skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Uden volgens de taxateur van het kadaster

Hoe kijkt een taxateur van het Kadaster naar een dorp of stad? Is dat met de begerige ogen van de politicus die zoveel mogelijk belastingopbrengsten gerealiseerd wil zien, of is dat met de ogen van de professional die een zo rechtvaardig mogelijke schatting wil maken zodat niemand iets te kort komt (of teveel betaalt)?

Oordeel zelf: tussen 1825 en 1831 trok er onder verantwoordelijkheid van de Gouverneur een flink aantal taxateurs of schatters door de hele provincie om alle gebouwde en ongebouwde eigendommen van een waardering te voorzien ten behoeve van de nieuwe grondbelasting die de regering wilde gaan instellen. Het vaststellen van de belastbare opbrengst was logischerwijze een van de meest heikele onderdelen van het hele kadaster- en belastingplan.

De taxateurs begonnen met het maken van een beschrijving van iedere gemeente. Zie hier wat ze over Uden te melden hadden in hun Tabel van klassificatie der grond-eigendommen.

Algemeen

Ligging

De gemeente Uden ligt ten zuiden van de internationale weg (nr. 8) van Brussel naar de Duitse grens bij Hannover, 24 kilometer ten westen van Grave, hoofdstad van Kanton Grave, en 40 kilometer van de Arrondissements- en provinciehoofdstad ’s-Hertogenbosch.

Omliggende gemeenten

Uden grenst ten noorden aan Schaijk, ten oosten aan Zeeland en Mill en St. Hubert, ten zuiden aan Boekel en Erp en ten westen aan Veghel en Nistelrode.

Rivieren en beken

In Uden stromen geen rivieren of beken. Alleen een aantal afwateringssloten voor de afvoer van overtollig regenwater en water uit de Peel, doorkruisen het grondgebied.

Grote wegen en buurtwegen

Uden ligt ver weg van grote wegen. Men treft er alleen buurtwegen aan die goed onderhouden worden en in alle seizoenen goed begaanbaar zijn. Uitgaande van de belangrijkste zijn het er negen.

Bodemreliëf

Het bodemoppervlak is voor het grootste gedeelte vlak. Alleen aan de oostkant is het hoogteverschil aanzienlijk groter dan in de dorpskern. Toch is de helling van de grond nauwelijks voelbaar.

Vruchtbaarheid van de grond

De kwaliteit van de grond stelt niet zo veel voor. Toch wordt deze goed in cultuur gebracht in middelgrote en kleine percelen. Verder vindt men er veel heidegronden, die voor ontginning in aanmerking komen, maar ook veel die daarvoor niet geschikt zijn. Een gedeelte van het veen - de Peel - bevindt zich op het grondgebied van Uden. Daardoor zijn er enkele moerassen ontstaan, die nog een beetje voordeel opleveren.

Men treft hier een soort ijzerhoudende grondaan. Er zijn proeven genomen tot ijzerwinning. Omdat de resultaten in verhouding tot de investeringen tegenvielen, zijn deze stop gezet.

Landbouwproducten

De landbouwproducten zijn rogge, boekweit, haver, gerst, aardappelen, klaver, veevoer, hooi en spurrie. Voor eigen gebruik wordt er door de inwoners ook groenten, vlas en koolzaad geteeld. Ruim 3% van het gemeenteoppervlak bestaat uit schaarhout en dennenbossen van middelmatige of slechte kwaliteit.

Veeteelt

Het aantal paarden, dat hier gefokt wordt, is niet voldoende voor gebruik in de landbouw. Daarom moeten er paarden van buiten ingevoerd worden. De meeste koeien zijn gemiddeld van grootte. Ook vindt men hier zo’n 110 grote en kleine schaapskudden, die hun voedsel vinden op de heide. De grasgewassen zijn niet toereikend als veevoer. Veel inwoners moeten daarom hooigras van langs de Maas aankopen.

Nijverheid en handel

De belangrijkste tak van nijverheid is de landbouw. Er wordt veel turf gestoken, waarvan het grootste gedeelte voor eigen gebruik van de inwoners dient. Naast de levendige handel in melk, boter en huishoudelijke gebruiksvoorwerpen, is de verkoop van landbouwproducten de belangrijkste vorm van handel.

De hier aanwezige fabrieken en veredelingsbedrijven zijn: 6 bierbrouwerijen, 3 windgraanmolens, 1 wind runmolen, 1 rosoliemolen, 1 kleine hoedenmakerij, 4 leerlooierijen, 2 pottenbakkerijen en 2 kleine katoendrukkerijen. In deze gemeente worden 5 jaarmarkten voor paarden, koeien, stieren, schapen en varkens gehouden, en voor landbouwgereedschappen en allerhande handelswaar.

Huizen

De gemeente bestaat uit de dorpskern en 30 gehuchten, genaamd: Slaapbroek, Hengstheuvel, Bedziek, Heultje, Hoeven, Kleutert, Melle, Raam, Molekant, Lankes, Vloet, Volkel, Leegenheuvel, Oosteres, Heikant, Schadron, Maatsche Hei, Kattenhol, Kooldert, Hoenderbosch, Weeg, Eikenheuvel, Duifhuis, Hulsheuvel, Maasstraat, Moleneind, Bedaf, Vijfhuis, Rakt en Loo. De belangrijkste zijn Volkel en Bedaf, die elk een eigen kerk en school hebben. De andere gehuchten stellen niet veel voor en bestaan enkel uit boerenwoningen.

In de dorpskern staan ongeveer 270 burgerhuizen. Ook is er een ruime parochiekerk en twee grote kloostergebouwen annex kerk en een fraaie kapel. Beide kloosters worden nog bewoond door religieuzen. In één van deze kloosters is ook een Hogeschool voor de Theologie en Latijnse school gevestigd.

Bevolking

De totale bevolking van de gemeente bedraagt 5016 inwoners.

Ongebouwde eigendommen

Landbouwgronden

Deze zijn onderverdeeld in 5 klassen naar de volgende maatstaven:

1e klasse: mulle zandgrond die weinig bewerking nodig heeft, met een laag groeiaarde van 7½ à 8 ¼ decimeter. Men teelt er vooral rogge, boekweit, aardappelen en veevoer en de grond hoeft niet omgeploegd te worden. De geschatte waarde per bunder is ƒ 26,-.

2e klasse: zandachtige grond, zoals die van de 1e klasse, maar minder gunstig gelegen. Men teelt er dezelfde producten op als op grond van de 1e klasse. De laag groeiaarde bedraagt 7 à 8 decimeter. De geschatte waarde per bunder is ƒ 20,-.

3e klasse: een zwaardere zandgrond vermengd met grind en stuifzand, hoger gelegen of op een onderlaag vol met stenen. Daardoor heeft deze grond meer van de droogte te lijden dan gronden uit de vorige klassen. Men teelt er alleen rogge, boekweit en spurrie op. De laag groeiaarde bedraagt 6 à 7½ decimeter. De geschatte waarde per bunder was eerst ƒ 15,-, maar na herziening is dit ƒ 14,-.

4e klasse: zandgronden op een onderlaag van zwarte harde grond, ‘Vlijns’ genaamd, die geen vocht doorlaat zodat graan al bij de minste of geringste droogte verdort. De laag groeiaarde bedraagt 5½ à 6½ decimeter. De producten zijn dezelfde als in de 3e klasse. De geschatte waarde per bunder is ƒ 8,-.

5e klasse: weinig vruchtbare gronden, die pas een paar jaar geleden uit de hei ontgonnen zijn of percelen grond die door hun ongunstige ligging en aarde van slechte kwaliteit (vol stenen of stuifzand). Op deze gronden valt weinig te verbouwen. De laag groeiaarde bedraagt 5 à 5¾ decimeter. De producten zijn dezelfde als in de 3e klasse. De geschatte waarde per bunder is ƒ 3,-.

Moestuinen

De tuinen liggen allemaal bij de woningen en zijn in 2 klassen onderverdeeld.

1e klasse: tuinen, die beplant zijn met fruitbomen en waar men zich met zorg op het telen van groenten toelegt. De grond is van middelmatige kwaliteit en door de ligging geschikt voor bemesting. Vanwege de voordelen van de fruitopbrengst en de meerwaarde door ligging en groententeelt, worden deze moestuinen ¼ hoger geschat dan landbouwgrond 1e klasse. Per bunder ƒ 33,-.

2e klasse: tuinen, gelegen op gronden van mindere kwaliteit dan landbouwgrond 1e klasse, met weinig of geen fruitbomen. Omdat deze gronden door hun ligging geschikter zijn voor het kweken van gewassen en de teelt van alledaagse groenten voor eigen gebruik van de boer, schat men deze hetzelfde als landbouwgrond 1e klasse. Per bunder ƒ 26,-.

Weilanden

De weilanden liggen vrij gelijkmatig verspreid over de hele gemeente. Sommige weilanden zijn alleen maar geschikt als grasland, andere worden afwisselend in cultuur gebracht als landbouwgrond of gebruikt als grasland. Voor de watertoevoer zijn de weilanden volledig afhankelijk van regenwater en zij zijn met heggen en sloten omringd. Over het algemeen worden zij goed onderhouden, hoewel de kosten van bemesting met behulp van ossen vrij hoog zijn. De weilanden worden onderverdeeld in 4 klassen:

1e klasse: weilanden op een goede veenachtige grond, die zowel bij grote droogte als bij overvloedige regen een bepaalde vochtigheid behoudt. Deze weilanden, ook wel ‘Wijstgronden’ genaamd, leveren overvloedig gras op, hoewel dit gras niet zo voedzaam is als gras op zandgrond. De geschatte waarde per bunder was eerst ƒ 28,-, maar na herziening is dit ƒ 26,-.

2e klasse: deze weilanden liggen op grond van mindere kwaliteit of op zandgronden nabij de woningen. Het gras is heel goed en voedzaam, maar van veel mindere kwaliteit dan de vorige klasse. De geschatte waarde per bunder was eerst ƒ 23,-, maar werd na herziening is dit ƒ 20,-.

3e klasse: weilanden, die verder weg van de woningen gelegen zijn, op slechtere grond, waardoor deze met minder zorg onderhouden en bemest worden. Deze zijn begroeid met heideplanten en biezen. Onder deze klasse vallen ook weilanden die heel laag en op een moerasachtige ondergrond liggen. Vaak zijn dit broekgronden, waarvoor wel plannen tot ontginning bestaan, maar nog niet zijn uitgevoerd. De geschatte waarde per bunder was eerst ƒ 11,-, maar na herziening is dit ƒ 10,-.

4e klasse: gronden die in het voor- en najaar een beetje voedsel voor het vee opleveren, met name voor schapen. Verbetering van deze gronden zou te kostbaar worden, omdat de onderlaag van deze weilanden vol met stenen zit. De geschatte waarde per bunder is ƒ 3,-.

Hakhout

Het hakhout wordt onderverdeeld in 3 klassen:

1e klasse: vrij goede grond, waarop eiken, beuken en elzen in ruime mate aangeplant zijn en weelderig groeien. Afwisselend worden deze om de 6 à 7 jaar omgehakt. De geschatte waarde per bunder is ƒ 16,-.

2e klasse: houtwallen langs landbouwgronden en weilanden. De overige houtwallen bevinden zich op grond met nog meer stenen dan de vorige klasse, zijn van minder kwaliteit, terwijl er toch dezelfde houtgewassen groeien. Afwisselend worden deze tussen de 6 en 8 jaar omgehakt. De geschatte waarde per bunder is ƒ 10,-.

3e klasse: gronden waarop kreupelhout in de vorm van eikenstruiken groeit of begroeid zijn met brem. Beide soorten leveren bijna niets op. De geschatte waarde per bunder is ƒ 3,-.

Opgaand geboomte

Er bevinden zich in deze gemeente een aantal percelen van middelmatige kwaliteit, waarop hoogstammige bomen aangeplant zijn, zelfs ook op grond met hakhout. Men schat deze op dezelfde waarde als hakhout 1e klasse, per bunder ƒ 16,-.

Mastbossen

Men treft hier weinig dennenbossen aan, die naar hun verschillen in 2 klassen onderverdeeld worden:

1e klasse: redelijk dichte dennenbossen op gronden van de 4e en 5e klasse. Men schat deze op dezelfde waarde als landbouwgrond 4e klasse, per bunder ƒ 8,-.

2e klasse: dennenbossen van mindere kwaliteit die groeien op grond die bijna net zo arm is als heide.

Moeras- en veengronden

Dit zijn gronden die eigendom zijn van de gemeente en waar door de inwoners turf gestoken wordt. Deze liggen her en der in de heide. Op grond van artikel 380 van de Methodique Verzameling der Wetten, Decreten , Reglementen etc. op het Franse Kadaster (Amsterdam 1812) moeten deze hetzelfde geschat worden, per bunder ƒ 0,80

Heide

De heide in deze gemeente is onderverdeeld in 2 klassen:

1e klasse: gronden van redelijk goede kwaliteit, die economisch rendabel kunnen zijn. Op deze gronden laat men grote kuddes schapen weiden. Rekening houdend met hun economisch nut, was de geschatte waarde per bunder eerst ƒ 0,80-, na herziening is dit ƒ 0,40.

2e klasse: woeste en dorre gronden zonder economisch nut, die niet voor verbetering vatbaar zijn. Deze worden geschat op het wettelijk minimum van ƒ 0,25.

Gebouwde eigendommen

Windgraanmolens

Er bevinden zich in deze gemeente 3 windgraanmolens, die elk apart worden geschat.

1. een houten standaard windkorenmolen, kadastraal sectie K nr. 533, pas gebouwd en in een prima staat van onderhoud. Hierin wordt met afwisselend met 2 maalstenen gewerkt. Deze molen ligt heel gunstig en geldt als de beste. Is in gebruik bij de eigenaar. De netto-huurwaarde wordt – in verhouding tot de andere twee - geschat op ƒ 600,-.

2. een windkorenmolen, kadastraal sectie C nr. 1440. De constructie is bijna gelijk aan de vorige molen, alleen is deze in een slechtere staat van onderhoud en minder gunstig gelegen. Vroeger was dit een dwangmolen, maar door de komst van de andere twee molens, is deze aanzienlijk verminderd in waarde. Deze molen was eigendom van Domeinen en werd verhuurd. De netto-huurwaarde bedraagt conform het huurcontract ƒ 600,-.

3. een windkorenmolen, kadastraal sectie F nr. 599, minder groot maar qua constructie vrijwel gelijk aan de andere twee. Deze ligt minder gunstig en heeft maar een beperkte klantenkring, waardoor de opbrengst ook minder is. Deze molen wordt verhuurd. De huurprijzen variëren volgens het huurcontract over de periode 1816-1826 dermate, dat ze niet geschikt zijn als basis voor een schatting. Daarom heeft men de netto-huurwaarde naar rato van die van de andere molens geschat op ƒ 500,-.Wind-, run- en pelmolen

Er staat een houten wind-, run- en pelmolen op het kadastrale perceel sectie C 1441. Deze bevindt zich in een slechte staat van onderhoud. De pelmolen wordt nauwelijks nog gebruikt. Het belangrijkste onderdeel van dit veredelingsbedrijf is de runmolen, die nog al rendabel is omdat er weinig van dit soort inrichtingen zijn in de directe omgeving. Deze molen is eigendom van Domeinen en wordt samen met windgraanmolen nr. 2 (kadastraal sectie C nr. 1440) verhuurd. Na splitsing van dit huurcontract wordt de netto-huurwaarde geschat op ƒ 400,-.

Ros-, olie- en pelmolen

Er staat in deze gemeente een oliemolen, die door paarden in beweging wordt gezet. Hierbij bevindt zich ook een pelmolen, die eigenlijk niet veel voorstelt. De oliemolen verkeert in een goede staat van onderhoud, heeft een grote klantenkring en wordt gebruikt door de eigenaren. De netto-huurwaarde wordt geschat op ƒ 100,-.

Rosmoutmolen

Er staat in deze gemeente een rosmoutmolen, die door de eigenaar alleen maar voor het malen van graan voor zijn eigen bierbrouwerij gebruikt wordt. Deze verkeert in een goede staat van onderhoud en wordt niet verhuurd. De netto-huurwaarde wordt geschat op ƒ 24,-.

Leerlooierijen

Er bevinden zich in deze gemeente 4 leerlooierijen, die qua omvang onderverdeeld zijn in 3 klassen:

1e klasse: het leerlooiersbedrijf van de weduwe Schoenmakers, kadastraal sectie M nr. 94, waarin 4 kleine looikuipen en 2 laafbakken staan. De omzet is laag en het leer dat er gemaakt wordt is meestal voor eigen gebruik van de eigenaren, een haam- en gareelmaker. De netto-huurwaarde, die niet bekend is, wordt geschat op ƒ 30,-.

2e klasse: een leerlooierij, kadastraal sectie M nr. 456, waarin 2 looikuipen en 2 laafbakken staan. Deze wordt ook niet verhuurd en de netto-huurwaarde wordt naar rato van de vorige geschat op ƒ 24,-.

3e klasse: 2 kleine leerlooierijen, kadastraal sectie L nr. 1133 en M nr. 201, die ieder maar 1 looikuip hebben. Het leer dat er gemaakt wordt is alleen voor eigen gebruik De netto-huurwaarde wordt naar rato van de vorige geschat op ƒ 12,-.

Bierbrouwerijen

Er zijn in deze gemeente 6 bierbrouwerijen, die qua omvang en omzet onderverdeeld zijn in 4 klassen:

1e klasse: de brouwerij van de heer A. Verhoeven, een nieuw gebouw met een heel comfortabele inrichting met ruime opslagplaatsen voor de vaten en het bier, een graanzolder en een mouterij. Er staan in deze brouwerij 2 ketels met een totale capaciteit van 43 vaten en 2 roerkuipen van 36 vaten en de nodige koelbakken. Deze brouwerij is sinds 1 oktober 1826 in werking en haar marktaandeel is explosief, gezien haar bierproductie van 617 vaten en 70 kannen al na 8 maanden. De netto-huurwaarde was eerst geschat op ƒ 140,-, maar na herziening is dit ƒ 112,-.

2e klasse: de brouwerijen, kadastraal sectie M nr. 322 en L nr. 1034, beide identiek ingericht. Elk van beiden heeft een ketel met een capaciteit van 17 à 18 vaten, een roerkuip van 9 à 10 vaten en 1 koelbak. De bierproductie over 1825 bedroeg ongeveer 700 vaten. Deze brouwerijen bevinden zich in een goede staat van onderhoud en zijn niet verhuurd. De netto-huurwaarde was eerst geschat op ƒ 80,-, maar na herziening is dit ƒ 70,-.

3e klasse: 2 brouwerijen met een kleinere inrichting, kadastraal sectie M 591 en M 183. Elk van beiden heeft een ketel, een roerkuip en een koelbak. De gebouwen zijn qua omvang en omzet veel kleiner dan de vorige. De productie van de eerste over 1825 bedroeg niet meer dan 450 vaten en de tweede was buiten bedrijf. De netto-huurwaarde was eerst geschat op ƒ 50,-, maar na herziening is dit ƒ 40,-.

4e klasse: een kleine brouwerij, kadastraal sectie L nr. 1215. Er staan in deze brouwerij een ketel met een capaciteit van 9 vaten en een kuip van 8 vaten. De productie bedroeg in 1825 slechts zo’n 250 vaten. De netto-huurwaarde was eerst geschat op ƒ 30-, maar na herziening is dit ƒ 24,-.

Pottenbakkerijen

Er zijn in deze gemeente 2 pottenbakkerijen, maar die stellen niet veel voor. Een steenoven en een loods is alles wat bij deze tak van bedrijvigheid hoort. De netto-huurwaarde wordt geschat op ƒ 20,-.

Hoedenfabriek

Er is hier een klein hoedenfabriekje, klein van omvang met hele eenvoudige productiemiddelen. De netto-huurwaarde was eerst geschat op ƒ 20,-, maar na herziening is dit ƒ 14,-.

Katoendrukkerijen

Er zijn 2 drukkerijen, kadastraal sectie M nrs. 223 en 312, maar die stellen niet zo veel voor. De inventaris bestaat uit een verfketel, een blauwkuip, een tafel en wat drukvormen. De kleine werkplaats is het enige bedrijfsgebouw. De netto-huurwaarde wordt geschat op ƒ 20,-.

Kloosters en kerkgebouwen

Er bevinden zich in de gemeente 2 kloosters met kerkgebouwen, die eigendom zijn van Domeinen en die volgens de wettelijke regelgeving in andere handen mogen overgaan. Deze gebouwen zijn niet verhuurd, maar worden met Koninklijke goedkeuring bewoond door religieuzen. Ingevolge artikel 106 van de wet van 3 november 1798 wordt de netto-huurwaarde geschat op ƒ 160,-.

Huizen

Vanwege het grote aantal en de onderlinge verschillen zijn de huizen in Uden onderverdeeld in 10 klassen. Over het algemeen worden de huizen door de eigenaars zelf bewoond. Over het kleine aantal huizen, die via mondelinge afspraak of clandestien worden verhuurd, is onvoldoende informatie om daarop een schatting te funderen. Daarom heeft men deze een gefingeerde huurwaarde toegekend al naar gelang grootte, comfort, inrichting, staat van onderhoud en ligging.

De huizen van de eerste drie klassen zijn goed gebouwd en verkeren in een goede staat van onderhoud. Het zijn comfortabel ingerichte burgerwoningen en staan in de kom van de gemeente.

In de 4e en 5e klasse vallen kleinere en minder comfortabele huizen. Ambachtslieden en handelslieden wonen en werken in deze huizen. In de 6e, 7e en 8e klasse vallen de standaard boerenwoningen. In de 9e en 10e klasse vallen de hutten, die bewoond worden door de sociaal zwakkeren. De hutten in de 9e klasse zijn deels van steen, maar die in de 10e klasse zijn alleen maar van leem .

Representatieve huizen voor de 1e klasse met huurwaarde ƒ 111,- (was eerst ƒ 108,-) zijn: kadastraal sectie M nr. 380, eigendom Van de Wielen, doctor in de medicijnen; kadastraal sectie M nr. 629, eigendom van H.I. Grootenakkers eveneens doctor in de medicijnen. In de 1e klasse vallen 3 huizen.

Representatieve huizen voor de 2e klasse met huurwaarde ƒ 90,- zijn: kadastraal sectie M nr. 60, eigendom van gemeenteontvanger W. van Rooij; kadastraal sectie M nr. 302, eigendom van notaris Scheij; kadastraal sectie M nr. 299, eigendom van burgemeester A. Verhoeven. In de 2e klasse vallen 6 huizen.

Representatieve huizen voor de 3e klasse met huurwaarde ƒ 69,- zijn: kadastraal sectie M nr. 179, eigendom van Jan van de Hoogen, koopman; kadastraal sectie M nr. 567, eigendom van Egidius van de Bogaard. In de 3e klasse vallen 11 huizen.

Representatieve huizen voor de 4e klasse met huurwaarde ƒ 51,- zijn: kadastraal sectie M nr. 451, eigendom van Arnold Bouwens; kadastraal sectie M nr. 223, eigendom van de weduwe van Theodorus de Krot;  kadastraal sectie M nr. 288, eigendom van Geert Peter Timmers. In de 4e klasse vallen 14 huizen.

Representatieve huizen voor de 5e klasse met huurwaarde ƒ 36,- (was eerst ƒ 39,- ) zijn: kadastraal sectie M nr. 231, eigendom van Hendrik van Beekum; kadastraal sectie M nr. 217, eigendom van Martinus Schoenmakers;  kadastraal sectie M nr. 189, eigendom van Antonie Kapperveld. In de 5e klasse vallen 36 huizen.

Representatieve huizen voor de 6e klasse met huurwaarde ƒ 24,- zijn: kadastraal sectie M nr. 496, eigendom van de weduwe van Jan Hendrik van Driel; kadastraal sectie M nr. 93, eigendom van Jan van de Burgt; kadastraal sectie M nr. 164, eigendom van Willem van Berkel. In de 6e klasse vallen 53 huizen.

Representatieve huizen voor de 7e klasse met huurwaarde ƒ 15,- zijn: kadastraal sectie M nr. 181, eigendom van de weduwe Boerdonck;  kadastraal sectie M nr. 152, eigendom van de weduwe Martinus Rutten. In de 7e klasse vallen 218 huizen.

Representatieve huizen voor de 8e klasse met huurwaarde ƒ 9,- (was eerst ƒ 12,- ) zijn: kadastraal sectie M nr. 446, eigendom van Hendrik van Driel; kadastraal sectie M nr. 253, eigendom van de weduwe van Jan van den Broek; kadastraal sectie C nr. 564, eigendom van Jan van de Linden. In de 8e klasse vallen 368 huizen.

Representatieve huizen voor de 9e klasse met huurwaarde ƒ 6,- zijn: kadastraal sectie M nr. 103, eigendom van Peter Kraanen; kadastraal sectie M nr. 123, eigendom van de erfgenamen van Anton van Lieshout; kadastraal sectie C nr. 525a, eigendom van Francis Jaspers. In de 9e klasse vallen 185 huizen.

Representatieve huizen voor de 10e klasse met huurwaarde ƒ 3,- zijn: kadastraal sectie M nr. 417, eigendom van Jan Dirks te Uden; kadastraal sectie E nr. 150a, eigendom van Adriaan van Boxtel; kadastraal sectie E nr. 159, eigendom van Arnold van Boxtel. In de 10e klasse vallen 71 huizen.

In totaal zijn er 965 huizen ingedeeld in 10 klassen.

Wasblekerijen

Er zijn in deze gemeente 2 wasblekerijen, waarvan de ene, kadastraal sectie M nr. 322, toebehoort aan de erfgenamen Pulsers en de andere, kadastraal sectie M nr. 60, aan de heer W. van Rooij. Allebei zijn ze beperkt van omvang. Na een kosten-baten analyse wordt de netto-huurwaarde geschat op ƒ 14,-.

Gedaan en gesloten te ’s-Hertogenbosch, 30 juli 1827

De schatter, H. Vogels

De controleur, C. Maas

Reacties (7)

Hennie zei op 20 februari 2019 om 22:31
Bestaat er voor zover u weet, ook nog een topografische kaart uit deze periode of 19e eeuw, waarop de genummerde kavels te zien zijn?
hennie zei op 20 februari 2019 om 22:37
Overigens een heel interessant historisch verhaal.
hennie zei op 20 februari 2019 om 22:40
Ik kom in mijn familiegeschiedenis ook de familienaam "Schetter" tegen en dat was iemand die o.a. taxaties deed. Kan dit samenhangen met het woord "schatter"?
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 25 februari 2019 om 12:03
Hallo Hennie, bedankt voor je vriendelijke woorden! Om met je laatste vraag te beginnen: die aanname krijg ik online niet snel bevestigd. Je kunt nog wel kijken naar deze linkjes:

https://nl.geneanet.org/familienamen/SCHETTERS

https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/detail_naam.php?gba_lcnaam=schetters&gba_naam=Schetters&nfd_naam=Schetters&operator=eq&taal=

Of meer informatie vragen via familienamen@cbg.nl

Wat betreft je vraag over de kaarten, klik eens op deze link:

http://www.bhic.nl/onderzoeken/kaarten?mivast=235&miadt=235&mizig=315&miview=ldt&milang=nl&micols=1&mires=0&mizk_alle=uden%20schatting*

Waarschijnlijk kom je daar al weer veel verder mee.

Veel succes!
Jan Broos
Jan Broos zei op 21 maart 2022 om 09:50
Is er iemand die weet waar ik in Uden het gehucht Kattenhol kan vinden. Heb net even gekeken op de schattingskaarten. Maar kon daar zo snel niets vinden.

gr Jan
Norah zei op 21 maart 2022 om 12:04
Dag Jan,

Dit gehucht lag in de richting van Boekel en Erp. Tegenwoordig te vinden als de Knokerdweg te Uden.
Mvg.
Hennie zei op 2 mei 2023 om 18:38
Sorry dat ik niet gereageerd heb op de informatie van Marilou op 25 februari 2019. Alsnog van harte bedankt Marilou, al zitten we alweer in 2023.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.