Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (6)

G.W.Ch. Lemmens zei op 28 mei 2021 om 20:32
Dag Marcel,

En hoe vindt je het dan dat deze boerderij van ca. 1640 tot 1960 eigenaar in de Lemmens familie was.
Eerst vererfde het van vader op zoon maar toen van vader op dochter.

Tot Cor Verberk zijn alle Minse publiceerde wist ik niet dat het de Lemmens stam boerdrij was.
Groeten uit East Sussex waar wij in een 14 e eeuws huis wonen dat wij in 2005 ook helemaal hebben laten (!) restaureren.
Groetjes,

Gerard Lemmens
Marcel Janssen zei op 8 mei 2020 om 20:10
Leuk! Hier heb ik van circa 1973 tot 1994 gewoond en mijn jeugd doorgebracht. Mijn vader Bernard Janssen heeft het destijds als een krot gekocht en helemaal opnieuw opgebouwd. Mooie mooie tijd met veel dierbare herinneringen.
G.W.Ch. Lemmens zei op 22 augustus 2019 om 10:18
Ja Marilou, Leuk he? Maar daar ben ik Cor Verberk uit Oploo, de auteur van - Alle Minse uit Sambeekse Hoek - en de huidige eigenaren van deze boerderij heel danbaar voor, want zij hebben het deels zelf helemaal gerestoreerd, heel prachtig! Ze nodigden ons uit om het te komen zien !! Groetjes, Gerard
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 22 augustus 2019 om 09:29
Ah, wat bijzonder, Gerard. Wat mooi om zo te traceren dat je sporen al zo ver terug gaan naar Sint-Anthonis.
G.W.Ch. Lemmens zei op 21 augustus 2019 om 17:53
De hierboven vermelde Theodorus Jans Lemmens is mijn direct voorvader !!

Gerard Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 10 februari 2014 om 15:48
IIa. - SMEDENTAK
Antonius (Thonis) Jans Lemmen(s), geboren ca. 1625, zn.v. I, Joannes Lemmen(s) en Elisabeth N.N., gegoed te Sambeekse Hoek, vermeld Sambeeck 11 juni 1665 met twee kinderen, en twee paarden en grote schulden , overl. Oploo 22 jan.1695, tr.1e (waarbij get. Cornelis Alberti en Martinus Leonardi ) Sint Anthonis 4 mei 1654 ( is zij dan wede van Johannes Willems , immers tr. Sint Anthonis 8 juli 1649 Johannes Willems met Theodora Alberts , waarbij get. Cornelio Alberti en Jacobi Godefridij Thijssen pluribo ) Theodora (Derisken) Alberts (Alberti) , ex Sambeekse Hoek ,

overl. Sint Anthonis 20 apr. 1676 als Derisken Tonis Jois Lemmens . Zij heeft verm. ook een zuster , Luitgarda Alberti , die St. Anthonis tr. 1647 met Martinus Leonardi , zij is doopgetuige in 1665 bij I,5b . Het echtpaar Antonius Jans Lemmens en Theodora Alberts gingen in 1674 vermoedelijk de boerderij Den Hoek 16 bewonen die toen – de Hooge Heg – heette. (Bron: Alle Minse van de Sambeekse Hoek, Deel I, pag. 146-153)

Antonius Jans (Lemmens) tr. St. Anthonis 4 mei 1654 Theodora Arberti (Albers)
Index schepenprotocol Sambeek (7040.333) , 31 dec. 1677 pag. 065-066
Thonis Jans Lemmen, mede voor zijn kinderen, Marten Leenders & Luijtje e.l., Roeff Thonisse & Jenneke e.l., Albert Jacobs en Jacob Jacobs Remmen namens Marten Leenders en zijn afwezige broer en zussen, dragen op aan Jan Willems & Willemke e.l. een hofstee te Mullem aan de Groenlantse Straate, bestaande uit huis, schuur, bakhuis, hof en boomgaard met het hout op de straat en het erf met de heggen, zoals Handrick Albertz dit in bruikleen had, groot 1 morgen en belast met een erfmalder rogge Sambeekse maat aan de erfgenamen van Hendrick van Slippenbeeck, voor 351 gulden.

7045.8 Index schepenprotocol Sint Anthonis (7045.8), Sint Anthonis, 11 mei 1745, pag. 264 Een perceel bouwland.

Anthonij Jans Lemmens (Verkoper); Maria Peters (Verkoopster); Reijn Michels (Koper)


Uit het 1e huwelijk (Lemmens-Alberts):
1.Elisabeth (Luijtje) Tunnessen / Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 22 aug. 1655, waarbij get. Cornely Alberti en Martina Cornely . Zij is doopgetuige in 1691 bij IVc . Zij tr. 1e voor 1677 Marten Leenders. Zij tr. verm. 2e voor 1724 Geret Jans.

Index schepenprotocol Sambeek (7040.336) , Sambeek 19 dec. 1724, pag 167
Geret Jans & Elisabeth Tunnesen e.l. dragen op aan Hendrick Jans Tunnesen & Jaquemina Reuvers e.l. 1/6 deel van 4 kleine morgen bouwland aan de Sambeeckse Hoeck waarvan 1/3 part tiendvrij is met daarop alle heggen en plantagien en 1/6 deel van een huis belast met 1/6 deel van 3 hoender en 3 blank chijns aan de Heer van Boxmeer. Coopspenn: 65 – 0 – 0; 1/6 van 3 hoender 3 – 2 – 8; 1/6 van 3 blank chijns 0 – 9 – 6; 68 - 11 – 14. 40ste penning: 1 gulden 11 stuiver 14 penning, d.d. 27 november 1724.

Index schepenprotocol Sambeek (7040.336), 15 mei 1719, pag.111
Jacobus Bullen & Mayken Daniels e.l. geassisteerd met Otto Martens en Jacob Martens als momboirs over de onmondige kinderen van Mayken Daniels & Tunis Christiaens zalr. haar eerste man, Jan Jacobs weduwnaar van Jeuxken Daniels geassisteerd met Jan Van Els junior als momboir over de onmondige kinderen van Jan Jacobs & Jeuxken Daniels zalr. met alsnog Christiaen Tunnesen, dragen op aan Wilhelmus Goswinus Van Elderon & Dorothea Coenders e.l.: * een huis met moeshof, gelegen bij den Steenenburgh en de Vrijthoff, groot 78 roeden, belast met 3 sester rogge geestelijke pacht, 2 sester rogge aan de Capelle tot Mullem, 1 hoen en 9 stuiver chijns aan de heer van Geijsteren en 1 kan olie aan de kerck tot Sambeeck. De heggen en plantagien van ouds daar bij behorende behalve de zijkamer gelegen langs het huijske van Wilhelmus Goswinus Van Elderon te weten vanaf voor rechtdoor tot op den stijl die in het achterhuis of deel staat en vanaf deze stijl rechtdoor over het groesken tot aan de hof gelegen naast de hof van de Steenburgh en tot aan de grote morellenboom, vrij van schatting behalve jaarlijks 2 sester rogge aan de Capelle tot Mullem en 1 kan olie aan de kerck tot Sambeeck, afkomstig van Elisabeth Tunnesen en in deze niet mee verkocht zodat alleen de 3 sester rogge geestelijke pacht overblijft met het hoen en 9 stuiver chijns aan Geijsteren; * bouwland in de Aembeten tussen de Buskenswegh en de Aembetense wegh naast de Cooperslager, groot 28 roeden, vrij erf; voor 246 gulden, 10 hogen en een half ton bier voor de manschap. 40ste penning ende 10e verhoging: 9 gulden 10 stuiver 6 penning, d.d. 14 april 1719.

2. Joannes Teunissen / Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 27 jan. 1658, waarbij get. Heribertus Godefridi en Maria Petri , Volgt IIIa.

IIIa. Joannis Teunissen Lemmen(s) (Jan Thonissen / Tunnesen), ged. Sint Anthonis 27 jan. 1658, get. Heribertus Godefridi en Maria Petri, overl. als Jan Tonis Jans te St. Anthonis 31 aug. 1702, tr. ald. als Joannes Antony Jans (waarbij get. Anthonius Jans (zijn vader) en Christianus Peters ) 26 juni 1678 Wendelina Peters Hendrix (van) Vijfeycken, ged. Oploo (Grotestraat 23) 4 juni 1657, dr.v. Peter Hendrix Godefridi (van) Vijfeycken (overl. Sint Anthonis 16 jan.1666) en Reinera (Netjen) N.N., overl. Sint Anthonis als Weindel Jan Tonissen 16 jan. 1702. (Bron Cor Verberk). Dit echtpaar woont te St. Anthonis (Sambeekse Hoek), Den Hoek 16, of wel genaamd De Hooge Heg, welke boerderij Johannes overneemt van zijn ouders.

Index schepenprotocol Vierlingsbeek (7040.286), 26 dec. 1698, pag. 157-158
Mathijs Wurmerskerken mede gemachtigd door zijn huisvrouw Agnes Charles, verkoopt aan Jan Thonissen en Wendel Peters zijn huisvrouw, een stukje hooiland genaamd het Lijspasken alhier onder de dingbank van Vierlingsbeek, met een eind grenzend aan den Leijgraaff.

Uit dit huwelijk (Lemmen(s)-(van) Vijfeycken):
1.Theodorus Jans Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 19 juni 1679, get. Antonius Jans en Reintien Gerits, Volgt IVa.
2. Petronella Jans Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 9 febr. 1681, get. Martinus Lenarts en Petronella Gerarts, tr. 7 oct. 1706 Mr. Wolterus Driessen(s), Schoolmeester te Sint Anthonis, Volgt IV..
3. Reinera (Reijntje) Jans Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 8 apr. 1682, get. Christianus Gerarts en Lutgardis Peters, overl. Wanroij als Reinera Petri Artz 4 apr. 1748 , tr. als Reinera Jans St.Anthonis 23 nov. 1701 (get. Jacobus Anselmi en Theodoro Jans) Petrus Aarts (Aerts, Arts) (Hermens) , Brouwer te Wanroij, overl. Wanroij als Petrus Arts Hermans , wedn v. Reinera Lemmens, 27 apr. 1758 , Volgt IV..
4. Joannes Jans Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 9 dec. 1684, get. Bartholomeus Arts en Gerarda Peters , overl. Rijkevoort 12 mrt. 1730.

5. Henricus Jans Lemmens, ged. Sint Anthonis 21 oct. 1686, get. Ruffus Tonissen en Maria Peters, tr.1e Jacomina Rovers, tr. 2e Catharina Lemmens (van Merselo bij Venraij) , Volgt IVb .
6. Joanna Jans Lemmens (van den Hoeck), ged. Sint Anthonis 24 oct. 1688, get. Godefridus Willems van Groeningen en Hildegundis Jans van Overloon, dr.v. Joannes Teunnissen (Lemmen(s)) en Wendelina Peter Hendriks (van) Vijfeycken, overl. Boxmeer 28 dec. 1758, tr. (niet in Boxmeer en St. Anthonis gevonden !) Theodorus (Martinus) Hermans (Hermens), verm. ged. St. Anthonis 25 juli 1684, zn.v. Hermanni Linsen en Wendelina Jans Hermens, overl. Boxmeer 20 mrt 1738 als Theodorus Hermans (Bron: Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de kerken der Provincie Noord-Brabant, deel I, blz. 76 door Bloys van Treslong Prins ; BHIC). Er zou in Boxmeer een kerkhof kruis zijn met hun namen en overlijdens gegevens, dat ik helaas niet heb kunnen vinden. Het is interessant te noteren dat Joanna Jans Lemmens bij de dopen van haar kinderen of Joanna van den Hoeck of Joanna Jansen(s) wordt genoemd.
. Albertus Jans Lemmens, ged. Sint Anthonis 5 juli 1690 , get. Henricus Reinen en Elisabeth Tonissen, verm. overl. voor 1691 .
8. Albertus Jans(sen) Lemmen(s), ged. Sint Anthonis 12 junie 1691, get. Joannes Peters Vijfeijcken en Elisabeth Tunnesen, tr. 1e Sambeek 12 nov. 1719 Christine Gerards van Huysselingen (ook als van Osch ),van Sambeekse Hoek. Hieruit takken te Wanroij, die zich Albers en Jans(sen) noemen . (Bron Tineke Willems-Swinkels, Henk van de Weem , Rene Janssen, Hans Hendriks) , Volgt IVc .
9. Nicolaus Jans Lemmens, ged. Sint Anthonis 18 mrt. 1693, get. Antonius Jans (zijn grootvader) en Geararda Kersten, de vrouw van Joannes Vijfeycken, tr.(3e gr.) ald. 9 febr. 1718 Joanna Jans Lemmens, ged. ald. 9 apr. 1695. Hun nazaten gaan zich op een na allen Nielen noemen ! Volgt IVd.
10.Antonius Jans (Lemmens), ged. Sint Anthonis 26 nov. 1696, get. Joannes Dericx en Gerarda Peters. Dat is alles wat wij hebben over hem.