skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Ravenstein volgens de taxateur van het Kadaster

Hoe kijkt een taxateur van het Kadaster naar een dorp of stad? Is dat met de begerige ogen van de politicus die zoveel mogelijk belastingopbrengsten gerealiseerd wil zien, of is dat met de ogen van de professional die een zo rechtvaardig mogelijke schatting wil maken zodat niemand iets te kort komt (of teveel betaalt)?

Oordeel zelf: tussen 1825 en 1831 trok er onder verantwoordelijkheid van de Gouverneur een flink aantal taxateurs of schattersdoor de hele provincie om alle gebouwde en ongebouwde eigendommen van een waardering te voorzien ten behoeve van de nieuwe grondbelasting die de regering wilde gaan instellen. Het vaststellen van de belastbare opbrengst was logischerwijze een van de meest heikele onderdelen van het hele kadaster- en belastingplan.

De taxateurs begonnen met het maken van een beschrijving van iedere gemeente. Zie hier wat ze over Ravenstein te melden hadden in hun Tabel van klassificatie van de grondeigendommen.

Algemeen

Ligging

De gemeente Ravenstein ligt aan de rivier de Maas, dertig kilometer ten noordoosten van de stad ’s-Hertogenbosch, hoofdplaats van het arrondissement.

Aangrenzende gemeenten

Ravenstein wordt in het noorden begrensd door de gemeente Niftrik in de provincie Gelderland, in het oosten en zuiden door de gemeente Huisseling c.a. en in het westen door de gemeente Dieden c.a.

Rivieren en beken

De Strang, een bevaarbare zijtak van de Maas, scheidt de weinige hooilanden van de rest van deze gemeente.

Grote wegen en buurtwegen

Er zijn drie buurtwegen, die goed onderhouden worden, en daardoor het hele jaar bruikbaar zijn.

Bodemreliëf

De bodem is heel vlak, heuvels of dalen bestaan er niet.

Vruchtbaarheid van de grond

De grond is van vrij goede kwaliteit en wordt goed verbouwd, men bewerkt deze grond in kleine delen.

Landbouwproducten

De grondopbrengsten zijn aardappelen, een beetje gerst en haver, hooi, groenten en fruit.

Paardenfokkerijen en vee

Er worden in deze gemeente geen paarden gefokt. Het deel van het gras dat niet buiten de gemeente gebruikt wordt, wordt door het in de gemeente aanwezige vee gebruikt.

Nijverheid

De voornaamste takken van nijverheid zijn die van de winkeliers en andere handeldrijvende lieden.

Bebouwing

De gemeente bestaat alleen uit de hoofdplaats, en heeft geen gehuchten. Er staan ongeveer 160 huizen, die meestal goed gebouwd zijn. De woningen van de zeven eerste klassen zijn veelal vrij groot en goed gebouwd, de overige zijn niet ruim of zijn met weinig comfort ingericht.

Bevolking

De hele bevolking van de gemeente bestaat uit 827 inwoners.

Ongebouwde eigendommen

Landbouwgronden

Er is maar een perceel landbouwgrond in deze gemeente, genaamd de Benedenste Hoornwerk, met een zachte broze kleigrond van 60 cm diep op een waterdoorlatende ondergrond die geschikt is voor de teelt van allerlei gewassen. Geschat op ƒ 44,00.

Tuinen

De tuinen liggen achter de huizen en sommige zijn met een paar fruitbomen beplant. Deze tuinen, waarvan de opbrengst voor de bewoners zelf is, liggen op heel goede kleigrond en er worden hoofdzakelijk fijne en ook grovere groenten geteeld. Geschat op ƒ 80,00.

Boomgaarden

Beplant met goed groeiende fruitbomen met verschillende soorten, als appel-, peren-, kersen- en notenbomen. De boomgaarden liggen op dezelfde goede grond als de tuinen en worden daarom hetzelfde geschat als de landerijen, dus ƒ 80,00.

Hooilanden

De hooilanden liggen langs de rivier de Maas, waardoor ze in de winter door vruchtbaarmakend water overstroomd worden. Dat leveret overvloedig hooi op, dat buiten de gemeente verbruikt wordt. Geschat op ƒ 65,00.

Weilanden

Het enige perceel weiland dat in de gemeente ligt, bestaat uit grotendeels te laag gelegen kleigrond. Het hoge gedeelte van het weiland levert goed en voedzaam gras op en het lagere deel een zuurder gras. Geschat op ƒ 36,00.

Opgaand geboomte

Goedgroeiende wilgen en berkenbomen, die langs de wegen zijn geplant. Geschat op ƒ 26,00.

Dijken

De dijken worden als weilanden door het vee beweid. Geschat op ƒ 20,00.

Viswater

De grachten die rondom de gemeente liggen bevatten enige vis. Geschat op ƒ 2,00.

Visserij op de Maas

Na ingewonnen inlichtingen is deze visserij voor de helft begroot op een zuiver inkomen van ƒ 25,00.

Pontveer

Het pontveer van Ravenstein op Niftrik is voor de helft begroot op een zuiver inkomen van ƒ 350,00.

Gebouwde eigendommen

Windkorenmolen

Er is een houten standaard windkorenmolen met twee paar stenen die niet gelijktijdig werken. De molen is goed gebouwd en verkeert in goede staat van onderhoud. De eigenaar is de heer G.B. Veldhuizen, die hem aan C. van Ooijen verhuurt. Het zuiver inkomen van dit molengebouw, naar aftrek van het derde voor verval, onderhoudskosten en herstellingen, wordt geschat op ƒ 400,00.

Rosgrut- en graanmolen

Er is een molen met een paar stenen en een est om te grutten, en ook twee paar stenen om het graan te breken, die vaak door twee paarden bewogen worden. Hij is in een goed onderhouden gebouw geplaatst. Begroting van het zuiver inkomen ƒ 50,00.

Brouwerij

Er staat maar een bierbrouwerij in deze gemeente, in sectie A. nr. 86a. Zij heeft een roerkuip, groot 14 vaten 56 kannen, een geilkuip, een ketel en twee koelbakken. De brouwerij bevindt zich in een redelijk groot en goed onderhouden gebouw. Er worden jaarlijks ongeveer 700 vaten bier gebrouwen, dat in de plaats zelf en in de omstreken gedronken wordt. Het zuiver inkomen wordt geschat op ƒ 60,00.

Leerlooierij

De leerlooierij heeft twee looikuipen, een laafkuip en een kalkbak, maar geen gebouw als werkplaats, omdat aan dat einde een gedeelte van sectie A. no. 93 gebruikt wordt. Geschat op ƒ 12,00.

Huizen

De huizen van de gemeente Ravenstein zijn in zeventien klassen ingedeeld, al naar gelang de verschillen die er tussen de huizen zijn. Ze worden meestal door de eigenaars zelf bewoond en omdat er zo weinig verhuurd wordt heeft men de huurwaarde vastgesteld aan de hand van de grootte en de inrichting en de staat waarin de huizen zich bevinden.

Tot de drie eerste klassen horen de huizen van renteniers en ambtenaren, omdat het uitstekende en goed gebouwde huizen met veel luxe zijn.

Voorbeeld van de 1e klasse, waartoe 1 woning hoort, is sectie A nummer 105 van P.N. Meeuwissen, geschat op ƒ 210,00.

Voorbeeld van de 2e klasse, met 1 woning, is sectie A nummer 123 van A. van den Berg, ƒ 180,00.

Voorbeeld van de 3e klasse, met 5 woningen, issectie A nummer 144 van J.M. Kleinefeld, ƒ 150,00.

De vier volgende klassen zijn de huizen van renteniers en de voornaamste handel drijvende lieden, die zeer goed gebouwd zijn en goed onderhouden worden, maar minder ruimte en luxe hebben dan de drie eerste klassen.

Voorbeeld van de 4e klasse, waartoe 2 woningen horen, is sectie A nummer 246 van P.H. Ruijs, ƒ 120,00.

Voorbeeld van de 5e klasse, met 5 woningen, is sectie A nummer 149 van W. van Mullekom, ƒ 105,00.

Voorbeeld van de 6e klasse, met 7 woningen, is sectie A nummer 138 van Steven P. de Bruin, ƒ 90,00.

Voorbeeld van de 7e klasse, met 5 woningen, is sectie A nummer 245 van P. van Deelen, ƒ 75,00.

De 8e, 9e, 10e en 11e klassen zijn de woningen van de middenstand, de winkeliers en de voornaamste ambachtslui.

Voorbeeld van een huis in de 8e klasse, waartoe 8 woningen horen, sectie A nummer 154 van F.A. van den Heuvel, geschat op ƒ 63,00.

Voorbeeld van de 9e klasse, met 8 woningen, is sectie A nummer 178 van de Gemeente van Ravenstein, ƒ 54,00.

Voorbeeld van de 10e klasse, met 14 woningen, is sectie A nummer 217 van H. van Rosmalen, ƒ 45,00.

Voorbeeld van de 11e klasse, met 25 woningen, is sectie A nummer 177 van H. Aarts, ƒ 36,00.

De 12e,13e , 14e en 15e klassen zijn de woningen van de ambachtslui en de boerenknechten.

Voorbeeld van de 12e klasse, met 14 woningen, is sectie A nummer 213 van de wed. A. Stommelaers, ƒ 27,00.

Voorbeeld van de 13e klasse, met 14 woningen, is sectie A nummer 200 van H. Donkers, ƒ 21,00.

Voorbeeld van de 14e klasse, met 17 woningen, is sectie A nummer 162 van P. Peschkes, ƒ 15,00.

Voorbeeld van de 15e klasse, met 16 woningen, is sectie A nummer 133 van P.H. Ruijs, ƒ 9,00.

De 16e klasse omvat kleine stenen tuinhuisjes.

Voorbeeld van de 16e klasse, met 5 woningen, is sectie A nummer 61 van W. van Mullekom, ƒ 6,00.

Tot de 17e en laatste klasse behoren kleine houten tuinhuisjes.

Voorbeeld van de 17e klasse, met 9 woningen, is sectie A nummer 82 van G.B. Velthuizen, ƒ 3,00.

Gedaan en gesloten te ‘s Bosch den 12 november 1831

De schatter P. Hagoort

De hoofdcontroleur F. van Bijlandt

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.