skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

Database Doodsoorzaken Oss

Op deze pagina vind je de toegang tot een database met daarin gegevens van ruim 7000 overleden personen in de plaats Oss in de periode 1866-1906. Ook leggen we hier uit hoe de database tot stand is gekomen (bronmateriaal, gegevensverzameling, standaardisering) en hoe de dataset gebruikt kan worden (handleiding). Deze database is ontwikkeld door Nadeche Diepgrond in het kader van het BHIC fellowship-programma.

DOWNLOAD DATABASE DOODSOORZAKEN OSS (Excel)

Dit bestand (de Excel database) wordt aangeboden onder de Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International licentie.

 

Bronmateriaal en daaraan ontleende gegevens

De kern van deze database is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld uit de zogeheten ‘Overlijdensregisters ten behoeve van de sterftestatistiek’ (BHIC, 7363 Gemeentebestuur Oss, inventarisnummers 1773-1775). De inventarisnummers zijn volledig ingevoerd. Later zijn gegevens uit overlijdensakten van de Burgerlijke Stand van Oss toegevoegd, om de database te complementeren. Voor het classificeren en coderen van de beroepen is gebruik gemaakt van HISCO (Mandemakers 2020_02 release). Voor het standaardiseren en classificeren van de doodsoorzaken is gebruik gemaakt van ICD-10h (ontwikkeld door het SHiP+netwerk).

ID Het betreft hier een uniek ID-nummer voor iedere geregistreerde overledene.
TOEGANGSNUMMER Het betreft hier het toegangsnummer van het betreffende archiefstuk.
INVENTARIS Het betreft hier het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk.
SCAN Het betreft hier het nummer van de scan van het betreffende archiefstuk.
AKTENUMMER Het betreft hier een toegekend aktenummer zoals vermeld in de originele bron.
DAG Het betreft hier de dag van overlijden.
MAAND Het betreft hier de maand van overlijden.
JAAR Het betreft hier het jaar van overlijden.
ACHTERNAAM Het betreft hier de achternaam van de overledene. Let op: de namen van overledenen werden niet genoteerd in de inventarissen 1774-1775, de namen zijn toegevoegd op basis van de overlijdensakten BS (ID-nummer 4701 t/m 7291).
TUSSENVOEGSEL Het betreft hier de tussenvoegsels van de overledene. Let op: de namen van overledenen werden niet genoteerd in de inventarissen 1774-1775, de namen zijn toegevoegd op basis van de overlijdensakten BS (ID-nummer 4701 t/m 7291).
VOORNAAM Het betreft hier de voornamen van de overledene. Let op: de namen van overledenen werden niet genoteerd in de inventarissen 1774-1775, de namen zijn toegevoegd op basis van de overlijdensakten BS (ID-nummer 4701 t/m 7291).
LEVENLOOS Het betreft hier een vermelding van het ‘(niet) levenloos’ geboren zijn van de overledene. Let op: voor de periode 1866-1882 (ID-nummer 1 t/m 2356) stond in de oorspronkelijke bron vermeld of de overledene is ‘doodgeboren’ (= gestandaardiseerd als ‘levenloos’) of ‘overleden voor de aangifte’ (= gestandaardiseerd als ‘niet levenloos’).
GESLACHT Het betreft hier het geslacht (man/vrouw) van de overledene.
STAAT Het betreft hier de burgerlijke staat van de overledene. Let op: in de oorspronkelijke bron staan over het algemeen de volgende letters vermeld: ‘H’ (= gestandaardiseerd als ‘gehuwd’), ‘W’ (= gestandaardiseerd als ‘verweduwd’), ‘O’ (= gestandaardiseerd als ‘ongehuwd’). In het geval van een (niet) levenloos geboren overledene wordt een liggende streep genoteerd. Let op: de burgerlijke staat werd niet altijd genoteerd in de oorspronkelijke bron. De burgerlijke staat is toegevoegd op basis van de overlijdensakten BS voor ID-nummer 1 t/m 303, omdat deze informatie in de oorspronkelijke bron ontbrak. In het geval van ID-nummer 1657 t/m 4700 geldt dat de burgerlijke staat slechts sporadisch werd vermeld in de oorspronkelijke bron, de ontbrekende gegevens zijn eveneens toegevoegd op basis van de overlijdens akten BS.
GEBOORTEJAAR Het betreft hier het geboortejaar van de overledene. Let op: het geboortejaar werd niet altijd genoteerd, in de registers ontbreekt het geboortejaar in ieder geval voor ID-nummer 1 t/m 429.
ORG_LEEFTIJD  Het betreft hier de oorspronkelijke vermelding van de leeftijd van de overledene. Let op: de leeftijd van de overledenen werd niet altijd genoteerd. Voor ID-nummer 6989-7291 werd de leeftijd beschreven in de vorm van een geboortedatum. Hierbij is de leeftijd toegevoegd op basis van de overlijdensakten BS.
GES_LEEFTIJD Het betreft hier de gestandaardiseerde leeftijd van de overledene. De leeftijden zijn gestandaardiseerd tot cijfers (numeriek). Hierbij is ’43 jaar’ bijvoorbeeld gestandaardiseerd als ‘43’ en ‘9 maanden’ als ‘0,75’. Let op: in het geval van een (niet) levenloos geboren overledene wordt de leeftijd ‘0’ genoteerd. Let op: leeftijden t/m 1 jaar worden tot twee decimalen afgerond én leeftijden boven de 1 jaar worden afgerond tot hele getallen.
BEROEPoverledene Het betreft hier het beroep van de overledene. Let op: het beroep van de overledene werd niet altijd genoteerd. Vermoedelijk werd in de latere registers enkel het beroep genoteerd indien de overledene werk had en dus geen ‘zonder beroep’ indien de overledene geen werk had. Voor ID-nummer 1657 t/m 7291 is het beroep (indien ontbrekend) toegevoegd op basis van de overlijdensakten BS.
HISCLASSoverledene De beroepen van de overledene zijn gecodeerd en geclassificeerd in HISCLASS in dertien verschillende categorieën, waarbij tevens enkele voorbeelden van beroepen ter illustratie van de categorie zijn genoteerd:
1. Higher managers (fabrikant, herbergier, rentenier)
2. Higher professionals (apotheker, priester, notaris, veearts)
3. Lower managers (fabrieksopzichter, korporaal, wachtmeester)
4. Lower professionals (higher and middle) clerical sales personnel (drogist, griffier, koopman, winkelier, veldwachter)
5. Lower clerical and sales personnel (kantoorbediende, klerk)
6. Foremen (kleermakersbaas, opzichter)
7. Medium skilled workers (smid, boekbinder, molenaar, slager)
8. Farmers and fishermen (bouwman, landbouwer)
9. Lower skilled workers (barbier, schilder, naaister, soldaat, voerman)
10. Lower skilled farm workers (jager, visser)
11. Unskilled workers (bediende, dienstbode, venter)
12. Unskilled farm workers (landbouwknecht, veldarbeider)
13. Unskilled workers not specified (arbeider, werkman)
-1 geen HISCLASS classificatie (zonder beroep)
HISCLASS_5overledene De beroepen van de overledene zijn gecodeerd en geclassificeerd in HISCLASS_5 in vijf verschillende categorieën, waarbij telkens enkele HISCLASS groepen samenvallen onder één grotere/bredere categorie:
1. Elite (higher managers and professionals)
2. Lower middle class (lower managers, professionals, clerical and sales personnel and foremen)
3. Skilled workers (medium skilled and lower skilled)
4. Self-employed farmers and fishermen
5. Unskilled workers and farm workers
-1 geen HISCLASS classificatie
BEROEPgezin Het betreft hier het beroep van het ‘hoofd van het gezin’ van de overledene. Let op: het beroep van het ‘hoofd van het gezin’ werd niet altijd genoteerd. Voor ID-nummer 1 t/m 4700 is het beroep van het hoofd van het gezin helemaal niet genoteerd, maar afgeleid uit de overlijdensakten BS. Indien de (vrouwelijke) overledene was gehuwd dan is het hoofd van het gezin de echtgenoot, in alle andere gevallen is het hoofd van het gezin de vader. Voor ID-nummer 4701 t/m 7291 is het beroep van het hoofd van het gezin (indien ontbrekend) ook toegevoegd op basis van de overlijdensakten BS. In het geval dat er geen vermeldingen zijn van het beroep (in zowel de overlijdensregisters als de overlijdensakten) wordt een liggende streep genoteerd.
HISCLASSgezin Zie uitleg bij HISCLASSoverledene.
HISCLASS_5gezin Zie uitleg bij HISCLASS_5overledene.
PLAATS Het betreft hier de plaats(naam) van overlijden.
STRAAT Het betreft hier de straat.
WIJK Het betreft hier de wijk, behorend tot het adres.
HUISNUMMER Het betreft hier het huisnummer.
DOODSOORZAAK Het betreft hier de oorspronkelijke omschrijving van de doodsoorzaak / doodsoorzaken, zoals vermeld in de registers. Let op: soms werd slechts één doodsoorzaak vermeld en soms was er sprake van een ‘eerste’ en ‘laatste’ doodsoorzaak. Indien er meerdere doodsoorzaken werden vermeld zijn deze samengevoegd (gescheiden door een komma) in deze kolom.
omsDO1 Het betreft hier een omschrijving van de doodsoorzaak (1) volgens ICD10h.
ICD10h1 Het betreft hier de historische ICD-10h codering voor doodsoorzaak (1).
hiscat1 Het betreft hier een omschrijving van de (bredere) historische categorie waar de doodsoorzaak (1) toebehoort.
omsDO2 Het betreft hier een omschrijving van de doodsoorzaak (2) volgens ICD10h.
ICD10h2 Het betreft hier de historische ICD-10h codering voor doodsoorzaak (2).
hiscat2 Het betreft hier een omschrijving van de (bredere) historische categorie waar de doodsoorzaak (2) toebehoort.
omsDO3 Het betreft hier een omschrijving van de doodsoorzaak (3) volgens ICD10h.
ICD10h3 Het betreft hier de historische ICD-10h codering voor doodsoorzaak (3).
hiscat3 Het betreft hier een omschrijving van de (bredere) historische categorie waar de doodsoorzaak (3) toebehoort.
omsDO4 Het betreft hier een omschrijving van de doodsoorzaak (4) volgens ICD10h.
ICD10h4 Het betreft hier de historische ICD-10h codering voor doodsoorzaak (4).
hiscat4 Het betreft hier een omschrijving van de (bredere) historische categorie waar de doodsoorzaak (4) toebehoort.
URL Het betreft hier een directe hyper(web)link naar de oorspronkelijke scan.
BEROEP (BS) Het betreft hier het beroep van de overledene, zoals vermeld in de overlijdensakten BS. Let op: in het geval van een (niet) levenloos geboren overledene is een liggende streep (-) genoteerd.
LEEFTIJD (BS) Het betreft hier de leeftijd van de overledene, zoals vermeld in de overlijdensakten BS. Let op: in het geval van een (niet) levenloos geboren overledene is een liggende streep (-) genoteerd.
GEBOORTEPLAATS (BS) Het betreft hier de geboorteplaats van de overledene, zoals vermeld in de overlijdensakten BS.
PROVINCIE (BS) Het betreft hier de provincie waarin de overledene is geboren, zoals vermeld in de overlijdensakten BS. Let op: De provincie is niet vermeld in de overlijdensakten voor ID-nummer 5231 t/m 7921. Hier is de provincie – behorend tot de geboorteplaats – later toegevoegd.
WOONPLAATS (BS) Het betreft hier de woonplaats van de overledene, zoals vermeld in de overlijdensakten BS.
STAAT (BS) Het betreft hier de burgerlijke staat van de overledene, zoals vermeld in de overlijdensakten BS. Let op: over het algemeen is de burgerlijke staat van overledene in de overlijdensakten niet genoteerd indien het een overledene van jonge leeftijd (t/m circa 18 jaar) betreft. Indien de burgerlijke staat niet werd genoemd in de overlijdensakten is een liggende streep (-) genoteerd.
BEROEPvader (BS) Het betreft hier het beroep van de vader van de overledene, zoals vermeld in de overlijdensakten BS.
BEROEPmoeder (BS) Het betreft hier het beroep van de moeder van de overledene, zoals vermeld in de overlijdensakten BS.
BEROEPechtgenoot (BS) Het betreft hier het beroep van de echtgenoot (mannelijk) van de overledene, zoals vermeld (indien van toepassing) in de overlijdensakten BS.
BEROEPechtgenote (BS) Het betreft hier het beroep van de echtgenote (vrouwelijk) van de overledene, zoals vermeld (indien van toepassing) in de overlijdensakten BS. 
OPMERKINGEN Opmerkingen met betrekking tot notities en opvallende gegevens in de overlijdensregisters t.b.v. de sterftestatistiek én de overlijdensakten BS. 

 

DOWNLOAD DE UITLEG OP DEZE PAGINA (pdf)