Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (12)

Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 22 september 2022 om 21:05
Dank Antoon
Antoon zei op 22 september 2022 om 15:06
G.J. van Swanborn geeft in 'De Sirene' van 19 november 1945 een beschrijving van de grafzerk van Jan van Clootwijck, zoals hij die aantrof in de verwoeste kerk van Almkerk.

En citaat hieruit:
"Ik begin met het plaveisel te bestudeeren. Zijn de grafzerken er goed afgekomen? Wat zie ik daar? Onder een stapel kachelschermen, planken en steen komt het woordje „stat"... te voorschijn. „Stat"... ik heb eens gelezen, dat hier een stadhouder begraven zou zijn. Aan 't werk! Na een kwartiertje ben ik zoover, dat ik met gordijnflarden (daaraan ontbreekt het hier niet) aan het schoonmaken kan gaan. Ik vind een naam: „Jan van Clootwijck". En nu herinner ik mij, dat een stadhouder van het Land van Altena zoo heette. Hij leefde vóór den Tachtigjarigen oorlog, dus vierhonderd jaar geleden.
Maar... daar is hijzelf,- of liever: zijn beeltenis! Eerst het hoofd. Het is vrijwel gaaf gebleven. Het haar hangt lang over het voorhoofd. Men spreekt tegenwoordig van een „pagekopje." Ik werk verder. Daar zijn de handen, gevouwen, daar is het zwaard, en tenslotte heb ik de geheele gestalte: het hoofd rustend op een kussen, de voeten steunend tegen een hondje. Een mooie 16e eeuwsche steen, de mooiste m.i. van het geheele Land van Altena. Heeft zeven maanden onder het puin gelegen, ligt nu in den regen, en straks gaat het vriezen... "

Bronnen:
https://kranten.salha.nl/issue/DSS/1945-11-19/edition/null/page/2
Zie ook deel 2 van het artikel in: 'De Sirene' van 26 november 1945
https://kranten.salha.nl/issue/DSS/1945-11-19/edition/null/page/2
Alex zei op 22 september 2022 om 10:54
Zo toch mooi terrecht.

Wel jammer dat de zerk zo is beschadigd. Ik las dat in 1944 de kerk zeer zwaar is beschadigd door oorlogshandelingen waar ook de de vloer en zerken ten prooi is gevallen.
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 21 september 2022 om 14:54
Dag Antoon,

Bedankt. Zal er een keer naar toe moeten.
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 21 september 2022 om 13:23
Hartelijk Dank,

Ga er wel een keer naar toe.
Antoon zei op 21 september 2022 om 13:22
Dit artikel uit 1994 spreekt over een 'zeer geschonden zerk' en niet over een verdwenen zerk, dus ik mag aannemen dat de zerk nog te bezichtigen is. In het artikel is helaas geen afbeelding van deze zerk afgedrukt.
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 21 september 2022 om 13:16
Dag Antoon,

Als ik het goed lees is de zerk weer te aanschouwen?
Antoon zei op 21 september 2022 om 13:13
In zijn artikel 'Laatmiddeleeuwse figurale grafsculptuur in Nederland' in het Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek van 1994 schrijft H. Tummers op blz. 254 het volgende over deze zerk:

"Soms zijn op zerken van voor 1525 al Renaissance invloeden te ontwaren. Zo zien we op een exemplaar in de Hervormde Kerk van 's-Grevelduin (de huidige gemeente Sprang-Capelle), de als ridder weergegeven Adriaen van Raveschoete (ovl. 1508) afgebeeld, met het hoofd op een kussen en de voeten op een windhon, tegen een perspectivisch weergegeven tegelvloer (afb. 11). Als het jaartal niet zo duidelijk was, zou men eerder een latere datering verwachten. Een zeer vergelijkbare zerk met bijna dezelfde weergave van een ridderfiguur op hond en tegelvloer is de zeer geschonden zerk te Almkerk voor Johan van Clootwijk (en zijn vrouw, die niet is afgebeeld, Elisabeth de Borchgraaf). Hij stierf volgens de literatuur in 1557 en zij in 1530. Op de zerk zijn echter duidelijk de jaartallen 1517 en 1530 te lezen. De vroegere datering voor de zerk te Almkerk – 1517/30 in plaats van 1530/57 - wordt ondersteund door de zerk te ' s - Grevelduin."
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 21 september 2022 om 12:08
Dank Egbert,

Ik had een stukje tekst over de restauratie van de kerk niet goed gelezen.