skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

Binnen twee weken een bouwvergunning

Vader had grote plannen: er was behoefte aan meer werkruimte en hij wilde dat realiseren bij het ouderlijk huis op het gehucht Maasstraat. Enkele weken eerder was er een machine gekocht en nu direct na Pasen 14 april 1914, werd de vergunning ingediend.

“Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Uden.
Ingevolge het voorschrift van Art. 5 der Woningwet, wendt de onderteekende zich tot UEd. Achtb. om eene schriftelijke vergunning tot het bouwen van een timmermanswerkplaats met schuur, waarvan hieronder eene beschrijving volgt, als bedoeld in Hoofdstuk VI der Bouwverordening. Met de uitvoering van dit werk is belast R. de Groot.”

Het laatste blad eindigt met een handtekening. De aanvrager is doorgehaald en zijn moeder schrijft daaronder “De aanvraagster”, waarna zij haar naam zet: “De Weduwe M. de Groot.”

Op dezelfde dag dat de vergunningaanvraag op het raadhuis afgegeven werd, is deze al bij de bouwkundige J. Frankefort bezorgd. Die beantwoordt het plan weer met een geschreven brief gericht aan B & W, met onderstaande tekst:

“Ik heb de eer U Edelachtbare hierbij terug te zenden de aanvraag van de Wed. M. de Groot, om vergunning tot het bouwen eener timmermanswerkplaats met schuur. Aangezien het bouwplan voldoet aan de eisen gesteld bij de bouwverordening dezer gemeente, dak gedekt met pannen en stroo, achtereindgevel gedeeltelijk met planken, waarbij vrijstelling noodig is van het bepaald in Art. 23 der bouwverordening dezer gemeente, bestaan er bij mij geen bedenkingen, de gevraagde vergunning te verlenen, waartoe door mij wordt geadviseerd.
De Bouwkundige
J. Frankefort”

Een formulier met als onderwerp “Dispensatie Bouwverordening” wordt verzonden naar de Gezondsheidscommissie, zetelende in Veghel, waarbij vrijstelling wordt gevraagd van Art. 23, 2e lid. Die vrijstelling wordt verleend:
“Tegen het verlenen van bovengenoemde vrijstelling bestaan geen bedenkingen.” De commissie en secretaris ondertekenen het document. Op 28 april, twee weken na de aanvraag, wordt de vergunning verleend. De burgemeester van Uden was toen de heer M.C. Thijssen.

Vader, die zijn tekenonderwijs genoten had bij de genoemde bouwkundige, heeft de bouwtekening zelf getekend. Op het aanvraagformulier zijn de volgende gegevens ingevuld:
De afstand, waarop de voorgevel uit den kant van de weg komt te staan bedraagt: 2.00 M.
Ramen in de timmerplaats zijn voor 2/3 schuifbaar (ideaal bij het werken met grote lengte hout).
De kadastrale aanduiding van de bouwlocatie, de soort stenen en het aantal lagen dat de fundering telde. Er werd niet gevraagd naar de bouwkosten.

De plattegrond van het gebouw is in vier vakken onderverdeeld: timmerwerkplaats, lastplaats, vloerdeel en karhuis. Wat lastplaats en vloerdeel betekenen, is mij niet duidelijk. De bouwkundige, architect J. Frankefort, was tevens directeur van de Deurenfabriek in Uden.
De vergunning omvat vier bladzijdes. Ik neem aan dat de regels nu na 100 jaar flink uitgebreid zullen zijn.

Reacties (2)

Rini de Groot. zei op 11 oktober 2021 om 13:16
Vermoedelijk was de 'Blauwdruk' in Uden nog niet vereist of niet bekend.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Doe mee en vertel jouw verhaal!