Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Reacties (10)

willem m zei op 28 mei 2023 om 20:08
bedankt Jan

RA 278 fo ~ 65 niet gevonden. Trouwens RA 278 loopt van 1565-1568 en mijn inschatting van de geboorte van Ghoris is ~ 1560. Waarschijnlijk betreft het een andere Ghoris.

m.v.g.
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 28 mei 2023 om 19:08
RA 293 Fol 90v
Peter Goris Adriaen Peter Martens ter eenre ende Lijntken Peter Goris Adriaen Peter Martens X Anthonis Gielen Bouwens ter andere zijden ende bekende onderlinghe gemangelt te hebben deen om deen. Vader heeft over aan Lijntken een deel van een acker en Lijntken greeft haer recht over, 13-8-1613


RA 295 Fol 80v
Peeter Goris Adriaens ende Theuntken Goris Adriaensen X Cornelis Henrick Bouwens hebben vercoft aen Goris Cornelissen Flotten twee loop saaijklants etc, 8-3-1621

Vader Goris kom ik nog tegen in RA 288 f 123
en in RA 278 fol na 65 (slecht te lezen)n als Goris Adr Ptr Geraerts

Persoonskaart van Goris Adriaen Peter Martens

Goris Adriaen Peter Martens.

Goris Adriaen Peter Martens.
Vader, op basis van partoniem kinderen.

Hij krijgt:

1. Cathalijn Goris Adriaen Peter1,2, ovl. voor 13 mrt 1663, tr. met Anthonis Henrick Bouwens1,2.
2. Peter Goris Adriaen Peter1,3.
3. Theuntken Goris Adriaensen3, tr. met Cornelis Henric Bouwens3.

Bronnen

1. Deling goederen (OH293-090v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 293, Pagina: 90v, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Aktedatum: 13 aug 1613
2. Verkoop akte (DG106-096v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 96v en 97r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 13 mrt 1663
3. Verkoopakte (OH1295-080v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Oosterhout, Inventarisnr.: RA 295, Pagina: 80v, Plaats van akte: Oosterhout [nb], Aktedatum: 8 mrt 1621
willem m zei op 27 mei 2023 om 19:44
Anthonius Henrik Bouwens is gehuwd met Catharina Goris Adriaen Peter (Adriaen?) Martens
RA Oosterhout 293 fo 90v dd 21 aug 1613
en voor zus Anthonia Goris RA Oosterhout 295 fo 80v dd 3 mrt 1621

m.v.g.
willem m zei op 26 mei 2023 om 10:26
sorry aanvulling moet zijn RA 301 fo 1v

m.v.g.
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 26 mei 2023 om 09:11
Persoonskaart van Cornelius Henricks

Cornelius Henricks.
tr, kerk.huw. te Oosterhout [nb] op 24 jan 1617
met Anthonia Goris.
Uit dit huwelijk:

1. Henricus Cornelis, ged. te Oosterhout [nb] op 7 okt 1618 (getuigen: Adrianus Joannes Thijs en Adriana Joannis).
2. Maria Cornelis, ged. te Oosterhout [nb] op 26 jul 1620 (getuigen: Joannes Henrici en Maria Gerardi).
3. Gregorius Cornelis, ged. te Oosterhout [nb] op 3 jul 1622 (getuigen: Hubertus Wilhelmi en Joanna Huberti).

Bij RA 301 f 1 lees ik Jan Adriaen Brouwers. Geen zoon van bovenstaand echtpaar

Dongen RA 106
Fol. 28r
Corn Henrick Bouwens als voogd en Henrick Adriaen Jan Hulst als toesiender van Thoontje Henrick X Corn Henricx waar Maeijken Henricx de Wael de moeder van was ter eenre en Henrick en Peeter Adr Jan Hulst, Henrick voors als voogd en Adriaen Willemss Michielss als vader van Adriaentjen en Janneken waar Jenneken Adr Jan Hulsten de moeder was, Bastiaen Corn Hulsten als voogd en Henrick voors als toesiender van Jan en Maeijken Adriaen Jan Hulsten waar Maeijken Henricx de Wael resp moeder en grootmoeder van was ter andere zeijde sluiten een akkoord, 13-4-1662.

Fol. 96v
Wouter Jan Wouters den Bruijnen x Maeijken Michiel Meeus en Meeus Michiel Meeuss waarvan Peeterken Geerit Lemmens moeder en Anneken Jan Roel Snijders grootmoeder was, Aert Janss tot Oosterhout weduwenaer van Lijntjen Peeter Goriss en zijn drie kinderen en als voogd van het kind van Goris Peeter Goriss, in Sevenberglant overleden, de erffg van Cathelijn Gorissen en Anthonis Henrick Bouwens haar man die uitgekocht is verkopen aan Floris Pels, 13-3-1663
willem m zei op 26 mei 2023 om 08:13
bedankt Jan ga het verder doornemen

ik ben bij Anthonis Bouwens verder gegaan vanuit RA Oosterhout fo 136v/137 dd 2 mrt 1649 erfdeling en vastgelopen en dan kom ik tot de volgende constructie

Henricus gehuwd met NN
kinderen : RA Oosterhout 297 fo 63r, 298 fo 6.6.9
– Anthonius
–? Cornelius gehuwd met Ida Jans (de Beer?) + voor 3 jan 1633
kinderen :
..- Petronilla 14 jun 1627,Oost dh Catharina Antonij
..- Quirina 5 feb 1629,Oost dh Lijsken Faes Janssen
..- Joannes 16 mei 1632,Oost dhs Petrus Cornelis en Elizabetha Faessen
of
–? Cornelius gehuwd met Teuntien Goris + voor 1633
kinderen :
..- Henrick
..- Goris
– Adriaen 301 fo 1
–- –- -
3134 Anthonius Henricx + voor 2 mrt 1649 gehuwd met NN(Cathalijn Goris?)
kinderen : 300 fo 136v dd 2 mrt 1649 erfdeling
– Henricus
gehuwd op 1 jul 1636,Oost get. Henric Ariaens en Clara Rijsbos
met Neeltien Janssen
– 1567 Dingentien 14 apr 1613?,Oost dhs. Adrianus Henrici en Lucia Bartholomei
– Joris

-? Joris 8 aug 1622,Oost dhs . Adrianus Joannis Roelen en Cornelia Adriani de Ber
–? Joannes 23 sep 1616,Oost dhs. Valerius Francisci en Cornelia Aerden

Nb een Neeltien Jansen is doopheffer bij Catharina 20 mrt 1650,Oosterhout

m.v.g.
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 25 mei 2023 om 20:17
Cornelis Henrick Bouwens1,2.

Hij krijgt:

1. Henrick Cornelis Henricx Bliecx1,3,4, ovl. voor 17 apr 1658, tr. met Maria Hendricks de Wael1,2,3,4,5,6,7, dr. van Henrick Henricx de Wael, ovl. voor 16 nov 1661.
[ORA Dongen nr 106, Fol. 28r, 1662:
Cornelis Henrick Bouwens als voogd en Henrick Adriaen Jan Hulst als toesiender van Thoontje.
Henrick X Corn Henricx waar Maeijken Henricx de Wael de moeder van was ter eenre, en Henrick en.
Peeter Adriaen Jan Hulst, Henrick voorsschreven als voogd en Adriaen Willemss Michielss als vader.
van Adriaentjen en Janneken waar Jenneken Adriaen Jan Hulsten de moeder was, Bastiaen Cornelis.
Hulsten als voogd en Henrick voorschreven als toesiender van Jan en Maeijken Adriaen Jan Hulsten.
waar Maeijken Henricx de Wael resp moeder en grootmeoder van was ter andere zeijde sluiten een.
akkoord].
[ORA Dongen nr 89, Fol. 46v, 1-3-1527:
Thonis Thonis Sprengers bekent geld schuldig te zijn aan Anthonis Cornelis Sprengers zijn vader.
In de kantlijn: Heijnrick Cornelis ??? x Maeijken Henrick de Waelse wed Adriaen Jan Hulsten.
Neeltjen Jan Hulsten, Adriaen Adriaenss de ??? ....... Peeter Cornelis Sprangers, 1650].
<SectionBreak>Bronnen1. Verkoop akte (DG105-070r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 70r en 106r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 2 nov 1657
2. Akkoord (DG106-028r2), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 28r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 13 apr 1662
3. Uitbetaling erfdelingen (DG103-001r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 103, Pagina: 1r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 16 mrt 1648
4. Verkoop akte (DG104-179v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 104, Pagina: 179v en 180r en RA 105 f 1r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 14 dec 1654
5. Alimentatie regeling (DG102-040r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 102, Pagina: 40r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: apr 1646
6. Verkoop akte (DG105-103r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 105, Pagina: 103r en 188r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 28 mrt 1658
7. Verkoop aktes (DG109-045r), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 109, Pagina: 45r, 154r en 154v, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 22 apr 1674
Jan van den Bergh
Jan van den Bergh zei op 25 mei 2023 om 20:16
Anthonis Henrick Bouwens1.
tr.
met Cathalijn Goris1, ovl. voor 13 mrt 1663.
Uit dit huwelijk:

1. Joannes Anthonis Henricks, ged. te Oosterhout [nb] op 23 sep 1616 (getuigen: Valerius Francisci en Cornelia Aerden).
2. Gregorius Anthonis Henricks, ged. te Oosterhout [nb] op 8 aug 1622 (getuigen: Adrianus Joannis Roelen en Cornelia Adriani de Ber?).
<SectionBreak>Bronnen1. Verkoop akte (DG106-096v), Type: Algemene akte, Archiefnaam: RAT, Archief: Dongen, Inventarisnr.: RA 106, Pagina: 96v en 97r, Plaats van akte: Dongen [nb], Aktedatum: 13 mrt 1663
Cornelis
Cornelis zei op 24 mei 2023 om 10:04
1567 Dingentijn Teunen (Henrick Bouwens) 14 apr 1613,Oosterhout

Kan ik niet vinden wel onderstaande ?

15-11-1615 Plaats: Oosterhout
Dopeling Dijmpna Anthonius
Vader Henricus Anthonius
Moeder Maria Joannes
Cornelis
Cornelis zei op 24 mei 2023 om 09:52
Joannes Gijs Adriaen BROEDERS, dopen 3 en 4 Joannes Gijsen, 5 Joannes Gijsberti Broeders, 6 Joannes Gijsen, 7 Joannes Gijsbert Broeders
Maria Jan Huijben, dopen 3, 6, 7 Maria Jans, 4 Maria Joannis, 5 Maria Joannis
Huijben doop 3 Bercksteert

1. Nicolaa 14.8.1672, Petrus Adriaen Broeders, Maria Gijsbrechs
2. Dijmpna 14.8.1672, Gerardus Tuenissen, Catharina Jans
3. Catharina 2 8.1675, Joannes Heijliger, Cornelis Jans
4. Joannes 13.2.1679, Maria Gijsbert loco Petri Jans de Crom, Dimphna Antoni
5. Antonius 26.1.1681, Cornelius Gijsbert Broeders, Petronella Jans
6. Cornelius 12.4.1683, Reijck Clasen loco Stoffel Peters, Maria Antonisse
7. Wilhelmus 27.1.1686, Willem Bastiaense van den Elshout, Cornelia Geerede