skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Eerde en Sint-Oedenrode

In 1941 besprak de gemeenteraad van Sint-Oedenrode een brief van de Gedeputeerde Staten over een herindeling van Eerde.

In 1941 brengt de Voorzitter van de Gemeente Sint-Oedenrode een schrijven van de Heren Gedeputeerde Staten ter tafel, waarbij zij mededelen dat zij overwegen aan den heer Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandse Zaken een voorstel te doen tot toevoeging van het thans tot de Gemeente Sint-Oedenrode behorende gedeelte van het dorp Eerde aan de Gemeente Veghel. De beweegreden van hun voorstel is, dat de huidige verdeling van het dorp Eerde onder de Gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel verkeerd is.

Aangezien veruit het grootste gedeelte der bevolking van Eerde reeds thans op het gebied der gemeente Veghel woont en bovendien de bewoners van Eerde meer op Veghel dan op Schijndel en Sint-Oedenrode zijn aangewezen, biedt omschreven voorstel van Gedeputeerde Staten de meest redelijke oplossing.

Foto: collectie Jo van der Kaaij

De Voorzitter zegt, dat we deze aangelegenheid zakelijk moeten bekijken, dat het niet prettig is, om een besluit te nemen waarmee mensen die altijd tot Sint-Oedenrode hebben behoord, en daar liever willen blijven, over te brengen naar een andere gemeente. Hij is echter van oordeel, dat voor de argumenten van de Heren Gedeputeerde Staten iets te zeggen valt.

De Heer Dr. Ir. Deckers zegt dat zich Veghel aan deze zijde van het kanaal helemaal niet uitbreidt, en dat die mensen door het kanaal enigszins afgesloten zijn van Veghel. Een voorstel dat geheel Eerde en verder Veghel tot aan het kanaal bij Sint-Oedenrode werden gevoegd, leek hem heel wat beter. Eerde sluit beter aan bij de landbouwende bevolking van Sint-Oedenrode, dan aan Veghel. De gemeente zal door dit besluit ook nog belangrijk wordt verkleind

De heer Adr. Verhagen is er van overtuigd, dat als er in Eerde stemming zou zijn onder de inwoners, dat het dan heel ander zou uitvallen en de mensen zeker niet zouden stemmen voor annexatie door Veghel. Hij is er van overtuigd, dat er hoogstens een paar mensen zijn, die zich met het voorstel kunnen verenigingen.

Meester van Hoof uit Eerde met een klas waarvan uit Sint Oedenrode Nico Koster 1e van links Jan van Lieshout 3e van links, daarnaast Jo Roxs, Toon van de Rijt, Frans de Poorter, onbekend, Toon Verschuijten (foto: collectie Jo van der Kaaij)

De Raad besluit mede te delen dat zij zich kunnen verenigingen met de zienswijze van Heren Gedeputeerde Staten, dat de huidige verdeling van het dorp Eerde onder de Gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel verkeerd is, doch dat het gehele kerkdorp Eerde aansluit aan de landbouwbevolking van Sint-Oedenrode, en zeker niet behoort toegewezen te worden aan Veghel, in verband met afscheiding door het kanaal en dat Veghel meer stads-allures heeft, waarbij Eerde niet past.

In verband met de oorlog is er geen besluit genomen, uiteindelijk komt Eerde in 1966 bij Veghel.
Het komende jaar 2017 gaan de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel tezamen verder als Meierijstad.

Bronnen: BHIC, Archief gemeentebestuur Sint-Oedenrode 1934-1969, toeg.nr. 7635.

Foto’s: Jo van der Kaaij

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.