Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (2)

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 11 oktober 2015 om 20:30
Zo, daarmee kunnen we wel weer even vooruit Gerard ;-) Bedankt voor alle aanvullende informatie.
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 11 oktober 2015 om 16:19
Dag Annemarie,

Dankzij jouw verhaal heb ik weer wat informatie voor mijn Parenteel Lemmens waarvoor mijn Dank !
Ik kan daarom jouw verhaal over de moelen en brouwerij ietsjes aanvullen :
Joanna Helena Reijnders, ged. Cuijk 3 febr. 1784, get. Hermannus van de Middegaal en Gertrudis Driessen, Molenaartser te Megen, tr. Cuijk 14 mei 1809 Daniel van der Doelen, ged. Rosmalen 5 dec. 1780, Molenaar te Megen, overl. Megen 18 dec. 1820, 40 jr. oud, zn.v. Joannes van der Doelen, Landbouwer te Rosmalen en Maria van Hassel.

7127.31 Index notarieel protocol Cuijk (7127.31), 18 dec. 1822.
335 Peter Johannes Reijnders, bouwman te Cuijk; Theodorus van Hout, logementhouder te Katwijk, gehuwd met Maria Elisabeth Reijnders; Johanna Helena Reijnders, particuliere te Megen, weduwe van Daniel van der Doelen, overleden te Megen op 18.12.1820, als moeder en voogd over haar kinderen Marianus Josephus, Antonius Theodorus, Anna Theodora, Johannes Nepomucenis; Reinier Augustinus, Theodorus Lambertus en Jan Baptist van der Doelen, met Peter van der Doelen, bouwman te Rosmalen, als toeziende voogd; gaan over tot scheiding en deling van de nalatenschap van hun ouders Theodorus Johannes Reijnders en Anna Theodora Driessen, beiden overleden te Cuijk en van hun broer Andries Cornelis Reijnders, overleden te Cuijk op 16.12.1822. Het betreft twee huizen met toebehoren dn bijgebouwen, 31 percelen land onder Cuijk en een perceel weiland onder Linden. Het totaal is getaxeerd op f 24.450,--. Verdeling volgt in drie loten.

VREDEGERECHTRAVENSTEIN Vredegerecht , Inv.1598, Toegno.21, volgno. 112, 14 nov. 1823, Benoemd voogd.
Over Marinus Josephus 13 j., Antonius Theodorus 11j., Anna Theodora 10 j., Johannes Nepomusemus 7 j., ReinierAugustinus 16 j. en Jan Babtist 2½ j., kinderen van Daniel van der Doelen, overleden Megen 18.12.1820 en Johanna Helena Reijnders Megen, die een 2e huwelijk is aangegaan met Jan Schick, molenaar, en heeft verzuimd te vragen of ze de voogdij mag behouden. Familieraad: Antoon van der Doelen, neef. Rosmalen; Johannes van Bakel, neef, Rosmalen; Pieter van der Doelen, oom. Rosmalen; Petrus Johannes Reijnders, oom, Cuyk, allen bouwlieden; Theodorus van Hout, bierbrouwer, oom, Katwijk; D. Bijl, herbergier, huisvriend, Huisseling. Jan Schick wordt voogd. (Zie ook akte 101.)
Uit dit huwelijk : (Bron: WieWasWiw; BHIC)
b.b.a. Marinus Josephus van der Doelen, geb. Megen ca. 1810, Priester te Megen, overl. Megen 13 apr. 1837, 28 jr. oud.
b.b.b. Antonius Theodorus van der Doelen, geb. Megen 4 juni 1812, Molenaar (Koren) te Megen, overl. Megen 30 jan. 1878, 65 jr. oud , tr. Megen 8 mei 1866 Johanna Theodora Ceelen, geb. Berghem 1 mrt. 1838, overl. na 1878, dr.v. Theodorus Ceelen en Maria Catharina Taabe. Helaas geen kinderen gevonden uit dit huwelijk.

7637.74.A Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.74.A), 1855.
85 Openbare verhuring ten verzoeke van de Heeren 1 Jacobus Antonius Holleman, gemeente secretaris wonende te Megen. 2 Adrianus Sengers, meester kuijper wonende te Megen. 3 Anthonius Theodorus van der Doelen, grondeigenaar mede wonende te Megen, in hun hoedanigheid van armmeesters. 1 Een bouwhoeve gelegen onder Sint Oedenrode ter plaatse genaamd Bosch en Varrenhout in huur bij de weduwe Hendrikus van den Heuvel sectie H 342 t/m 353 en 655, 657, 662 en 958. Verhuurt aan Geertruida Verhagen weduwe van Hendrikus van den Heuvel landbouweresse en wonende te Sint Oedenrode. 2 Een bouwhoeve gelegen onder Sint Oedenrode ter plaatse genaamd Bosch en Varrenhout, thans in huur bij Jacobus Willems, sectie H 598 t/m 602 en 622 t/m 629. Verhuurt aan Cornelis Vogels bouwman en wonende te Sint Oedenrode.

7637.80 Index Notarieel protocol Sint-Oedenrode (7637.80), 1863.
67 Verhuring ten verzoeke van 1 Anthonius Theodorus van der Doelen, molenaar. 2 Mathijs Hermanus van Beek, particulier. 3 Hendrikus Sengers, kuiper, allen wonende te Megen, in hoedanigheid van administreerende armmeesters. Zij verhuren twee boerderijen te Sint Oedenrode en Liempde. Nummer een, o.a. eene bouwhoeve gelegen onder de gemeente Sint Oedenrode, ter plaatse genaamd Bosch en Varrenhout, thans in huur bij de weduwe Hendrikus van den Heuvel, sectie H 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 655, 657, 662 en 958. Nummer twee, o.a. eene bouwhoeve gelegen onder Sint Oedenrode, thans in huur bij Cornelis Vogels, sectie H 598, 599, 600, 601, 602, 602a, 622, 623, 624, 625, 626. 627. 628 en 629. Ook cijnsposten worden vermeld. Hoeve nummer een verhuurt aan Johannes van den Heuvel, hij heeft deze gehuurd voor zijn moeder Geetruida Verhagen, weduwe Hendrikus van den Heuvel. De hoeve nummer twee is verhuurd aan Jan van de Heuvel, bouwman en wonende te Sint Oedenrode.
b.b.c. Anna Theodora van der Doelen, geb. Megen 25 sept. 1813 , overl. Megen 6 nov. 1892, 79 jr. oud, ongehuwd
b.b.d. Johannes Nepomucenis van der Doelen, geb Megen 2 febr.1816, overl. Megen 26 mei 1824, 8 jr. oud.
b.b.e. Reijnerus Augustinus van der Doelen, geb. Megen 2 febr. 1816, overl. Megen 4 febr. 1816, 2 dgn. oud.
b.b.f. Reijnerus Augustinus van der Doelen, geb. Megen 13 febr. 1817, Bierbrouwer (1852) te Megen, overl. Megen 20 juni 1880, 63 jr. oud, tr. Megen 28 juni 1852 Elisabeth Taabe, geb. Megen 30 dec. 1813, overl. Megen 15 mrt. 1871, 57 jr. oud, dr.v. Joannes Theodorus Taabe en Elisabeth Loeffen.
Uit dit huwelijk :
b.b.f.a. N.N. van der Doelen, levenloze dochter Megen 26 dec. 1854.
b.b.f.b. Anna Theodora Elisabeth van der Doelen, geb. Megen 23 febr. 1856, overl. Megen 12 febr. 1890, 33 jr. oud, ongehuwd.
b.b.g. Theodorus Lambertus van der Doelen, geb. Megen 14 apr.1819, overl. Megen 20 juli 1823, 4 jr. oud.
b.b.h. Joannes Baptista van der Doelen, geb. Megen 5 juli 1820, overl. Megen 13 jan. 1858, 37 jr. oud, ongehuwd.