skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Het Hooghuis

Het Hooghuis was een versterkte middeleeuwse boerderij in de huidige woonwijk met dezelfde naam. De oudste gegevens over het toponiem(veldnaam) het Hooghuis vinden we in het handschrift van schout Pieter Nuyts de “Beschrijving van de Vrije Heerlijkheid Etten, Leur en Sprundel” geschreven rond 1700.

Over deze versterkte middeleeuwse boerderij schrijft Nuyts: “Dit staat in de Neerstraat en wordt gewoonlijk het Hooghuis genoemd. De oude bouwwijze, brede omwatering en grachten wijzen erop dat het hoewel het thans door gewone mensen wordt bewoond, vroeger aanzienlijk en opvallend moet zijn geweest.

Ik heb hierover echter geen bijzonderheden terug kunnen vinden behalve dan dat het, volgens het gedenkboek van 1528, op den 11e februari werd verkocht door Anna van Etten, de dochter van heer Hendrik, die getrouwd was met de toenmalige schout Jan van Berchem”.

Anna van Etten was de dochter van de schout Hendrik van Etten. Anna was getrouwd met Jonkheer Jan van Berghem die van 1516 tot 1541 schout van Etten was. Naar haar is de Anna van Berchemlaan genoemd.

Verder schreef Nuyts nog het volgende over dit bouwwerk: "Het zojuist genoemde Hooghuis placht, naar gezegd wordt, vroeger de woning van enige priesters en pastoors van Etten te zijn geweest. De vroegere vorm van de bebouwing, de burchtgrachten en vijvers bevestigen dat het een voornaam gebouw geweest moet zijn. Nu is het echter door de gedeeltelijke sloop ervan, een gewoon huis geworden”.

Waar stond het Hooghuis precies? Op de minuutkaart van het Kadaster uit 1827 kunnen we precies zien waar het gesitueerd was. Het stond aan de noordzijde van de Neerstraat op de hoek van het Hoofdstraatje (later het Bokkenstraatje). Het pand was kadastraal bekend Gemeente Etten-Leur sectie E 157. Het stond ca. 50 meter ten zuiden van het huidige Drukkerijmuseum kadastraal bekend Gemeente Etten-Leur sectie E 107.

Volgens de Oorspronkelijk Aanwijzende Tafel (1832) was het pand eigendom van Cornelis Claassens. De grootte van het perceel was 1.580 m2. Vertaald naar de situatie in de jaren vijftig van de vorige eeuw stond het op de hoek van de Lage Neerstraat en zuidkant van de Spoorstraat in de volksmond bekend als het Bokkenstraatje, huidige locatie hoek Lage Neerstraat/Merel. Dit straatje kwam uit op de Lage Vaartkant bij de spoorwegovergang.

Bij de omnummering van wijknummers naar straten met huisnummers in 1949 werd het van Wijk nummer F 22 Spoorstraat 23. Bewoner was toen A. van Poppel en zijn gezin. Het pand werd gesloopt voor de realisering van de woonwijk Het Hooghuis. De laatste bewoners waren Jos van Poppel en Nelly Hagens met hun gezin.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.