Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (96)

Jorgen De Vlam zei op 21 juni 2022 om 00:18
Ik ben Maximiliaan Bardoel tegengekomen in mijn onderzoek naar mijn voorvader Ignatius de vlam(me), afkomstig uit Tongerlo. Hij was getrouwd met Maria verpoorten, dochter van de president-schepen van Gemert, Hendrik Gisbertus Verpoorten. Zijn zus Johanna was getrouwd met een Bardoul : Henricus Maximiliaan Bardoel (1635-1694) ∞ (18/11/1662) Johanna Gijsbert Hendrik van der Poorten (1640-1695); Hendrik had een zoon uit zijn eerste huwelijk: Maximilianus Franciscus Henrici Bardoull)
(bron: Bron: Sanne van den Eijnde, "Stamboom van de familie Van den Eijnde(n) uit Gemert en Haarlem")

In 1709 was de neef van Maria Verpoorten, Maximiliaan (Franciscus Henrici) Bardoull (1658-1738), rotmeester van Schildt., waar ook de familie de Vlam woonde, Ignatius was trouwens een tijd waard van de herberg De Engel op het Binderseind, en bleef op Schildt wonen.

Maximiliaen ‘Perdoel’ (Bardoel) bezat anno 1717, 28ha onroerende goederen te Boekent: met woonhuis, weide- en akkerlanden.

In de wijkboeken van Antwerpen uit 1584 (jaar voor de Val van Antwerpen) vinden we een koopman Adriaan Bardoel of Bardoul, wonende in de duurste wijk van de stad (kolonel in de burgerwacht); de kolonellen maakten in Antwerpen tijdens de Remonstratie de dienst uit tussen 1577 en 1585, het jaar dat Alexander Farnese de stad onderwierp.
Guus zei op 21 februari 2020 om 18:07
Criminele Rol Gemert R065 Blz. 21

VERBAEL voor MXIMILAEN BARDOUL cum suis, afgegaan borgemeesters,
arrestanten,
teghens
AERT van LUECKEN, pretens obtinent.

Arrestanten hebben aan wijlen HENRICK van VECHEL, mede-inwoner alhier te
Gemert, in hun borgemeesteradministratie gezien ten achteren te zijn van Henrick te "diversche penningen". De debiteur is evenwel overleden, en er is een lijst achtergebleven met enige roerende goederen. Daarvan zijn er enige verkocht om schulden te betalen, maar de schuld aan de borgemeesters is niet betaald. Vandaar het arrest. . 20 oktober 1637

RA Gemert R115 061
ANNO 1638 SCHEPENEN IN GEMERT MAXIMILIAEN BARDOULL ….

RA Gemert R115 066
THONIS GOORTSSEN en PETER JAN BAUMANS als momboiren van het
onm. kind van BERBER THONIS GOORTS, JOOST JOOSTEN SMITH en
THIJLEN GOORTS voor henzelf, FRENS HERBERS als momboir van
LIJSKEN THONIS, en MAXIMILlAAN BARDOUL als momboir van MARIE
PETER JOOSTEN, allen erfgenamen van GOORDT THONIS GOORTS,
hebben vercocht aan JACOB JAN TEUWENS, hun mede-erfgenaam, een
huis en erfenis in de Pantelaer aan den Boom genaamd "de
Caerle" (3 lopense groot) neven de gemeijnt en de gemeijnstraet.
Last: 2 vaten rogge aid kapel van Handel, en 2 smael hoender
op 't hvG. 7 april 1638
Hans Vogels zei op 20 februari 2020 om 11:21
Dat is heel vreemd. Het schepenprotocol van Gemert is wel beschikbaar in Salt Lake City maar niet voor belangstellenden op b.v. CD-Rom. Ik heb ook nergens vernomen dat dit in de pijplijn zat. Zou er iemand illegaal bezig zijn geweest? De bewerkingen van Simon van Wetten zijn te raadplegen in de studiezaal van het Gemeentearchief Gemert-Bakel.
Jan Lange zei op 20 februari 2020 om 10:12
Dat zag ik ook in jouw reacties, maar alles is mogelijk; hij kan ook weer uit dat "sterfbed" zijn opgekrabbeld en nog een paar jaar geleefd hebben. Er is geen sprake van een zoon o.i.d. die ook Maximilaen heet ? Een sterfbed was in 1636 toch echt wel een sterfbed, lijkt mij. Weten Gemertse forumleden raad ?
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 20 februari 2020 om 09:46
wat dan wel in tegenspraak is: ik heb genoteerd staan dat Maximiliaen in 1637 en 1638 schepen was van Gemert (ooit overgenomen van iemand anders, helaas zonder bronvermelding). Dat zou een overlijden in 1636 tegenspreken. Helaas staan de schepenprotocollen van Gemert bij mijn weten niet online, dus kan ik dat op dit moment niet checken.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 20 februari 2020 om 09:21
wow, mooie vondst Jan! Bedankt voor het delen
Jan Lange zei op 20 februari 2020 om 00:25
N.a.v. Willem Nabuurs 23 oktober 2015 om 09:36 uur: ORA Erp 37 sc. 86 in 1643 refereert Anna Jan Tonis, wed. Maximiliaen Bardoul aan een acte, die haar man op zijn sterfbed dd. 26.9.1636 heeft laten passeren (in Gemert waarsch.)
hpardoel zei op 27 augustus 2018 om 10:34
Hallo beste mensen. Op: 22-1-2018 (dus hierboven) schreef Willem dat hij wel de verbinding met Goch kon maken maar nog niet met Grave, wat betreft de tak Haarlem/Amsterdam. Volgens mij maak het volgende deze verbinding zeker waar. Hans wordt genoemd als komende van Grave. Zijn zoon Maximiliaen en Catharina Gelt kregen o.a. een zoon Bastiaen, deze was werkzaam bij de V.O.C. als o.a. Schipper op de Malakka en Meerman. Op: 31-12-1645, 1088 Ra verzoekt Bastiaen via een wisselbrief aan de Dir. van de V.O.C. een bedrag te betalen aan: Hans Bardoel wonende tot Amsterdam. (geh. met Fijtje) Dat is dus familie. Overigens vocht Bastiaen regelmatig mee met de ons bekende Maarten Harperszn. Tromp. (ter informatie) Hopende hebben jullie hier nog wat aan. H. Pardoel.
hpardoel zei op 25 augustus 2018 om 10:19
Fijn Jan en Willem, prachtig dat jullie zo snel reageerden. Hier kan ik in ieder geval weer mee verder en is mijn probleem voorlopig uit de wereld. Speur ze!
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 25 augustus 2018 om 09:36
Henny, dat verhaal over Het geslacht Bardoul is inderdaad van mijn hand. Dat heb ik 20 jaar geleden ooit eens een tijdje op een website gehad die inmiddels al lang weer ter ziele is. Ik zie in de versie die ik locaal op mijn computer bewaard heb dat ik daar inderdaad Maximiliaen Maximiliaensen Bardoel heb staan. Geen idee hoe ik daar aan kwam, ik denk dat het een typefout of redenatiefout moet zijn geweest. Want ik heb in alle correspondentie nergens dat patroniem kunnen terugvinden. Ik kom in 1584 wel een Maximiliaen Bardoul Maximiliaensoen tegen, maar dat is zijn zoon; mogelijk dat daardoor de fout is ontstaan. Ik zou het patroniem bij deze doorstrepen als ik jou was. Groeten, Willem
jan lange zei op 24 augustus 2018 om 16:35
Ik ben het patroniem Maximiliaens ook niet tegengekomen. Blijft dus een ?
hpardoel zei op 24 augustus 2018 om 14:34
Beste mensen, ik worstel nog steeds met de vraag: wie is de vader van de bekende Maximiliaen Bardoel, die geb. is zo rond 1515. Gelet op zijn gevonden kinderen vermoed ik dat zijn vader Johannes (Jan) zal hebben geheten, maar ik ben hem nog steeds niet tegengekomen. Wel heb ik in mijn oude aantekeningen aangetroffen: Het geslacht Bardoul in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Daar staat onder: De oudste Graafse Bardoels vermeld, Maximiliaen Maximiliaensen Bardoel, vermeld tussen Heilig Sacramentsdag 1559 en 3 januari 1574. Deze vermelding geeft duidelijk aan dat de vader Maximiliaen zou zijn geweest. Helaas heb ik nog steeds niet een Maximiliaen Maximiliaenszn. uit die tijd gevonden. Volgens mijn informatie is het aangehaalde geschreven door de Hr. Nabuurs. Of dit de bekende "Willem" is, is mij niet bekend, maar ik stel deze vraag maar in het algemeen. Wie weet? Ik ben zeer benieuwd! B.v. hartelijk dank. Henny Pardoel.
Henny Pardoel zei op 16 augustus 2018 om 16:53
Goeden middag. Willem dank voor jouw snelle reactie. Ja, dit is het bekende verhaaltje dat ik ook ergens anders als een heb opgedoken. De door mij genoemde aantekening suggereerde iets belangrijks, maar helaas is dat niet zo. Wat mij al eerder is opgevallen, borrelt nu ook weer boven: men spreekt over de derde vrouw van Jan de Marez, Maria Bardouel, die gesproten is uit een familie die in 's-Hertogenbosch thuis hoorde.
Volgens mij is genoemde Maria een dochter van Dirck Bardoul en Hilleken Lenarts en is zij ged. op: 30-5-1602 te Haarlem.
Misschien is het bekend , maar in 1992 heeft de Hr. Ad Otten een boekje uitgegeven met als titel: Alles te koop. Dit gaat over de geschiedenis van Gemert. Op pag. 25 verteld hij: Een aantal autochtone Meierijsche kooplieden die de hiervoor geschetste beknotting van hun mogelijkheden niet zinde en die ook geen zin hadden om hun geboortestreek daarvoor te verlaten, hebben zich in de loop van de 17e eeuw in de Vrije Heerlijkheid Gemert gevestigd om daar een nieuwe toekomst op te bouwen. Onder hen vindt men de namen van verschillende vooraanstaande burger- en koopmansfamilies uit Den Bosch en /of Peel en Kempenland. We noemen de namen van Bardoul, Becx, van Houtert, Jegers enz. Dit geschrevene geeft mij toch echt het idee dat er een verband bestaat tussen Grave en Den Bosch zeker omdat de "speurders" in Gemert, naar mijn gevoel, dagelijks met genealogie bezig zijn. Vriendelijke groeten en nogmaals dank. Henny.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 15 augustus 2018 om 13:36
Henny, ik heb de CD-ROM wel en heb het even nagekeken. Het artikel meldt niets over Derick en Jan.

Dit is de letterlijke tekst van de 4 alinea's tellende paragraaf "Bardoul" uit het artikel van Mr. H.J. Koenen over "Het Geslacht de Marez". De paragraaf begint onderaan op pag. 174 en eindigt bovenaan pag. 175:

Evenals Elisabeth de Schilder de tweede vrouw van Jan Danielszoon de Mares (zie genealogie letter E, no. I) schijnt ook zijn derde vrouw Maria Bardouel gesproten te zijn uit een familie, die te ‘s Hertogenbosch te huis behoorde. Althans in 1597 wordt Francois Bardoel vermeld als lid van de regeering dier stad en in 1605, 1610 en 1619 Jean Bardoel. (Zie de regeeringslijsten van ‘s Hertogenbosch bij Butkens, Trophées du Braband.)
Ook vindt men Mr. Frans Bardoul, schepen van den Bosch, overleden 1606 (blijkbaar de zooeven genoemde) vermeld als lid van de Illustre Lieve-Vrouwe-Broederschap aldaar. (Zie A. N, Familieblad 1889, blz. 139.)
Omtrent den tak die naar Holland kwam hebben we weinig kunnen vinden. Elisabeth Bardoul werd 14 Juni 1620 lid van de Waalsche Kerk te Amsterdam, komende van Hanau, het bekende toevluchtsoord der Waalsche vluchtelingen, die naar. Duitschland gingen. Noé Bardouille homme marié werd December 1648 lidmaat te Leiden. Verder vindt men Marye Bardoel op den Nieuwendijk,
die 20 Augustus 1664, in de Oude Kerk te Amsterdam begraven werd. In het Nieuw Wapenboek van de Raedt (Sceaux Armoriés des Pays-Bas) vindt men:
Bardoul. - Ba,rthélemy-Philippe de Bardouil, Sgr. de Hodister et de Hermanne, sgr. haut-justicier de Houmart, pour les trois quarts décl. tenir du roi de France la Sgrie de Hodister, relevant de la Sgrie de Laroche, etc. 1681 : une croix de vair de deux tires. L’écu sommé d’une couronne à I I perles et accosté de deux palmes (Chambre des Comptes de Brabant 45713 b.) 11 signe : de Bardoul de Hodister.
hpardoel zei op 15 augustus 2018 om 12:03
Hallo beste mensen. Ik kom nog even terug op de Graafse Bardouls, met een vraagje aan de speurders van mijn voorouders. Ik vond in mijn oude aantekeningen het volgende: Derick Bardoul circa 1575, zoon van Jan Bardoul circa 1555 te Grave. (zie Wapenheraut 1898 pag. 174-175) Helaas heb ik de CD-Rom van genoemd maandblad niet. (is voor zover ik weet ook niet meer te koop) Ik hoop, dat een van jullie deze wel heeft en er een blik in zou kunnen werpen. De combinatie van de twee genoemde personen kan ik helaas niet plaatsen, want dit werpt misschien toch weer een ander licht. B.v. dank. Vriendelijke groeten.
hpardoel zei op 14 juni 2018 om 15:06
Hoi. Ik had dit ook gelezen, maar ik dacht je weet nooit. Ik probeer het maar, omdat er ook een Carolus Bardoul getuige was op: 12-12-1627. Succes Henny.
hpardoel zei op 14 juni 2018 om 13:25
Goede middag. Ik wil graag nog even terugkomen op de Bossche Bardoulen. Op 12-3-1602 laat Manuel Bardoul in de St. Jan een zoon Peeter dopen (moeder: Gertgen) en op: 21-6-1602 laat Sijmon Bardoul een dochter Maria dopen. (moeder: Marike) Verm. laat deze laatste Maria samen met: Johannis Roose op: 12-12-1627 in de Cathrien een dochter Maria dopen. Met o.a. get. Carolus Bardoul. Weet iemand wie de vader is van Manuel en Sijmon, volgens de data wijst het weer in richting van Maarten. Wie weet het juiste, vriendelijke groet H.Pardoel.
hpardoel zei op 13 juni 2018 om 14:18
Hallo Anton. Sorry, maar je hebt volkomen gelijk! Mijn zoeksysteem liet mij even in de steek, hij kwam met de Nicolaas uit Namen. Die was trouwens Mr. in de Rechten en dat was de door jou bedoelde zeker niet. Er ging bij mij ook geen "lampje" branden. Succes verder met jouw onderzoek, Henny.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 13 juni 2018 om 08:42
Excuus Anton en Willem, er is kennelijk iets niet goed gegaan met het uitwisselen van de mailadressen. Nieuwe poging is inmiddels ondernomen.

Volgens mij moet het zo gaan lukken... zo niet, dan hoor ik dat graag!
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 12 juni 2018 om 20:18
Ik heb nog geen e-mail adres gekregen van het BHIC.

Mbt Philippe Bardoul x Helene de Ponty:
zij hebben wel een zoon Nicolas, maar zo te zien is dat niet dezelfde. Deze Nicolas was namelijk gehuwd met Catherine Gaiffier en was vader van 4 kinderen. Dat lijkt me niet echt matchen met een minderbroeder..
Anton zei op 12 juni 2018 om 19:10
Dag Henny,

uit diverse Bossche schepenakten blijkt dat Marten Bardoul en Barbara van der Beke een zoon Nicolaas hadden. Zijn doop heb ik niet gevonden, het doopboek van de Sint-Jan ontbreekt voor de periode 1579-1593.
- 1601: hennen minderiarigen broeder tot Loven (Stadsarchief 's-Hertogenbosch (SAH), Rechterlijk Archief (RA), 1424 261rv)
- 1605: mr. Nicolaes Bardoul hennen broedere residerende oft studerende in de universiteyt van Loeven (SAH RA 1445 240rv)
- 1607: mr. Nicolaes Bardoul hens broeders (SAH RA 1448 293r-295v)
- 1618: mr. Nicolaessen Bardoul (SAH RA 1529 376rv).

Bots e.a., Noordbrabantse Studenten 1550-1750, 167:
270 BARDOUL, Nicolaus
s.-Bosch. Studeerde te Leuven artes aan de pedagogie de Valk waarvan hij tot ca 1603 commensaal was. Promoveerde 22-11-1600 tot AL als 2e van 126 candidaten. Daarna theologant. Behaalde in 1608 de baccalaureaatsgraden biblicus en sententiarius. Volgens AHEB was hij I.U.L. Hoogleraar filosofie aan de pedagogie de Valk tot 1625. Verkreeg 26-11-1622 kanunnikdij te Brugge. Overleed 26-8-1645.
ARAB/FUL 505, 714, 1313, AHEB (1888) 125.

AHEB = Analectes pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique 21 (1888) 125 (artikel van de Leuvense universiteitshistoricus E. Reusens):
88. Nicolaus Bardoul, Sylvaeducensis, anno 1600 in scholis artium e Falcone secundus; juris utriusque licentiatus et in hoc suo paedagogio philosophiae professor. Inde vigore privilegii nominationum facultati artium competentis, in cathedrali Brugensi canonicus, 26 novembris 1622 in possessionem missus. Docebat adhuc anno 1625. Obiit 26 augusti 1645.

Dit alles lijkt me redelijk sluitend en overtuigend.
Maar ik ben altijd benieuwd naar de bewijzen dat de Leuvense professor Nicolaus Bardoul een zoon van Philippe Bardoul en Héléne de Ponty was.

groet, Anton
hpardoel zei op 12 juni 2018 om 14:12
Beste Anton, even ter informatie: in jouw stamreeks van de Bossche Bardoulen staat onder: 1.6 vermeld, Nicolas (Nicolaus) Bardoul. Volgens mijn gegevens is deze persoon geb. c.a. 1572 te Namen, als zoon van: Philippe Bardoul en Héléne de Ponty. Hij is overl. op: 26-8-1645 te Namen en Begr. te Brugge. Verdere gegevens krijg je volgens mij van Willem. Succes Henny Pardoel.
Anton zei op 11 juni 2018 om 19:48
Tenslotte nog een vraag aan Marty Verachtert n.a.v.:
====Marty Verachtert zei op 19 mei 2014 om 19:13 uur
Maximiliaen 1520 en Maarten 1540 waren
broers, beiden uit 's-Hertogenbosch
=====
Beste Marty, waar baseer je deze medeling op? Met andere woorden: kun je deze bewering met bronnen onderbouwen?
Anton zei op 11 juni 2018 om 19:46
Dag Willem, die jaargang van het Annuaire de la Noblesse de Belqique kan ik niet op internet vinden. Ik zou graag het artikel van je ontvangen!
@BHIC: geef Willem aub mijn mailadres door.

Het blijft allemaal nogal speculatief totdat er nieuwe bronnen gevonden worden. Ik vestig mijn hoop er maar op dat er in toenemende mate ook in Belgie bronnen als schepenregisters e.d. integraal worden gescand en op internet gepubliceerd. Ongetwijfeld kunnen we in Luik en Hoei en dergelijke nog een hoop nieuwe gegevens vinden.
Anton zei op 11 juni 2018 om 19:46
Dag Willem, die jaargang van het Annuaire de la Noblesse de Belqique kan ik niet op internet vinden. Ik zou graag het artikel van je ontvangen!
@BHIC: geef Willem aub mijn mailadres door.

Het blijft allemaal nogal speculatief totdat er nieuwe bronnen gevonden worden. Ik vestig mijn hoop er maar op dat er in toenemende mate ook in Belgie bronnen als schepenregisters e.d. integraal worden gescand en op internet gepubliceerd. Ongetwijfeld kunnen we in Luik en Hoei en dergelijke nog een hoop nieuwe gegevens vinden.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 11 juni 2018 om 19:03
Anton, een betere genealogie van de Luikse Bardouls is te vinden in Annuaire de la Noblesse de Belgique, jaargang 1887, pag. 37-45. Ik weet niet of die reeks op internet te vinden is. Mocht iemand een kopie willen, laat dan het BHIC je e-mail adres aan mij doorgeven.

Wat me opviel is dat de stamvader Henri ook secretaris was in dienst van Rooms katholieke geestelijken, namelijk secretaris van kardinaal Erard de la Marck, bisschop van Luik, tussen 1507 en 1522. In 1532 werden Henri en zijn zoons Jean en Leonard door Karel V in de adelstand verheven.

De link naar Martinus lijkt aannemelijk, aangezien die ook in dienst was van een bisschop. Maar Martinus kan geen nakomeling zijn, want dan had ook hij onder de adelsverheffing moeten vallen. Misschien was Martinus een neef of achterneef van Henri?

De naam Maximilien komt pas in de vijfde generatie van deze adellijke familie voor het eerst voor. Dus dat biedt niet direct aanknopingspunten richting de Graafse Bardouls. Maar van de andere kant: de in de adel verheven Jean Bardoul was verbonden aan het hof van keizer Karel V, en die was op zijn beurt weer een kleinzoon van keizer Maximiliaan I. Dus het voorkomen van de naam Maximiliaan bij de Bardouls zou gerelateerd kunnen zijn aan hun band met de Habsburgse keizers; het is mogelijk dat een jongere zoon vernoemd is naar de keizer uit respect of om in de gunst te komen. Allemaal puur speculatief natuurlijk...
hpardoel zei op 11 juni 2018 om 16:47
Nee Anton. Hij vermelde op die aantekeningen geen enkele bron. Wat ik wel weet is dat hij in de periode als Directeur van het C.B.G. veel heeft gezocht in de archieven van de Zuidelijke Nederlanden, voor zowel het C.B.G. en als privépersoon. Bij nader onderzoek door mij, bleek er wel veel te kloppen. (niet alles)
Norah zei op 11 juni 2018 om 15:21
Ik bedoel ermee te zeggen, P., dat Bardoul sowieso een patroniem is >>>
~~J. Crott en J. Hoen. Familienamen in Limburg.~~
En dat men net als met andere patroniemen zoals b.v. Hendriks, Peters enz. niet persé aan elkaar gerelateerd hoeft te zijn.
Anton zei op 11 juni 2018 om 15:05
Als ik het goed begrijp heeft de Hr. Kruimel ook geen bronnen vermeld om een en ander te onderbouwen?
hpardoel zei op 11 juni 2018 om 14:47
Mijn reactie op Norah. Ik kan met "Bartholomeus" als patroniem, helaas geen kant uit. Niets wijst volgens mijn idee in de richting van een Bardoul.
Anton, op 30 april j.l. heb ik gememoreerd dat de Hr. Kruimel, in het verleden, opgetekend had dat Maarten een broer zou zijn van Emmelken. (dus beiden kinderen van Max. 1515 uit Grave) Den Bosch, als geboorte, is door hem niet genoemd. Jouw idee, dat de link misschien toch richting Luik gezocht moet worden, met als aanwijzing/vergelijking het wapen van Helene de Bardoul, vind ik zeer aannemelijk en geeft misschien toch wat mogelijkheden. Succes. H. Pardoel.
anton zei op 10 juni 2018 om 19:43
voor alle duidelijkheid:
1. Marten Bardoul, secretaris bisdom 's-Hertogenbosch, notaris
vermeld 1563..1598, vermeld † 1601
x Barbara dochter van Nicolaes van der Beke(n) x Paulina de Mets
vermeld 1570..1602, vermeld † 1618
1.1. Frans, doop Sint-Jan 6-3-1570 - † 11-1601 (tgv verwondingen opgelopen
tijdens het beleg van de stad door Maurits)
mr., licentiaat in de rechten, schepen 's-Hertogenbosch 1597, 1600, 1601
1.2. Barbara, doop Sint-Jan 6-5-1572
vermeld 1601..1626
1.3. Laurentius, doop Sint-Jan 28-10-1574
1.4. Walburch, doop Sint-Jan 28-10-1574
1.5. Jan, doop Sint-Jan 27-7-1577
mr., schepen 's-Hertogenbosch 1599..1621
vermeld 1577..1623; vermeld † 1626
x (22-9-1602 Sint-Jan) Elisabeth van der Stegen
vermeld 1602..1620
1.5.1. Marten, doop Sint-Jan 1-3-1606
1.5.2. Franciscus, doop Sint-Cathrien 23-8-1608
1.5.3. Barbara, doop Sint-Cathrien 7-11-1610
1.5.4. Maria, doop Sint-Cathrien 26-8-1615
1.5.5. Agnes, doop Sint-Jan 22-1-1618
1.5.6. Cecilia, doop Sint-Jan 9-9-1620
1.6. Nicolaas, doop ? - † 26-8-1645
student, hoogleraar Leuven, kanunnik Brugge
Anton zei op 10 juni 2018 om 19:40
Over de Bossche Bardouls
========================
Op basis van met name Bossche bronnen heb ik van de 'Bossche' familie Bardoul de volgende stamboom kunnen samenstellen.

1. Marten Bardoul, secretaris bisdom 's-Hertogenbosch, notaris
vermeld 1563..1598, vermeld † 1601
x Barbara dochter van Nicolaes van der Beke(n) x Paulina de Mets
vermeld 1570..1602, vermeld † 1618
1. Frans, doop Sint-Jan 6-3-1570 - † 11-1601 (tgv verwondingen opgelopen
tijdens het beleg van de stad door Maurits)
mr., licentiaat in de rechten, schepen 's-Hertogenbosch 1597, 1600, 1601
2. Barbara, doop Sint-Jan 6-5-1572
vermeld 1601..1626
3. Laurentius, doop Sint-Jan 28-10-1574
4. Walburch, doop Sint-Jan 28-10-1574
5. Jan, doop Sint-Jan 27-7-1577
mr., schepen 's-Hertogenbosch 1599..1621
vermeld 1577..1623; vermeld † 1626
x (22-9-1602 Sint-Jan) Elisabeth van der Stegen
vermeld 1602..1620
1. Marten, doop Sint-Jan 1-3-1606
2. Franciscus, doop Sint-Cathrien 23-8-1608
3. Barbara, doop Sint-Cathrien 7-11-1610
4. Maria, doop Sint-Cathrien 26-8-1615
5. Agnes, doop Sint-Jan 22-1-1618
6. Cecilia, doop Sint-Jan 9-9-1620
6. Nicolaas, doop ? - † 26-8-1645
student, hoogleraar Leuven, kanunnik Brugge

De oudste vermelding van Marten Bardoul in Bossche bronnen dateert uit 1563, wanneer hij als getuige optreedt wanneer de eerste Bossche bisschop Sonnius zijn officiaal Tipoets benoemt.
Vermeldingen van Marten Bardoul vinden we vrijwel altijd binnen de context van de bisschoppelijke administratie.
Vermeldingen van Bardouls die vóór 1563 in Den Bosch woonden heb ik niet kunnen vinden. Zowel in de uitgebreide bevolkingsadministraties uit het eerste decennium van de zestiende eeuw, als die van rond het midden van de zestiende eeuw, komt de naam Bardoul (of spellingsvarianten) niet voor.
Het lijkt er dan ook sterk op dat Marten Bardoul na de oprichting van het nieuwe bisdom 's-Hertogenbosch met de eerste bisschop Franciscus Sonnius als onderdeel van diens ambtelijke apparaat naar Den Bosch is gekomen.


Waar Marten Bardoul vandaan kwam wordt uit de Bossche bronnen niet duidelijk. Er zijn wel aanwijzingen voor een een connectie met Luik en omstreken (Huy).
- allereerst omdat hij in de doopboeken als 'Martijn' wordt aangeduid, in tegenstelling tot 'Marten': blijkbaar sprak hij zijn voornaam op zijn Frans uit als 'Martin'?
- maar belangrijker is de overeenkomst in wapen tussen de Bossche en de Luikse Bardouls.
De schepenzegels van Frans en Jan vertonen als wapen een kruis van vair.
voor een afbeelding zie: http://www.geneaservice.nl/zegels/z003.html#28
Dit is hetzelfde wapen dat we ook zien bij de Luikse familie Bardoul, zoals beschreven Goethals, Dictionnaire Généalogique II p. 792 en volgende.
Zie: https://books.google.nl/books?id=a3VDAAAAcAAJ&dq=editions%3ALOM-_tXlZUoC&hl=nl&pg=PT423#v=onepage&q&f=false
Zie bijvoorbeeld het wapenschild rechtsboven op de grafzerk van Louis de Herissem en Hélène de Bardoul in Glabais: http://balat.kikirpa.be/object/10000356

Er is duidelijk een link tussen de Bossche en de Luikse Bardouls. Maar hoe die precies loopt is niet duidelijk. Het is overigens natuurlijk best mogelijk en misschien zelfs wel waarschijnlijk dat de Graafse Bardouls ook terug te herleiden zijn tot het Luikse.

In het licht van het voorgaande verbaasde ik mij over de bewering op dit forum gedaan dat Marten Bardoul in 1540 in 's-Hertogenbosch zou zijn geboren (en dat hij een broer van was van Maximiliaan die in 1520 in dezelfde stad zou zijn geboren). Heeft iemand hier bewijzen voor of kunnen we deze bewering naar het rijk der fabelen verwijzen?

met vriendelijke groet, Anton
Norah zei op 6 juni 2018 om 10:49
De naam Bardoul werd afgeleid van Bartholomeus ma.w. een Frans/Waals patroniem.
U kunt er alle kanten mee uit...
hpardoel zei op 6 juni 2018 om 10:27
Goede morgen. Ik wil nog even terugkomen op de vraag of er ooit een aansluiting zal worden gevonden met "onze" Maximiliaen Bardoul, c.a. 1515 uit Grave.
Volgens mij en anderen liggen de wortels ergens in Frankrijk. Ook volgens deBrabandere is de naam daar ontstaan.
In de Heraldieke Bibliotheek trof ik onder Adellijke en voorname geslachten, artikel P258, te den Bosch en de Meijerij het volgende aan: BARDOUL, een vreemd geslacht, hetwelk zich in de hoofdstad ('s-Hertogenbosch) had nedergezet. Hieruit blijkt dat men hen niet kende en zij vanuit elders daar zijn neergestreken.
Kennelijk zijn, door oorlogen en troebelen, de Bardoelen vanuit Frankrijk richting het Noorden vertrokken en zijn aangekomen in de Zuidelijke-Nederlanden: Luik en omgeving, Koolskamp, Brugge, Izegem, Antwerpen en St. de Nijs, waar zij, hoofdzakelijk in de textiel hun brood verdienden. Het blijkt dat zij onder de vooraanstaanden van deze gemeenten behoorden. Ik denk dat ergens in deze groepen Bardouls de aansluiting moet kunnen worden gevonden, maar ik ben er na 25 jaar snuffelen nog niet uit. Ook trokken er Bardoulen richtig Duitsland, Goch en Frankenthal, maar die passen er wel tussen.
Wel vermoed ik dat de vader van Maximiliaen c.a. 1515 uit Grave de naam heeft gedragen van Johannes (Jan) gelet op de kinderen van Max. w.o. 2x zelfs een Jan. Dit is mijn idee van de verhuizingen waarbij zelfs Leiden en Haarlem werden aangedaan, dit allemaal omdat de handel in textiel en laken grote vormen aannam. De data's van het een en ander heb ik niet genoemd omdat ik vermoed dat die uitvoerig bekend zijn. Misschien heeft iemand hier nog iets aan, Succes Groetjes H. Pardoel.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 4 mei 2018 om 16:12
@Willem; ik heb jouw e-mailadres aan Henny doorgestuurd. Veel succes met de uitwisseling van jullie gegevens.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 4 mei 2018 om 14:53
Mensen van het BHIC: jullie mogen mijn e-mail adres aan Henny doorgeven
hpardoel zei op 3 mei 2018 om 09:39
Hr. Willem, als je mij jouw e-mailadres laat weten, zal ik aan jouw verzoek voldoen. Henny Pardoel.
hpardoel zei op 1 mei 2018 om 10:16
Komt in orde. Henny Pardoel.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 30 april 2018 om 13:34
Chronologisch zou het inderdaad kunnen dat mr. Maarten een zoon was Maximiliaen en Liesbeth, want zijn zoon Frans wordt geboren in 1570 en zijn zoon Jan in 1577. Dus hij zal zelf rond 1540 geboren zijn. Dat matcht wel met het geboortejaar van de (bewezen danwel veronderstelde) andere kinderen uit het eerste huwelijk van Maximiliaen (Jenneken ca. 1535, Hans ca. 1540, mogelijk nog een Jan ca. 1550)
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 30 april 2018 om 12:43
Die informatie is nieuw voor mij hpardoel. Heel interessant. Is het mogelijk om die aantekeningen en schema's van H.L. Kruimel te delen, bijv. door er foto's van te maken en die naar mijn e-mail adres te sturen. Ik denk dat Jan Lange er ook wel interesse in heeft
hpardoel zei op 30 april 2018 om 11:21
Goede morgen. W. Nabuurs vroeg op: 28-11-2017 vroeg zich af of er ooit een aansluiting met de bardouls uit den Bosch zou plaats vinden. Als reactie daarop het volgende. Jaren geleden heb een aantal aantekeningen/schema's gevonden van de Hr. H.L. Kruimel, (de bekende) over de Bardouls. Hij had in de 60e jaren veel contact, als Conservator van het C.B.G. met de heer Dr. S.J. Gudlaugsson, die op zijn beurt artikelen heeft geschreven over Ter Borch als schilder van o.a. enige portretten van Bardoelen uit Haarlem. Ook is mij bekend dat Gudlaugsson meer informatie vroeg over Jan Bardoel uit Haarlem voor een vervolgartikel. Volgen Kruimel, die afstamt van Helena v.d. Schalcke, dochter van Johanna Bardoel, hangt den Bosch ongetwijfeld samen met de groep Bardoels uit Haarlem. Frans en Jan Bardoul uit den Bosch zijn volgens mijn onderzoek kinderen van Maarten Bardoul. (uittr.) Volgens Kruimel zijn: Dirck, Maximiliaen en Willem, inderdaad kinderen van Hans. Ook geeft hij aan dat Mr. Maarten een broer zou zijn van Emmelken, dus een vroeg kind van Maximiliaen uit Grave. Volgens mijn onderzoek is Hans te Amsterdam een kind van Maximiliaen en Gelt. Misschien is het meeste wel bekend maar ik heb de informatie van Kruimel gebruikt voor verder onderzoek. Waar hij het vandaan heeft staat er niet bij vermeld maar het meeste klopt wel volgens mij. Onderzoek in de Archieven lukt mij niet meer dus ben ik afhankelijk van de computer en doe nog steeds, op die manier, pogingen voor aanvullende informatie. Iedereen succes gewenst!
Gérard Derks zei op 28 januari 2018 om 14:33
Willem: dank voor de check.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 27 januari 2018 om 23:56
Van Steenhuis en Van Erp worden overigens niet genoemd in de index Gérard
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 27 januari 2018 om 23:17
Uit "Communio clandestina. Archivalien der Konsistorien der heimlichen niederländischen reformierten Flüchtlingsgemeinden in Goch und Gennep im Herzogtum Kleve 1570 - circa 1610." Bearbeitet und herausgegeben von Jan G.J. van Booma. Band 1. Verlag Dr. Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 2011.

Uit het hoofdstuk "Acta Consistorii Goch, 1570-1612":

Passages m.b.t. Hans Bardoel en zijn zuster Jenneken (Jenneke wordt met naam genoemd op 1 februari 1574 en verderop nog een keer zonder naam, als zuster van Hans):

Heden den 24e decembris anno 1572 zijn ten versuecke van ouderlingen ende diakenen gecompareert ten huyse van Fernando de Bernuy: Willem Wouters van Endoven, Jan van den Hove van Diest ende Reynder van der Linden ouwerlinck van de ghemeynte van Gennep, allegader bereyders van lij[n]waet, Ende hebben oversien alsulcken stuck lij[n]waet, daer questie af is tusschen Hans Berdoul ende Peeterken Bols wever.
Seggen dan de voerseyde broeders, dat sij wel slechter achthienen gesien hebben ende oock wel fijnder, dan men hadde 't stuck met den inslach wel fijnder kunnen maken. Dat derhalfven behoorde de meester den wever tevreden te stellen. Dan wil de voerseyde wever den meester te goede commen, mits het te beter gespoet heeft om des groveren inslach wille, staet hem vrij. Sunst is het recht: wat op een achthien geschoren is, dat men datselfve voer een achthien betalen moet.
In oorcoden der wairheyt hebben wij ouderlingen ende diakenen voerseyt de voerseyde broederen ghebeden, dit te onderteeckenen met heurder gewoonlijck hantteeken ten dage ende jaren als boven

Saterdags 10 octobris 1573: Hebben wij Hans Bardoul van de Grave voergehatt, op hem begerende naer vele woorden ende inreden, dat hij wil achterwege laten, hier in der kercken te gaen hooren prediken. Waerop hij geantwoirt heeft, soo sich eenighe schwake oft kleine daeraen ergeren sollen, dat hij 't liever achterwegen laten soll.

Donderdach 14 januarii anno 1574 stilo communi: Dewijle in den classico conventu beschloten is belangende die saeke van Hans Bardoul genaemt van de Grave ende zijn suster, dat men se beyde vermanen zal, christlic sich metten anderen te vereenigen ende te versoenen etc., so is beschloten, dat men die saeke van hen te appoincteren wederom opnemen sal oft bij der hant nemen, ende haer, so bald sie kommen wert, daertoe bewegen, etc. Ende voirts daerin handelen als noodich sal bevonden werden

Maendach iersten februarii anno 1574: Item, dat men Hans Bardoul oock afvragen sal, oft he sich bedacht heeft, oft hij sijn sake van den broederen van Wezel sol willen laten verhooren, ofte onder 'et oordeel van den broederen van Wezel sol willen geven. Item, dan men sijn suster Jenneken ooc sulcx afvragen sal. Men sal het hem voer den consistorio afvragen; waer hij niet compareren wil, sal men 'et hem doer den broederen laten afvragen

Sondag 30 mey anno 1574: Dewijle daer eenen brieff van Emmerick kommen is, in denwelcken ons aengegeven wort, wie dat Jasper van Bel belangende Lodo[w]ick den Schilder sich presenteert te stellen onder 'et oordeel van de broederen alhier unde anderen, so sall men Hans Bardoull aenspreken, om te weten, wat hij oft andere broederen sollen weten tegen den voirseyden Jasper te seggen oft op te leggen, etc. Item om van die saeke beter bescheet te weeten, sal men den naeldenmaker laeten aenspreken, mits hij van de sake wel bericht is.

Sondag 25 julii anno 1574 heft men consistorie gehalden met Dierick Anthuenis, Jacques de Pottre, Franchois Thiebaut ende Jöris Hose.
Belangende de saeke van Jasper van Belle es beschloten, dat men Hans Bardoul vragen sal den naem van den broeder van Wezel, denwelcken alle saeken wel kennelic zijn. Item Reyner van der Linden ooc te vraegen, wat hem van denselfden kennelic is. Ende Hans, daervan gevraecht sijnde, heeft beloeft, een advysbriefken mede te senden aen den voerseyden broeder, diewelke genoemt is Laurens Thomas. Es mede beschloten, dat men aen den vorseyden Laurens scrijven sal, hem waerschouwende van den dienst des voirseyden Jaspars, wijle nu sulcke sonder opspraeke moeten wesen...

Goensdach 25 augusti anno 1574 heft man consistorie gehalden met onsen dinaer des Woirts, met Dieric Anthuenis, Franchois Thiebaut, Dieric van de Huevel, Jacques de Pottre ende Joris Hose.
Belanghende de saeke tusschen Hans Bardoul ende sijn suster, es voer goet aengesien, dat, wijl die classissche bijencompste tot Wezel, gehalden op 5 julii lestleden 1574, beschloten heeft, dat vanwegen der classe aen hans gescreven soll werden, dat hij sijn saeke soll willen stellen in 'et seggen van onpartijdige broeders tot Wezel oft anderssins etc., dat men naer Wezel scrijven sall, om te weeten, oft sie oock aen hem gescreven hebben ofte niet. So 'et niet geschiet is, datt sij 'et toch doen willen

Acta consistorii den 6 octobris anno 1575, presentibus onsen dinaer des Woirts, Ariaen Joosten, Jacob de Pottre, Franchois Thiebault unde Dierick van den Huevel: Item Hans Bardouls saek, etc.

Geschiedenis onses consistorii den 27en mey anno 1576, mit Dierick Anthuenis, Ariaen Joosten, Jacob de Pottre, Jan van Diest ende Dieric van den Huevel. Also ons aengelangt is, dat Hans Bardoul sijn wezen van te spelen ende suypen (daer hij dennoch af vermaent is unde beteringe beloeft) niet achterwegen laet, maer ooc 'tselfde in sijne huyse doet, is voer goet beschloten, dat hij noch eenmael vermaent sal worden bij Jacob de Pottre ende Ariaen Joosten, oft met Ariaen Joosten ende Taterbeec in afwezen Jacobs de Pottre.

Geschiedenis onses consistorii den 5 septembris anno 1577, met onsen dinaer des Woirts, Franchois Thiebault, Jacob de Pottre, Ariaen Joosten, Dieric van den Hoevel ende Willem van Taterbeec.
Belangende die saeke van Hans Bardoul ende sijn suster, es beschloten, dat men sie beyde voer 'et consistorio ontbieden sall, om noch die saken soeken te slichten, is 't mogelijc. Ende dat sal geschieden te naester reysen dat onsen dinaer wederkommen sal sijn, soo verre 'et consistorium dan sterck genoech is ende sij beyde in [de] stadt zijn.
jan lange zei op 27 januari 2018 om 21:28
Je schrijft Willem: zus Jenneken zou overigens ook de weduwe van Hermen Bunkeler en Hendrick Dass. Maar deze Jenneke is in 1557 ORA Megen zie boven) al gehuwd met Hermen Bunkeler, geb. ca. 1535. Herman Geurts in reactie 19 dec. heeft het dd. 1581/Cuijk over Hans Boirdoil al momber over voorzoon van Jenneke Maximiliaensdr.
In welke tijd plaatst het boek over Goch de melding van zus Jenneke van Hans Bardoel uit Grave ?
Gérard Derks zei op 27 januari 2018 om 16:20
Hallo Willem,
Interessant allemaal. Ik volg de Bardoels ook, want er was er in de 17de eeuw (waarschijnlijk) ook een met grondbezit in Overasselt, waarbij ik benieuwd ben naar de herkomst van dit bezit. Hier kom ik op deze plek zeer binnenkort nog eens op terug.
Worden er wellicht ook leden van de families Van Steenhuijs en Van Erp genoemd in het boek over Goch?
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 27 januari 2018 om 14:34
Die zus Jenneken zou overigens ook de weduwe van Hermen Bunkeler en Hendrick Dass kunnen zijn...
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 27 januari 2018 om 14:31
Boek over Goch is binnen. Wel interessante wetenswaardigheden (bijv. over Hans Bardoel uit Grave die door de kerkeraad van Goch regelmatig werd berispt i.v.m. zijn "gesuyp"), weinig bruikbare genealogische informatie.
Wat wel:
- Hans Bardoel uit Grave had een (ongehuwde ?) zuster Jenneken die ook in Goch woonde
- Maximiliaen Bardoel liet tussen 1598 en 1600 te Goch twee zoons Sebastianus en Christianus dopen (geen exacte data want die worden voor die betreffende periode niet vermeld) -> het bewijs dat Bastiaen Bardoel inderdaad een zoon was van Maximiliaen Bardoel en Catharina Gelten
jan lange zei op 25 januari 2018 om 00:47
Willem, goed bezig ! Ik ben benieuwd .
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 24 januari 2018 om 21:52
1 aanvulling: ik zie dat ik hierboven vergeten ben te melden dat ook Hendrik Vrijndts (eerste echtgenoot Maaike Bardoel) doopgetuige was bij 1 van de kinderen van Bastiaan Bardoel en Hester Hendriks en dus vermoedelijk een zwager van Bastiaan
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 24 januari 2018 om 21:50
Ik heb me vandaag door de hervormde doopregisters van Haarlem en Amsterdam geworsteld op zoek naar doopgetuigen. Geen sluitend bewijs, maar ik kom onder meer de volgende peetouders tegen:

Bij de kinderen van Dirk Bardoel en oude en Hilleken Lenaarts van der Poel: Maria/Maryken van Meer, Maximiliaen Bardoel, Mayken Bardoel

Bij de kinderen van Willem Bardoel en Lintje van der Linden: Maximiliaen Bardou, Mayken Bardoes, Diric Bardou, Merijcken Bardoul

Het heeft er dus alle schijn van dat Maximiliaen, Dirk en Willem broers zijn, drie zonen van Hans Bardoel en Mariken van der Meer

Bij de kinderen van Bastiaen Bardoel en Hester Hendriks: Hans Bardoel, Meys Bardoel en Pieter Vrients

Ook hier lijkt het dus aannemelijk dat Bastiaen Bardoel een broer was van Maijke Bardoel die gehuwd was met Heijndrik Vriends en van Metke Bardoel die gehuwd was met Pieter Vrients en dus een zoon van Maximiliaen Bardoel en Catharijna Gelt. En dat hij een broer Hans had, die dus zeer goed de Hans Bardoel uit Amsterdam zou kunnen zijn die met Fijtje Arents trouwde

Dan kom je dus op (verkort schema met alleen de gehuwde familieleden, voor details zie mijn post van maandag)
I. Hans Bardoel x Mariken van der Meer
Ia. Lijsbeth x Jan Pieters
Ib. Maximiliaen x Catharijna Gelt
Ib1. Hans x Fijtje Arents -> Amsterdam
Ib1A. Hester x Cornelis Broek
Ib2. Bastiaen x Hester Hendriks
Ib2A. Maximiliaen x Maria Patijn
Ib2B. Katharina x Steven Jansz Dominicus
Ib3. Maaike x1 Hendrik Vriends x2 Jacob van Lier
Ib4. Metke x Pieter Vrients
Ic. Dirk de Oude x1 Hilleken Lenaarts van der Poel x2 Hillegond Cornelis
Ic1. Heijltje x Hendrick van der Schalcke
Ic2. Maria x Johan de Marez
Ic3. Johanna x Gerrit van der Schalcke
Ic4. Johannes/Jan x Maria Wijbouts x2 Francijna de Haas
Ic4A. Johannes x Cornelia van IJperen
Ic4B. Maria x Wolter Bierman
Ic4C. Elisabeth x Lucas van Venbergen
Ic4D. Helena x Jan de Ville
Ic5. Sara x1 Francoijs Kuijlemans
Id. Willem x Lintje van der Linden
Id1. Anthonis x Jacobmina Aalbert

Helaas nog geen aanwijzingen voor de verwantschap met Maximiliaen Bardoul en Elisabeth Snavels, al duiden de namen Maximiliaen en Lijsbeth in de 2de generatie wel in die richting. Ik heb bij de Universiteit in Groningen het boek van J. van Booma over de gereformeerden in Goch en Gennep aangevraagd. Adriaenssen verwijst hiernaar in 1 van de documenten die op de site met zijn nalatenschap te vinden zijn. Daarin staan volgens de inhoudsopgave transcripties van doop en trouwregisters van de gereformeerde gemeente in Goch van eind 16de eeuw en ook transcripties van andere relevante aktes. Hopelijk geven die aanvullende informatie over Hans Bardoel en zijn herkomst. Als ik de boeken binnen heb laat ik het uiteraard hier weten
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 22 januari 2018 om 11:19
Mijn eerste "hypothese" als ik er zo naar kijk:
A-I, B-I en C-I zijn broers, allen kinderen van Hans Bardoel en Mariken van der Meer, net als de Lysbeth die Adriaenssen noemt als echtgenote van Jan Pieters.
D-I en F-I zijn zonen van A-I gezien de vernoeming (oudste zoon Maximiliaen naar grootvader van vaderszijde, tweede dochter Catharina naar grootmoeder van vaderszijde)

Hans zou dan een zoon kunnen zijn geweest van Maximiliaen Bardoul en Elisabeth Snavels. Maar het kan lijkt me niet waarschijnlijk dat het dezelfde persoon is als de Jan die gehuwd was met Lijsbeth Alerts en Tunisken Fransen, want die woonde in dezelfde periode in Grave en niet in Goch. En de Jan uit het tweede huwelijk kan chronologisch gezien niet, want die kan nooit al kinderen hebben gehad die voor 1600 al huwden en zelf kinderen kregen. Dus nog een derde zoon? Wat ook weer niet logisch zou zijn, want waarom zou die dan nergens vermeld worden. Weer een stapje in de goede richting maar toch ook vooral weer veel vragen...
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 22 januari 2018 om 08:54
Voor de volledigheid dan ook nog een Amsterdamse tak Bardoel, die dan mogelijk ook verwant is...

F I
Hans Bardoel
Overleden Amsterdam, 22 juni 1652. Begraven in de Oude Zijds Kapel te Amsterdam. Lijnwaadwerker te Amsterdam
Gehuwd met: Fijtje Arents, overleden Amsterdam, 5 april 1687. Begraven in de Oude Zijds Kapel te Amsterdam
Kinderen:
1. Hester
Overleden voor 26 mei 1668 (op die datum hertrouwt haar echtgenoot). Gehuwd met (Amsterdam, voor de kerk in onder-trouw 30 mei 1659; gehuwd Waalsche Kerk, Amsterdam, 15 juni 1659; ingetekend in Poorterboek 2 (blz. 68) 20 januari 1661): Cornelis Broek, geboren Amsterdam. Poorter van Amsterdam. Koopman. Hij hertrouwde met Adriana Quina
2. Catarina
Gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk), 13 april 1631
3. Cathrina
Gedoopt Amsterdam (Nieuwe Kerk), 24 augustus 1632; overleden Amsterdam, 29 april 1722. Begraven in de Oude Zijds Kapel te Amsterdam. Een grafstede “leggende in de St. Aloffs off Kleyne Capel nr. 98”, op 2 maart 1723 uit haar nalatenschap verkregen, wordt op 14 maart 1731 door de kleinkinderen van haar zuster Hester verkocht aan Hermanis de Vries ('Het Amsterdamse geslacht Van Bunschoten', E.W.A. Elenbaas-Bunschoten. Uw Amsterdam. Jubileumboek ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Amsterdam en omstreken. Onder redactie van E.W.A. Elenbaas-Bunschoten, G. Staalenhoef, C.H. Teutscher en R.F. Vulsma. 1988, blz. 106-108)
4. Maxmiljaen
Gedoopt Amsterdam (Oude Kerk), 6 oktober 1639
5. Marija
Gedoopt Amsterdam (Oude Kerk), 27 april 1642; overleden Amsterdam, 24 februari 1703. Begraven in de Oude Kerk te Amsterdam
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 22 januari 2018 om 08:50
Heel interessant. Die Haarlemse Bardoels heb ik 25 jaar geleden al bestudeerd, maar het lukte me destijds niet om een link te leggen, met name omdat ik wel herkomst Goch had gezien maar nergens Grave.

Hieronder wat ik destijds heb gevonden (ik heb nog niet de tijd gehad om te kijken wat er wel en wat er niet past in wat er de afgelopen tijd boven tafel is gekomen m.b.t. de Graafse Bardouls):

A I
Maximiliaan Bardoel
Geboren Goch
Gehuwd met: Catharijna Gelt
Kinderen:
1. Metken
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 19 december 1599. Gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 23 april 1628, huwelijk voltrokken 9 mei 1628): Pieter Vriends, geboren Haarlem

B I
Dirk Bardoel de Oude
Geboren Goch; overleden Haarlem, 10 december 1664. Lakenkoper te Haarlem. Woonde te Haarlem in de Damstraat ('Het huis dat Jacob van Campen bouwde', G.H. Kurtz. Jaarboek Vereeniging Haerlem. 1957, blz. 51-60)
Eerst gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente 14 mei 1600): Hilleken Lenaarts van der Poel, geboren Goch. Dochter van Lenaart Janszoon en van Heijlken Reepmaker ('Gewapend Eindhoven', L.G. van Dijck. De Brabantse Leeuw. Maandblad van de Sectie Geslacht-, Naam- en Wapenkunde van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Jaargang 21, No. 3 en 4, Mrt. April 1972, blz. 61). Vervolgens gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 1 augustus 1627, huwelijk voltrokken 22 augustus 1627): Hillegond Cornelis, geboren Haarlem. Zij was weduwe van Jacob Visker
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Heijltje
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 16 oktober 1601; overleden 1635. Gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 12 november 1634, huwelijk voltrokken 5 december 1634): Hendrik Cornelisz. van der Schalcke, gedoopt Haarlem, 2 januari 1592; begraven te Haarlem in de Groote Kerk, september 1648. Koopman te Haarlem ('Gegevens over Hendrick Cornelisz van der Schalcke zijn ontleend aan 'Van der Schalcke', H.L. Kruimel. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau. Deel 27, Den Haag, 1973, blz. 237-251). Zoon van Cornelis Sijmonsz. en van Albertje Jansdr. Hij was weduwnaar van Maaijke Mattheusdr. en hertrouwde met Susanneke de Molijn
2. Maria
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 30 mei 1602; overleden Amsterdam, 1 november 1656. Begraven te Amsterdam in de Nieuwe Zijds Kapel. Gehuwd met (Amsterdam, voor de kerk in ondertrouw 31 maart 1651; Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 2 april 1651, voltrekking huwelijk 18 april 1651): Johan Daniëlsz. de Marez, geboren Amsterdam, 22 mei 1596, begraven te Amster¬dam in de Nieuwe Zijds Kapel, 13 januari 1665. Liet te Amsterdam een huis genaamd “Vlissingen” bouwen op de Oostzijde van de Herengracht ('Gegevens over Jan de Marez Daniëlsz zijn ontleend aan "De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-Schilder." Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau. Deel 44, 's Gravenhage, 1990, blz. 180, 182, en 'Het Geslacht De Marez', Mr. H.J. Koenen. De Wapenheraut. Maandblad gewijd aan geschiedenis, geslacht-, wapen-, oudheidkunde, enz. Jaargang 2, 1898, blz. 77-78). Was diaken te Amsterdam, regent van de Oude Zijds Kapel (1686), bestuurder van de Brabantsche Beurs (studiefonds) en samensteller van een familiejournaal ('In een door Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg bewerkte versie gepubliceerd als 'Familieaantekeningen van Johan de Marez Daniëlsz. 1595 1661, naar een 18de eeuws afschrift.' De Nederlandsche Leeuw. Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. CIde Jaargang, No. 7 8, Juli-Augustus 1984, kolom 299-306). Zoon van Daniël de Marez en van Johanna de Hurter. Hij was weduwnaar van Christina Segers en van Elisabeth de Schilder
3. Johanna
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 16 september 1603; overleden na 2 april 1669. Gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 4 juni 1645, huwelijk voltrokken 20 juni 1645): Gerrit Abrahams van der Schalcke, gedoopt Haarlem, 18 augustus 1609; begraven te Haarlem in de Groote Kerk, 24 maart 1667. Koopman in linnen garens en lakenkoper te Haarlem ('Gegevens over Gerrit Abrahams van der Schalcke zijn ontleend aan 'Rondom de Van der Schalcke-portretten van Gerard ter Borch', H.L. Kruimel. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie, waarin opgenomen het jaarverslag en bijdragen van het Iconografisch Bureau. Deel XXV, 's Gravenhage, 1971, blz. 224 229, en 'Van der Schalcke', H.L. Kruimel. Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconografisch Bureau. Deel 27, Den Haag, 1973, blz. 237 251). Woonde te Haarlem in de Koningstraat. Zoon van Abraham Cornelisz. van der Schalcke en van Grietje Gerardsdr. Hij was weduwnaar van Janneke Bouckbinders
4. Johannes
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 17 mei 1605
5. Johannes
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 27 mei 1606. Zie B II
6. Lenaert
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 31 augustus 1608; overleden Haarlem, 29 november 1631
7. Sara
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 28 april 1610. Gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 13 mei 1640, voltrekking huwelijk 5 juni 1640): Francoijs Adriaans Kuijlemans, geboren Antwerpen
8. Dirric (bijgenaamd Dirk Bardoel de Jonge)
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 4 december 1611; mogelijk overleden Haarlem, 30 december 1660 of Haarlem, 4 juli 1664
9. Abraham
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 1 augustus 1613
10. Esther
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 8 september 1615
Eén van de kinderen uit dit huwelijk overlijdt te Haarlem op 23 juni 1624. De naam van het kind wordt niet vernoemd.

B II
Jan Bardoel
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 27 juni 1606; overleden Haarlem, 18 december 1660. Koopman te Haarlem. Woonde te Haarlem in de Grote Houtstraat in het huis genaamd ‘de Vergulde Wagen’ welk huis hij op 31 januari 1640 voor 10.000 Carolus guldens kocht van Cornelis Guldewagen, oud-schepen en thesaurier van de stad Haarlem ('Het huis dat Jacob van Campen bouwde', G.H. Kurtz. Jaarboek Vereeniging Haerlem. 1957, blz. 51-60). Zoon van Dirk Bardoel de Oude (B I) en van Hilleken Lenaarts van der Poel
Eerst gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 13 mei 1635, huwelijk voltrokken 5 juni 1635): Maria Wijbouts, geboren Keulen; overleden Haarlem, 25 januari 1648. Vervolgens gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 18 juli 1649, huwelijk voltrokken 1 augustus 1649, akte gegeven om te Amster-dam te trouwen; Amsterdam, ondertrouw 15 juli 1649): Francijn¬na de Haas, geboren Antwerpen
Kinderen uit het eerste huwelijk:
1. Hilleke
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 27 maart 1636
2. Pieter
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 7 oktober 1637; overleden Haarlem, 12 december 1637
3. Johannes
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 24 maart 1639. Zie B III
4. Maria
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 25 maart 1640. Gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 16 juli 1662, huwelijk voltrok¬ken 1 augustus 1662): Wolter Bierman, geboren Bremen. Uit dit huwelijk wordt op 20 december 1676 te Amsterdam een kind gedoopt
5. Elisabeth
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 23 april 1641; overleden Haarlem, 4 oktober 1642
6. Dirck
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 24 september 1642; overleden Haarlem, 13 mei 1644
7. Elisabeth
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 22 november 1643. Woonde ten tijde vna haar huwelijk te Haarlem. Gehuwd met (Ondertrouw Leiden (Nederlands Hervormd), 27 februari 1665 / Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 1 maart 1665, huwelijk voltrokken 17 maart 1665): Lucas van Venbergen, geboren Alkmaar. Koopman te Leiden. Woonde te Hogewoert
8. Helena
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 2 september 1646. Gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 26 februari 1668, huwelijk voltrokken 13 maart 1668): Jan de Ville, geboren Hamburg
9. Dirck
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 28 november 1647; mogelijk overleden Haarlem, 30 december 1660 of Haarlem, 4 juli 1664
Kinderen uit het tweede huwelijk:
10. Francoisie
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 3 juli 1650

B III
Johannes Bardoel
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 24 maart 1639. Zoon van Jan Bardoel (B II) en van Maria Wijbouts
Gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 27 mei 1663, huwelijk voltrokken 10 juni 1663, akte gegeven om te Beverwijk te trouwen): Cornelia van IJperen, geboren Beverwijk
Kinderen:
1. Marie
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 6 april 1664
2. Dirck
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 31 december 1665
3. Elizabeth
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 23 maart 1667. Mogelijk is zij de Elisabeth Bardoul, die te Amsterdam voor de kerk op 1 mei 1694 in ondertrouw gaat met Isaac Boddens. Deze Isaac Boddens hertrouwt op 3 augustus 1719 met Elisabeth Boddens
C I
Willem Bardoel
Geboren Goch
Hij wordt samen met zijn vrouw ingeschreven als Lidmaat der Neder¬duits Gereformeerde Gemeente te Haarlem om 28 augustus 1611.
Gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 11 november 1601, huwelijk voltrokken 25 november 1601): Lintje van der Linden, geboren Nijmegen
Kinderen:
1. Johannes
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 8 februari 1605
2. Lijsbeth
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 26 december 1606
3. Anthonis
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 26 september 1608. Gehuwd met (Haarlem, voor de schepenen der stad Haarlem 2 december 1629): Jacobmina Aalbert, geboren Haarlem
4. Maijcken
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 15 april 1610
5. Sara
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 20 december 1620
D I
Bastiaan Bardoel
Geboren Goch
In 1652 wordt een Bastiaen Bardoel genoemd als lid van de directie van de Schepen van Amsterdam in de vloot van admiraal Marten Harpersz. Tromp ('Lyste van de Schepen van Oorloge onder het beleyt van den Admirael Marten Harpersz. Tromp.' Algemeen Nederlandsch Familieblad. Tijdschrift voor geschiedenis-, geslacht-, wapen-, zegelkunde, enz. IIIde Jaargang, 1886, blz. 48)
Gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 30 maart 1631, huwelijk voltrokken 20 april 1631): Hester Hendriks, geboren Haarlem
Kinderen:
1. Maximiliaen
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 3 augustus 1631; overleden Haarlem, 30 november 1660. Begraven te Haarlem in de Groote Kerk Noord, trans 149. Notaris te Haarlem ('Deze gegevens zijn ontleend aan 'De oudere generaties van het geslacht Patyn te Haarlem', Joh. Ruys. De Wapenheraut. Tweemaandelijks tijdschrift gewijd aan geschiedenis-, geslacht-, wapen-, oudheidkunde, enz. 23e Jaargang, 1919, blz. 18 19, 67). Gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 26 juli 1654, huwelijk voltrokken 11 augustus 1654): Maria Cornelis Patijn, gedoopt Haarlem, 28 januari 1631; overleden Haarlem, 3 december 1691. Begraven te Haarlem in de Groote Kerk Noord trans 173. Dochter van Cornelis Andriesz. Patijn en van Jacomijntje Jacobsdr. Zij hertrouwde eerst met Pieter van der Meulen, later met Cornelis van Loon
2. Willemijntje
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 20 mei 1635; overleden Haarlem, 4 december 1638
3. Katharina
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 9 augustus 1637. Gehuwd met (Haarlem, voor de schepenen der stad Haarlem 21 oktober 1657): Steven Jansz. Dominicus, geboren Beverwijk
4. Hendricus
Gedoopt Haarlem (Nederlands Hervormd), 19 juni 1639; overleden Haarlem, 21 juli 1640
E I
Maaike Bardoel
Geboren Goch; overleden Haarlem, 2 november 1656
Eerst gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 6 november 1633, huwelijk voltrokken 22 november 1633): Heijndrik Vriends, geboren Haarlem. Vervolgens gehuwd met (Haarlem, Nederduits Gereformeerde Gemeente, ingetekend 23 oktober 1644, huwelijk voltrokken 6 november 1644): Jacob van Lier, geboren Middel¬burg; overleden Haarlem, 8 maart 1659. Hij was weduwnaar en hertrouwde met Janneke Buegnoij
jan lange zei op 21 januari 2018 om 18:47
Nee, Herman, dat is nieuw: er staat:
UIT GRAVE te HAARLEM: Lysbeth Bardoel trouwde te Goch in 1594 met Jan Pieters\zn{Goch, Evangelische Kirchengemeinde A~2, 2, f~235.} en werd toen {\em Veselia filia\/} genoemd: jongedochter uit Wezel. Haar vader, Hans Bardoel uit Grave, had zich te Goch gevestigd en haar moeder, de gewezen non Mariken van der Meer uit \db, vestigde zich als weduwe te Haarlem. Daar gingen ook Jan en Lysbeth wonen. Jan werd op 18~april 1604 gereformeerd lidmaat en hij en Lysbeth lieten er in 1602--1607 vijf kinderen dopen.
Welke Hans Bardoel? Gelijk aan Jan senior z.v. Maximiliaen Bardoel x Elisabeth Snavels ? En identiek aan de eerder door jou genoemde Hans Bardoel/acte Cuijk ?
jan lange zei op 19 december 2017 om 22:33
Dank je wel, Herman ! Nee, die is nieuw ! Acte is van 6 mei 1581 (?). het inlas/margeteken ^ staat na Jan Vercreijll (lees ik bij eerste naam). Ik lees geen Hermens, maar Hermen etc.
van *eijn vóór Hermen is onduidelijk, wat ermee bedoeld wordt. Tweede keer Jan Verc/steijll.
Jan Jans Monicx is hier dezelfde als gehuwd met Gertruijdt Bardoul ? ORA Grave 249 Sc. 20 Jan Jans Monicx x Truijken (Bardoul) 29.11.1571.
ORA Grave 253 Sc. 245 Jan Monix over obligaties en andere zaken, berustend onder (zoon ?) Maximiliaen Bardoul, gekomen van Dirck Bardoul zaliger, door kinderen van wijlen Hendrik Das, verwekt bij Jenneken Bardoul Maximiliaens 23.6.1592; idem sc. 247.
Sc. 367/368 Jan Monix x vóór 1571 Gertruidt Bardoul 24.6.1593. Is zij zus van Maximiliaen sr. of voorkind ?
Het lijkt erop, dat Jenneke dan 3 keer is getrouwd: vóór 1557 Hermen Bunkeler, vóór 1560 Hendrick Dass en daarna nog een keer met Jan Versteijl ? Voorzoon Hermen vernoemd dan naar haar eerste man ?
ORA Grave 247: Sc. 199 Maximiliaen Bardoul x Margaretha en Jenneke, wed. Hermen Bungelaer met Goert Bungelaer. 27.6.1564.
Herman Geurts zei op 19 december 2017 om 10:19
Is deze akte al bekend?
Schepenbank Cuijk 7040-400 scan 247
Thijs Henrix en Jan Momber schepenen tot Cuijk tuijgen dat Jan Monnijcks Janss heeft beslag gedaan , een maal, ander maal,derde maal,vierdemaal, als overrecht was mijtt genechten, aan alle alzulke erf en goet als Jan Versteijll als man en momber van Jenneke Maximiliaensdochter zijn echte huisvrouw in den gericht voorschreven liggende hebben, ( in marge : van *eijn Hermens en Hans Boirdoill als momber Jennekens voersoen) ,als voor 4 philipusguldens en schaeij mit recht, ende heft des vierdemaal beslach gepeijnt ende laett brief Jan Versteijll voorschreven, des mijtt eene besegelde placaat kondt ende weet gedaan, dat hij kompt binnen 14 daegh na dat brief van weet gedaan is, ende voldoet ende betaalt etc.
jan lange zei op 16 december 2017 om 23:11
Aanvulling reactie 6 dec. j.l. Jan Jans Voss is Jan Jans Voets; deze acte completeert het een en ander:
ORA Megen 62 dd 21.6.1545 JAN VOET man ende mombair STIJNEN sijnder huijsvrouwen, CEEL VAN HEMERT DIRICXZ man ende mombair BELEN JAN HEIJKMANSdochter, sijnder huijsvrouwen, GERIT VOET AIRTSS man ende mombair GOIRTDEN JAN HEIJCKMANSdochter, sijnder huijsvrouwen, HEER HENRICK BERNTSS, priester, STIJN BERNT HENRICXdochter, ende BEELKEN BERNT HENRICXdochter, allen gerechte erffbuerders van JANNEN HEIJCKMAN ende CRIJSTIJN sijn huijsvrouwen, ende hebben tsamelijcken erffelijcken vercoft DANIEL VAN DEIJSEN JANSS, een huijs ende hoffstadt gelegen binnen MEGEN, dair Jan Heijckman ende sijn huisvrou voirs. te woenen pleegen, deen sijde Heijl weduwe Jan Goessens met hoiren kijnderen, dander sijde de gemeijn Gass, deen eijndt aende Steenstraet Holtwech, dander eijndt den winterdijck. Ende sij vercoepers voirs. hebben dit voirs. huijs ende hoff Danielen voirs. voer opgedragen ende nae halmelick dair op vertegen tot behoeff Daniels voirs. etc.
Blijkbaar is Stijnen later hertrouwd met Jan Faessen (Robbens z.v. Faes Robbens x Oeij.)
Er is tezelfdertijd nog te Megen een heer en meester Jan Heijckmans (ook overl. vóór 1545, oomzegger van de kinderen van Jan van Deijssen). Onderstaande naamgenoot doet zaken met hem dd.4.3.1540 te Megen.
En nog een Jan Heijckmans x NN waaruit kinderen xx 1539 Mechteld dv. Jan Berwers x Lijsken Willem Geris, die overl. tussen 26.6.1542 en 12.1.1544.
jan lange zei op 15 december 2017 om 19:56
ORA Megen 65 Sc. 303 en 304 blijkt, dat Jenneke d.v. Maximiliaen Bardoel eerstens huwt met Hermen Bunkeler vóór 1557 en vóór 1560 hertrouwd is met Hendrick Dass.; de acte 25.2.1560 blijkt lijkt mij, niet correct weergegeven/ overgescheven. Dd. 7.2.1568 Luijkse stijl sc. 303 wordt gezegd, dat Gerit Jans Roelofs aan Max. Bardoel 5 malder rogge uit land had opgedragen. Er is echter een probleem. Daartoe worden 2 schepenbrieven uit de kast gehaald. De eerste is dd. 28.3.1557, waar Max. Bardoel opdraagt deze 5 malder rogge aan Hermen Bunkeler x Jenneke , echte d.v. Max. Bardoel. De tweede is de reeds bekende acte/brief van 25.2.1560. Afschrift in ORA 65 sc. 1 dd. 25.2.1560 Luijkse stijl blijkt anders dan wat hier op sc. 304 wordt weergegeven, nl. dat Jenneke, echte d.v. Maximiliaen en wed. van Hermen Bunkeler dan is hertrouwd met Hendrikck Dass. De 5 malder rogge zijn inmiddels overgegaan naar een Dirck de Gruijter.
een verklaring KAN zijn, dat de op 25.2.1560 gedateerde brief de overgeschreven brief van 1557 is en verkeerdelijk gedateerd of dat e.e.a. verhaspeld is.
jan lange zei op 6 december 2017 om 00:07
Gevonden de naam van de eerste vrouw van Maximiliaen Bardoel:
ORA Megen 63 sc. 55 Maximiliaen Bardoel x Elijsabeth Cornelis Willem Snavelsdr. Dd. St. Jan de Doperdag 1550; Elijsabeth heeft eertijds in schepenbrief zaken gedaan over land in Megen aan een Jan(nen) Heijckeman.
Idem sc. 56 Jan Faessen x Christijna en Jan Jans Voss x Christijna Jan Heijckemans betalen Max. Bardoel x Elisabeth Cornelis Willem Snavelsdr. 107 gld. per Maria Lichtmis. Link naar stad Grave.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 28 november 2017 om 21:19
Jan, ik kan me voor het overgrote deel vinden in je conclusies, die sluiten aan bij datgene wat ik zelf ook genoteerd heb staan in mijn aantekeningen over de oudste Bardouls (mijn oma was een Bardoel, dus de familie heeft mijn speciale aandacht).

Twee opmerkingen/aanvullingen:
- ik heb zelf een vraagteken staan bij de gelijkstelling van Jenneken echtgenote van Hermen Bunckeler en Jenneken echtgenote van Hanrijck Das. Het is aannemelijk, maar ik heb het nog niet kunnen bewijzen. Heb jij wel ergens zwart op wit gezien dat het hier om twee huwelijken van dezelfde persoon gaat
- uit ORA Megen inv. nr. 65 fol. 31 (Paasavond 1560) blijkt naar mijn idee dat er op dat moment nog geen kinderen geboren zijn uit het laatste huwelijk van Maximiliaen met Margriet, getuige de zinsnede "wonende tot Graeff, behoeff van Margriete zijn tweede huijsvrouw en de kijnderen die de voors. Maximiliaen bij Margriete verwecken sal etc., actum anno 1560 op den heilichen paesavont". De kinderen die in latere aktes worden vermeld als kinderen van Maximiliaen en Margriet (Maximiliaen, Lijsken, Emmelken, Jacob, Derick en Jan) zijn dus na Paasavond 1560 geboren. Er zijn dus twee Jannen, Jan jr. uit het huwelijk met Margriet en Jan sr. uit een eerder huwelijk (mogelijk dat met Lijsken). Chronologisch gezien lijkt Jan sr. me de vader van de Maximiliaen Jans Bardoul die begin 17de eeuw in Grave huwt en zich daarna in Gemert verstigt. Jan jr. was in 1584 namelijk nog minderjarig. Jan jr. is dan waarschijnlijk de Jan die op 22 november 1600 optreed, aangezien hij wordt genoemd als erfgenaam van Maximiliaen en Margriet: Akte van kommerslag door Jan Maximiliaens Bardoel, mede namens de erfgenamen van Maximiliaen Bardoel en Griet e.l. op de goederen van de kinderen en erfgenamen van wijlen jonker Bartolt vander Voort en joffer Gijsbertke Storms e.l. (BHIC, Schepenprotocol Mill, toegang 7040, inventarisnr 539.A, akte nr. 11)

Ben erg benieuwd of we nog ooit de aansluiting gaan vinden met de in dezelfde periode optredende Bossche Bardouls (mr. Marten Bardoul, rentmeester van bisschop Sonnius en secretaris van bisschop Metsius, en mr. Frans Bardoul en mr. Jan Bardoul, die beide meerdere malen schepen van 's-Hertogenbosch waren)
jan lange zei op 25 november 2017 om 14:41
De resultaten zoeken naar Bardoul ORA Grave 247 tm 253 (1554-1595)staan onder messages op Yahoo-website Land van Cuijk.
jan lange zei op 23 november 2017 om 20:39
Het is duidelijk, dat voordochter Jenneke van Maximiliaen Bardoel (x Lijske NN xx na 1556/vóór 1560 Margriet NN) al in 1560 gehuwd is met Herman Bungeler, dus geb. zeker vóór 1540. Herman overl. vóór 1564; Jenneke hertr. Hendrik Das.
Het lijkt me, dat stamvader Maximiliaen dus vóór 1540 al getrouwd was met Lijsken (vermeld Megen met hem in 1556; een nakind heet ook Lijsbeth !) of een nog eerdere vrouw NN.
Na 1556-vóór Paasavond 1560 is hij dan met Margriet gehuwd. Hij is dus geb. ca. 1515. Zijn overlijden ergens tussen 3.1. en 8.10.1574: dan is hij een 60 jr. oud.
Zoon Jan is in 1576 meerderjarig, dus geb. vóór 1553. Huwt ca. 1580/5 met Lijsbeth Alerts (vermeld met haar in 1595), gezien geboorte van diens zoon Maximiliaen, die 1611 te Grave trouwt.
Vóór 1583 is IJmmel Maximiliaens Bardoel getrouwd met Jan Viegen.
In 1583 zijn Maximiliaen jr. (huwt in 1585 met Lijntken) en Lijsbeth Maximiliaens Bardoul (huwt vóór 15.7.1593 Hendrick van Maestricht) ook meerderjarig. Alle twee dus vóór 1560 geboren?
Jan jr., Derick en Jacob Maximiliaens Bardoul zijn 1584 nog minderjarig.
Dan is er een Geertruijdt Bardoel (vermeld met deze naam 24.6.1593) x vóór 1571 Jan Jans Monicx: is zij ook een dochter uit voorhuw. van Maximiliaen of een zus, maar dan laat gehuwd/hertrouwd ?
jan lange zei op 21 oktober 2017 om 12:59
De laatste vondsten:
Stamvader Maximiliaen Bardoul overl. Grave tussen 3.1. en 8.10.1574 (ORA Grave 249 scan 199/269/270). Vanaf 1554 in Grave genoemd, 1556 (Maximiaen Bardoir x Lijske) en vóór Paasavond 1560 gehuwd met Margriet, overl. na 1576.
ORA 250 Grave scan 55 Margriet wed. Maximimilaen Bardoul deelt in erfenis van Willem Monicx, waar Jan Monicx x Truijken ter ene en Margriet etc. ter andere in delen dd. 8.5.1575.
Idem Scan 138/139 : op 1.2.1576 is Jan z.v. Maximiliaen Bardoul + x Grietken meerderjarig, dus geboren ca. 1553 ? Grietke heeft 2 huizen in Grave, aan de Rogstraat en achter de Marstal; ze heeft ook goederen in Megen (ze stelt 17.12.1575 (Scan 122) gevolmachtigde aan om de zaken daar voor haar te regelen). Op 8.10.1574 (ORA 249 scan 269)wordt dochter Jenneke (dv wijlen Maximiliaen Bardoul) aangeslagen dus geb. ca. 1550.
Aankomsttitel voor Maixsemiaen Bardoir kremer te Grave en Lisbeth e.l. van een rente van 6 phil.gls., gaande uit een onder Balgoij gelegen stuk land, genaamd die Lumpt, 7 morgen groot dd. St. Victorsdag 1556 In 1560 compareerde in Megen Maximiliaen Bardoel, “wonende tot Graeff, behoeff van Margriete zijn tweede huijsvrouw en de kijnderen die de voors. Maximiliaen bij Margriete verwecken sal etc., actum anno 1560 op den heilichen paesavont.” Dezelfde Maximiliaen Bardoel compareerde in Megen “op den 25ste daeg der maent februario anno 1560” en wederom in 1564: “Maximiliaen Bardoel tot Graeff heeft wettelijcken ende erfelijcken mits desen Claes Peters van Arnhem opgedraghen twee stucken lants gelegen inne de prochie van Megen etc., actum anno 1564 opten 27ste dach junii”.Maximiliaen kreeg uit zijn twee huwelijken minimaal acht kinderen, die worden vermeld tussen 1 februari 1576 en 15 januari 1593.

Uit Huizen te Den Bosch : De Munt Nr. 42
Aelbrecht Proening van Deventer, die alzoo door koop eigenaar was geworden van de beide hier bedoelde huizen, zal die tot een gemaakt hebben, zooals zij dit thans nog zijn. Hij bezat daartoe de middelen, omdat hij een zeer vermogend man was. Hij had zich dan ook kunnen veroorloven om behalve deze huizen den 19 October 1532 aan te koopen 11) het kasteel Nieuw Herlaer onder St. Michielsgestel, waarvoor hij in 1544 met zijnen broeder Henrick eene poort bouwde met dit opschrift: „Alberti et Henrici de Deventer fraternum opus 1544. Concordia." In 1541 hield hij voor zijnen handel te Antwerpen verblijf.
Zijne vrouw was Anna Vyge, dochter van Jan Henrickzn en Maria Bolten; zij was eene Bossche van afkomst, daar toch haar vader in 1521 een huis in de Orthenstraat te den Bosch kocht (Reg. n° 221 f. 290 vso), dat hij in 1530 weder verkocht en in 1539 een huis aan den Hoogen Steenweg aldaar bezat. In 1545 waren geërfd in den Bosch Aleid wed. van Jan Vyge Junior en hare kinderen; in 1589 compareerde voor Schepenen van den Bosch (Reg. n° 246 f. 96 vso) Emmelken, dochter van Maximiliaan Bardoul en huisvrouw van Jan Vyge, die dezelfde moet geweest zijn als de Jan Vyge Hendrikszn, die in 1603 gezegd werd soldaat onder den heer Grobbendonck in den Bosch te zijn, vermits zijne vrouw toen Emken geheeten werd.
jan lange zei op 22 april 2017 om 15:58
ORA Cuijk 400 dd. 23.11.1560 Joest van Steenhuys en Coen Janssoen, schepenen van Cuyck oorkonden, dat Goert Cornelissoen, als gevolmachtigde van Maximiliaen Boirdull een panding verricht heeft i.v.m. een bedrag van 46 ½ Brabantse guldens op de in het gericht van Cuijk gelegen goederen van Arnt Visser.
Verder meldt een Millse acte ORA 539A van 22.11.1600, dat vrouw van stamvader Maximiliaen Bardoel Griet heet. Zoon Jan treedt dan op namens overl. ouders.
Guus zei op 16 januari 2016 om 17:55
Willem het overlijden kan niet kloppen:
Hij was schepen van Gemert 1637/38....

Gemert R116 folio 33 verso.
THONIS GOORTSSEN en PETER JAN BAUMANS als momboiren van het
onm. kind van BERBER THONIS GOORTS, JOOST JOOSTEN SMITH en
THIJLEN GOORTS voor henzelf, FRENS HERBERS als momboir van
LIJSKEN THONIS, en MAXIMILlAAN BARDOUL als momboir van MARIE
PETER JOOSTEN, allen erfgenamen van GOORDT THONIS GOORTS,
hebben vercocht aan JACOB JAN TEUWENS, hun mede-erfgenaam, een
huis en erfenis in de Pantelaer aan den Boom genaamd "de
Caerle" (3 lopense groot) neven de gemeijnt en de gemeijnstraet.
Last: 2 vaten rogge aid kapel van Handel, en 2 smael hoender
op 't hvG. 7 april 1638
Marty Verachtert zei op 16 januari 2016 om 17:02
Maarten
Je kunt altijd contact opnemen met
Henny Pardoel uit Heerhugowaard
of
Marty Verachtert uit 's-Hertogenbosch
Norah zei op 23 oktober 2015 om 13:25
Jongste kind gedoopt Gemert *26-10-1635 > Henricus.
Mogelijk is begraven/overlijden gevonden in schepen- en notariële archieven enz.

Begraafakten uit deze periode niet online aanwezig.
Mvg.
Willem Nabuurs
Willem Nabuurs zei op 23 oktober 2015 om 09:36
Ik zie op MyHeritage.com dat Jan Bardoul een overlijdensdatum geeft voor Maximilianus Jans Bardoul (x Anna Jans Thonen), te weten 26 september 1636 te Gemert. Die datum past op zich wel in het tijdsframe 1632 (laatste vermelding als levende persoon) - 1639 (eerste vermelding als overleden persoon). Ik kan de datum echter nergens naar een primaire bron herleiden. Weet iemand waar die datum vandaan komt?
Marty Verachtert zei op 19 mei 2014 om 19:13
Maximiliaen 1520 en Maarten 1540 waren
broers, beiden uit 's-Hertogenbosch

in het broek in de permitatie melde
de tante van mijn vrouw de door haar gevonden Bardouls

Bardoul-Bardoel en Pardoel is dezelfde fam

Marty
Frans Teutscher zei op 2 december 2013 om 18:30
Weet iemand of er verband is tussen de Bardouls uit Grave/Gemert en de Bardouls uit Den Bosch (b.v. Maarten Bardoul, rentmeester van Bisschop Sonnius, later secretaries van Bisschop Metsius; en de schepenen Jan en Frans Bardoul)?
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 28 november 2013 om 22:57
St. Victorsdag 21 juli.
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 28 november 2013 om 22:55
Tik onder onderzoek BARDOIR in.
Gevonden archiefstukken 7077 Boedel P.J. Walter en C. Walter-Malingrez, 1353-1900:
233 Aankomsttitel voor Maixsemiaen Bardoir kremer te Grave en Lisbeth e.l. van een rente van 6 phil.gls., gaande uit een onder Balgoij gelegen stuk land, genaamd die Lumpt, 7 morgen groot dd. St. Victorsdag 1556.
De acte is digitaal leesbaar.
Zijn dit de stamouders ?
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 9 november 2013 om 14:11
Dank je wel !
Johan van der Elsen zei op 9 november 2013 om 13:01
Ra 36, 264 is gedateerd 6 december 1639. Verder in de tekst wordt genoemd: weduwe Max. Berdoel
Johan van der Elsen zei op 9 november 2013 om 12:57
Erp RA 34 (1626- 1630)
Aelbert Jan Maximilian Bardoel: 159

Erp RA 35 (1629- 1637)
Aelbert Jan Maximilian Bardoel: 176, 234, 300, 307, 384, 481

Maximilian Jan Bardoel: 617

Erp RA 36 (1637- 1643)
Aelbert Jan Maximilian Bardoel: 107, 131, 318, 526, 594 (genoemd wordt o.a. Emeritiana van Lancvelt), 650

weduwe Maximilian Jan Bardoel: 264, 268, 269, 320, 336
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 9 november 2013 om 12:40
(Erp RA 36, scan 264) suggereert dat Maximiliaen al is overleden ? Van welke datum is dit ?
Jan Lange. Nw.Vennep zei op 9 november 2013 om 12:35
Of in de aanhef genoemde Geurt nog geboren kan zijn uit een dan 57 jr. vrouw Theunisken ?
Johan van der Elsen zei op 9 november 2013 om 12:12
Ter aanvulling: in de Erpse schepenprotocollen komt vanaf 1629 Aelbert Jan Maximilian Bardoel regelmatig voor, maar ook Maximilian Bardoel. In 1629 woont Aelbert in Veghel (Erp RA 34, scan 159). Een interessant stuk is het protocol waarin de erffdeijlinge beschreven wordt van o.a. Jan Thonis uit Boeckel de vader van Anna Jan Thonis, Maximilian Bardoel's vrouw: “Mits welcker erffelijcke dijlinge soo is met de loete tot een erffdeel gevallen ANNEKE, dochtere JAN THONIS met haere onmundige kijnderen verweckt bij MACXIMILIAN BERDOEL met haere vercoore momboir namentelijck ALBERT BERDOEL ende HANDERICK FRANSSEN enz. (Erp RA 36, scan 264)
Maarten als je wil, kan ik je alle overige verwijzingen naar Erpse protocollen doorsturen.
Maarten W.H. Hermanussen zei op 8 november 2013 om 11:47
Hartelijk dank voor uw reacties!
Norah zei op 7 november 2013 om 19:51
Geere gedoôn, Willy!
Willy zei op 7 november 2013 om 18:58
Ahaa...kijk, daar kunne we wa mee!

Mooie aanvulling Norah,

dankie,
Norah zei op 7 november 2013 om 16:54
Nou Willy, één gedachte :)! Soms kijk ik in het onvolprezen boek -Familienamen in Limburg- van Crott en Hoen, en daar stond die naam als familienaam in.
Blz. 148 >>>
Bartholet, Bertholet, Bardoel, Bardoul, Bartholomé (Bartholomeus).

Maar zij gingen wel uit van Walen omdat het voornamelijk hier op Zuid-Limburg sloeg.
Groeten, Norah
Norah zei op 7 november 2013 om 16:45
In Neeritter(L.) kwam ook nog de Bardoul voor.
Zie: -allelimburgers-; maar helaas weer wat later(1677-1720).

B.v. Maximiliana de Bardoul, partner van Renatus de Wezeren, begraven op 11-04-1720 te Neeritter.
-Begraven voor het altaar van O.L. Vrouw-.

Het konden voor mij wel van origine "Belgen" geweest zijn.
Willy zei op 7 november 2013 om 16:45
@Norah,

waarom denk je dat Bardoul (en varianten) van Bartholomeus is afgeleid?

grts,
Willy zei op 6 november 2013 om 20:52
Inderdaad Guus...

2e echtgenote van Alert was Luijtgardis Jacob Loy Hurcx...

@Theo, yep, dat wassem!
Guus zei op 6 november 2013 om 20:33
Klopt Willy.
Alardus (ofwel ook Albertus)

trouwt 2x......

1e maal:
16-7-1647 recht arch deurne inv nr 93 folio 194

Een schepen Vidimus ( een akte waarin het bestaan van een andere akte wordt bevestigd ) Door schepenen alhier van een testament te Gemert voor de schepenen aldaar gepasseerd op 9 november 1634 van de Gemertse practisijn Mr. Alard Bardoul en van diens vrouw Emerentiana van Lanckvelt. Het testament is hierbij letterlijk uit geschreven.
theo zei op 6 november 2013 om 20:30
Maarten,

Willy bedoelt het artikel "Mijn voorouders de Maximilaens Bardoul", gepubliceerd in het boekwerkje "In de permetatie", in 1982 uitgegeven door de NGV afdeling 's-Hertogenbosch-Tilburg.
Willy zei op 6 november 2013 om 20:29
Een mogelijke halfbroer is Alert Janse Bardoel, geb ca 1616, huwt te Gemert 20-5-1637 met Emerentia Jacob Loy Hurcx.
Norah zei op 6 november 2013 om 20:25
Vergat te vermelden dat Bardoul is afgeleid van Bartholomeus, maar dat zal je wel bekend zijn.
Norah zei op 6 november 2013 om 20:22
DTB-boeken Grave beginnen vanaf 1602.
Je kunt ze vinden via het BHIC en GENVER.
Bij -Genver- staan ook fiches van dopen enz., op alfabetische orde naar familienaam of patroniem.
Verder natuurlijk de schepen- en notariële akten.
Mvg, Norah
Willy zei op 6 november 2013 om 20:21
Maarten,

bij mijn weten is de ondertrouw van Maximiliaen Janse Bardoel met Anna Jan Teunissen (ex Boecholt=Boekel?) te Grave op 11-12-1610.

Vervolgens komen we dit echtpaar pas weer tegen in Gemert, waar ze sinds 1616 acht kndn laten dopen.

In een Genealogisch jaarboek uit, naar ik meen eind jaren 80, is door Lenie Pardoel een tamelijk uitvoerige beschrijving gedaan m.b.t deze familie.