skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

De Wagenaar en poortershuis aan de Kasteellaan 1

In de verpondingsboeken van 1649 is Goyaert Dielis Tholofs eigenaar van een huis, hof en schuur, de gebruiker van het pand is Peeter Jan Adriaens. Met het land samen is het geheel getaxeerd op 4 gulden 15 stuivers.

In de uitgave van Heemschild (1983) afl. 2, p. 44-46 staan de namen verkeerd genoteerd als: Reichart Pieter Tholofs eigenaar en Pauwel Jan Adriaans als gebruiker.

Peterken weduwe van Goyaert verkoopt in 1684 ‘De Wagenaeij’ later ‘De Wagenaar’ geheten en ter plaatse genoemt het Cofferen aan Dominicus van de Velden gezegd Honselaer eigenaar van Henkenshage.

Poort of stacketsel

In 1714 wanneer Jacobus Noorbertus van de Velde dit Honselaer de Wagenaer in verpachting heeft uitgegeven aan Hendrick van Herentum stelt hij als voorwaarde:

of het gebeurde dat den sleutel van de poorte of stacketsel van de inganck van henckenshage, ten sijne huerdes huise somtijts mochte comen te leggen, dat aen niemant sal permissie mogen geven om daer door te laten varen ofte open te mogen doen, maer sal gehouden weesen somen daeghs alle avonde deselve poorten te moeten sluijten opdat aen henckenshage ofte des huerders selfs gebruijck, doort incomen van peerden en beesten geen schade en comen te geschieden, gelooft verders den heren verhuerder en hem heurder deese huijsinge vredelijck den tijdt sijnder hueringhe te laten besitten ende gebruijcke ende hij huerder dese conditie in alle haere pointen te sullen naer comen ende voldoen.

Gebrek aan betaling

Wegens gebrek aan betaling van de verpondingen door de verhuurder Honselaer koopt Jan Janse de Vroom in 1719 de Wagenaar. Op voorwaarde dat de families of huishoudingen van Henkenshage vrije passage zullen hebben naar de straat.

Transport van huis en hof

In 1792 transporteren de kinderen van Jan de Vroom een huis en hof aan Hendrikus Lathouwers. Gelegen onder de oude Vrijheid, de gezamenlijke kinderen van Jan de Vroom, de heer B. Brueijs en de straat.

Tomas van Heumen, gehuwd met Johanna Petrus van de Mosselaer waren de bewoners en huurden het achterste deel van het huis.

De situatie in het Kadaster
De situatie in het Kadaster

Onwettig kind

De weduwe van Tomas werd in 1804 zwanger en met behulp van Jennemie van Rulo bevalt zij op 15 februari 1804 van een dochter Geertruida. Op dezelfde dag werd Geertruida onwettig gedoopt en de pastoor geeft als vader op Jan in ’t Veld. Op 16 mei 1804 werd Johanna veroordeeld tot vier weken water en brood, omdat zij niet wilde vertellen wie de vader van haar kind is.

Verhoor van de weduwe Tomas van Heumen
Verhoor van de weduwe Tomas van Heumen

Van De Wagenaar naar een huis en hof en vervolgens een portiershuis

Na Lambertus Lathouwers, verkoopt Martinus van Erp in 1839 ‘De Wagenaar’ aan jonkheer Christiaan Diederik Emerens Johan Bangemans Huijgens. Dan volgen: Antonius Johannes van der Heijden die het op zijn beurt verkoopt aan Pieter Jacob de Girard de Milet van Coehoorn, wonende Nieuwendiep. Huijgens, van der Heijden en van Coehoorn waren ook eigenaars van Henkenshage.

Rond 1900 komt het in handen van Theodorus Rogerius Cornelis Alphonsius Maria van Gulick, koopman, ook eigenaar van Henkenshage. Theodoor van Gulick vraagt circa 1909 een bouwvergunning aan om het bestaande huis tot een portierswoning te verbouwen.

Het pand in 2007
Het pand in 2007

Wanneer Theodoor van Gulick op 19 maart 1938 komt te overlijden komt het pand samen met het kasteel Henkenshage rond 1940 in handen van de Gemeente Sint-Oedenrode.

Bron: BHIC

Reacties (1)

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 31 mei 2023 om 08:33
Dag Willie, opnieuw met verbazing gelezen hoe je de historie van een pand zo een menselijke invulling geeft (hoewel die soms ook onmenselijk is: "Op 16 mei 1804 werd Johanna veroordeeld tot vier weken water en brood, omdat zij niet wilde vertellen wie de vader van haar kind is.")

Fascinerend verhaal, dank daarvoor!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.