet niet of je een link zou kunnen sturen? Ik ben wel heel benieuwd...
Wieke Cameron zei op 16 maart 2017 om 22:36
Hoi Sandra. Wikitree dus! Daar gevonden. Leek mij ook plausibel. Groetjes
sandra Cameron zei op 16 maart 2017 om 20:36
Oh excuus, ik zie getrouwd in 1776. Geboren in 1753 klinkt aannemelijk. weet je ook waar hij geboren is?
Sandra Cameron zei op 16 maart 2017 om 20:23
Hallo Wieke,

Ik ben heel benieuwd naar je informatie. De Duncan die ik zoek is bij mijn weten getrouwd in 1753... Met aan Catherine...
Heb je een link oid?
Wieke Cameron zei op 7 maart 2017 om 12:28
Ik heb iets gevonden over duncun & catherine cameron op wikitree. Geen idee natuurlijk of het dezelfde zijn, maar duncun geboren rond 1753 en getrouwd met catherine (baillie) cameron. Kinderen ed niet bekend maar zouden zij lijkt mij heel goed kunnen zijn. Iemand dit al uitgezocht? Vader van duncan ene archibald, verder terug gaat het niet. Moeder echter margaret cameron gaat helemaal terug tot angus de cambrun I rond het jaar 1000! Ik hoop dat er iemand is die meer kan vertellen, aangezien de laatste berichten hier van 2014 zijn.
Tinus Cameron zei op 18 januari 2014 om 11:29
Beste Dorethe, Ik heb de trouwakte van Duncan en Catharina Cameron van 17 maart 1776. Het is bekend dat er in deze periode veel Schotse huurlingen in dienst waren van het toenmalige leger van oranje en dat de lijn van Kolonel Bruce deels verbannen was. Veel schotten van de clan ook die van de clan Cameron (wat de eerste clan was die zich aansloot bij de laatste strijd tegen de engelse overheersing nadat de verbannen vorst vanuit Frankrijk illegaal was teruggekeerd naar Schotland en aan wal kwam in de buurt vanFort William) verhuurde zich als huursoldaat. Je kan een kopie krijgen als het wil.
Dorethé zei op 17 januari 2014 om 00:10
Misschien een beetje te ver terug in de tijd, maar wellicht heb je er t.z.t. wat aan.
In het NG doopboek Grave over de periode 1689-1720 kom ik in december 1698 enkele Camerons tegen:
Op 5 dec wordt Maria gedoopt, dochter van Huijbert Cameron en Maria Nee...
Twee dagen later, op 7 dec, wordt gedoopt Clara, dochter van Daniel Cameron en Elizabeth Gar..ne
Achternamen van de moeders lastig te ontcijferen.
Zie scan 115 van dit boek (BHIC, Grave, boek 8).
Michiel zei op 4 september 2013 om 11:15
Calais behoort tot het departement Pas-de-Calais, de dtb registers (ook van Calais) staan 'en ligne' -zoals dat in Frankrijk heet- van het archives departementales:
http://www.archivespasdecalais.fr/Archives-en-ligne

Zoekt en gij zult vinden
Sandra Cameron zei op 4 september 2013 om 09:33
Beste Michiel,

Wat een mooie informatie! Super, maar ik ben bang dat het niet de goede is. Onze Duncan is in 1776 getrouwd. Misschien wel familie..!?

We houden de informatie erbij. Je weet het nooit. Enig idee of de Duncan die u gevonden heeft nog kinderen had?

Hartelijke groeten,
Sandra Cameron
Michiel zei op 4 september 2013 om 09:25
Is deze Duncan Cameron afkomstig van Nova Scotia, Canada...?
Michiel zei op 4 september 2013 om 08:57
Wat betreft het regiment waarin Duncand Cameron soldaat was vermeldt Tessin "Die Regimenter der Europäischen Staaten... (Tl. 1: Stammlisten") bij Frankrijk:
1747/5 Albany-Inf. (schott.) 1748+ (in Royal Ecossais)

Het regiment heeft dus maar een jaar bestaan en is opgegaan in Royal Ecoissais.
Michiel zei op 4 september 2013 om 08:51
Bij toeval vond ik op een film met dtb van Calais (Frankrijk) de volgende akte:
"le 27 7bre 1748 a eté inhumé au cimetiere de Notre Dame de Calais le nommé Duncand Cameron natif de Morien j(urisdicti)on d'Argile soldat de la compagnie de Frazer de fair fils au regiment d'Albanie mort hier a l'hopital militaire de Calais administre des sacramens. fr. Hondré ministre"
Tinus Cameron zei op 23 juli 2013 om 19:54
Ja Manon er zitten heeeeeeeel veel Cameron"s in Amerika die elk jaar bij elkaar komen en daar een soort cam's houden zoals in Schotland. Vandaar dat er zoveel aanbod is omdat Amerikanen helemaal op zoek zijn naar hun afkomst. Lochiel, de Rode met Groen naar mijn beste weten. Klopt Ebay ken ik ook. Keileuk Sandra had ik achteraf ook graag gedaan, alsmede had ik mijn oudste zoon graag de naam Duncan gegeven, maar ja dat is achteraf nu hij Bart.
Ja Manon voor ons staat de reis naar Schotland ook nog op het verlanglijstje.

Groet Tinus
manon zei op 21 juli 2013 om 21:09
Dank je wel voor je info Sandra!! Vrees alleen dat het op maat laten maken erg veel geld gaat kosten?
Sandra zei op 21 juli 2013 om 21:02
Voor de meiden noem ik het een een kilt. Jeweetwel zo'n plooirokje met een riempje.
En schotland is fantastisch mooi en heel gastvrij! Dus echt een aanrader!

Er zijn in schotland vele kleermakers die kilts maken, geheel op maat. Informeren kan altijd!

Succes!
manon zei op 21 juli 2013 om 16:29
Ow wat gaaf Sandra. Mijn vriend dacht dat vrouwen nooit een kilt droegen, is dat zo? Wij gaan vaak naar fantasy evenementen en zou best wel eens Schotse kleding willen dragen maar dan wel zoals het hoort. Ik wil ook dolgraag ooit in mijn leven naar Schotland toe.
Sandra zei op 21 juli 2013 om 16:24
Genoeg cameron-merchandise te vinden in Schotland. Volgend jaar gaat mijn broer trouwen en omdat hij en mn vader de naam dragen, doen ze dat in de traditionele kilt! Mijn dochters mogen ook de tartan dragen, omdat hun moeder (ik dus) de naam draagt/afstammeling is. En volgens mij mogen zelfs hun kinderen de tartan dragen!
Dus hun kiltjes zijn in de maak.

manon zei op 21 juli 2013 om 10:08
ow en via www.ebay.co.uk zoeken op clan cameron geeft je ook een heleboel leuke spullen
manon zei op 21 juli 2013 om 10:02
Tinus weet jij of de Cameron's kwamen van Lochiel of Erracht. Je hebt nl. die blauwe ruiten en die rode?
manon zei op 21 juli 2013 om 09:56
wat een gave spulletjes staan er op die site Tinus!!
manon zei op 21 juli 2013 om 09:54
Een kennis van mijn vader heeft uit schotland een schildje meegenomen met de kleuren van Cameron en een boekje. Ik zal het boekje is kopiëren en een foto maken van het schildje.
Tinus Cameron Tilburg zei op 21 juli 2013 om 09:47
Sandra, Manon en andee Cameron's of gerelateerde, wat ook leuk is om te weten is dat de Clan Cameron uit de omgeving van Fort William in Schotland komt, bij de laatste opstand tegen de Engelsen als eerste clan onder de muziek van de doedelzak macherend uit de bossen kwam en zich aansloot bij De Bruce die vanuit Frankrijk was gekomen(ballingschap)om Schotland te bevrijden. Dat uit de (stamboom)Clan lijn Cameron (gaat terug tot voor het jaar nul), die jammer genoeg bij mijn verhuizing verloren is gegaan dus moet ik uit mijn hoofd doen, omstreek 800 na Chrst de Clan Cameron uit een andere Clan is ontstaan. Als je je heel verdienstelijk had gemaakt mocht je toen zelf een Clan stichten, een naam aannemen en een gebied, en dat uit de lijn waaruit de Clan Cameron is voortgekomen ook het Koningshuis van Engeland komt. Ik heb nog wel eens geprobeert om bij de achter/achter/achter/ enz nicht in haar paleis in Londen een kopje thee te gaan drinken maar dat is niet gelukt. Dat de naam Cameron een verbastering mogelijk kan zijn van het woord wat toen gebruikt werd voor "kromme neus". Dat je heel makkelijk vanuit Amerika bij www.cafepress.com kleding kan bestellen met het wapen van de Clan Cameron. Dat in sterling zilver ook de belt speld besteld kan worden. Dit is een riem in het rond met daarin 5 pijlen die samengebonden zijn met een lint wat symboliseert de eenheid in de Clan en de sterkte van de eenheid van de Clan / familie.
Als iemand nog de Clan lijn heeft, ik had hem op A3 formaat op papier maar heb deze nooit meer kunnen vinden, dan wil ik deze graag hebben.

Groet Tinus Cameron
Tinus Cameron zei op 21 juli 2013 om 09:07
Dat is eigenlijk heel gek want als je de lijnen doorloopt, ik kijk dan naar Hendricus (20-3-1869) getrouwd met maria Huberta Klous, hebben veel kinderen gekregen maar de meeste dood en waar wel groot geworden is heeft buiten mijn opa Cornelis (2-10-1894) geen kinderen gekregen. Nu zijn wij weer 2 generaties verder met 6 zonen na mijn opa (opa 3 zonen en 1 dood (16 jaar),mijn vader (zijn broer 1 zoon maar geen kinderen)2 zonen bij mijn broer 1 zoon geen opvolging en ik 2 zonen en voorlopig geen opvolging, dan is telkens de lijn zeer dun. Ook bij Sandra houdt het ook op.
manon zei op 21 juli 2013 om 08:59
Erg leuk dit Tinus!! Mijn broers hebben helaas geen kinderen dus bij ons bloed de familie naam dood. Van de kant van mijn vaders broer weet ik het niet psies dat zou ik even na moeten vragen/kijken.
Tinus Cameron zei op 21 juli 2013 om 08:56
Manon, dan is Johannes van 1798 onze gezamenlijke voorvader. Ik ga dan naar Cornelis 15-10-1833 dan Hendricus Johannes 20-3-1869 naar Cornelis 2-10-1894. Grappig want ook Sabndra komt uit de zelfde lijn.

Groet Tinus
Tinus Cameron zei op 21 juli 2013 om 08:36
Het klopt Sandra, ook ik heb Johannes als voorvader (geb 5-12-1776)dan Johannes (geb 1798) dan Cornelis (15-10-1883) dan Hendricus (20-3-1869) dan Cornelis Marinus (2-10-1894)dus je bent een achternicht. Mijn tak is ook niet zo breed meer en de hoop is gezet op mijn oudste zoon. Mijn opa Cornelis had 3 zonen, 1 overleden 16 jaar, mijn vader en nog een broer. De laatste heeft 1 zoon maar geen geen kinderen. Mijn vader 2 zoons, mijn broer 1 zoon maar een kinderen, ik 2 zoons waarvan 1 2 kinderen (dochters)en mijn oudste daar is de hoop op gevestigd (nou ja hoop als het ophoud dan houd het op). Maar grappig dat ik een achter/achter nicht heb.

Groet Tinus Cameron Tilburg
manon cameron zei op 19 juli 2013 om 19:59
Je hebt gelijk Dorethé. Mijn echte bestanden stonden nog op mijn oude laptop ik was te haastig en ik vond het al zo kort hahaha. Dank je wel, klopt helemaal.
Dorethé zei op 19 juli 2013 om 19:45
Manon, de stap van Bartholomeus naar Johannes vind ik vrij groot. Vader zou dan ca 65 jaar zijn, ongebruikelijk niet onmogelijk. Met wie was Johannes getrouwd? Johanna Cornelia van Oers? Zo ja, dan zijn de ouders van Johannes: Johannes Hendricus Cameron en Cornelia van den Boom. De ouders van Johanna Cornelia: Cornelia van Oers en Cornelia van Kaam.
De ouders van Johannes Hendricus Cameron zijn Bartholomeus Cameron en Elisabeth Stouthart. Dit laatste paar trouwde 1866. De oudes van Barholomeus zijn Johannes Cameron en Johanna Lavanché.
manon cameron zei op 19 juli 2013 om 18:11
Oke hier komt ie : Via Johannes Cameron (21-04-1798) naar Bartholomeus Cameron(15-01-1831) naar Johannes Cameron (??-??-1896) naar Cornelis Johannes Cameron (21-12-1925)Die laatste is mijn vader.
Sandra zei op 19 juli 2013 om 16:44
Bij mijn weten hebben duncan en catharina 4 kinderen: Clara Canmeron (8-4-1781), Katharina Elizabeth Cameron (doop 2-1-1791), Gijsbertus Cameron (16-12-1787) en mijn voorvader Johannes/Joannes/Jean Cameron (5-12-1776). Ik hoop dat deze informatie ook werkelijk klopt. Er zit zoveel tijd tussen de geboortes...

Groeten,
Sandra
Manon Cameron zei op 19 juli 2013 om 16:41
ik weet het niet uit mn hoofd dus ik reageer straks even thuis met de juiste gevens hahah. Mijn vader heet iig Cornelis Johannes (21-12-1925) ....hoe origineel haha
Sandra zei op 19 juli 2013 om 16:40
Hoi Tinus,

Leuke feiten... We geven het nog niet op, haha!
Ik stam van Johannes Cameron en Helena van den Heuvel (zoon van duncan en catharina). En dan alle Johannessen volgend tot Franciscus, mijn vader. Vandaar loopt deze tak op zijn eind, mijn kinderen hebben een andere achternaam en verder zijn er alleen nog meisjes die de naam dragen. Helaas...

Volgens mij heb ik een afbeelding, maar ontvang hem natuurlijk graag voor de zekerheid.
Tinus Cameron zei op 19 juli 2013 om 14:41
Manon, weet je dan niet je opa's naam? Als "goede"katholieken slaat veelal de naam een generatie over. Zo heette de oudste van mijn Opa Henk genoemd naar de vader van mijn Opa, mijn broer Cornelis genoemd naar mijn Opa. Dus via die weg kan je al een heel eind komen. In de stamboom van Perenboom - Arntz kom je heel ver.
Manon Cameron zei op 19 juli 2013 om 14:01
Wat leuk om te lezen Tinus Cameron jij bent wel erg goed op de hoogte. Mijn voorouders komen ook uit Bergen op Zoom en zijn gerelateerd aan Duncan Cameron. Helaas heb ik mijn opa nooit gekend. Mijn grootouders zijn gescheiden en mijn opa is naar Belgie vertrokken maar toch erg nieuwsgierig gebleven wat er nog meer aan familie rondzwerft!
Tinus Cameron zei op 19 juli 2013 om 13:57
Sandra, er zijn ook nog meer kinderen geboren in andere plaatsen. Ik weet bijvoorbeeld dat Duncan ook gelegerd is geweest naast Bergen op Zoom en Willemstad ook in Nijmegen( waar ook nog een kind is aangegeven) Sluis en nog meer steden. De legeringsplaatsen vindt je in de militaire archieven in het museum in Delft. Dat de Clan Cameron vanuit Schotland is uitgewaaierd over de hele wereld weet ik omdat er 3 bijvoorbeeld in Suriname een plantage zijn begonnen. De graven van die 3 zijn daar nog steeds en zo is ook de naam (de kinderen die werden verwekt bij s..... kregen toch de naam van de meester)in Suriname terrecht gekomen. Cameron Highlands (de beste thee ter wereld ) is ook een voorbeeld. Grappig is om te weten dat jij vermoedelijk ook een Gen in je hebt waardoor je beschermd bent tegen de Zwarte Pest. Daar de Clan's in Schotland eigenlijk Vikingen zijn hadden deze een Gen waardoor zij niet stierven aan de Zwarte Pest. De Zwarte pest heeft in Engeland wel toegeslagen maar hield op nabij de Schotse grens. Niet dat de pest nog voorkomt maar grappig. Tinus Cameron
Tinus Cameron zei op 19 juli 2013 om 13:42
Beste Sandra,

Gezien het gegeven dat de vrouw in het archief Catharina Cameron wordt genoemd is het toch mogelijk dat een burgelijk huwelijk in Iper heeft plaatsgevonden. Uit het onderzoek van Perenboom-Arntz (genealogieonline) ben ik een afstammeling van Hendricus Johannes Cameron, gehuwd met Maria Huberta Klous 10 april 1980 die een zoon hebben gekregen Cornelis Marinus Cameron, getrouwd met Rosalia.... Coppens uit Sluis die samen 3 kinderen kregen. Henkdricus... overleden toen hij 16 jaar was en Petrus... ( mijn vader) en nog een Jacobus....Ik zie nu dat Docus zijn overlijdebnsjaar wel bekend is (uit welk archief?) maar nog steeds geen geboortejaar, dus kom je in Schotland niet verder (althans is mij niet gelukt). Uit welke lijn kom jij? Heb je al een afbeelding uit het trouwregistervan het huwelijk van Duncan en Catharina? Groet Tinus Cameron
Sandra Cameron zei op 18 juli 2013 om 20:55
Beste Martinus,

Bedankt voor je reactie! Ik had al vernomen dat er archieven verbrand waren. Helaas... Het zou zo leuk zijn om te weten wanneer de grote "overtocht" heeft plaatsgevonden en waar onze voorouders werkelijk vandaan zijn gekomen. "Onze", want zo te horen stammen we beide af van Duncan (Docus) Cameron. Dus ergens zit er een relatie, haha. Je zit met Bergen op Zoom wel dicht bij de grootste groep Camerons volgens mij.

Als ik de verdere posts lees (dank je wel Dorothe!!) is er dan nog een mogelijkheid dat er in Willemstad archieven zijn die meer informatie kunnen bevatten? Of anders in de archieven van de kerken?

We geven de moed net op! Maar het zal nog wel even wat tijd kosten... En ik hoor het graag als je (en alle anderen) meer informatie vinden. Wellicht dat er nog aanknopingspunten zijn in de berichten van Dorothe! :-)

Heb je de informatie uit jullie stamboom digitaal? Misschien kunnen we nog wat informatie uitwisselen...

Groetjes,
Sandra
Dorethé zei op 18 juli 2013 om 00:14
Verder voeren er in de jaren '30 van de 18e eeuw enkele soldaten met de VOC naar Indië, waaronder een Jan Cameron uit S:johanstad in schotland (overleden in 1739) en een Johan Cammeron uit Sinbernes (overleden in 1738). Zie vocopvarenden.nationaalarchief.nl of WieWasWie.
Dorethé zei op 18 juli 2013 om 00:03
In 1732 trouwt een Robert Cameron in Breda met Geertruijd Blom. Deze Robert dient ook bij Cunninghame. Zie Stadsarchief Breda of WieWasWie.
Dorethé zei op 18 juli 2013 om 00:01
Ik weet niet of er een relatie is met Donald Cameron, corporaal in het Regiment van den hr brigadier Cunninghame, die in juli 1728 in Breda in ondertrouw gaat met Elisabeth Koister. Mogelijk het onderzoeken waard...
Dorethé zei op 17 juli 2013 om 23:43
Tinus, Duncan en Catharina zijn in 1776 in Willemstad getrouwd (zie eerdere post). Dit was een huwelijk voor de protestantse kerk, dus een wettig geldig huwelijk. Een huwelijk voor de schepenen was dus niet meer nodig.
De afkondigingen hebben ook in Iper plaatsgevonden. Meestal vind je bij de afkondigingen geen extra gegevens.
Tinus (Martinus) Cameron Tilburg zei op 17 juli 2013 om 21:32
Heel erg leuk Sandra dat je zoekt naar Duncan Cameron, ook mijn voorvader dus. Met mijn vader (overleden) hebben wij 20 jaar geleden ook gezocht maar kwamen niet verder dan Duncan. Het vermoeden was dat hij in Iper voor de wet getrouwd, maar bevolkingsregister is verbrand, en zo kwamen wij niet achter zijn geboortedatum waardoor zoeken in Schotland onmogelijk was. Ik ben geboren in Bergen op Zoom net zoals mijn opa die naast zijn geboortenaam Cornelis Dooc werd genoemd, gelijk aan de bijnaam van Duncan (docus)Vraag ben jij al verder en weet je al meer, ben erg ge-interesseert. Als het goed is zijn wij dus familie?
Sandra Cameron zei op 29 oktober 2012 om 19:35
Hoi Manon,

Dat maakt het inderdaad lastig. Misschien via een trouwakte, maar die kans is erg klein. Of anders via de boeken over de regimenten.

Wordt vast vervolgd, haha. We houden de moed erin!

Groeten,
Sandra
manon zei op 29 oktober 2012 om 18:55
Nope mijn neef heet Gerard Haast.
Via Johannes Cameron komen wij bij Duncan. Jammer dat er nog geen nieuw is. Vrees dat het lastig gaat worden omdat we geen geboortedatum hebben?
Sandra Cameron zei op 29 oktober 2012 om 18:41
Hoi Manon,

Is jouw neef toevallig Girben?

Ik heb nog geen nieuws over Duncan en Catharina, helaas. Als ik meer heb gevonden, zal ik het hier posten. Dan krijg je vast bericht!

Groeten,
Sandra Cameron
manon cameron zei op 28 oktober 2012 om 15:25
Mijn neef heeft ook weleens het e.e.a. na gezocht voor mij. Wij stammen ook af van Duncan (Dokus) Cameron en Catharina. Mij informatie daarvoor heb ik ook niet, dus heel nieuwsgierig of hier nog nieuws op is.

mvg

Gerard W. Ch. Lemmens zei op 14 september 2012 om 23:20
Dag Sandra,

In Schotland is het wel de gewoonte dat de vrouw haar meisjesnaam bij haar huwelijk verliest en dan de mans achternaam gebruikt.

Ik denk zeker dat ze tot de Presbiteriaanse (Schotse) kerk behoord hebben.
Er waren verschillende Capt. Bruce.

Veel succes met je nasporingen,

Gerard
Sandra Cameron zei op 14 september 2012 om 22:14
Beste Gerard,

Heel erg bedankt voor je informatie en tips.Dus getrouwd met Catharina Cameron zou dus ook zomaar de meisjesnaam zijn van haar en geen foutje van de ambtenaar ter plaatse? Dat dacht ik in eerste instantie...

Dus maar op zoek naar de Schotse kerk(en)...

Dank je wel,
Sandra
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 14 september 2012 om 17:07
Hallo Sandra,

Omdat ik een Schotse vrouw (Macleod) heb getrouwd ben ik altijd geinteresseerd geweest in de Schotse namen in Nederland.
Wijlen Dr.Ir.J. MacLean (die ik gekend heb en hij is ons toen wij kort getrouwd waren in Scotland op wezen zoeken) heeft ook veel aan de Schotse families in Nederland gedaan en een boek over de Schotse Militairen - Huwelijksintekeningen van Schotse Militairen in Nederland 1574-1665 - gepubliceerd.
Helaas aan die jaartallen te zien - heb je dus niets aan die publikatie.
Wat er al door diverse genealogen hier is opgemerkt zal jouw Duncan Cameron zker lid zijn van de Schotse kerk- dus presbiteriaans - dus protestants.

Verbastering van de Schotse naam in Nederland was enorm b.v. Maclean werd Machachleyn ; Macleod werd Mackloedt enz. Daar moet je dus wel rekening mee houden!
Cameron - Cammer - Kamer
In dat boek staat 8 x de naam Cameron vermeld en wel in de garnizoenssteden :
Utrecht -2x
Zaltbommel
Rotterdam 2x
Heusden 2x
Grave
Bergen op Zoom

Huwelijken met neven en nichten kwamen in de Church of Scotland (Protestantse) families in Schotland erg veel voor vooral als deze oorspronkelijk van de eilanden afkomstig zijn. In mijn vrouws familie die van het eiland Lewis stammen komen veel Macleods voor die met Macleods trouwen en familie van elkaar zijn.Daarbij is de naam Macleod ook de meest voorkomende naam op Lewis.

Er bestaat in Nederland ook een Schotse Society misschien dat die je ook kunnen helpen?

Ik hoop dat iets geholpen heeft ?

Veel succes,

Gerard LemmensSandra Cameron zei op 30 augustus 2012 om 14:54
Beste Marianne en Jan,

Hartelijk dank voor jullie aanvulling op mijn vraag! Langzaamaan kom ik kleine stapjes verder.

Iemand nog tips waar ik kan zoeken om erachter te komen wat de geboortedatum / -plaats is van Duncan Cameron?

Groetjes,
Sandra Cameron
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 27 augustus 2012 om 22:52
Ik zou ook huwelijken ned.dts.geref. Grave bekijken. Veel soldatenhuwelijken; je weet maar nooit. Ook soldaat Hendrik Maxwil/Wils was in Breda en Grave bekend.
Marianne Cameron zei op 27 augustus 2012 om 02:15
Hoi, Dorethe en Norah

Weten jullie dat Duncan Cameron en Catharina Cameron nog een zoon Gijsbertus hebben laten dopen Nederduits Gereformeerd in de grote kerk in `s Hertogenbosch op 16-12-1787
Dus een broer van Katharina Elizabet en Johannes Cameron

groetjes Marianne van Loon-Cameron
Norah zei op 23 augustus 2012 om 11:53
En dan nog in Maastricht op 08-04-1781
gedoopt dochter Clara, en wel in de Sint Jan.
Zie de site van -allelimburgers-.
Maastricht was één der grote kazernesteden, net als Den Bosch, Breda en Namen.
Waar Catharina Cameron vandaan kwam > Ieper(en) idem dito, ook een garnizoensstad.
Dorethé zei op 22 augustus 2012 om 22:58
En 02-10-1793 Bergen op Zoom nog een dochter Elizabet (Donken Camerron en Katrina Camerron).
Dorethé zei op 22 augustus 2012 om 22:54
Duncan en Catharina laten op 2 jan 1791 nog een dochter Katharina Elizabet dopen in Bergen op Zoom (NH). Naam vader geschreven als Donke Cammeron en moeder Katharina Kameron. Zie website Markiezenhof.
Zelf heb ik overigens geen Cameron in mijn bestanden.
Sandra Cameron zei op 22 augustus 2012 om 22:38
Hoi Norah, was mij ook al opgevallen. Hopelijk eenbroer, hebben we weer een ingang, maar goed, hoe kom je daar nu weer achter...

Goed he, dat de naam nog goed geschreven is. maar onderweg kom je vele verbasteringen tegen: Kameron, Komoron, Canweron, Camron, etc...
Toch typisch dat er zoveel verandert in de tijd. Gewoon door schrijffoutenvan de ambtenaar ter plaatse.

Sandra Cameron zei op 22 augustus 2012 om 22:35
Hoi Dorothe,

Bedankt voor je informatie! Veel verder kom ik ook niet. Er ligt nu een mail met opzoekvraag bij het BHIC. Hopeliijk hoor ik daar nog meer... Vermoedelijk zat Duncan in infanterie regiment 595a. Weet niet of je daar nog iets mee kunt.

Norah zei op 22 augustus 2012 om 22:33
Bij het archief dat Dorethé doorgaf, trouwde het jaar daarvoor ene Evert Cameron, dus in 1775. Ook met een Schots meisje en ook uit de compagnie van col. Bruce. Waarschijnlijk familie van elkaar.
Overigens wat leuk dat jouw naam nog steeds goed geschreven wordt, zie je niet zo vaak. Kijk maar eens naar de vrouw van Evert, naam is zeer verbasterd!
Mvg, Norah
Dorethé zei op 22 augustus 2012 om 22:25
Op internet vind ik dat Duncan Cameron op 17 maart 1776 in Willemstad huwt met Catherina Camerpn. Voor Willemstad kun je verder zoeken op de website van het Regionaal Archief West-Brabant. Hier kun je de huwelijksakte inzien en hierin lees je dat Duncan inderdaad in Willemstad in garnizoen was in de compagnie van Bruce en dat Catharina Cameron in Iperen woonachtig was. De afkondigingen hebben ook plaatsgevonden in Iperen, misschien dat je daar nog wat meer kunt vinden.
Sandra Cameron zei op 22 augustus 2012 om 22:24
Hoi Dorothe,

Ik heb al wel aardig wat informatie, maar dat eindigt dus bij Duncan helaas. Ik wil je mijn info wel mailen.
Hoe komen zij in jouw stamboom? Ben wel benieuwd. Wellicht kun je in deze stamboom ook nog meer informatie vinden: http://www.genealogieonline.nl/stamboom-perenboom-arntz/.
Ik heb mijn informatie nog niet naast deze gelegd...

Groeten!
Dorethé zei op 22 augustus 2012 om 22:16
Sandra, wat weet je al van Johannes Cameron en Helena van den Heuvel? En vader Duncan? Welke periode? Welke plaats? Kinderen van Johannes en Helena?
Dorethé zei op 22 augustus 2012 om 22:15
Info over de regimenten in het algemeen, o.a. waar ze in garnizoen waren, is te vinden via Dutch Regiments (http://www.milwiki.nl/dutchregiments/)
Helena zei op 22 augustus 2012 om 22:07
Die site is idd. niet meer in de lucht, maar via Wayback archives zijn nog oudere versies tertug te roepen.
Van wat er nog te vinden viel is een en ander toch opgeslagen vanuit die archives van het internet. Het is slechts ter overbrugging tot de oorspronkelijke site mogelijk weer eens in de lucht kan komen? Lees discussie hierver bijv. via http://www.stamboomforum.nl/actualiteit/2/18219/3.
Maar hier kun je nog een en ander aan:
Zie: http://www.soldaten-genealogie.tk/
Sandra Cameron zei op 22 augustus 2012 om 21:26
Beste Jan,

Hartelijk dank voor je bericht! Ik heb in het verleden deze website al eens bezocht... Maar hij schijnt nu niet meer 'in de lucht' te zijn. Althans, bij mij werkt de site niet en krijg ik de melding na verder klikken dat de sitenaam beschikbaar is.

Heb jij hetzelfde?
Zou wel heel erg jammer zijn... :-(

In ieder geval heel erg bedankt!
jan van der Biezen zei op 22 augustus 2012 om 21:19
hallo Sandra, ken je onderstaande site al? Verzameld gegevens van vele soldaten in de afgelopen 5 eeuwen in Nederland, ook van buitenlandse soldaten, succes.

http://members.home.nl/riandirksen/